Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Sixtus Hynie
Farmakologie v kostce
15,09 EUR
(454,60 SKK)
Alena Křížková a kol.
Práce a péče
10,37 EUR
(312,41 SKK)

Magnetická záložka - Bugatti
1,63 EUR
(49,11 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2001/1 - Cestovanie - Pôvodný článok
pondelok, 22. Máj 2018 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Cestovanie bez rizika
Mgr. Marianna Maťková, Lekáreň Kelemantia - Iža - 10.2.2001

Pri plánovaní zahraničného pobytu je potrebné informovať sa v predstihu aspoň dvoch mesiacov v územne príslušnom ŠZÚ (štátny zdravotný ústav), či je očkovanie potrebné a kedy sa môže uskutočniť. Pri očkovaní sa obyčajne aplikuje viac vakcín, ktoré sa môžu podávať v niekoľkých dávkach. Medzi vakcínami i dávkami musia byť dodržané predpísané časové intervaly. Ak sa cestujúci dostaví do očkovacieho strediska neskoro, nie je možné očkovanie vykonať v optimálnom rozsahu.

Moderný človek rád cestuje, rád spoznáva kultúru iných národov, s pôžitkom odpočíva na slnečných plážach azúrových morí, venuje sa suchozemským i vodným športom. Pre našinca sú obzvlášť lákavé pobyty pri mori ale aj vo vysokých horách. Každý pobyt v cudzom prostredí, za nezvyčajných klimatických podmienok, pri neobvyklej strave a pri telesnej záťaži, ktorú doma nepoznáme, je spojený s rôznymi rizikami.
Preventívna lekárska prehliadka odchádzajúceho cestovateľa slúži jednak na zistenie zdravotného stavu v súvislosti s očkovaním, jednak na zhodnotenie celkového aktuálneho zdravotného stavu. Zároveň sa  posúdia riziká, ktoré vyplývajú z pobytu v oblasti, do ktorej smerujeme.
V Slovenskej republike poskytnú informácie ohľadne zdravotných rizík v určitých krajinách praktickí lekári, epidemiológovia štátnych zdravotných ústavov a lekári oddelení pre cudzokrajné choroby fakultných nemocníc v Bratislave, Košiciach a Martine.
Očkovanie je potrebné začať najneskôr 2 až 3 mesiace pred plánovaným odchodom na dovolenku.
Povinné očkovania

V súčasnosti sa vyžaduje očkovanie proti žltej zimnici a to pri cestách do endemických oblastí rovníkovej Afriky, Južnej a Strednej Ameriky.
Vakcína STAMARIL sa musí aplikovať minimálne 10 dní pred vstupom na územie štátu, ktorý očkovanie vyžaduje. Očkovanie zabezpečí spoľahlivú imunitu na 10 rokov.
Odporúčané očkovania
Pri odporúčaných očkovaniach sa prihliada na celkový zdravotný stav cestovateľa, na miesto pobytu, rozhoduje vek a predchádzajúce očkovania.
Vírusový zápal pečene – hepatitída A
Choroba je rozšírená na celom svete, jej výskyt je obzvlášť vysoký v krajinách s nízkym hygienickým štandardom (Afrika, Ázia, Stredomorie, Stredná a Južná Amerika). Používa sa vakcína HAVRIX. Podávajú sa dve dávky s odstupom 2 až 4 týždňov. To znamená, že prvá dávka sa podáva aspoň 2 týždne pred cestou. Tretia dávka sa aplikuje 6 až 12 mesiacov po podaní druhej dávky. Očkovanie poskytuje ochranu 10 až 15 rokov.
Vírusový zápal pečene – hepatitída B
Prenos nákazy sa uskutočňuje krvnou cestou a pohlavným stykom. Očkovanie sa odporúča všetkým osobám s rizikom prenosu nákazy a pri dlhodobých alebo opakovaných pobytoch v oblastiach so zvýšeným rizikom nákazy (Južná Afrika, Ázia, Južná Amerika). Očkovanie pozostáva z 3 dávok vakcíny ENGERIX podaných v schéme 0, 1, 6 mesiacov a poskytuje ochranu na 5 rokov. U nás sa od roku 1999 povinne očkujú všetci novorodenci proti hepatitíde B.
Očkovanie proti hepatitíde A a B súčasne je možné vakcínou TWINRIX, očkovanie pozostáva z 3 dávok v schéme 0, 1, 6 mesiacov.
Kliešťová encefalitída
Očkovanie sa odporúča cestovateľom pri pobytoch v oblastiach s endemickým výskytom ochorenia (aj u nás v horách, v lesoch, trávnatých porastoch). Používa sa očkovacia látka FSME – IMMUN v troch dávkach – 0,1 mesiac (2 týždne), 6. mesiac.
Pri cestovaní do oblastí s výskytom malárie je potrebná znalosť vhodných liekov, ktoré sa používajú ako ochrana proti malárii. Malária sa vyskytuje najmä v tropických a subtropických oblastiach - rozvojové krajiny Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Vhodnú chemoprofylaxiu poskytnú v strediskách pre cudzokrajné choroby.
Každý cestovateľ by si mal pred odchodom overiť platnosť očkovania proti tetanu. Deti sú očkované v rámci povinného očkovania v predškolskom a školskom veku, dospelí sa preočkovávajú jednou dávkou vakcíny ALTEANA S každých 10 rokov.
Ak sa po návrate domov vrátite úplne zdraví, môžete si povedať: „Všade dobre, doma najlepšie.“ Ak sa však vrátite z rozvojových a subtropických krajín a cítite sa chorí (máte horúčku, hnačky), treba sa čo najskôr podrobiť dôkladnému lekárskemu ošetreniu, vyhľadať odbornú starostlivosť. Po radu sa môžete obrátiť v Bratislave na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch, na Limbovej č.5, alebo v Martine, v Košiciach v strediskách pre cudzokrajné choroby.
Prajeme Vám bezpečné a bezstarostné cestovanie.

Zoznam použitej literatúry:
1. Zdravotnícke noviny, Praktická príručka pre lekárov prvého kontaktu jar-leto,
máj 1999. Ľudmila Šišková: Možnosti ochrany zdravia pri cestovaní, str.2,3.
2. Cestovanie bez rizika, prof. MUDr. Juraj Červenka, Csc..
3. Zdravotnícke noviny č.16, 22.4.1999, príloha ZdN, str.3: Niektoré
ukazovatele vírusových hepatitíd.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2018 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.