Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

L. Špirudová, D. Tomanová, P. Kudlová, R. Halmo
Multikulturní ošetřovatelství II
11,29 EUR
(340,12 SKK)
Helena Hrehová
Acta Moralia Tyrnaviensia II
4,75 EUR
(143,10 SKK)
Petra Šanderová
Tělesnost jako významný faktor procesu adopce
14,92 EUR
(449,48 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2003/1 - Rodinný lekár - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 21. Október 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Práva onkologických pacientov
MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine SR - 19.3.2003

Onkologický pacient je v určitom zmysle stále pacientom po celý život. Je tu nutnosť prísnej dispenzarizácie, pravidelných kontrol, opakovaných aj náročných diagnostických testov počas mnohých rokov po liečbe. Táto skutočnosť determinuje psychologický stav pacienta ale aj situáciu pacienta v rodine a v spoločnosti. Toto sú dva dalšie okruhy v sfére problému práva pacientov. Iste nie je jednoduché hovoriť o právach onkologického pacienta aj v jeho rodine a formulovať ich. Často sa však stretávame so smutnými a často až tragickými situáciami, ktoré prežívajú aj liečení onkologickí pacienti. Diskriminácie, nepodložené predstavy nejakej " infekčnosti " rakoviny pre okolie, izolácia pacienta v rodine, rozvody.

Práva onkologických pacientov
Práva onkologických pacientov sa stali v súčasnej dobe veľmi aktuálnou problematikou z dôvodov, ktoré sú známe alebo by mali byť známe :

  1. Rakovina je jednou z hlavných príčin morbidity a mortality nielen v Európe, ale aj na celom svete.
  2. Rakovina je choroba, ktorá sa týka mužov a žien všetkých vekových kategórií, je dlhodobá a hlboko zasahuje do života nielen postihnutých, ale aj ich rodín.
  3. Rakovina vyvoláva strach, čo bráni účinnej komunikácii a informovanosti.
  4. Rakovina je spojená s ekonomickými a sociálnymi následkami, ktoré môžu byť pre ľudí obrovským problémom. Aj vyliečení onkologickí pacienti sú často profesionálne diskriminovaní, zamestnávatelia majú obavy z možnosti ich opakovanej morbidity. Niekedy aj v rodinách dochádza k diskriminácii pre nezmyselné a úplne nepravdivé názory o infekčnosti rakoviny a pod.
  5. Pacienti postihnutí rakovinou sa chcú stať aktívnymi partnermi, ktorí by prispeli k riešeniu mnohých otázok a medzier, ktoré stále existujú.

Téma Práva onkologických pacientov je spojená s množstvom otvorených otázok nielen zo strany pacientov, ale aj lekárov a celej verejnosti. Ich riešenie nie je jednoduché, pretože je z veľkej časti komplikované viacerými faktormi ako sú: kultúrna, sociálna a ekonomická úroveň spoločnosti.
Akým smerom by mali byť orientované snahy vedúce k zlepšeniu tejto situácie?
Zdá sa, že otvorená diskusia všetkých, ktorých sa to týka, by mala byť prvým krokom, mala by byť podrobená analýze a až potom by sa dalo uvažovať o stratégii smerujúcej k riešeniu problému.
Legalizovať práva onkologických pacientov je dlhý proces, ktorý bude vyžadovať viaceré opatrenia. Jedným zo závažných problémov je dilema – pacient má právo vedieť, ale má právo aj nevedieť svoju diagnózu. Je umením a možno až povinnosťou lekárov vedieť správne ohodnotiť psychológiu konkrétneho pacienta pri formulovaní informácií. Je to veľmi dôležité pre vytvorenie pozitívneho vzťahu a spolupráce pri liečbe pacienta, ktorá je radikálna a dlhodobá a môže byť spojená s viacerými sprievodnými ťažkosťami.
Preto medzi prvé kroky bude patriť hľadanie spôsobu, ako informovať pacienta o jeho diagnóze. Pretože na Slovensku sa informovanosť pohybuje medzi úplnou, alebo čiastočnou neznalosťou diagnózy, zostáva tento problém otvorený.
Bolo by asi potrebné urobiť prieskum, aký je postoj k týmto otázkam u pacientov, ich príbuzných, u lekárov, aby sa zistili rozdiely v názoroch a a potrebách. Pokrok sa môže dosiahnuť na oboch stranách, u pacientov, u lekárov, čo je však podmienené rozšírením modernej onkologickej výchovy.
Pri presadzovaní práv onkologických pacientov treba brať do úvahy rozdiely medzi sociálnymi, kultúrnymi, religióznymi, regionálnymi a ekonomickými charakteristikami. Problém je závažnejší, než si myslíme. Je tu veľa nedoriešených vecí na oboch stranách. Možno je vhodné začať na strane lekárov. Stále rezonuje vzťah lekára k pacientovi, humanita a to nielen u nás ale aj vo svete. Množstvo prednášok známych osobností svetových univerzít a ústavov sa venuje tomuto problému na rôznych a všeobecne sa konštatuje, že na lekárskych fakultách sa študenti nevychovávajú k tomu, aby rozumeli pacientovi ako človeku. Je tu aj iný problém. Mnohí lekári nemajú dostatočné znalosti o onkológii a obšírna znalosť onkológie neexistuje. Všeobecne sa konštatuje, že to bude vyžadovať veľa námahy a trpezlivosti, aby sa táto situácia zmenila. Lekári budú musieť mať globálny pohľad na onkológiu v multidisciplinárnom prístupe. Praktickí lekári by mali prejsť kurzami zameranými na všeobecnú onkológiu. Žiaľ, niektorí z nich považujú rakovinu za letálne ochorenie, ktoré zabíja ľudí. Verejnosť je ešte stále v zajatí mýtov, nielen čo sa týka diagnózy, ale aj liečby a prognózy.
Pokrok sa dá očakávať iba rozšírením výchovy a informovanosti na širokej báze a to je poslaním Ligy proti rakovine, ktorá má za sebou už 13 aktívnych rokov v tejto oblasti. V súvislosti s týmito otázkami sa nedá zabudnúť aj na rodinu, ktorá môže prijať správu o diagnóze z pohľadu neinformovaného laika, čo vedia následne k mnohým neželateľným reakciám. Nadmerná starostlivosť a prehnaná opatera môže viesť ku konfliktom a následne k právnym problémom.
Je potrebné zdôrazniť, že práva pacientov sa v niektorých aspektoch nedajú odlúčiť od povinností pacienta. A tu sa opäť vynára nástojčivosť jeho výchovy a informovanosti. Neinformovaný a nevedomý pacient môže svojím postojom škodiť nielen sebe, ale môže vyvolať následné neadekvátne reakcie so zbytočnými konfliktmi a komplikáciami.
Týchto niekoľko podstatných úvah naznačuje zložitosť problému a potrebu jeho riešenia.

Pobočky Ligy proti rakovine SR
Adresa Zástupca pobočky Telefón
Liga proti rakovine
Kapisztóryho ul.
940 58 Nové Zámky
MUDr.Zdenko Salmáš 035/6420766
Liga proti rakovine
+ klub Viktória Rastislavova ul. 43 Košice
Klub je súčasť Ligy
MUDr.Mária Wagnerová,CSc.
MUDr.Olga Nagyová
055/6152500
055/7242788
Liga proti rakovine
NsP Špitálska ul. 6
949 01 Nitra
MUDr. Daniela Krošláková 037/6545379
Liga proti rakovine
NsP ul.V.Spanyola43
012 07 Žilina
MUDr.Eva Šimová 041/5110705
041/5110700
Liga proti rakovine
N.F.D.Roosewelta Cesta k nemocnici 1
974 05 Ban. Bystrica
MUDr.Radomír Kadleček
p. Malachovská stanič. sestra
048/413 kl.5251
048/411 kl.2802
Liga proti rakovine
NsP odd.k.onkológie Pavlovova ul.
955 01 Topoľčany
RNDr.Oľga Krivošíková 038/5326948
Liga proti rakovine
Ul. D. Tatarku č.15
921 01 Piešťany
p.Irena Michnová 033/7625636
Liga proti rakovine
Hurbanova ul. 2293
022 01 Čadca

Onkolog. odd.NsP
Čadca ( hospodárka)
PhDr. Stanislava Mikušková
p.Hedviga Miklášová

p.Šúpolová Margita
041/4321696
041/460411 kl.115

041/4323365


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.