Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie


Velká kniha švédských křížovek 7.
3,40 EUR
(102,43 SKK)
Elyn R. Saksová
Střed se hroutí zevnitř
12,92 EUR
(389,23 SKK)
Jens Bursell
Lov kapitálních ryb
17,25 EUR
(519,67 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2004/2 - Trendy v Európe - Pôvodný článok
nedeľa, 28. Január 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Slovensko
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.6.2004

Na základe dostupných informácií (prieskum trhu vykonaný dňa 12.06.2004 cez slovenské vyhľadávače Zoznam a Centrum) na slovenskom webe existuje okolo 10 domovských strán lekární a 30 internetových predajní, ktoré sa aspoň z časti zaoberajú predajom liekov, liečivých doplnkov, liečebnou kozmetikou a zdravotníckeho materiálu.

Obstarávanie liekov prostredníctvom internetu si vyžaduje zvláštnu pozornost, nakolko nejde o beIn? tovar
Úvod

Internet na Slovensku prešiel fázou, keď ho objavili ako niečo nové a očakávalo sa od neho aj to, čo nebolo isté. Internetová bublina sa nadúvala a praskla okolo roku 2000. Po veľkých očakávaniach vždy príde obdobie konfliktu s realitou. Internetová ekonomika sa riadi takými istými zákonitosťami ako aj tzv. stará ekonomika. Teda zákonmi dopytu a ponuky. Aby podnikateľský zámer prežil, musí byť reálny, podnikateľ musí platiť načas a podriadiť sa potrebám trhu. Často postavili tvorcovia internetový obchod na skvelej myšlienke, ktorá však nenašla ohlas u spotrebiteľov, pretože zabúdali na riadenie vzťahu so zákazníkmi na tzv. CRM. V roku 2000 bolo CRM novinkou. Jeho základné princípy však boli známe už niekoľko desaťročí. V čom je teda CRM skutočne nové? Tradičná marketingová teória opisuje postupný vývoj od produktovo orientovaných marketingových stratégií cez odbytovo orientované, až po trhovo alebo zákaznícky orientované marketingové stratégie. Zákaznícky orientovaná firma sa pritom vyznačuje tým, že sa najskôr snaží zistiť, čo potrebujú súčasní a potenciálni zákazníci, a všetky vnútorné procesy a štruktúry potom orientuje na naplnenie týchto potrieb. Jednoducho povedané, nejde už o to - získať produkt a potom ho umiestniť na trh a snažiť sa preň získať odberateľov, ale ide o to, aby si firma najprv zistila, čo vlastne môžu jej stáli i potenciálni zákazníci potrebovať, potom nájde potrebný produkt a ponúkne im ho. Cieľ novej marketingovej stratégie je dobre zrozumiteľný a väčšina organizácií už realizovala nejakú formu CRM, ako sú telefónne centrá, automatizácia kontaktu so zákazníkom, marketing, analýza dát a manažment webových stránok (1). Po prasknutej bubline bol práve rok 2003 tým, keď sa očakávania spojili so skutočnosťou a slovenskí ľudia si uvedomili možnosti internetu, ako komunikačného média a firmy si dotiahli svoje CRM. Viedlo to k boomu internetových obchodov. Zmena v prospech internetových obchodov je postupná. U nás je problémom dostupnosť internetu aj cena za pripojenie, to sa s nástupom DSL a ďalších technológií zlepšuje. Obchod však nie je len súčasťou technických aspektov civilizácie, ale aj kultúry. Z tohto hľadiska sú perspektívni najmä mladí ľudia (2).

Typická predstava spred desiatich rokov, že používatelia internetu sú čudáci zavretí v miestnosti s blikajúcimi počítačovými monitormi, už nezodpovedá skutočnosti. Tak, ako sa internet dostáva k širším masám populácie, mení sa aj charakteristika typického internetistu. Ten vyznáva aktívny spôsob života, pričom však globálnu počítačovú sieť zďaleka nevyužíva len na zábavu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Publicis.Knut – Slovenský spotrebiteľ 2003, pre ktorý zber dát realizovali výskumníci spoločnosti Focus.

[Statistika ...]
Používajú obyvatelia Slovenska internet?
PRAMEŇ: Slovenský spotrebiteľ 2003 - Publicis/Knut,
Z článku: Jozef Andacký, Internetoví používatelia žijú aktívne a majú pozitívny vzťah k práci, TREND, 27.5.2004
Internet v súčasnosti podľa Publicisu „aspoň občas“ využíva zhruba pätina populácie Slovenska. Každý siedmy obyvateľ SR otvára internetový prehliadač alebo aplikáciu elektronickej pošty dennodenne. Na porovnanie – v polovici roka 1997 takto intenzívne využívalo internet len 1,4 percenta obyvateľstva (Netprojekt, agentúra Focus). Takýto explozívny nárast nezaznamenal ani jeden z moderných komunikačných prostriedkov (rádio, rozhlas) – s výnimkou mobilných telefónov (3).

Legislatíva a ochrana spotrebiteľa

V Slovenskej republike problematiku ochrany súkromia upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z. Zákon je účinný od 1. 9. 2002.

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, ktorý je nezávislým orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou na čele s predsedom , ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

Dňa 01.02.2004 vstúpil do platnosti Zákon č. 22/2004 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky O elektronickom obchode. Zákon upravuje vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom (kupujúci), ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou a spočívajú na elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní, vyhľadávaní alebo zhromažďovaní dát, vrátane textu, zvuku a obrazu.

Prieskum

Na základe dostupných informácií (prieskum trhu vykonaný dňa 12.06.2004 cez slovenské vyhľadávače Zoznam a Centrum) na slovenskom webe existuje okolo 10 domovských strán lekární a 30 internetových predajní, ktoré sa aspoň z časti zaoberajú predajom liekov, liečivých doplnkov, liečebnou kozmetikou a zdravotníckeho materiálu. Základným prienikom ich všeobecnej charakteristiky je, že
 • používajú produktovo orientovanú marketingovú stratégiu bez CRM
 • nemajú implementovanú elektronickú platbu a ďalšie možnosti moderného bankovníctva (platby cez sms alebo email)
 • aktualizácia obsahu internetových obchodov je sporadická
 • prenos údajov medzi serverom predajcu a počítačom kupujúceho prebieha bez šifrovania
 • prevádzkovateľ nebol overený celosvetovou uznanou certifikačnou autoritou ako napr. Thawte, VeriSign alebo Comodo
 • nespĺňajú požiadavky ochrany spotrebiteľa Organizácie pre kooperáciu a vývoj ekonomiky (OECD)
 • nespĺňajú požiadavky (4) Európskej asociácie pre lekárenskú zásielkovú službu (European Association of Mail Service Pharmacies)
 • nespolupracujú s členmi “Slovenskej asociácie pre elektronický obchod“
 • cez ich webovskú stránku nie je možné sa poradiť s lekárnikom
 • pacient nie je dostatočne informovaný o tom, ako sa narába s jeho osobnými údajmi
 • v niektorých prípadoch nie sú zverejnené: obchodný a reklamačný poriadok
 • nespĺňajú podmienky všeobecnej informačnej povinnosti, ktoré im predpisuje §4 Zákona č. 22/2004 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky O elektronickom obchode, t.j. prevádzkovateľ je neznámy
 • v prípade neznámeho prevádzkovateľa nie je možné overiť si odbornosť a kompetentnosť pri skladovaní a zaobchádzaní s predávanými produktmi
 • v prípade neznámeho prevádzkovateľa nie je možné overiť si, či Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva dohľad nad skladovaním a zaobchádzaním s predávanými produktmi
Z celého kontextu vyniká len Prvá slovenská virtuálna lekáreň (www.ilekaren.sk), ktorej druhá vylepšená verzia bola spustená do ostrej prevádzky dňa 05.04.2004.

Prvá slovenská virtuálna lekáreň alebo iLekáreň


Od apríla tohoto roku máte možnosť využívať služby Prvej slovenskej virtuálnej lekárne (PSVL) na nákupnom portáli www.ilekaren.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť ComorraPharm sro. Komárno.

Za odborné a kvalitné služby spojené s prevádzkovaním PSVL zodpovedajú a o Vašu priazeň sa uchádzajú lekárnici:

 • Lekárne pri Váhu v Komárne s individuálnou prípravou liečiv
 • Lekárne Kelemantia v Iži bez individuálnej prípravy liečiv

Podmienky skladovania a zaobchádzania s predávanými produktmi PSVL sú regulované:
Vyhláškou č. 198/2001 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa stanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax v znení neskorších predpisov. Podmienky skladovania a zaobchádzania s predávanými produktmi sú kontrolované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečovanie dozoru nad kvalitou, účinnosťou, bezpečnosťou liečiv a zdravotníckych pomôcok. Všetky predávané produkty majú certifikáty a povolenie na predaj na území SR.

Platiť za tovar nakúpený cez PSVL, môžete niekoľkými spôsobmi, aj elektronicky. Spoločným znakom elektronických platieb v internetovom obchode je, že všetky prebiehajú online. Po vložení tovaru do virtuálneho košíka na stránkach PSVL stačí kliknúť na ikonu s označením "kúpiť" alebo "objednávam si ...". Systém potom zobrazí možnosti platieb hneď pod nákupným košíkom. Platiť sa dá prostredníctvom internet bankingu, virtuálnou platobnou kartou PayPay, a pretože platobnú kartu má každý druhý Slovák (5), samozrejme aj kreditnou kartou. Jedna z najprogresívnejších platobných možností tzv. platba PayPay Vám ponúka prevod Vašich peňazí na virtuálnom účte komukoľvek s mobilným telefónom, s emailovou adresou alebo s účtom v banke prostredníctvom SMS správy alebo internetu. Platba PayPay je pohodlný, jednoduchý, rýchly, bezpečný, anonymný spôsob finančnej operácie. Prebieha on-line, čiže v reálnom čase. Čoraz viac sa systém PayPay teší mimoriadnej obľube a je pre užívateľov zárukou  pohodlia, kvality a výnimočných služieb (6).

PSVL za žiadnych okolností neposkytne Vaše údaje tretím osobám, alebo opačne, neposkytne prístup tretím osobám k Vašim uloženým údajom. Vaše údaje môžu byť použité iba interne poverenými tretími osobami, ktoré vykonávajú poradenské, konzultačné, marketingové alebo servisné úlohy. Avšak tieto tretie osoby nesmú použiť takto získané údaje pre vlastné účely, alebo ich poskytnúť iným osobám.

PSVL ponúka svojim klientom nový spôsob bezpečného nakupovania. Na prenos údajov medzi serverom PSVL a užívateľským počítačom je využívaný šifrovaný prenos protokolom https. Identita prevádzkovateľa PSVL bola overená certifikačnou autoritou Thawte.

Do tvorby PSVL bola zapojená aj spoločnosť Gamo as., ktorá je členom Slovenskej asociácie pre elektronický obchod a vlastní certifikát kvality ISO 9001.

PSVL zabezpečuje aj poradenskú činnosť na produkty ponúkané v PSVL. Stačí kliknúť na ikonu s označením "poraďte sa s lekárnikom". Systém potom zobrazí možnosti konzultácie. Okrem telefonickej a emailovej služby nájdete tu aj tzv. "instant messaging" (7). IM je program na výmenu okamžitých správ, pomocou ktorého môžete posielať okamžité správy a využívať množstvo ďalších funkcií. Môžete napríklad komunikovať pomocou webovej kamery naživo so svojím lekárnikom. PSVL si vyberá, od koho chce prijímať správy. Na komunikáciu s odborníkmi PSVL cez IM budete potrebovať „Heslo k programom na výmenu okamžitých správ“. O pridelenie hesla môžete požiadať PSVL cez email. Po zadaní hesla a ostatných údajov môžete odoslať žiadosť o autorizáciu stlačením tlačidla „Odoslať žiadosť“. Ak na Vami uvedenú emailovú adresu dostanete potvrdenie o autorizácii, v žiadanom termíne si budete môcť vymieňať okamžité správy s odborníkom PSVL pomocou IM.

Ďalšou formou poradenskej činnosti sú moderované diskusné fóra. Je to spôsob komunikácie pozostávajúcej z minimálne dvoch ľudí. Na jednej strane stojíte Vy s Vašou otázkou a na druhej strane moderátor, ktorý odpovedá na Vaše otázky. PSVL sa pre Vás snaží zabezpečiť vysoko špecializovaných odborníkov, ktorí Vám poradia v oblasti dermatológie, farmakológie a pod.

PSVL spĺňa všetky náležitosti:

 • Zákona č. 22/2004 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky O elektronickom obchode,
 • Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (8), v znení zákona č. 602/2003 Z. z.,
 • Požiadavky ochrany spotrebiteľa Organizácie pre kooperáciu a vývoj ekonomiky (OECD)
 • Požiadavky (23) Európskej asociácie pre lekárenskú zasielkovú službu (European Association of Mail Service Pharmacies) okrem možnosti sledovania prepravnej trasy zásielky viacerými spôsobmi, pretože zákazník by mal byť v reálnom čase informovaný o jej pohybe a doručení.

Všeobecné-, obhcodné- a reklamačné podmienky sú trnasparentné, a sú zverejnené hneď na hlavnej strane.

Záleží Vám na Vašom zdraví a zdraví Vašich najbližších? Zásielkový predaj širokého sortimentu vitamínov, výživových doplnkov, prípravkov s liečivým účinkom, kozmetiky, zdravmateriálu a meracej techniky. 24 hodin denne 7 dní v týždni. Prvás slovenská virtuálna lekáreň.

Použitá literatúra:

1. Marián Novák, Nové cesty ako vyhrať nad nestálym zákazníkom, Manager, © 2004 Press Promotion, 14.05.2002
2. Marian Krsko, Boom v obchodovaní, Formát, 19.01.2004
3. Jozef Andacký, Internetoví používatelia žijú aktívne a majú pozitívny vzťah k práci, TREND, 27.5.2004
4. Bart M. Hameter (chairman), E-pharmacy in Europe: Where do we stand? - GPP guidelines e-pharmacies (PPT Presentation), European Association of Mail Service Pharmacies, March 1, 2001, Brussels
5. TASR 2004, Platobnú kartu má každý druhý Slovák, SME, 11. 5. 2004
6. PayPay – on line prevody cez SMS a internet, SME, 11. 5. 2004 (bližšie informácie: www.paypay.sk)
7. Paľo Hlubina, E-maily vymierajú, nech žije IM, Formát, 3.5.2004
8. http://www.dataprotection.gov.sk/


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.