Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie


Sladké pečení
2,68 EUR
(80,74 SKK)

Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace
13,84 EUR
(416,94 SKK)
Michal Kolář
Nová cesta k léčbě šikany
16,38 EUR
(493,46 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2006/3 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Budovanie korporátnej značky - iLekáreň
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 24.9.2006

Ak sa povie výdaj lieku, každý si predstaví výdaj v lekárni, kde lekárnik preberá od pacienta recept a expeduje mu príslušné lieky. Málokto si na prvý pokus pripustí možnosť, že lekárnik (alebo farmaceutický laborant) môže realizovať výdaj liekov a zdravotníckych potrieb pacientovi aj na inom mieste, ako vo verejnej lekárni (napríklad doručovanie liekov osamelým a nevládnym pacientom domov), prípadne že výdaj a dispenzácia liekov a zdravotníckych pomôcok alebo predaj doplnkového sortimentu lekárne nie je realizovaný pri osobnom kontakte lekárnika/laboranta s pacientom/klientom (napríklad internetové obchodovanie s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom výdajných automatov a podobne).

Uznaním kvalitných služieb Prvej slovenskej virtuálnej lekárne bolo jej prijatie do Európskeho združenia zásielkových lekární

Obr. č.1 - PSVL je členom European Association of Mail Service Pharmacies

Obr. č.2 - PSVL buduje korporátnu značku iLekáreň

Obr. č.3 - PSVL je spoluiniciátorom zrodu SASFI
Virtuálna lekáreň je v podstate rozšíreným rozmerom ambulantného, klinického a stacionárneho (klasického) obchodu. Jeho charakteristikou je oproti trom spomenutým formám to, že dopyt a ponuka sa odohrávajú prevažne v mediálnej forme. Klient, predajné miesto, predávajúci a tovar sú spojené cez virtuálny priestor 24 hodín denne 7 dní v týždni. Zabezpečiť všetky detaily v pozadí týchto operácií môže byť veľmi zložité.

Členstvo v Európskom združení zásielkových lekární

Prvým a zároveň najmarkantnejším predstaviteľom internetových lekární na Slovensku je Prvá slovenská virtuálna lekáreň – iLekáreň (PSVL). Uznaním kvalitných služieb PSVL bolo jej prijatie do Európskeho združenia zásielkových lekární (European Association of Mail Service Pharmacies - EAMSP). Združenie bolo založené v roku 2001. Jeho poslaním je podpora a obhajoba záujmov zásielkových lekární v EÚ, rozvoj alternatívnych foriem výdaja liekov, ktoré sa riadia výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svedomím a hlavne potrebou pacienta.


Tvorcovský tím PSVL bol spoluiniciátorom zrodu otvorenej platformy
SASFI (Slovenská asociácia pre štandardizáciu farmaceutických informácií) pre:
 • výmenu názorov medzi inštitúciami súkromného a verejného sektoru za účelom identifikácie potrieb a stanovenia cieľov v oblasti farmácie a vývoja v tejto oblasti,
 • postupné zavádzanie jednotného elektronického a plne kompatibilného systému v oblasti farmácie,
 • neustály proces analýzy potrieb a problémov subjektov pôsobiacich v oblasti farmácie (Lekári, Lekárnici, Distribútori, Výrobcovia, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Štatistický úrad SR...), vytváranie kreatívneho prostrednia na ich riešenie.

Prednáška na ZENTIVA korporátnej IT konferencii

PSVL bola prvý krát odbornej verejnosti predstavená na ZENTIVA korporátnej IT konferencii, ktorá sa konala 14. septembra 2006 neďaleko od Piešťan v rekreačnom kongresovom hotely v Bezovci. Hlavnými témami prednášky boli:

 • START-UP projektu partnerských lekární,
 • vytváranie korporátnej zastrešujúcej značky iLekareň v oblasti moderného poskytovania lekarenskej starostlivosti,
 • certifikačné ciele a vízie.
Medzi pozvanými hosťami PSVL boli lekárne - záujemcovia o projekt partnerských lekární, zástupcovia veľkododávateľov sortimentu lekárne (PHOENIX, UNIPHARAMA, MED-ART) a SW spoločnosti.


Obr. č.4 - PSVL je bezpečnou stránkou

Obr. č.5 - Mgr. Tamara Podmanická predstavuje odbornej verejnosti PSVL

Obr. č.6 - Mgr. Tamara Podmanická predstavuje odbornej verejnosti PSVL

Obr. č.7 - Organizátori ZENTIVA korporátnej IT konferencie: Zuzana Mikovčáková z Hlohovca, Daniel Janeba z Prahy a hostia PSVL: PHOENIX, UNIPHARMA, MED-ART, NR-SYS.
Vyberáme z inovácií PSVL

Podnikateľská sféra bude musieť uskutočniť všetky potrebné kroky na to, aby mohli jednotlivé spoločnosti a podnikatelia vykonávať svoju činnosť aj po zavedení eura. Úlohy hlavne pre maloobchod a poskytovateľov služieb vyplývajú aj z pravidiel ochrany spotrebiteľa. Jeden mesiac po určení konverzného kurzu Radou EÚ, teda približne 5-6 mesiacov pred zavedením eura musia byť všetci predajcovia pripravení označovať ceny v korunách aj v eurách. PSVL na svojich stránkach už teraz prináša duálne oceňovanie tovarov, v SKK a v €.

Pri práci s internetovým vyhľadávačom Google či Yahoo je možné veľmi rýchlo naraziť na nebezpečné weby, ktoré vás zaplavia množstvom vyskakovacích okien, alebo do vášho počítača nainštalujú "špiónske" programy. S jednoduchým sprievodcom zostanete v bezpečí. Spoločnosť McAfee ponúka pre bezplatné stiahnutie nástroj SiteAdvisor, ktorý je určený pre inštaláciu vo forme zásuvného modulu pre Internet Explorer. Jeho úlohou je porovnať vyhľadávačom nájdené odkazy s centrálnou databázou a upozorniť vás na možné riziká. PSVL bola overená a následne zaradená do centrálnej databázy McAfee ako bezpečná stránka.

PSVL sa teší na názory, pripomienky, prípadne skúsenosti svojich zákazníkov, ktoré si v priebehu celého roka vymieňa na pôde diskusných fórach a komunikačných kanáloch. PSVL sa preto nechala inšpirovať žiadosťou o používanie otvoreného formátu priložených súborov v elektronickej korešpondencii (zasielanie zálohových faktúr, notifikačných listov o vyexpedovaní tovaru a pod.). Od 09.05.2006 zasiela priložené súbory v nasledovných formátoch: .DOC, .PDF, .JPG, .PNG a .HTM(L).

Každý registrovaný zákazník PSVL si môže prezerať vlastnú "históriu nákupov". Získa tak presný prehľad všetkých doteraz vykonaných nákupov, ako aj detailný náhľad do jednotlivých objednávok. Stačí kliknúť na políčko "zobraz podrobnosti".

PSVL v ostatnom období veľa investovala aj do baliacej a obalovej techniky:

 • Používa biele krabice v troch rozmeroch z dvoj a trojvrstvového vlnitého kartónového papiera.
 • Na krabici je predtlačené (modrou farbou) logo a adresa PSVL.
 • Zákazníkom zasiela dodacie listy a faktúry, ktoré majú nielen nový a farebný vzhľad, ale aj prehľadnejšiu štruktúru. V hlavičke a v päte dokumentov nájdete všetky potrebné informácie našej obchodnej činnosti, adries, telefónnych čísiel a pod.
 • Faktúra a dodací list sa vkladajú do priehľadného adresného štítka, ktorý je následne nalepený na povrch krabice.
 • Na dokonalú ochranu objednávky sa používajú fixačné telieska vyrobené z expandovaného polystyrénu, ktoré možno voľne sypať do krabice. Chránia zabalený tovar proti nárazom a zničeniu v prípade pádu či nárazu. Medzi ich najväčšie výhody patria:
  • ideálne obklopia balený výrobok a vytesnia vnútorný priestor obalu, napr. kartónu,
  • keďže sú veľmi ľahké, nezvyšujú hmotnosť zabaleného výrobku, a tak šetria náklady na prepravu alebo poštovné,
  • sú bezprašné, bez zápachu, čo zlepšuje pracovné podmienky pri ich aplikácii,
  • sú vyrobené bez použitia freónov a po skončení svojej "životnej cesty ako obal" sú 100% recyklovateľné.

Internet sa stal výborným prostriedkom obchodnej komunikácie. Jeho obrovská popularita mala za následok vznik približne 275 miliónov podnikových poštových schránok. Podľa iných odhadov sa približne 60 percent dôležitých obchodných údajov prenáša prostredníctvom e-mailu. Internet je už takmer všade, môže však byť, žiaľ, aj nebezpečný. PSVL preto od 01.10.2005 začala používať emailový bezpečnostný certifikát tzv. digitálny podpis. Tento bezpečnostný prvok preukazuje totožnosť jeho držiteľa v tomto prípade totožnosť PSVL. Obsahuje údaje pre koho a kedy bol vyhotovený, dokedy je platný, ktorá certifikačná autorita ho vydala a na aký účel. Digitálny podpis PSVL:
 • zaručuje, že autorom správy je naozaj PSVL a nie niekto iný kto sa za PSVL vydáva,
 • zabezpečuje integritu správy počas jej prechodu cez internet. Ak niekto predsa len pozmení odoslaný email, príjemca bude o tom automaticky upovedomený.

Kontextové odkazy APOTHÉKY

Doručenie OTC liekov pacientom
Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad doručenia OTC liekov pacientom z internetových lekární. V úvode poukazuje na postavenie a význam OTC liekov a na dôležitosť zapojenia pacienta do sledovania a určovania liečebného postupu. V ďalšom sa analyzuje možnosť zabezpečenia konzultačnej, kontrolnej a poradenskej funkcie farmaceuta internetovej lekárne, popisuje praktiky a pohľady Nemeckých, Rakúskych a Maďarských lekárnikov na danú problematiku. V závere článku čitateľ nájde stručný prehľad zásad na zamedzenie rizík spojených s doručením OTC liekov.

Je nakupovanie cez internet naozaj jednoduché?
Obrovský rozvoj internetu (najmä v poslednom období) zmenil tvár podnikania na celom svete. V tejto súvislosti viaceré spoločnosti umožňujú okrem klasickej prezentácie vlastných výrobkov a služieb aj priamy nákup prostredníctvom pohodlnej firemnej WWW stránky.

Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (1.)
Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (2.)
Článoky sa pokúšajú nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Článok poukazuje na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Na konci článku sa nachádza tabuľka najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu."

Zaobstarávanie liekov cestou internetu v Nemecku
Ktoré hybné sily udávajú rytmus a dynamiku zásielkového obchodu liekov na nemeckom trhu? Kladenie takejto otázky opodstatňuje jednak Zákon o modernizácii uzákonených nemocenských poistení, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, jednak skutočnosť, že od deväťdesiatych rokov minulého storočia, pokúšali sa na nemecký trh prebojovať silné zahraničné zásielkové lekárne a do tretice, v súčasnom období je možné sledovať trend vyššej účasti domácich zásielkových lekární na nemeckom trhu.

Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Slovensko
Na základe dostupných informácií (prieskum trhu vykonaný dňa 12.06.2004 cez slovenské vyhľadávače Zoznam a Centrum) na slovenskom webe existuje okolo 10 domovských strán lekární a 30 internetových predajní, ktoré sa aspoň z časti zaoberajú predajom liekov, liečivých doplnkov, liečebnou kozmetikou a zdravotníckeho materiálu.

Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Európa
Prvou zaujímavou „lastovičkou“ sa v predaji liekov v Európe prostredníctvom internetu stala internetová predajňa 0800 DocMorris na čele s mladým zakladateľom Ralfom Däinghausom. Po jeho vstupu na nemecký trh sa s ním začali súdiť nemeckí lekárnici na úrovni krajinských a aj na úrovni najvyššieho súdu. Celý spor sa neskoršie dostal pred Európsky súdny dvor v Luxembourgu.

Aká je budúcnosť on-line lekárnictva v EÚ ?
Dnes je už nemysliteľné, aby podľa všeobecne známych prísnych pravidiel distribuované farmaceutické prípravky neboli dostupné v širokom rozsahu aj prostredníctvom Internetu. Pravidlá na rozširovanie farmaceutických prípravkov prostredníctvom Internetu sa už pripravujú a to s medzinárodným charakterom. Aj právnické kancelárie Alexander Merck a Squire, Sanders – Dempsey v Bruseli sledujú so záujmom vývoj týchto obchodno-právnych pravidiel v EÚ na obchodovanie prostredníctvom elektronických médií.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.