Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Zuzana Parusniková
Rozum, kritika, otevřenost
11,63 EUR
(350,37 SKK)

Kalórie
4,73 EUR
(142,50 SKK)
Hanne Hirsch, Hermann Scharnagl
Depresie
7,22 EUR
(217,51 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/4 - Očkovanie - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

OČKOVANIE, ÁNO alebo NIE ?
R. Kramár, marketing - ZZP SIDERIA-ISTOTA - 15.9.2002

Komu hradí ZZP SIDERIA-ISTOTA vakcínu v plnej výške?

Najdrah?ou hodnotou, ktorou bol ka?dý z nás pri narodení obdarovaný je bezpochyby zdravie
[image]
Najdrahšou hodnotou, ktorou bol každý z nás pri narodení obdarovaný je bezpochyby zdravie. Vo väčšine prípadov je len na nás ako s ním nakladáme. Aj keď mnohým ochoreniam sa jednoducho predísť nedá, existuje veľké množstvo tých, ktorým sa vyvarovať dá. Najjednoduchším spôsobom je dodržiavať správnu životosprávu a aktívne sa starať o svoje zdravie.

Vyskytujú sa však aj choroby, pred ktorými je možné chrániť sa a predchádzať im len včasným a presným očkovaním. V súčasnosti sú už vyvinuté a na našom trhu dostupné účinné vakcíny vysokého európskeho štandardu. Tieto látky sú natoľko spoľahlivé, že vedia ochoreniam zabrániť.


Z hľadiska účinnej ochrany zdravia by sa postupom času mala stať preventívna vakcinácia samozrejmosťou. Preto nedajte týmto vírusovým ochoreniam šancu a zaraďte sa medzi tých, ktorí aj po ich vypuknutí ostanú zdraví. Najvhodnejšie je sa dať zaočkovať proti najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam: vírusová chrípka, pneumokokové infekcie, vírusová hepatitída A a B, kliešťová encefalitída.

Ak by ste mali nejaké obavy, či pochybnosti z očkovania, je dobré myslieť na dobré pocity aké má človek, keď je zdravý a choroby ho zďaleka obchádzajú.

Komu hradí ZZP SIDERIA-ISTOTA vakcínu v plnej výške?

CHRÍPKA
 • osoby 65 ročné a staršie, okrem tých ktoré sú umiestnené v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách, ústavoch sociálnej starostlivosti
 • dispenzarizovaní pacienti (bez ohľadu na vek) s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo- cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
 • zdravotní pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom
 • príslušníci jednotiek Armády SR, poverení špeciálnymi úlohami

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCIE
 • osoby 65 ročné a staršie
 • osoby (staršie ako 2 ročné) dispenzarizované pre chronické ochorenia dýchacích cies, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
 • pacienti pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspleniou

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA A
 • osoby s priamym kontaktom s chorým na VHA
 • zdravotnícki pracovníci pediatrických, gastroenterologických a infekčných pracovísk
 • osoby, ktoré cestujú služobne do oblastí s vysokou incidenciou VHA (Afrika, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika)
 • pracovníci kanalizácií, zberu odpadových surovín, skládok tuhého a tekutého odpadu
 • príslušníci špeciálnych jednotiek Armády SR, Zboru väzenskej a Justičnej stráže (jednotky vysielané do zahraničia na plnenie úloh v rámci mierových misií), jednotky rýchleho nasadenia, špeciálne protidrogové komandá, pluky CO, hasičské zbory, dopravná a kriminálna polícia, eskortné jednotky

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA B
 • zdravotnícki pracovníci, u ktorých došlo k poraneniu
 • hemofilici
 • diabetici
 • pacienti s cystickou fibrózou
 • intravenózni narkomani
 • homosexuáli
 • promiskuitné osoby
 • osoby, ktoré odchádzajú služobne do endemických oblastí výskytu, do krajín Ázie, Afriky a Južnej Ameriky

KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA

Osoby pracujúce v prírodných ohniskách kliešťovej encefalitídy a to:

 • pracovníci lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl
 • poľnohospodárski pracovníci
 • zememerači
 • geológovia
 • značkári turistických chodníkov
 • zamestnanci horských chát a lanoviek
 • pracovníci pohraničných stráží a colných správ
 • príslušníci Armády SR
 • pracovníci Železníc SR, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železníc
Poz.: v sporných prípadoch rozhodne príslušný epidemiológ

Podľa indikačného programu pre úhradu očkovacích látok poisťovňami, vydaného MZSR, Sideria-Istota ZZP, hradí vakcíny aj pre ďalšie ochorenia na základe žiadosti ošetrujúceho lekára.

za ZZP pripravil R. Kramár, marketing


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.