Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Abu Abdulah Ghulam Moinuddin
Kniha súfistického léčitelství
5,10 EUR
(153,64 SKK)
Tomáš Novák
Sourozenecké vztahy
7,86 EUR
(236,79 SKK)
Taťjana Tichoplavová, Vitalij Tichoplavov
Brány pro duše
9,12 EUR
(274,75 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/4 - Trendy v Európe - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
streda, 17. Júl 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

STREDOEURÓPANIA UPREDNOSTŇUJÚ LEKÁRNIKOV PRED LEKÁRMI
Vladimira Jakubeczyova, Taylor Nelson Sofres, Factum Slovakia, s.r.o. - 7.10.2002

Lekárnici majú väčšiu dôveru ako lekári, pokiaľ ide o poskytovanie rád o voľnopredajných liekoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) v Strednej Európe uverejneného spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS).

Lekárnici majú väcšiu dôveru ako lekári, pokial ide o poskytovanie rád o volnopredajných liekoch
Lekárnici majú väčšiu dôveru ako lekári, pokiaľ ide o poskytovanie rád o voľnopredajných liekoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) v Strednej Európe uverejneného spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS). Lekári zostávajú najspoľahlivejším zdrojom všeobecných informácií o voľnopredajných liekoch, ale obyvatelia strednej Európy sa skôr obracajú na lekárnikov so žiadosťou o radu. Nie je prekvapujúce, že reklama a reklamné materiály sú považované za najmenej dôveryhodné a spoľahlivé zdroje informácií.

Prieskum bol uskutočnený prostredníctvom TNS OTC Track, na výskumnej vzorke viac ako 4000 ľudí v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

Výsledky ukazujú, že 50 percent stredoeurópanov už niekedy požiadalo lekárnika o radu v súvislosti s užívaním voľnopredajných liekov a 38 percent sa obrátilo na lekára. V porovnaní s ostatnými stredoeurópanmi Slováci najčastejšie žiadajú o radu v súvislosti s voľnopredajnými liekmi, 45 percent požiadalo o radu lekára a 58 percent sa obrátilo na lekárnika. Maďari sú v tejto otázke najsebestačnejší (len 33 percent požiadalo o radu lekára a 38 percent lekárnika).

Požiadali ste už niekedy o radu o voľnopredajných liekoch :
Česká R.
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Región
Vášho lekára
32%
33%
40%
45%
38%
Vášho lekárnika
49%
38%
55%
58%
50%

Vitamíny, minerály, lieky proti bolesti, chrípke a nachladnutiu a lieky na zmiernenie kašľa predstavujú kategórie voľnopredajných liekov, pri ktorých žiadajú respondenti o radu najčastejšie.

Pri získavaní informácii o voľnopredajných liekoch, stredoeurópania sa spoliehajú na vlastné získané skúsenosti v rovnakej miere ako na odporúčania poskytované profesionálmi. Osemnásť percent respondentov uviedlo, že informácie o voľnopredajných liekoch získavajú z vlastných skúseností, rovnaký počet respondentov získava informácie od lekárov a lekárnikov. Osobnú skúsenosť si najviac cenia Česi (23 percent) a najmenej Poliaci (13 percent).

Ďalšími dôležitými zdrojmi informácií sú “priatelia” a “reklama” (oboje 17 percent). Česi a Poliaci sú opäť na opačných póloch spektra: v prípade Čechov je reklama najzriedkavejším zdrojom informácií o voľnopredajných liekoch (10 percent) v porovnaní s 23% Poliakov.

Najmenej využívaným zdrojom informácií v stredoeurópskom regióne sú reklamné materiály, napr. prospekty v lekárňach (8 percent). Slováci ich však využívajú zo všetkých štyroch krajín v najväčšej miere (jedna desatina).

Takmer štvrtina Slovákov (23%) si za posledné tri mesiace priniesla z lekárne domov propagačné materiály o voľnopredajných liekoch v porovnaní s 12% Poliakov.

Popularita informačných zdrojov o voľnopredajných liekoch:
Česká R.
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Región
Z vlastných skúseností
23%
17%
13%
17%
18%
Od priateľov/ známych
20%
17%
15%
17%
17%
Od lekárov
17%
19%
17%
19%
18%
Od lekárnikov
19%
15%
18%
19%
18%
Z reklamy (TV, časopisy)
10%
21%
23%
15%
17%
Z prospektov v lekárňach
7%
6%
9%
11%
8%

Pokiaľ ide o mieru spoľahlivosti jednotlivých zdrojov informácií, stredoeurópania sa najviac spoliehajú na lekárov (známka 4.52), po nich nasleduje osobná skúsenosť (so známkou 4.45 na škále 1-5, kde 5 znamená maximálnu spoľahlivosť). Reklama a reklamné materály sú opäť na konci tabuľky so známkami len 3.12 a 3.53. V porovnaní s ostatnými stredoeurópskymi krajinami je na Slovensku miera dôvery k jednotlivým zdrojom informácií o niečo nižšia.

Nakoľko spoľahlivé sú podľa Vášho názoru tieto informačné zdroje:
Česká R.
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Región
Vlastné skúsenosti
4.63
4.55
4.56
4.22
4.45
Priatelia/ známi
3.98
3.62
3.93
3.55
3.72
Lekári
4.54
4.73
4.60
4.35
4.52
Lekárnici
4.42
4.59
4.44
4.28
4.40
Reklama (TV, časopisy)
3.20
3.32
3.19
2.91
3.12
Prospekty v lekárňach
3.67
3.62
3.73
3.40
3.53

Ľubica Kalická, Project Manager, Taylor Nelson Sofres, hovorí: “Z výsledkov výskumu vyplynulo, že lekár a lekárnik predstavujú dve najdôležitejšie osoby, od ktorých ľudia prijímajú informácie o voľnopredajných liekoch. Možno však konštatovať, že je to skôr lekárnik, ktorého rada ovplyvní konečné rozhodnutie pri nákupe prípravku.”

Správa zo štúdie o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) je dostupná na internetovej stránke TNS v strednej Európe: www.tnsofres.sk.

POZNÁMKA

Prieskum o voľnopredajných liekoch 2002 sa realizoval v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku v júli a v auguste 2002 na reprezentatívnej vzorke približne 1000 respondentov starších ako 15 rokov v každej krajine.

TAYLOR NELSON SOFRES

Sieť zastúpení spoločnosti pokrýva viac ako 50 krajín sveta. Taylor Nelson Sofres poskytuje marketingové informačné služby hlavným národným a multi-národným spoločnostiam operujúcim vo viac než 100 krajinách. Toto radí spoločnosť ako marketingovú skupinu na štvrté miesto v celosvetovom rebríčku. Viac informácií o spoločnosti Taylor Nelson Sofres získate na našej webovej stránke: www.tnsofres.sk.

Taylor Nelson Sofres
Factum Slovakia, s.r.o.
Štefánikova 19, 814 94 Bratislava 1
Tel: (+421-2) 524 970 80
Fax: (+421-2) 524 970 83
e-mail: info@tnsofres.sk
Offices in over 50 countries, Taylor Nelson Sofres
ICO: 3140 6246, DIC: 3140 6242/600


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.