Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Stanislav Nardelli
V okruhu biopole
1,00 EUR
(30,13 SKK)
Jan Bouzek
Umění a myšlení
21,53 EUR
(648,61 SKK)
Karel Erben
Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo
7,31 EUR
(220,22 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2004/1 - Bolesť - Pôvodný článok
nedeľa, 21. Október 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

P-STIM, moderný prístup v liečbe bolesti
MUDr. József Constantin Széles, AKH – Univerzitné kliniky, Viedeň (j.szeles.akh@aon.at) - 27.2.2004
PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., AKH – Univerzitné kliniky, Viedeň (vlastimil.kozon@akh-wien.ac.at) - 27.2.2004

Úspešnou metódou na liečbu akútnych a chronických stavov bolesti je ušná akupunktúra. Vychádzajúc z ušnej akupunktúry - ako úspešnej metódy na liečbu akútnych a chronických stavov bolesti - bola vyvinutá aurikulárna bodová stimulácia (P-STIM). Táto metóda používa v súčasnosti typické akupunktúrne body, rozlišuje sa však v mechanizme pôsobenia. Pri punktuálnej stimulácii neprichádza v každodennom živote pacienta k žiadnemu obmedzeniu jeho kvality života a odpadá aj celý rad nežiadúcich vedľajších účinkov analgetík.

Nové spôsoby v liečbe bolesti
Úvod

Bolesťou označujeme informáciu o akútnych zraneniach, ochoreniach a tiež o chronicky prebiehajúcich procesoch ľudského organizmu. Bolesti sú varovné signály. Ak sa dostaneme aj prostredníctvom tohto varovného signálu bolesti k diagnóze, je vo väčšine prípadov potrebná liečba. Popri kompletnom vysadení bolesti prostredníctvom anesteziologických prostriedkov sa v modernej západnej medicíne na tíšenie bolesti medzičasom etablovali rôzne metódy (fyzikálna terapia, gymnastika pre chorých), lieky a v poslednom čase aj terapeutické metódy ako akupunktúra.

Formy bolesti

Aby sme mohli pacientovi ponúknuť adekvátnu terapiu proti bolesti, je obzvlášť dôležité, aby sme mali podľa možnosti presné informácie o vzniku a lokalizácii bolesti. Podľa lokalizácie rozlišujeme viscerálne somatické bolesti.Viscerálne bolesti sú bolesti, ktoré vychádzajú z vnútorných orgánov. Somatické bolesti vychádzajú z kože, svalstva kostry, väzivového a podporného tkaniva. Ak vychádzajú somatické bolesti z kože, (napr. odreniny), označujú sa za povrchové bolesti.Povrchová bolesť obsahuje rýchlo nastupujúcu, dobre lokalizovateľnú zložku „svetlého“ charakteru, takzvanú 1. bolesť. Druhá zložka povrchovej bolesti nastupuje s latenciou 0,5 – 1 sekundy. Táto takzvaná 2. bolesť sa dá často len ťažko lokalizovať. Má páliaco-tupý charakter a odznieva len pomaly. Ak majú somatické bolesti svoj pôvod vo väzivovom tkanive, svaloch, kĺboch alebo kostiach, tak hovoríme o hĺbkovej bolesti (napr. bolesti hlavy, svalová horúčka).

Dôležitým aspektom je popri vzniku a lokalizácii aj trvanie bolesti. Pre akútnej bolesti platí vo všeobecnosti, že nepretrváva dlhšie ako 6 mesiacov. V opačnom prípade hovoríme o chronickej bolesti. Bolesti, ktoré trvajú menej ako 6 mesiacov, ale sa opakujú vo viac menej pravidelných intervaloch v dlhšie pretrvávajúcom časovom úseku ako 6 mesiacov, sa tiež zaraďujú ku chronickým bolestiam.

Ako medzinárodný štandard pre posúdenie intenzity bolesti sa používa vizuálna analógová stupnica bolesti (VAS). Stupnica VAS má rozsah od 0 do10.

Stupnica bolesti:

0 = žiadna bolesť,
1-3 = malá bolesť,
4-6 = silná bolesť,
7-10 = neznesiteľná bolesť.

Toto jednoduché rozdelenie pomáha ošetrujúcim, pacientom a lekárom jednak pri posúdení a tiež pri vyhodnotení efektivity použitých ošetrovateľských zákrokov a účinnosti analgetík.

Ošetrovateľský proces v rámci liečby bolesti

Vo fáze posudzovania prostredníctvom ošetrovateľskej anamnézy a ďalších informačno- zberateľských metód sa na základe subjektívnych a objektívnych znakov v procese ošetrovateľskej diagnostiky často odhalí ošetrovateľská diagnóza bolesť. Cieľom pri plánovaní ošetrovateľských zákrokov pri pacientoch s ošetrovateľskou diagnózou bolesť je potrebné bolesť:

správne posúdiť
tlmiť
ak je to možné, dosiahnuť stav bez bolesti.


Dôležité ošetrovateľské zákroky v procese uskutočnenia sú napr.:

Preukázať porozumenie pre individuálnu situáciu pacienta;
• rozptýlenie pacienta: napr. rozhovorom o životných zážitkoch, čítaní alebo koníčkoch;
• polohovanie: dať k dispozícii vhodné lehátka, resp. možnosti sedenia, pomôcky k polohovaniu, pomôcky k chôdzi;
• liečba bolesti a podávanie analgetík podľa nariadenia lekára;


Vyhodnotenie vykonaných zákrokov sa môže uskutočniť a dokumentovať pomocou VAS škály :

prostredníctvom presného pozorovania pacienta
prostredníctvom subjektívnej spokojnosti alebo nespokojnosti pacienta.

V lekárstve sa delia lieky na analgetickú liečbu akútnych a chronických bolestí do nasledujúcich skupín: (Beubler, 1996, 7-8). Pri tzv. neanalgetikách (tab. 1, bod B) sa jedná o lieky, ktoré hrajú v terapii bolesti dôležitú, podpornú rolu. Podľa stupňa a formy bolesti sa prispôsobuje medikamentózna terapia bolesti.

Lieky pre analgetickú liečbu akútnej a chronickej bolesti

A.

1.- ne–opiové analgetiká: paracetamol, kyselina acetylosalicylová (Acylpirín), metamizol (Novalgin)


2.- slabé opiáty:
tramadol (Tramal), codeín, dihydrocodeín


3.- Silné opiáty:
piritramid (Dipidolor), morfín, methadon (Heptadon), fentanyl

B.

Neanalgetiká:
- antidepresíva, - antikonvulzíva,
- neuroleptiká, - trankvilizéry a iné.

tabuľka č. 1

Liečenie bolesti

Dobrým výberom liekov proti bolesti je v súčasnosti možné (tab. 1, bod A) dosiahnuť rýchle zmiernenie tak akútnych, ako aj chronických bolestí. Lieky proti bolesti majú vedľajšie účinky, ktoré však hrajú len vedľajšiu úlohu v prípade, že sú nasadené len krátkodobo. Ak je potrebné používať lieky dlhodobejšie, vedľajšie účinky sa stávajú o to významnejšími, môžu viesť až k takému poškodeniu obličiek, kde je potrebná dialýza a napokon aj k transplantácii obličiek. Pri liečbe bolesti existuje i skupina pacientov, ktorým tradičné analgetiká nezaberajú alebo len veľmi slabo.

P-STIM nová cesta v terapii bolesti


obr. č. 1 - miniaturizovaný prístroj k bodovej (punktuálnej) stimulácii, pohľad na balenie zdola

obr. č. 2 - miniaturizovaný prístroj k bodovej (punktuálnej) stimulácii, pohľad na balenie zhora


obr. č. 3 - vyhľadanie bodov

P-STIM
je miniaturizovaný prístroj k bodovej (punktuálnej) stimulácii, ktorý sa používa k bodovej stimulácii na uchu niekoľko dní. Ucho sme vybrali preto, lebo sa tu nachádzajú koncentrovane akupunktúrne body na stimuláciu. Pri bodovej stimulácii sa umiestnia stále miniatúrne ihly, cez ktoré idú elektrické stimulačné impulzy. Tieto impulzy majú za účinok vylúčenie endorfínov v strednom mozgu, čo spôsobuje nakoniec nepretržitú redukciu bolesti.

V terapii bolesti sa môže prístroj použiť pre-, intra- i postoperatívne resp. nezávisle od operácie. Mimoriadny význam zohráva liečba pacientov s chronickými bolesťami. Preto sa zdá byť tento koncept v budúcnosti použiteľný aj pri závislosti, alergii a v špeciálnej oblasti anestézie.

Tradičná akupunktúra a elektrostimulácia sú doteraz tým charakteristické, že sú viazané na ambulanciu lekára, resp. na kliniku. Liečba sa teda uskutočňuje len tak dlho, kým sa pacient zdržiava u lekára. Oproti tomu P-STIM umožňuje nepretržitú stimuláciu počas jedného až štyroch dní, v spojení s plnou mobilitou a nezávislosťou pacienta. Na základe súčasnej vednej úrovne neexistuje celosvetovo žiadny porovnateľný produkt. P-STIM otvára možnosť vyhnúť sa medikamentóznej terapii alebo prinajmenšom jej redukciu. Lieky síce umožňujú mobilitu, ale sú charakteristické nežiadúcimi a sčasti závažnými vedľajšími účinkami. Vedľajšie účinky liekov proti bolesti, ako napríklad obmedzenie schopnosti reagovať, použitím P-STIMu odpadnú. Preto pacient nemá v každodennom živote žiadne obmedzenia svojej životnej kvality.

Použitie P-STIMu


obr. č. 4 - vyhľadanie bodov

obr. č. 5 - nasadenie P-STIMu

obr. č. 6 - elektrická stimulácia akupunktúrnych bodov

obr. č. 7 - nasadenie P-STIMu

Lekár vyhľadá pomocou aplikačného pera (pointeru) jeden z troch akupunktúrnych bodov (obraz 3,4). Pri nájdení bodu sa zmení elektický odpor, lekár toto spozoruje na pointeri zasvietením svetelného indikárora resp. zaznie i akustický signál. Tento bod si lekár označí náplasťou. Tento postup sa zopakuje, až kým nie sú všetky tri body nájdené a označené. Potom sa nasadia na aplikačné pero postupne tri ihly a tie sa umiestnia na ucho. P-STIM sa aktivuje tak, že sa stiahnu lepiace fólie z batérií a stlačí sa červený vrchnák. Prístroj sa upevní pomocou integrovanej lepiacej elektródy za uchom. Drôty prístroja sa spoja s ihlami pomocou jednoduchého nasadenia umelohmotných prstencov (obraz 5,7).

Elektrická stimulácia akupunktúrnych bodov dosahuje v niektorých oblastiach, predovšetkým však v oblasti terapie bolesti, signifikantne lepšie výsledky než zvyčajná akupunktúra. Preto dosiahol koncept elektrostimulácie akupunktúrnych bodov na uchu obzvlášť dôležitý význam. Účinnosť mikropunktuálneho stimulačného prístroja P-STIMu v spojení s integrovanou terapeutickou ihlou pri aurikulárnej akupunktúre sa podložila prvými výsledkami dvoch pilotných štúdií. Takto sa testovali na terapiu bolesti študijné prístroje P-STIMu. Špeciálne sa vyhodnotilo nasadenie takéhoto terapeutického prístroja v intra- a postoperatívnom manažmente bolesti. Táto randomizovaná štúdia je rozčlenená na dva roky a má obsiahnuť minimálne 200 pacientov.

Ako medzivýsledok sa prezentovali na zasadaní Rakúskej chirurgickej spoločnosti v Alpbachu (22. – 24.6.2000) nasledujúce výsledky. Medzi januárom a májom 2000 bol u 31 pacientov (13 mužov, 18 žien) preskúmaný spôsob pôsobenia P-STIMu. Pričom sa ukázalo, že pri pacientoch, ktorí boli stimulovaní, došlo k jasnej redukcii intenzity bolesti podľa VAS škály. Priemerný stimulačný čas činil 36,6 hodín pri liečebnom čase od 18 až 72 hodín. Signifikantná redukcia bolesti počas stimulácie bola pozorovaná u 67% pacientov. U 29% došlo k miernej redukcii bolesti. Signifikantná redukcia prostriedkov proti bolesti bola pozorovaná u 70% pacientov. Pri polovici takto liečených pacientov nebolo potrebné už žiadne sprievodné podávanie analgetík. Skoro všetci pacienti referovali o zlepšení svojho všeobecného stavu.

Otázkou druhej pilotnej štúdie bolo, či koncept P-STIMu je použiteľný ako nová liečebná metóda pri lumbalgii. Tu sa testoval P-STIM v pilotnej štúdii u 10 pacientov. Títo pacienti všetci trpeli na chronickú bolesť a mali všetci intenzitu bolesti podľa VAS škály nad 5 pri súčasnom braní analgetík. U 6 pacientoch došlo k 50%-nej, u 2 k 80%-nej redukcii bolesti a 2 pacienti prerušili štúdiu z dôvodu ich zlej spolupráce. U 20% pacientov sa mohli vysadiť všetky analgetiká. U všetkých pacientoch došlo k výraznému zlepšeniu pohyblivosti. Pokračovanie štúdie sa teraz uskutočňuje randomizovane.

Obidve štúdie („Manažment bolesti u chirurgických pacientov“ a „Manažment bolesti pri pacientoch s chronickými bolesťami“), ktoré sa uskutočňujú nezávisle od seba, vykazujú v celkovom smere vývoja podobné čiastkové výsledky. Tieto rezultáty poukazujú na to, že bodová stimulácia môže byť úspešne používaná, ako pri pacientoch liečených na klinike, tak i ambulantne.

Záver

Neliečené akútne a chronické bolesti ovplyvňujú celkové zdravie a blaho pacientov. Ošetrovateľské diagnózy ako napr. obmedzená mobilita, strach, nespavosť a iné môžu byť prostredníctvom efektívnej liečby bolesti pozitívne ovplyvňované. Obzvlášť u pacientov s chronickými chorobami ciev, ktorí sa nachádzajú často v redukovanom všeobecnom stave, je zvlášť významné dosiahnutie rýchlej mobilizácie. Metódami, ako je koncept P-STIM, sa dá zlepšiť kvalita života pacienta a pravdepodobne i redukovať dĺžka jeho pobytu v nemocnici.

Literatúra:

[1] Beubler, E. (1996): Prinzipien der medikamentösen Schmerztherapie. Postgraduate Kurs „Update in Innerer Medizin“, Wien, 7-8.
[2] Ghoname, E.A.; Craig, W.F.; White, P.F.; Ahmed, H.E.; Hamza, M.A.; Gajraj, N.M.; Vakharia, A.S.; Noe, C.E. (1999): The Effect of Stimulus Frequency on the Analgesic Response to Percutaneous Electrical Nerve Stimulation in Patients with Chronic Low Back Pain. Anaest. Analg., 88, 841-846.
[3] Hoda, M.R.; Lechner, W.; Grimm, K.; Stöger, F.X.; Széles, J.C. (2000): Pre- and Postoperative Pain Management in a Surgery Unit: Preliminary Results of Using Miniaturized Ear Electroacupuncture and Perspectives for Future Clinical Investigations. Abstract, Acta Chirurgia Austriaca, Vol. 32, Supplement 162.
[4] Kozoň, V. (2000): Pflege des Patienten mit einer chronischen Wunde. Österreichische Krankenpflegezeitschrift, 53, 1, 20-25.
[5] Sator-Katzenschlager, S.; Nuhr, C.; Balassy, A.; Széles, J.C.; Spacek, A. (2000):
Mikro-Punktualstimulationsgerät in Verbindung mit integrierten Therapienadeln - Eine neue Behandlungsmethode von Lumbago? 25. Jahrestagung der DGSS, 21. Jahrestagung der DMKG. 5. Jahrestagung der DIVS, Hamburg - CCH, 25.-29. Oktober 2000. In: Der Schmerz, Band 14, Supplement 1, Oktober 2000.
[5] Széles, J.C.; Hoda, R.; Polterauer, P. (2001): Anwendung der Elektrostimulations-Akupunktur (P-STIM) in der klinischen Praxis. Schmerznachrichten - Zeitschrift der Österreichischen Schmerzgesellschaft, 1, 22-23.
Széles, J.C.; Kozoň, V. (2003): Moderné spôsoby v liečbe bolesti. Revue medicíny v praxi.1, 2, 6-8.
[6] Wang, B.; Tang, J.; White, P.F.; Franca, R.; Naruse, R.; Sloninsky, A.; Gold, J.; Wender, R.H. (1997): Effect of the Intensity of Transcutaneous Acupoint Electrical Stimulation on the Postoperative Analgesic Requirement. Anesth. Analg., 85, 406-413.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 REKLAMA
Vzdelávanie a osveta v oblasti kardiostimulačnej, defibrilačnej, resynchronizačnej a ablačnej liečby arytmií a to na úrovni odbornej (lekári), ako aj laickej (pacienti)
VIAC »   
ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.