Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Zdeněk Seidl
Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory
11,57 EUR
(348,56 SKK)
Erik Olsen
Pozice pro každý den
10,72 EUR
(322,95 SKK)
Július Handžárik
Trianonská trauma
7,60 EUR
(228,96 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/4 - Očkovanie - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 21. Október 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

OČKOVANIE, ÁNO alebo NIE ?
R. Kramár, marketing - ZZP SIDERIA-ISTOTA - 15.9.2002

Komu hradí ZZP SIDERIA-ISTOTA vakcínu v plnej výške?

Najdrah?ou hodnotou, ktorou bol ka?dý z nás pri narodení obdarovaný je bezpochyby zdravie
[image]
Najdrahšou hodnotou, ktorou bol každý z nás pri narodení obdarovaný je bezpochyby zdravie. Vo väčšine prípadov je len na nás ako s ním nakladáme. Aj keď mnohým ochoreniam sa jednoducho predísť nedá, existuje veľké množstvo tých, ktorým sa vyvarovať dá. Najjednoduchším spôsobom je dodržiavať správnu životosprávu a aktívne sa starať o svoje zdravie.

Vyskytujú sa však aj choroby, pred ktorými je možné chrániť sa a predchádzať im len včasným a presným očkovaním. V súčasnosti sú už vyvinuté a na našom trhu dostupné účinné vakcíny vysokého európskeho štandardu. Tieto látky sú natoľko spoľahlivé, že vedia ochoreniam zabrániť.


Z hľadiska účinnej ochrany zdravia by sa postupom času mala stať preventívna vakcinácia samozrejmosťou. Preto nedajte týmto vírusovým ochoreniam šancu a zaraďte sa medzi tých, ktorí aj po ich vypuknutí ostanú zdraví. Najvhodnejšie je sa dať zaočkovať proti najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam: vírusová chrípka, pneumokokové infekcie, vírusová hepatitída A a B, kliešťová encefalitída.

Ak by ste mali nejaké obavy, či pochybnosti z očkovania, je dobré myslieť na dobré pocity aké má človek, keď je zdravý a choroby ho zďaleka obchádzajú.

Komu hradí ZZP SIDERIA-ISTOTA vakcínu v plnej výške?

CHRÍPKA
 • osoby 65 ročné a staršie, okrem tých ktoré sú umiestnené v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách, ústavoch sociálnej starostlivosti
 • dispenzarizovaní pacienti (bez ohľadu na vek) s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo- cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
 • zdravotní pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom
 • príslušníci jednotiek Armády SR, poverení špeciálnymi úlohami

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCIE
 • osoby 65 ročné a staršie
 • osoby (staršie ako 2 ročné) dispenzarizované pre chronické ochorenia dýchacích cies, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
 • pacienti pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspleniou

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA A
 • osoby s priamym kontaktom s chorým na VHA
 • zdravotnícki pracovníci pediatrických, gastroenterologických a infekčných pracovísk
 • osoby, ktoré cestujú služobne do oblastí s vysokou incidenciou VHA (Afrika, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika)
 • pracovníci kanalizácií, zberu odpadových surovín, skládok tuhého a tekutého odpadu
 • príslušníci špeciálnych jednotiek Armády SR, Zboru väzenskej a Justičnej stráže (jednotky vysielané do zahraničia na plnenie úloh v rámci mierových misií), jednotky rýchleho nasadenia, špeciálne protidrogové komandá, pluky CO, hasičské zbory, dopravná a kriminálna polícia, eskortné jednotky

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA B
 • zdravotnícki pracovníci, u ktorých došlo k poraneniu
 • hemofilici
 • diabetici
 • pacienti s cystickou fibrózou
 • intravenózni narkomani
 • homosexuáli
 • promiskuitné osoby
 • osoby, ktoré odchádzajú služobne do endemických oblastí výskytu, do krajín Ázie, Afriky a Južnej Ameriky

KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA

Osoby pracujúce v prírodných ohniskách kliešťovej encefalitídy a to:

 • pracovníci lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl
 • poľnohospodárski pracovníci
 • zememerači
 • geológovia
 • značkári turistických chodníkov
 • zamestnanci horských chát a lanoviek
 • pracovníci pohraničných stráží a colných správ
 • príslušníci Armády SR
 • pracovníci Železníc SR, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železníc
Poz.: v sporných prípadoch rozhodne príslušný epidemiológ

Podľa indikačného programu pre úhradu očkovacích látok poisťovňami, vydaného MZSR, Sideria-Istota ZZP, hradí vakcíny aj pre ďalšie ochorenia na základe žiadosti ošetrujúceho lekára.

za ZZP pripravil R. Kramár, marketing


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.