Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Jarmila Mandžuková
Hubneme konečně s rozumem
4,10 EUR
(123,52 SKK)
Dagmar Lužná, Dagmar Vránová
Makrobiotický léčebný talíř II.
12,92 EUR
(389,23 SKK)
Doris Lerchová
21 dôvodov, prečo žena spí s mužom
7,86 EUR
(236,79 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2005/2 - Odborník radí - Kompilácia, rešeršná práca
nedeľa, 21. Október 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

História selfmonitoringu glukózy v krvi
RNDr. Jana Timková, Abbott Laboratories Slovakia spol. s r.o., Bratislava - 6.5.2005

Selfmonitoring (domáce meranie glykémie) je dôležitou súčasťou liečby diabetu, hlavne u pacientov s diabetom, ktorí sú liečení inzulínom.Poznať svoju aktuálnu glykémiu je prospešné i pre pacientov liečených tabletkami alebo diétou. Aktuálne nameraná glykémia môže pomôcť pacientovi zdôvodniť a adekvátnym zásahom odstrániť jeho subjektívne obtiaže. Glykemické profily sú potom dôležité pri rozhodovaní o úpravách liečebného režimu pacienta. Štúdia D.C.C.T. preukázala, že intenzívna terapia, vedená s cieľom udržať hladiny glukózy blízke fyziologickému stavu, bola priamo asociovaná s podstatným znížením výskytu alebo spomalením progresie komplikácií, napríklad diabetickej retinopatie, nefropatie a neuropatie u pacientov s DM I. typu.

Glukometry – provádění selfmonitoringu glykémií
Selfmonitoring glukózy prešiel do dnešnej doby značným vývojom. Na začiatku sa testy robili z moču – testovací papierik sa namočil do vzorky moču a nastala farebná zmena, ktorá zhruba zodpovedala množstvu glukózy v moči. Bohužiaľ hladina glukózy v moči odrážala stav glykémie (koncentrácia glukózy v krvi) len orientačne a hlavne s niekoľkohodinovým omeškaním. Meranie podľa odčítania farebnej zmeny je vždy subjektívneho charakteru. Diskrétnosť a hygiena takého merania je taktiež otázna. Ale je to spôsob celkom lacný a okrem testovacích papierikov a nádobky na moč nie je potrebné ďalšie špeciálne vybavenie.

Najpresnejšie informácie sa získavajú priamo z  krvi a to niekoľkými spôsobmi. Jedna z možností je znova prúžok, ktorý je prispôsobený na odčítanie z krvi a pracuje na podobnom princípe ako testovací prúžok na moč. Ďalšia možnosť je glukomer. V súčasnosti sa používajú glukomery, ktoré využívajú fotometrickú alebo biosenzorovú technológiu.

Glukomer s fotometrickou technológiou znamenal svojho času pokrok. Meranie glukózy sa stalo pomerne diskrétne. Krv sa aplikuje na prúžok umiestnený na glukomeri. Na prúžku prebieha chemická reakcia a farebná zmena, detekovaná fotometrom, odráža hladinu glukózy v krvi. Za daných podmienok je to veľmi presná metóda a niektorí výrobcovia dokonca umožňujú dvojitú kontrolu – hodnotu na glukomeri je možné overiť farebnou zmenou prúžka podľa škály na škatuľke. Bohužiaľ, nie vždy sa darí zabezpečiť podmienky tak, aby meranie bolo presné – fotometre sú citlivé na svetlo, optický systém v glukomeri môže byť posunutý pri náraze či páde a pri nedostatočnej údržbe (krv sa nanáša na glukomer a je potreba ho pravidelne čistiť) sa môžu usadzovať nečistoty z predchádzajúcich meraní. Všetky tieto faktory ovplyvňujú presnosť merania a len ťažko sa im dá pri každodennom používaní zabrániť.

Ďalším pokrokom v selfmonitoringu bol vynález biosenzora v roku 1981 doktorom Alanom Hillom z Oxfordu. Táto technológia bola patentovaná celosvetovo v roku 1984 a firma MediSense v roku 1986 glukomer využívajúci biosenzorovú technológiu zaviedla na trh v USA. V súčasnej dobe túto technológiu merania glykémie využíva už viac spoločností.

Princíp biosenzorovej technológie je meranie elektrického prúdu, ktorý vzniká pri biochemickej reakcii glukózy s enzýmom na prúžku, a je transportovaný z reakčného miesta do glukomera. Reakcia prebieha na elektródach prúžka zasunutého do glukomera. Prínos tejto technológie spočíva hlavne v zvýšení presnosti merania v bežnom živote diabetického pacienta a tým prispieva k úspešnosti jeho liečby. Prístroj je menší, ľahší, jednoduchší na obsluhu, vyžaduje menšie množstvo krvi na jednotlivé merania a je oveľa odolnejší voči vonkajším vplyvom. Zlepšila sa hygiena merania, pretože krv sa pri biosenzore nanáša na prúžok mimo glukomer. Čas testu sa tiež skrátil.

Táto pôvodná technológia biosenzora používala 2-elektródový systém, ktorý mal isté nedostatky. Z tohoto dôvodu bola snaha vyvinúť ďalšie vylepšenie tejto technológie. Cieľom bolo ešte viac zjednodušiť obsluhu prístroja, pretože podľa vyjadrenia FDA ( Federálneho úradu pre potraviny a liečivá v USA) až tri štvrtiny chýb merania možno pripísať užívateľom. Ďalej bolo potrebné odstrániť vplyv niektorých látok na presnosť merania a definovať presnú veľkosť vzorky. Ukázalo sa totiž, že 2-elektródové systémy môžu začať meranie už pri menšom ako dostatočnom množstve krvi a spôsobiť tým stratu testovacieho prúžka alebo dokonca vykázať falošne nízky výsledok.

Všetky tieto nedostatky odstraňuje unikátny 3-elektródový systém testovacích prúžkov. Pridaním tretej elektródy sa jednak odstránil vplyv interferujúcich látok alebo metabolitov z krvi. Medzi najčastejšie interferujúce látky patrí napríklad vitamín C, salicyláty, kyselina močová, bilirubín, metabolity paracetamolu. Špeciálnym postavením elektród na prúžku sa zabezpečilo presne definované množstvo krvi potrebné na zmeranie skutočnej hladiny glukózy v krvi.

Medzi posledné novinky patrí odber vzorky krvi a následné meranie glykémie z alternatívnych miest (predlaktia, paže alebo dlaňovej časti palca). Pre tento prípad však platí určité obmedzenie. Výsledky merania z alternatívnych miest sa môžu líšiť od výsledkov z končekov prstov ak sa hladina glukózy v krvi rýchlo mení, napr.: po jedle, po dávke inzulínu alebo po fyzickom cvičení.

V rámci výskumu a vývoja dochádza nielen k rozvoju technológie prúžkov , ale aj prístroja samotného. Glukomery sú vybavené softwarom, ktorý umožňuje ukladanie výsledkov do pamäte s možným vyvolaním priamo z glukomera alebo pripojením na PC. Ďalej sa zjednodušila obsluha – glukomer sa spustí jednoduchým zasunutím prúžka a automaticky sa po meraní vypne. Pri meraní je možné s glukomerom pohybovať a ďalšou výhodou je, že pri nedostatočnom množstve vzorky môžeme krv dokvapnúť. Znížila sa veľkosť kvapky krvi a dĺžka testu sa zredukovala. Prístroje sú odolné voči pádu alebo nárazu, pri zachovaní presnosti merania aj pri extrémnych teplotách či výškach.

Na základe výsledkov štúdie Britskej diabetologickej asociácie, ktoré ukázali, že najčastejšou príčinou smrti mladých pacientov s DM I. typu je diabetická ketoacidóza (DKA), prínosom na trh sú unikátne testovacie prúžky, pomocou ktorých je možné zmerať i aktuálnu koncentráciu ketolátok v krvi.

Záverom je potrebné uviesť, že selfmonitoring glykémie je jednou z najnepríjemnejších činností pacienta s diabetom a že aj najnovšie technológie môžu prispieť ku kvalite života týchto pacientov len vtedy, ak sa podarí pacientov presvedčiť o význame pravidelného merania a vhodne ich motivovať k tejto činnosti.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.