Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Anne Pulkkinen
Pohybové hry a cvičení s dětmi
10,17 EUR
(306,38 SKK)

Lexikon saláty
6,78 EUR
(204,25 SKK)

Nejchutnější vánoční cukroví
12,92 EUR
(389,23 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/4 - Zdravý životný štýl - Kompilácia, rešeršná práca
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Mobilné telefóny a zdravie
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 30.10.2002

Rovnako ako laici sa aj odborníci delia na dva tábory. Čast ich zastáva názor, že mobilné telefóny zdraviu neškodia, druhá čast má samozrejme názor opačný. Postoj výrobcov je pochopitelne rovnaký s prvou názorovou skupinou.

Ako je v civilizovanom svete bežné, rovnako už aj na Slovensku, patrí používanie mobilného telefónu medzi každodenné záležitos
Ako je vo vyspelom svete bežné, rovnako už aj na Slovensku patrí používanie mobilného telefónu medzi každodenné záležitosti. Avšak málokto z nás si uvedomuje možný vplyv a dopad na naše zdravie plynúci z používania mobilných telefónov. Mnoho ľudí ani nenapadne, že pri telefonovaní z mobilného telefónu držia v rukách zdroj mikrovlného žiarenia, ktorý intenzívne pôsobí na náš organizmus, najmä na najcitlivejšie miesto – hlavu. Kvôli zachovaniu objektivity na konci tejto strany najdete linku na prehľad štúdií od spoločností ako napr.:

  • Radiation Protection Bureau, Health Canada, 775 Brookfield Road, Postal Locator 6301B, Ottawa, Ontario K1A 1C1,
  • Department of Microwave Safety, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland,
  • Department of the Environment, Transport and the Regions, Aviation Multilateral Division, Great Minster House, 76 Marsham Street, London SW1P 4DR
  • European Cooperation in the field of scientificand technical research, Institute of Biomedical Engineerin, Infeldgasse 18, Graz, Austria
O škodlisvosti

GSM telefóny pracujú na princípe dvojcestnej komunikácie medzi telefónom a základňovou stanicou. Telefón komunikuje so základňovou stanicou prenosom elektromagnetických signálov (mikrovĺn), ktoré z neho vychádzajú. Tieto mikrovlny musia mať dostatočnú silu na to, aby dosiahli vežu. Na nešťastie, tie isté mikrovlny prenikajú aj vašou hlavou počas telefonovania. Tak ako mikrovlnka ohrieva potraviny, mikrovlny mobilného telefónneho aparátu pôsobia rovnako na bunky ľudského tela. Časť mikrovlnnej radiácie emitovanej aparátom je absorbovaná hlavou.

Vládne orgány a priemysel vyrábajúci GSM telefóny vynakladajú milióny dolárov na výskum možných nepriaznivých vplyvov používania tohto typu telefónu. Už to nasvedčuje, že uvedená problematika nie je len mýtus, ale reálny fakt, ktorý treba brať vážne.

V tejto súvislosti sa vynárajú otázky, či môžu mobilné telefóny spôsobiť závažné poškodenie zdravia užívateľa. Skúma sa, či hladina mikrovlnej radiácie, podobná hladine, ktorú emituje mobilný telefón, môže štiepiť molekuly DNA v mozgu. Rozpad DNA sa spája s takými chorobami, ako je Altzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a tiež rakovina.

[image]
obr. č. 1., sila vyžarovania [W] uvedená v návode na používanie pre mobilný telefón Siemens MT50
Štúdie[1] ba dokonca i učebnice pre lekárske fakulty[2] sa zmieňujú aj o iných škodlivých účinkoch, ako sú poruchy v správaní, nervové poškodenia, poškodenia plodu, šedý očný zákal, zmeny chémie v krvi a poškodená imunologická obrana. Niektoré vedecké tímy dospeli k záverom, ktoré tieto tvrdenia potvrdzujú. Časť energie elektromagnetického žiarenia sa od povrchu tela odrazí, časť ňou prechádza a časť sa absorbuje. Absorpcia v tkanivách obsahujúcich veľa vody je vyššia ako pri malom obsahu vody. Biologický účinok elektromagnetického poľa vznikajúceho v organizme závisí nielen od vlastností mikrovĺn ale aj od vlastností tkaniva (dielektrická konštanta, merný odpor), fyzikálnych rozmerov a geometrie. Vplyvom dielektrických strát sa energia žiarenia premení na teplo, ktoré je hlavným nositeľom účinkov mikrovĺn. Boli popísané aj netermálne účinky, ako napr. rezonancia na úrovni molekúl, uvoľňovanie radikálov a polarizácia bunkových membrán. U pracovníkov s mikrovlnami boli pozorované odchýlky elektroencefalogramu, astenovegetatívny syndróm, neurastenia, poškodzovanie očných šošoviek a pod[2]. Posudzovanie biologického účinku mikrovĺn je ťažké pre obtiažnosť kvantifikácie expozície. Extrapolácia z pokusných zvierat na človeka je kvôli rozdielnym fyzikálnym rozmerom, geometrie a distribúcie skoro nemožné.

Niektorí výrobcovia mobilných telefónov začali zverejňovať upozornenia o možnej škodlivosti priamo na svojich výrobkoch, čím nepriamo potvrdzujú závažnosť a reálnosť tejto problematiky. V súčasnosti prebiehajú ďalšie výskumy, aby nám odhalili nové fakty v tejto závažnej problematike.

V ostatnej dobe začali poprední svetoví výrobcovia mobilných telefónov uvádzať u všetkých nových mobilov absolútnu silu vyžarovania [W] alebo silu vyžarovania týchto zariadení absorbovaných ľudským telom priamo na krabiciach alebo v návodoch svojich výrobkov. Používanou jednotkou je [SAR] (specific absorption rate). Je to jednotka miery rozloženia energie tkanivami ľudského organizmu a v odbornej literatúre sa používa označenie [W/kg]. Miera vyzařovania povolená v štátoch európskej únie nesmie presiahnuť hodnotu 2 SAR.

Úroveň SAR [W/kg]
Výpočet
Autor metódy, rok definovania, literatúra
0.45
na základe meraní
Balzano et al., 1984 [3]
0.7
na základe meraní
Joyner et al., 1992 [4]
0.16 - 0.69
numerický
Gandhi, 1995 [5]
2.82
numericky
Dimbylow and Mann, 1994 [6]
0.12 - 0.83
na základe meraní
Anderson and Joyner, 1995 [7]
1.2 - 2.28
numericky
Jensen and Rahmat-Samii, 1995 [8]
0.2 - 1.6
na základe meraní
Balzano et al., 1995 [9]
tab. č. 1. Maximálne hodnoty úrovne SAR v hlave človeka
pre mobilné telefóny vyžarujúce výkonom 0,6W, pracujúci vo frekvenčnom rozsahu 825 - 845 MHz [10]

[image]
obr. č. 2., 3D rozdelenie SAR vo fantóme napodobňujúcom ľudskú hlavu v skenovanej hĺbke 20cm. Zobrazené osy: x, y. Metóda rezu vyplýva z malého obrázku v pravom hornom rohu [10]

[image]
obr. č. 3., 3D rozdelenie SAR vo fantóme napodobňujúcom ľudskú hlavu v skenovanej hĺbke 20cm. Zobrazená os: z. Metóda určovania hĺbky vyplýva z malého obrázku v pravom hornom rohu [10]


Pre tých, ktorým ich zdravie nieje ľahostajné, ponúkame prehľad odbornej literatúry na samoštúdium.

Referencie

[1] An Expert Panel Report prepared at the request of the Royal Society of Canada for Health Canada, A Review of the Potential Health Risks of Radiofrequency Fields from Wireless Telecommunication Devices, The Royal Society of Canada Ottawa, Ontario, ISBN 920064-68-X, pp. 14-16, March 1999.
[2] Q. Ivo Hrazdira a kol., Biofyzika, Učebnice pro lékařské fakulty, AVICENUM Praha, ISBN 80-201-0046-6, str. 208-209, 1990.
[3] Q. Balzano and O. Garay, Dyna TAC exposure measurements. Motorola Report, May 15, 1984.
[4] K.H. Joyner, V. Lubinas, M.P. Wood, J. Saribalas and J.A. Adams, "Radio frequency radiation (RFR) exposures from mobile phones," Proc. Internat. Congress on Radiation Protection, IRPA8, Montreal, May 1992, pp. 779 - 782.
[5] O. Gandhi, "Some numerical methods for dosimetry: extremely low frequencies to microwave frequencies, Radio Science, vol. 30, pp. 161-177, Jan.-Feb. 1995.
[6] P.J. Dimbylow and S.M. Mann, "SAR Calculations in An Anatomically Realistic Model of the Head for Mobile Communication Transceivers at 900 MHz and 1.8 GHz," Phys. Med. Biol., Vol. 39, pp. 1537-1553, 1994.
[7] V. Anderson and K.H. Joyner, "Specific absorption rate levels measured in a phantom head exposed to radio frequency transmissions from analog hand-held mobile phones," Bioelectromagnetics, vol. 16, pp.60-69, 1995.
[8] M.A. Jensen and Y. Rahmat-Samii, "EM interaction of handset antennas and a human in personal communications," Proc. IEEE, vol. 83, pp. 7-17, Jan. 1995.
[9] Q. Balzano, O. Garay and T.J. Manning, "Electromagnetic energy exposure of simulated users of portable cellular phones," IEEE Trans. Vehicular Tech., vol. 44, pp. 390-403, Aug. 1995.
[10] Artnarong Thansandote*, Ph.D., Gregory Gajda and David Lecuyer,
„CELLULAR TRANSMITTER TOWERS AND HAND-HELD TELEPHONES: ARE THEY HAZARDOUS?“ The Sixth International Conference on Advanced Science and Technology Exchange with Thailand, Bangkok, Thailand, July 17-19, 1996 Radiation Protection Bureau, Health Canada 775 Brookfield Road, Postal Locator 6301B, Ottawa, Ontario K1A 1C1, *E-mail:
art_thansandote@hc-sc.gc.ca



Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 



ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.