Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie


Hurá do školy!
4,99 EUR
(150,33 SKK)
Fareed Zakaria
Budúcnosť slobody
8,84 EUR
(266,31 SKK)
Ludvík Švihálek
Vrabcova píseň o naději
6,81 EUR
(205,16 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/4 - Zákony, poisťovne - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Bratislavská pobočka CHZP APOLLO informuje
RNDr. Miroslav Žilinek, riaditeľ pobočky Bratislava, Chemická zdravotná poisťovňa APOLLO - 8.10.2002

Problém financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku je dostatocne medializovaný a obcanom je známy nedostatok financných prostriedkov v tomto rezorte. Zároven je už obcanom dostatocne známa aj skutocnost, že za tento stav nemožno vinit zdravotnú poistovnu.

Bratislavská pobocka CHZP APOLLO informuje
V apríli tohto roku si Chemická zdravotná poisťovňa Apollo pripomenula siedme výročie svojho vzniku. Dátum 1.4.1995 je aj začiatkom činnosti bratislavskej pobočka CHZP APOLLO. Výsledky, ktoré sme dosiahli ukazujú, že občania prijali systém plurality zdravotných poisťovní, nie sú k nemu ľahostajní a rastie aj informovanosť a právne povedomie v tejto oblasti. Je na škodu veci, že legislatívne podmienky, ktoré boli na začiatku transformačných procesov v systéme zdravotného poistenia sa v priebehu uvedených rokov menili, neboli vyvážené, čo okrem iného nevytváralo rovnaké podmienky pre všetky zdravotné poisťovne. Napriek tomu si CHZP APOLLO ako jediná neštátna zdravotná poisťovňa zachovala samostatnosť, nedošlo k zlúčeniu s inou zdravotnou poisťovňou a toto postavenie si chce udržať aj do budúcnosti.

Postavenie bratislavskej pobočky je stabilné a je stále zaznamenávaný nárast počtu poistencov. Je to výsledok pravidelnej komunikácie s poistencami, platiteľmi poistného a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Využívame každú možnosť komunikácie s partnermi. Pravdivé informácie a korektnosť vo vzájomných vzťahoch považujeme za základ spolupráce. Tento prístup sa kladne prejavuje aj v ekonomických výsledkoch.

Problém financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku je dostatočne medializovaný a občanom je známy nedostatok finančných prostriedkov v tomto rezorte. Zároveň je už občanom dostatočne známa aj skutočnosť, že za tento stav nemožno viniť zdravotnú poisťovňu.

Bratislavská pobočka, ale aj celá CHZP APOLLO výrazne dopláca na deformovaný systém solidarity – prerozdelenie vybraných finančných prostriedkov. Tento systém znevýhodňuje našu zdravotnú poisťovňu vzhľadom k tomu, že dosahujeme pomerne vysoké percento úspešnosti výberu poistného. Pre tento rok sme stanovili 96% úspešnosť ako ciel, ktorý priebežne k 30.08.2002 plníme. Paradoxom je, že čím vyššiu úspešnosť máme, o to viac odvedieme do prerozdelenia. V prípade, že by sme mohli hospodáriť so všetkými financiami ktoré vyberieme , postačovalo by to na pokrytie nákladov za zdravotnú starostlivosť za všetkých našich poistencov bez narastania záväzkov..

Aj napriek zložitej ekonomickej situácii na Slovensku, spomínaný vysoký výber poistného nám umožňuje udržať lehoty splatnosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na stabilnej úrovni. Časový sklz v úhradách vo výdajniach zdravotníckych pomôcok a lekárňach sa nám podarilo stabilizovať na 60 dní po lehote splatnosti. Tento trend sa budeme snažiť udržať aj do budúcnosti aj keď situáciu nám komplikujú aktivity komerčných právnikov, ktorí ponúkajú svoje služby majiteľom lekárni na vymáhanie poplatkov z omeškania za staré obdobia. Je nespochybniteľné, že tieto sumy je treba zaplatiť. Je však otázne, či toto je práve najvhodnejšia forma, keď advokát zoberie časť zdrojov zo zdravotného poistenia mimo rezort. Stretli sme sa aj s argumentáciou, že poplatky z omeškania vymáhajú iba od nás, lebo sme na tom asi dobre, keď sme stiahli lehoty splatnosti a iná poisťovňa má problémy platiť za recepty, tak čo ju budeme ešte zaťažovať. Poisťovne sa dostávajú týmto spôsobom do stavu neschopnosti splácať aktuálne záväzky za zdravotnú starostlivosť.

Na záver chcem poďakovať všetkým partnerom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárnikom a poistencom, ktorí aj napriek ťažkej dobe dôverujú našej poisťovni a verím, že ich dôveru nesklameme.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.