Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Guy Kawasaki
Okouzlení
10,37 EUR
(312,41 SKK)
W.F.Dick a kolektív
Průvodce urgentní medicínou
16,55 EUR
(498,59 SKK)
Zorka Vianová
Slané pečivo
10,76 EUR
(324,16 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/4 - Trendy v Európe - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

STREDOEURÓPANIA UPREDNOSTŇUJÚ LEKÁRNIKOV PRED LEKÁRMI
Vladimira Jakubeczyova, Taylor Nelson Sofres, Factum Slovakia, s.r.o. - 7.10.2002

Lekárnici majú väčšiu dôveru ako lekári, pokiaľ ide o poskytovanie rád o voľnopredajných liekoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) v Strednej Európe uverejneného spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS).

Lekárnici majú väcšiu dôveru ako lekári, pokial ide o poskytovanie rád o volnopredajných liekoch
Lekárnici majú väčšiu dôveru ako lekári, pokiaľ ide o poskytovanie rád o voľnopredajných liekoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) v Strednej Európe uverejneného spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS). Lekári zostávajú najspoľahlivejším zdrojom všeobecných informácií o voľnopredajných liekoch, ale obyvatelia strednej Európy sa skôr obracajú na lekárnikov so žiadosťou o radu. Nie je prekvapujúce, že reklama a reklamné materiály sú považované za najmenej dôveryhodné a spoľahlivé zdroje informácií.

Prieskum bol uskutočnený prostredníctvom TNS OTC Track, na výskumnej vzorke viac ako 4000 ľudí v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

Výsledky ukazujú, že 50 percent stredoeurópanov už niekedy požiadalo lekárnika o radu v súvislosti s užívaním voľnopredajných liekov a 38 percent sa obrátilo na lekára. V porovnaní s ostatnými stredoeurópanmi Slováci najčastejšie žiadajú o radu v súvislosti s voľnopredajnými liekmi, 45 percent požiadalo o radu lekára a 58 percent sa obrátilo na lekárnika. Maďari sú v tejto otázke najsebestačnejší (len 33 percent požiadalo o radu lekára a 38 percent lekárnika).

Požiadali ste už niekedy o radu o voľnopredajných liekoch :
Česká R.
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Región
Vášho lekára
32%
33%
40%
45%
38%
Vášho lekárnika
49%
38%
55%
58%
50%

Vitamíny, minerály, lieky proti bolesti, chrípke a nachladnutiu a lieky na zmiernenie kašľa predstavujú kategórie voľnopredajných liekov, pri ktorých žiadajú respondenti o radu najčastejšie.

Pri získavaní informácii o voľnopredajných liekoch, stredoeurópania sa spoliehajú na vlastné získané skúsenosti v rovnakej miere ako na odporúčania poskytované profesionálmi. Osemnásť percent respondentov uviedlo, že informácie o voľnopredajných liekoch získavajú z vlastných skúseností, rovnaký počet respondentov získava informácie od lekárov a lekárnikov. Osobnú skúsenosť si najviac cenia Česi (23 percent) a najmenej Poliaci (13 percent).

Ďalšími dôležitými zdrojmi informácií sú “priatelia” a “reklama” (oboje 17 percent). Česi a Poliaci sú opäť na opačných póloch spektra: v prípade Čechov je reklama najzriedkavejším zdrojom informácií o voľnopredajných liekoch (10 percent) v porovnaní s 23% Poliakov.

Najmenej využívaným zdrojom informácií v stredoeurópskom regióne sú reklamné materiály, napr. prospekty v lekárňach (8 percent). Slováci ich však využívajú zo všetkých štyroch krajín v najväčšej miere (jedna desatina).

Takmer štvrtina Slovákov (23%) si za posledné tri mesiace priniesla z lekárne domov propagačné materiály o voľnopredajných liekoch v porovnaní s 12% Poliakov.

Popularita informačných zdrojov o voľnopredajných liekoch:
Česká R.
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Región
Z vlastných skúseností
23%
17%
13%
17%
18%
Od priateľov/ známych
20%
17%
15%
17%
17%
Od lekárov
17%
19%
17%
19%
18%
Od lekárnikov
19%
15%
18%
19%
18%
Z reklamy (TV, časopisy)
10%
21%
23%
15%
17%
Z prospektov v lekárňach
7%
6%
9%
11%
8%

Pokiaľ ide o mieru spoľahlivosti jednotlivých zdrojov informácií, stredoeurópania sa najviac spoliehajú na lekárov (známka 4.52), po nich nasleduje osobná skúsenosť (so známkou 4.45 na škále 1-5, kde 5 znamená maximálnu spoľahlivosť). Reklama a reklamné materály sú opäť na konci tabuľky so známkami len 3.12 a 3.53. V porovnaní s ostatnými stredoeurópskymi krajinami je na Slovensku miera dôvery k jednotlivým zdrojom informácií o niečo nižšia.

Nakoľko spoľahlivé sú podľa Vášho názoru tieto informačné zdroje:
Česká R.
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Región
Vlastné skúsenosti
4.63
4.55
4.56
4.22
4.45
Priatelia/ známi
3.98
3.62
3.93
3.55
3.72
Lekári
4.54
4.73
4.60
4.35
4.52
Lekárnici
4.42
4.59
4.44
4.28
4.40
Reklama (TV, časopisy)
3.20
3.32
3.19
2.91
3.12
Prospekty v lekárňach
3.67
3.62
3.73
3.40
3.53

Ľubica Kalická, Project Manager, Taylor Nelson Sofres, hovorí: “Z výsledkov výskumu vyplynulo, že lekár a lekárnik predstavujú dve najdôležitejšie osoby, od ktorých ľudia prijímajú informácie o voľnopredajných liekoch. Možno však konštatovať, že je to skôr lekárnik, ktorého rada ovplyvní konečné rozhodnutie pri nákupe prípravku.”

Správa zo štúdie o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) je dostupná na internetovej stránke TNS v strednej Európe: www.tnsofres.sk.

POZNÁMKA

Prieskum o voľnopredajných liekoch 2002 sa realizoval v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku v júli a v auguste 2002 na reprezentatívnej vzorke približne 1000 respondentov starších ako 15 rokov v každej krajine.

TAYLOR NELSON SOFRES

Sieť zastúpení spoločnosti pokrýva viac ako 50 krajín sveta. Taylor Nelson Sofres poskytuje marketingové informačné služby hlavným národným a multi-národným spoločnostiam operujúcim vo viac než 100 krajinách. Toto radí spoločnosť ako marketingovú skupinu na štvrté miesto v celosvetovom rebríčku. Viac informácií o spoločnosti Taylor Nelson Sofres získate na našej webovej stránke: www.tnsofres.sk.

Taylor Nelson Sofres
Factum Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 19, 814 94 Bratislava 1
Tel: (+421-2) 524 970 80
Fax: (+421-2) 524 970 83
e-mail: info@tnsofres.sk
Offices in over 50 countries, Taylor Nelson Sofres
ICO: 3140 6246, DIC: 3140 6242/600


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.