Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Ivan Dylevský
Speciální kineziologie
28,01 EUR
(843,83 SKK)
Miroslav Kučera, Pavel Kolář, Ivan Dylevsk a kol.
Dítě, sport a zdraví
12,54 EUR
(377,78 SKK)
Jan Vacek, Vítězslav Hradil, Olga Trávníčková-Kittlerová
Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou
4,89 EUR
(147,32 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2004/1 - Rodinný lekár - Kompilácia, rešeršná práca
nedeľa, 28. Január 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Možno to trápi aj Vás
Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 14.3.2004

Artróza patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia ľudstva. Počas dlhých rokov môže zotrvávať v kľudovom stave a človek o nej ani nemusí vedieť. Spolu s vekom rastie aj riziko artrózy.

Artróza patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia ludstva
Artrotické procesy môžu začať už v dvadsiatich rokoch života. Výskyt do 30 rokov je nízky, do 65 rokov prudko narastá a vo veku nad 65 rokov má viac ako 70% osôb RTG zistiteľné artrotické zmeny na kĺboch, pričom nie všetci majú subjektívne ťažkosti. Do 45 rokov postihuje častejšie mužov, nad 54 rokov častejšie ženy, ktoré mávajú zvyčajne postihnuté viaceré kĺby. Toto ochorenie kĺbov začína najprv poškodením chrupky a v tejto fáze nepociťuje pacient žiadne ťažkosti. Pocítenie prvých príznakov môže byť však urýchlené nepriaznivými podnetmi, ako sú preťažovanie, nadváha, úrazy, vírusové ochorenia, nesprávna strava, ale aj vrcholový šport.

Pod artrózou rozumieme ireverzibilné, teda nevratné, poškodenie kĺbu, ktoré je často spôsobené nesprávnym namáhaním a vyššie spomenutými faktormi. Artróza začína zanikaním kĺbovej chrupky a vzápätí dochádza k prestavbovým zmenám v oblasti kĺbu. Následkami sú bolesti, opuchy a nehybnosť kĺbov, rastúca deformácia až v konečnom dôsledku môže kĺb skostnatieť. Preto artróza patrí medzi degeneratívne ochorenia kĺbov, ktoré môžeme nazvať aj predčasným starnutím alebo predčasným opotrebovaním kĺbov.

Kĺbová chrupka

Chrupka sa v organizme vyskytuje všade tam, kde je potrebné zachovať pevnosť a zároveň pružnosť tkanív. Rozoznávame tri druhy chrupky. Tkanivo chrupky je charakteristické veľkým množstvom základnej medzibunkovej hmoty. Základnými bunkami chrupky sú chondrocyty. Chondrocyty zabezpečujú rovnováhu medzi novotvorbou a odbúravaním chrupky. V procese artrózy strácajú schopnosť udržovať rovnováhu.

Najrozšírenejšou je hyalínová chrupka (sklovitá). Chondrocyty v nej vytvárajú charakteristické skupiny. Obsahuje pomerne veľa základnej medzibunkovej hmoty, ktorá úplne prekrýva v nej prebiehajúce kolagénové fibrily. Vyskytuje sa na kĺbových plôškach.

Fibrózna chrupka je veľmi pevná a to vďaka veľkému množstvu kolagénových vlákien v základnej medzibunkovej hmote, ktoré vytvárajú husté snopce, medzi ktorými sa nachádzajú chondrocyty. Z fibróznej chrupky sú vytvorené medzistavcové platničky a kĺbové chrupavky.

Elastická chrupka obsahuje v základnej medzibunkovej hmote elastické fibrily, ktoré jej dodávajú pružnosť. Vyskytuje sa v ušnici.

Chrupka kĺbov kryje pohybujúce sa povrchy vo vnútri kĺbov. Je veľmi hladká a má veľmi malé trenie. Je akýmsi „zdrojom bezbolestnej chôdze“. Je živým tkanivom, ale má obmedzené možnosti pre rast a obnovu. A tieto schopnosti sa znižujú vekom.


obr. č. 1a: Predný röntgenový snímok artrotického kolena. Na obrázku je šípkami zvýraznené miesto s chýbajúcou chrupavkou medzi kosťami.
Artróza

Pri vysokom zaťažení, hlavne kĺbov, ktoré nesú telesnú hmotnosť- kolená, bedrá a chrbtica, pri nesprávnom a nerovnakom postavení nôh, pri veľkej hmotnosti, vysokej aktivite, alebo pri kombinácii týchto faktorov, sa kĺbová chrupka opotrebováva a mizne. V dôsledku miestneho deficitu kyseliny hyalurónovej, ktorá je súčasťou kĺbovej chrupky a kĺbovej tekutiny, sa na povrchovej vrstve chrupky uplatňujú zápalové mediátory a vzniká zápal. Pri pokročilej artróze chrupka úplne zmizne a kosti prichádzajú do priameho kontaktu, čo spôsobuje bolesť, zmenšenú pohyblivosť, ochablosť svalov a sťaženú chôdzu. Strata chrupky spôsobuje zvýšenie tlaku na konci kostí, čo má za výsledok tvorbu výrastkov, tzv. osteofytov. Tým dochádza k deformáciám a hrčkovitému zhrubnutiu postihnutých kĺbov. Odratý chrupkový a kostný materiál spôsobuje zápal okolitej kĺbovej blany, preto môže dochádzať k stálemu prehrievaniu a červenaniu kĺbov.

Artróza je proces postupného úbytku a poškodenia kĺbovej chrupky. Najčastejšia forma je tzv. primárna artróza, ktorá si vynúti totálnu náhradu kĺbu. Významne sa na tom podieľa genetický stav chrupiek. S najväčšou pravdepodobnosťou sa dedí nižšia kvalita chrupiek. Môže sa taktiež dediť menšia pevnosť väzov, čím sú kĺby abnormálne voľné a kĺbové plôšky na seba nemusia „sadnúť“ tak, ako to odpovedá ich vzájomne prispôsobenému tvaru. Ľudia s voľnými väzmi sa ľahko uplatnia v gymnastike, balete alebo ako artisti. Avšak v dôsledku nadmerného vyťaženia kĺbov čoskoro končia s ich aktivitou, odchádzajú skôr do dôchodku, alebo si hľadajú iné uplatnenie.
Normálne, ale aj skrátené, väzy sa môžu natiahnuť cieleným cvičením. K uvoľneniu kĺbových väzov však dochádza aj pri rôznych úrazoch, natiahnutiach, natrhnutiach či pretrhnutiach väzov. Výsledkom môže byť deformácia jednej z plôch pri nesprávnej liečbe a rehabilitácii po úrazoch.


obr. č. 1b: Bočný röntgenový snímok artrotického kolena. Šípky ukazujú na výrastky-osteofyty.
Ak je artróza spôsobená inými faktormi, hovoríme o sekundárnej artróze. Okrem úrazov patrí k takýmto faktorom námaha, či nečinnosť, šport a v nemalej miere váha, či nadváha.

Pohyb v kĺboch je podmienkou správnej výživy chrupiek. Má byť častý a primeraný. Primeranosť namáhania je veľmi individuálna. Ak ľudia zvyknutí na namáhanie kĺbov zrazu prestanú, alebo znížia svoju námahu, dochádza k bolestiam kĺbov. V toto prípade je to zapríčinené ochabnutím svalov udržujúcich kĺb v pohybe a v správnom postavení. K podobnej situácii dochádza ak bol pacient zo zdravotných dôvodov dlhšie na lôžku. Opačným prípadom sú ľudia, ktorí podľahnú módnym hitom, začnú po dlhých rokoch bez pohybu zrazu športovať. Ak majú pohybový systém v poriadku a začnú pozvoľna, je to len v prospech ich zdravia. Ak však začnú náhle a s vysokou záťažou, končí sa ich aktivita veľkými bolesťami.

Artrózou sú najčastejšie postihnuté kĺby, ktoré nesú celú váhu. Dôležitú úlohu preto zohráva nadváha.

Iným častým prípadom artrózy je reumatoidná artritída. Je spôsobená poruchami imunitného systému, kedy dochádza k ukladaniu abnormálnych protilátok v kĺbovom puzdre. To zapríčiňuje chronický zápal a postupnú deštrukciu chrupky. Obvykle sú postihnuté symetricky oba kĺby (kolená, bedrá, zápästia).

Čo Vás bude trápiť?

Spoločnými symptómami všetkých druhov artrózy sú bolesť a nehybnosť kĺbov. Bolesti silnejú pri studenom a vlhkom počasí a pri záťaži. Dochádza k bolestivému stuhnutiu, ktoré ešte viac bolí pri opätovnom pohybe a zmierňuje sa pri dlhšom pohybe. Ide o tzv. bolesť v návaloch. Prvé pohyby sú bolestivé a zlepšujú sa po niekoľkých metroch pohybu. Je to rozlišovací znak od zápalových ochorení, ktoré sa vyznačujú predovšetkým rannými bolesťami a rannou strnulosťou. V ďalšom priebehu artrózy dochádza odieraním chrupky k podráždeniam kĺbu spojených s opuchmi a výpotkami a neskôr aj k deformáciám kĺbov.

Formy artróz

Ochorenie sa dá stanoviť už z chorobopisu a aspektu kĺbov. Určité kĺby bývajú postihnuté veľmi často:

Atrózy kĺbov ruky:

  • koncové kĺby prstov (Heberdenova artróza)
  • stredné kĺby prstov (Bouchardova artróza)
  • sedlovitý kĺb palca (rizartróza)
  • erozívna artróza

obr.č.2: Heberdenova artróza.
Pri Heberdenovej a Bouchardovej artróze dochádza k zhrubnutiu kĺbov, ktorému predchádza tvorba želatínových cýst. Postupom času dochádza k typickým deformáciám. Artróza má dobrú prognózu, funkcia postihnutých kĺbov zostáva zachovaná.

Artróza prvého kĺbu palca sa prejaví pri úchope medzi palcom a ukazovákom. Tento typ artrózy výrazne obmedzuje funkciu ruky.

Zriedkavým postihnutím malých kĺbov rúk je erozívna artróza, ktorú charakterizujú zápalové prejavy a najmä bolestivý opuch.

Artróza kolenného kĺbu (gonartróza) je najčastejšou formou ochorenia. Býva spojená s nadváhou, väčšinou sa vyskytuje obojstranne. Typické pre bolesti kolena je zhoršenie pri chôdzi zo schodov a po nerovnom teréne. Gonartróza býva často spojená s generalizovanou formou a prognóza ochorenia je horšia ako u artrózy bedrového kĺbu.

Artróza bedrového kĺbu (coxartróza) je najzávažnejšia forma. Bolesť najčastejšie vyžaruje na prednú stranu stehna a do kolena.

Ako zistiť ochorenie?

K stanoveniu diagnózy pomáhajú diagnostické kritériá, ktoré vypracovala ACR- American College of Rheumatology. Najdôležitejším vyšetrením na zistenie ochorenia je röntgen. Typickými zmenami na snímkach je zúžená kĺbová štrbina, tvorba rohovitých výbežkov kostí (osteofyty), zhrubnutie kosti okolo chrupavky a kostné defekty v hlavnej línii zaťaženia. Známa je diskrepancia medzi RTG vyšetrením a klinickým obrazom, keďže aj pokročilé štádiá nemusia mať prejavy a naopak.

Stále častejšie nachádza uplatnenie ultrazvukové vyšetrenie, ktorým možno odhaliť aj malý kĺbový výpotok a ktoré poskytuje cenné informácie o štruktúre kĺbu.

Ako si s tým poradiť?

Jedinou cestou ako sa vyhnúť nepríjemnostiam, ktoré spôsobuje artróza, je nenechávať všetko na poslednú chvíľu a včas začať s prevenciou. Najväčšia šanca na úspech je v počiatočných štádiách. Ak ste sa však našli už v pokročilých štádiách, nezúfajte, ochorenie je liečiteľné aj neskôr, avšak nie s takou dobrou odozvou, ako keď sa začne skôr. Všeobecne platí pravidlo, že čím ďalej odkladáme prevenciu alebo terapiu, tým viac sa znižuje percento nádeje na potlačenie a vyliečenie ochorenia.

Terapia odstraňujúca príčinu ochorenia neexistuje. Rôzne opatrenia však môžu priniesť značnú úľavu od ťažkostí. Liečbu treba začať vždy nemedikamentóznymi postupmi, ku ktorým patrí výchova a poučenie pacienta, prostriedky fyzikálnej medicíny a ortopedické pomôcky. Časom sa prechádza na medikamentóznu terapiu a končí sa chirurgickými zákrokmi.

Fyzikálna terapia

Fyzikálnou terapiou je možné tlmiť bolesti a zlepšiť lokálny metabolizmus. Pri stabilizovanej forme ochorenia sa využíva termoterapia a elektrotermoterapia. Podstatou termoterapie sú vlhké teplé zábaly, hlavne parafínové.

Na zvládnutie bolestí pri gonartróze sa využíva aj akupunktúra. Reflexná a klasická masáž napomáha k uvoľneniu svalových kŕčov, najmä pri artróze chrbtice. Špeciálnu formu terapie predstavuje balneoterapia.

Ortopedické pomôcky

Pi artróze váhonosných kĺbov a chrbtice je nutné korigovať chybné postavenie vhodnou voľbou vložiek a ortopedickej obuvi. Ortopedická technika ako oporná palica, tlmiace opätky, zvýšenie vonkajších resp. vnútorných okrajov topánok, napomáha k odľahčeniu záťaže.

Na prenesenie záťaže z miesta, kde je chrupka viac poškodená, na miesto, kde je chrupka ešte zachovaná, slúžia ortézy. Sú to špeciálne výstuže, ktoré pomáhajú, ak v kĺbe zostala ešte nejaká chrupka.

Pri pokročilejšej forme artrózy kolenných a bedrových kĺbov je nutné, aby sa používali francúzske barle. V domácom prostredí sa dá uľahčiť znášanie bolesti menšou záťažou kĺbov, napr. zvýšenými stoličkami, nástavcami na WC, madlami a pod.

Terapia liekmi

Liečivá modifikujúce priebeh osteoartrózy tlmia niektoré degeneratívne pochody chrupky a stimulujú biosyntetické reakcie v chondrocytoch. Celkovo pôsobia antikatabolicky, zlepšujú metabolizmus chrupavky a zvyšujú množstvo kyseliny hyaluronovej. Sú indikované u počiatočných formách artróz, predovšetkým váhonosných kĺbov. Je nutné ich užívať dlhodobo a pravidelne, aspoň 2 série za rok. Liečivá musia byť súčasťou komplexnej terapie, ku ktorej patria režimové opatrenia, fyzikálna a kúpeľná terapia, analgetiká a nesteroidné antiflogistiká. K liečivám, ktoré modifikujú priebeh ochorenia patria extrakty z chrupaviek a kostí definovaného obsahu, chondroitín, polysulfonovaný glukosaminoglykanový komplex, želatína, kyselina hyalurónová, extrakty z rastlín ako zeler, Boswelia serrata, minerály ako mangán, selén a zinok.

Chondroitín je základnou stavebnou štruktúrou medzibunkovej hmoty chrupky. Pri zvýšenom prísune do organizmu zlepšuje mechanické a elastické vlastnosti vďaka syntéze kolagénu vo vnútri kĺbov.

Glukosamín zohráva úlohu pri ochrane e regenerácii kĺbových povrchov. Podľa posledných zistení sa uvažuje aj o jeho štruktúru modifikujúcich schopnostiach.

Želatína v hydrolyzovanej forme je nevyhnutná pre obnovu a regeneráciu chrupky pre vysoký obsah peptidov a aminokyselín. Je vysoko bezpečná a vhodná na dlhodobé používanie.

Zeler pomáha znižovať citlivosť kĺbov, napomáha pri tvorbe a vylučovaní moču, čím vedie k vylučovaniu škodlivých látok z okolia kĺbov.

Extrakt z Boswelia serrata má protizápalové účinky, mangán, selén a zinok napomáhajú svojimi antioxiadčnými vlastosťami k vychytávaniu voľných radilálov, ktoré často napádajú poškodenú chrupku a vyvolávajú zápalové procesy.

Prípravky s vyššie uvedenými účinnými látkami sú bežne dostupné bez lekárskeho predpisu.

Symptomaticky pomaly účinkujúcim liečivám patrí kyselina hyaluronová. Účinok nastupuje pozvoľna, ale väčšinou pretrváva od 2 do 12 mesiacov po aplikácii. Vo voľnej forme je prítomná v tekutine kĺbovej štrbiny, po aplikácii priamo do kĺbu obnovuje povrchovú funkciu chrupavky, potlačuje zápal a vedie k normalizácii reologických vlastností tekutiny. Pôsobí ako „kĺbový krém“. Má minimum nežiadúcich účinkov a vysokú väzbu na chrupavku.

K potlačeniu bolesti sú dostupné analgetiká s rýchlym nástupom účinku, ako napr. paracetamol, kyselina acetylsalicylová, nesteroidné antiflogistiká. Pre dlhšie používanie je vhodné vybrať novšie prípravky, ktoré nespôsobujú žalúdočné vredy, ako napr. meloxicam, nimesulid, celecoxib. O vhodnosti použitia prípravkov tlmiacich bolesť sa poraďte so svojím lekárom.

Po zlyhaní predchádzajúcich terapeutických postupov je ďalšou možnosťou chirurgická liečba.

Chirurgické zákroky

Artroskopia je menším operačným zákrokom, pri ktorom sa urobia len malé otvory okolo kĺbu (kolena), ktorými sa vsunú nástroje. Pomocou tohto zákroku môže byť chrupka upravená alebo vyhladená. Pri pokročilej artróze má artroskopia len malý význam.

Transplantácia chrupky je najlepšia pre ohraničené miesta poškodenej chrupky v inak zdravom kĺbe. U väčšiny prípadov artrózy je však bohužiaľ poškodená väčšia časť kĺbového povrchu a transplantácia preto nie je vhodnou voľbou.

Ak je noha v nedobrom postavení, je vhodnou metódou osteotómia. Ide o zásah, pri ktorom sa prereže kosť pred a za kĺbom (koleno) a kĺb sa umiestni do lepšej pozície vzhľadom na záťažovú líniu končatiny. Táto operácia je vhodná hlavne pre mladších pacientov.

Konečnou terapiou je často až umelá náhrada kĺbu, čiže totálna endoprotéza. Najčastejšie sa robí na bedrovom kĺbe, zriedkavejšie na kolennom. Životnosť umelých bedrových kĺbov je približne 15 rokov a môžu sa vymeniť len raz a vtedy už s kratšou životnosťou. Obzvlášť u mladých ľudí sa doba implantovania čo najviac odďaľuje.

Cieľom implantácie totálnej endoprotézy je úľava od bolesti, obnova rozsahu pohyblivosti kĺbu, zlepšenie stability. S rozvojom implantovania viac než 90% pacientov po operácii nemá žiadnu bolesť, alebo len nepatrnú. Pri úplnej endoprotéze sa používajú špeciálne upravené komponenty - protézy, vyrobené z vysoko pevného, biologicky kompatibilného, kovového a umelohmotného materiálu. Kov je najčastejšie používaný ako zliatina kobaltu, chrómu a molybdénu. Umelá hmota je z vysokomolekulárneho polyetylénu. Znášanlivosť týchto materiálov je tele veľmi dobrá a používajú sa už 30 rokov. Operácia je v podstate len náhrada povrchu kĺbu a kĺbovej chrupky. Komponenty sú do kosti upevnené špeciálnou látkou polymetylmetakrylátom, často nazývanou „kostný cement“. Alternatívne môžu mať niektoré komponenty pórovitý povrch, do ktorého môže kosť vrastať.


Obr.č.3a: Predný pohľad na koleno po totálnej náhrade kolenného kĺbu. Kĺbová štrbina je vyplnené polyetylénom.

Obr.č.3b: Bočný pohľad na koleno po totálnej náhrade kolenného kĺbu. Kĺbová štrbina je vyplnené polyetylénom.
Mnohým pacientom vydrží náhrada celý život, u iných je to rok. Náhrady sú konštruované tak, aby uľavili od bolesti a umožnili státie, pohyb, chôdzu a iné bežné denné aktivity. Nie sú konštruované na záťažové športy. Hoci sú dostatočne pevné, aby vydržali záťaž, ale ich životnosť sa skracuje. Každý pacient sa musí rozhodnúť akú aktivitu si vyberie po operácii. Nesmie však zabudnúť, že ak sa náhrada opotrebuje, je možné ju vymeniť už iba raz. A čo potom?

Použitá literatúra:

Prof. MUDr. Bózner, A. a kol. (1998). Farmakologická propedeutika, vydavateľstvo OSVETA
PharmDr. Suchopár, J. a kol. (1996). Remedia kompendium, nakladateľstvo a vydavateľstvo PANAX
Prof. MUDr. Rovenský, J. a kol. (2003). Problém osteoartrózy. Lekárske listy- Odborná príloha Zdravotníckych novín,15, 4-8.
Doc. MUDr. Kríž, V. Artróza. www.orthes.czČítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Dokonalá starostlivosť a pohybový aparát, lebo si to zaslížite
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.