Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Krishnananda Trobe, Amana Trobe
Od iluzí k lásce
12,75 EUR
(384,11 SKK)

Dyslexie
6,92 EUR
(208,47 SKK)
Jiřina Prekopová, Christel Schweizer
Neklidné dítě
9,73 EUR
(293,13 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2005/4 - Rodinný lekár - Kompilácia, rešeršná práca
streda, 10. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Poruchy v metabolizme aminokyselín
Zuzana Podmanická, poslucháčka, Lekárskej fakulty UPJŠ Košice - 16.10.2005

Medzi poruchy v metabolizme aminokyselín patrí aj fenylketonúria. Čo slovo fenylketonúria znamená? Ketonúria - znamená prítomnosť ketónových látok v moči a fenyl - predstavuje aromatický zvyšok.

PORUCHY V METABOLIZME AMINOKYSELIN

Obr. č. 1. - Esenciálna aminokyselina fenylalanín
FENYLKETONÚRIA

Fenylketonúria je najčastejšou vrodenou poruchou metabolizmu aminokyselín. Pre recesívne dedičné zníženie aktivity fenylalanínhydroxylázy sa v krvi hromadí fenylalanín a jeho degradačné produkty. V moči sa vylučuje kyselina pyrohroznová. Mimo iného trpí tiež intelekt. Výskyt je 1:10 000 – 1:20 000 novorodencov, medzi všetkými oligofrenikmi (slabomyselní so zníženými rozumovými schopnosťami) je výskyt 0,5 – 1 %. Ak sa túto chorobu podarí objaviť skoro, je možné dieťa zachrániť diétou, ktorá je v školskom veku miernejšia a v dospelosti môže byť strava už normálna.


Obr. č. 2. – 3D zobrazenie esenciálnej aminokyseliny fenylalanín
METABOLIZMUS FENYLALANÍNU

Esenciálna aminokyselina fenylalanín má zložitú cestu odburávania, pričom okrem konečných produktov spálenia CO2, H2O a NH3, je substrátom aj pre tvorbu dôležitých produktov, ako sú tyroxín ( hormón štítnej žľazy, ktorý má vplyv na látkovú premenu a rast organizmu), adrenalín a melanín (pigment, ktorý podmieňuje farbu kože, vlasov, očí).

Fenylalanín sa mení hlavne na tyrozín. V závislosti od deficitu enzýmov v zložitom procese odbúravania fenylalanínu môžu vzniknúť nasledovné poruchy:

  • Chýbanie feylalanínhydroxylázy (fenylketonúria)
  • Chýbanie oxidázy kys.hydroxyfenylpyrohroznovej (tyrosinosis)
  • Chýbanie oxidázy kys. homogentisovej (alkaptonúria)
  • Chýbanie tyrozinázy v melanocytoch (albinizmus)

U fenylketonúrie je recesívne dedične znížená aktivita pečeňovej hydroxylázy fenylalanínu. Blok však nie je nikdy úplný. V moči sa objavujú produkty jeho normálneho štiepenia, a to kyselina fenylpyrohroznová, fenyloctová, fenylmliečna a iné. Sekundárne dochádza k poruche v metabolizme tyrozínu a tryptofánu so zníženou tvorbou melanínu a serotonínu. Chýbaním melanínu sa vysvetľuje svetlá farba vlasov a pokožky a modrá farba očí. Chýbaním serotonínu sa vysvetľuje poškodenie CNS a oligofrénia.

KLINICKÝ OBRAZ

Pri narodení vyzerajú deti normálne, ale skoro u väčšiny sa prejavuje choroba zvracaním (ktorá vyvoláva podozrenie na pylorostenózu- zúženie vrátnika), zvýšenou dráždivosťou a zvláštnym zápachom moču ako po myšacine alebo konskej stajni, čím sa v moči a pote prezradzuje kys. fenyloctová. U 30 % detí sa objavujú kŕče, zvýšený svalový tonus, hyperreflexia, triaška alebo atetoidné pohyby. Aj keď sú deti v 90 % prípadov svetlovlasé a modrooké, nevylučujú tmavé vlasy diagnózu. Asi v 25 % prípadov býva prítomný úporný generalizovaný ekzém na koži. Vedúcim príznakom je však ťažká oligofrénia ( IQ väčšinou pod 30), ktorá sa začína prejavovať od 3.-4. mesiaca života. Pri tom mentálny defekt nie je úmerný biochemickému poškodeniu.

DIAGNÓZA

Dnes sa prevádza u všetkých novorodencoch koncom prvého týždňa mikrobiologický test podľa Gutrieho. Filtračný papierik sa nechá nasiaknuť kvapkou krvi z päty novorodenca a umiestni sa na živnú pôdu, v ktorej rastie Bacillus subtilis. Pôda obsahuje analóg fenylalanínu – thienylalanín, ktorý kompetetívne brzdí rast bacila. Iba pri vyššom obsahu fenylalanínu v krvi sa objavuje v okolí filtračného papierika rastová zóna, ktorej veľkosť závisí na koncentrácii prítomného fenylalanínu. Ak je výsledok testu v prvom týždni negatívny, musí sa spraviť ešte skúška s chloridom železitým od 2. mesiaca života. Pre presnú diagnózu je treba stanoviť kvantitatívne fenylalanín a tyrozín v krvi.
Väčší výťažok dáva screening chromatografickými metodikami. Zachytí celú radu porúch v metabolizme aminokyselín aj cukrov súčasne. Keď sa ešte naviac prevedie v 6. týždni života znovu, odhalia sa metabolické vady, ktoré sa v prvom týždni života metabolicky nemohli prejaviť.

ZVLÁŠTNE FORMY FENYLKETONÚRIE A HYPERFENYLALANINÉMIE

Široko založeným rádovým vyšetrením zameraným na včasnú diagnózu fenylketonúrie bolo objavených niekoľko typov hyperfenylalaninémie, ktoré nemôžeme zaradiť ku klasickej forme fenylketonúrie. Pri oslabenej, miernej forme fenylketonúrie, organizmus toleruje, na rozdiel od typickej fenylketonúrie, vyšší prísun fenylalanínu v potrave. Zvyšuje sa aj koncentrácia tyrozínu v plazme. Pri prechodnej fenylketonúrii ustúpia klinické a biochemické príznaky, alebo vymiznú úplne.

Pri zvláštnej forme hyperfenylalaninémie, bez ketonúrie, je koncentrácia fenylalanínu v plazme mierne zvýšená, avšak fenylpyruvát sa nevylučuje. Po príjme fenylalanínu stúpa jeho koncentrácia, potom klesá, avšak práve tak sa zvyšuje koncentrácia tyrozínu. U oboch foriem bola dokázaná znížená aktivita hydroxylázy na 10 - 20 % normy.

Prechodná forma fenylketonúrie sa vyskytuje postnatálne. Oneskorené zrenie fenylalanínhydroxylázového systému spôsobuje, že sa biochemické príznaky objavujú po narodení, ale miznú bez liečenia v kojeneckom alebo v detskom veku.

O maternálnej fenylketonúrii hovoríme, ak sa u detí fenylketonurických matiek a zdravých otcov prejavujú už pri narodení plne rozvinuté symptómy, akokoľvek sú tieto deti vo svojom genotype heterozygotné. Pretože placenta prenáša aminokyseliny zo strany materskej na stranu fetálnu, prejavuje sa vo fetálnom krvnom obehu hyperfenylalaninémia matky výrazne a vyvolá príznaky tejto choroby aj na strane plodu.

LIEČBA A PROGNÓZA

Poruchám intelektu môže zabrániť diéta s malým obsahom fenylalanínu (kaseinové hydrolyzáty), pokiaľ sa začne podávať v priebehu prvých troch mesiacoch života, zmiernenie príznakov možno dosiahnuť pri začatí liečby do jedného roku. Diéta sa podáva až do adolescencie (minimálne 7 – 8 rokov), neskôr len v tehotenstve, aby sa zabránilo malformáciám a psychickej retardácii plodu. Je treba priebežne kontrolovať, aby hladina fenylalanínu v krvi bola v norme. Pretože fenylalanín patrí medzi esenciálne aminokyseliny je jeho normálna hladina nevyhnutná pri prevencii voči podvýžive, anémii, anorexii a zvracania.

KONTRAINDIKÁCIE DOJČENIA

Napriek početným a nepopierateľným výhodám materského mlieka sú situácie, kedy dojčenie nie je možné, respektíve musí byť určitým spôsobom modifikované. Takéto situácie sú však veľmi zriedkavé a skutočných kontraindikácií nie je veľa. Deti s metabolickým ochorením nie sú schopné spracovať niektoré látky prítomné v strave. Hromadiace sa abnormálne metabolity im môžu spôsobiť vážne poruchy funkcie organizmu. Na druhej strane chýbanie výsledného produktu metabolickej dráhy takisto môže robiť dieťaťu problémy. Pri fenylketonúrii môže byť dieťa čiastočne dojčené (materské mlieko obsahuje nízku hladinu fenylalanínu) a čiastočne dokrmované špeciálnymi umelými mliekami , ktoré neobsahujú fenylalanín. Pomer materského mlieka a umelých prípravkov musí určiť odborný lekár.

DEDIČNOSŤ OCHORENIA

Veľmi častým syndrómom, ktorý býva autozómovo recesívne dedičný, je oligofrénia teda slabomyseľnosť. Asi 3 % detí sú postihnuté slabomyseľnosťou, z toho ½ až ¾ sú spôsobené genetickými faktormi. ¼ až ½ nie je podmienená dedične, porucha vzniká v dôsledku vonkajších faktorov, najčastejšie ako dôsledok poškodenia mozgu dieťaťa pred pôrodom a počas neho = PERINATÁLNA ENCEFALOPATIA.

Geneticky podmienená slabomyseľnosť sa líši jednak v príčinách, jednak vo vážnosti ochorenia a v priebehu ochorenia. Ľahšie prípady slabomyseľnosti sú podmienené skôr autozómovo dominantne, polyfaktoriálne alebo odchýlkou v tvare alebo počte chromozómov (chromozómová aberácia). Ťažké prípady sú podmienené skôr autozómovo recesívne, medzi také patrí asi 30 rôznych chorôb vrátane fenylketonúrie. Niektoré z nich možno liečiť, a tak slabomyseľnosti predísť. K tomu je však potrebné danú poruchu odhaliť včas, aby sa mohlo začať s danou liečbou.

Vyliečené ženy však nemôžu mať zdravé deti. Ak rodičia postihnutého dieťaťa sú heterozygoti, teda zdraví, dieťa bude homozygot a bude choré. Pravdepodobnosť postihnutia dieťaťa je 25 %.

U fenylketonúrii sa stretávame s pomerne vysokým počtom príbuzenských sobášov u rodičov. Podľa niektorých údajov až 10 % chorých je z takýchto manželstiev. Príbuzenský stav zvyšuje pravdepodobnosť, že obidvaja rodičia budú nositeľmi rovnakej alely, tým je aj zvýšená pravdepodobnosť vzniku homozygotných detí. U fenylketonúrie sme schopný zistiť aj heterozygotov, kde je možné dokázať miernu zmenu metabolizmu, ktorá nevedie k chorobe, ale je biochemicky dokázateľná.

ZÁVER

Žiadna liečba takéhoto ochorenia však nemení genotyp chorých, a pokiaľ títo jedinci budú mať deti , budú „zdravé“, ale heterozygotné a budú alelu prenášať na ďalšie generácie. Táto situácia nie je priaznivá, aj keď zvýšením počtu heterozygotov týmto mechanizmom vedie behom jednej generácii len k nepatrnému zvýšeniu počtu homozygotov v populácii.



Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 



ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.