Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm
27 manipulativních technik
9,36 EUR
(281,98 SKK)
Adam
Liečiteľ snov 3
5,23 EUR
(157,56 SKK)
Stanislav Hošák
Hříbata
14,14 EUR
(425,98 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2007/2 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Zákaznícke, vernostné a pacientske karty v lekárni (časť. 1.)
Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda, Družstva lekární - 16.2.2007

"Nemáte záujem o našu zákaznícku kartu?", "Máte našu vernostnú kartu?" Takéto otázky, ktoré bolo donedávna možné počuť iba na čerpacích staniciach a v supermarketoch, sa dnes pomaly, ale isto začínajú stávať každodennou súčasťou našej práce. Dnes už dokonca poznáme viacero modelov zákazníckych či pacientskych kariet v lekárni. Aké sú benefity týchto systémov pre pacienta, aké pre lekáreň a aké pre samotného lekárnika? Analýza satvu v USA, Veľkej Británii a v Nemecku.

ZÁKAZNÍCKE, VERNOSTNÉ A PACIENTSKÉ KARTY V LEKÁRNI
USA

Spojené štáty americké sú so svojimi bezkonkurenčne najvyššími výdavkami na zdravotníctvo na úrovni viac ako 15% HDP a s viac ako 55% financií v zdravotníctve zo súkromných zdrojov jedným z extrémov. Zdravotné poistenie tu má skutočné charakteristiky poistenia (a nie zdravotnej dane) a preto tu všetci poznajú termíny ako poistné, spoluúčasť, predplatený program a podobne. A práve predplatené programy sú charakteristické pre systémy pacientskych kariet v USA. Sú pomerne ľahko dostupné, ponúka ich niekoľko stoviek spoločností, objednáte si ich jednoducho cez internet. Takéto karty potom platia vo viacerých reťazcoch lekární či jednotlivých nezávislých lekárňach a z pohľadu pacienta sú niečím ako bonusovou kartou. Benefit spočíva v zníženej úhrade za lieky vybrané v lekárni a množstve ďalších výhod a zliav, ktoré sa týkajú doplnkového sortimentu lekárne, prípadne ďalších služieb, napr. cenovo zvýhodnených návštev u lekára a pod. Veľmi často poskytovanou službou je liekový prehľad a sledovanie možných problémov spojeným s farmakoterapiou (drug-related problems), akými sú nedodržiavanie dávkovacích schém, nesprávne použité lieky, liekové interakcie, prejavy nežiaducich účinkov liekov a podobne.

Tento systém však nie je skutočným zdravotným poistením, každý si svoj účet za zdravotnú, a teda aj lekárenskú, starostlivosť musí uhradiť z vlastného vrecka. V systéme, kde je zdravotné poistenie klasickým komerčným poistením s trhovým poistným odvíjajúcim sa od poistného rizika, je tento systém veľmi populárny, i keď nepochybne nesie so sebou určité riziká (http://www.insurancefraud.org/discount_health_plans.htm). Z pohľadu lekárne je akceptácia týchto kariet nevyhnutnosťou a tento systém už nemá význam konkurenčnej výhody. Každá lekáreň má totiž možnosť kedykoľvek sa zapojiť do ktoréhokoľvek programu, samozrejme v prípade, že akceptuje definovaný bonusový systém.

Z pohľadu lekárnika sa jedná o pacientskú kartu so všetkými jej výhodami, teda najmä príležitosťou účinne sledovať farmakoterapiu a vzhľadom na možnosť opakovaného výdaja lieku aj na jej aktívne ovplyvňovanie.


Veľká Británia

Vo Veľkej Británii si systém kariet v lekárni môžeme priblížiť na najväčšom vernostnom programe Boots Health Club Advantage Card. Ide o personalizovanú pacientskú kartu, ktorá ponúka množstvo zliav spojených s doplnkovým sortimentom lekárne. V tejto bonusovej schéme, ktorá hrdo nesie prívlastok „najštedrejšia“, získava pacient za každý nákup v lekárni či internetovom obchode bonus 4 body (=pence) za každú utratenú 1£, pre seniorov nad 60 rokov je možné uplatniť si ďalšiu zľavu 10% na všetky značkové produkty Boots. Súčasťou bonusových služieb sú samozrejme aj nadštandardné služby, zaujímavosťou môže byť napríklad bezplatné kompletné vyšetrenie zraku a očného pozadia špecialistom.


V oblasti výdaja liekov na lekárske predpisy je systém veľmi prísny. Okrem služby donášky liekov dostupnej všetkým pacientom, ktorí o službu požiadajú (teda nielen finančne zaujímavých...), systém samozrejme ponúka ďalšie služby lekárenskej starostlivosti známe už aj z našich lekární. Novinkou môžu byť niektoré ďalšie skríningové vyšetrenia a testy ako napríklad denzitometria, viaceré biochemické vyšetrenia (ALT, AST, GCT, bilirubín, TSH a pod.), dokonca stanovovanie niektorých markerov, napríklad meranie PSA (prostate specific antigen) u mužov nad 50 rokov. Lekáreň poskytuje množstvo služieb prostredníctvom internetu – nákup niektorých voľnopredajných liekov, dokonca rezerváciu liekov viazaných na predpis. Lieky však nie sú zasielané, ale doručované lekárnikom, dokonca niektoré skupiny voľnopredajných liekov vyžadujúcich konzultáciu s lekárnikom nie je možné prostredníctvom internetu objednať ani rezervovať (napríklad urgentnú antikoncepciu). Na lieky sa nevzťahuje bonusový systém a nie je možné za ne zbierať body (http://www.bootshealthclub.com/ask/index.html).

Výhody personalizovaného pacientskeho prístupu pre lekárnika i pacienta sú zrejmé – možnosť poskytovania celej škály služieb pokročilej lekárnickej starostlivosti. Vzhľadom na úroveň lekárenstva vo Veľkej Británii už systém kariet a poskytovanie s tým spojených služieb nie je pre lekáreň konkurenčnou výhodou, ale čírou nevyhnutnosťou.

Nemecko

Situáciu v Nemecku je z pohľadu pacientskych kariet do značnej miery ovplyvnená nemeckým Zákonom o lekárňach, ktorý určuje pevnú cenu lieku alebo zákaz reklamy na lieky s uvedením ich ceny. Týmto a ďalším reguláciám zodpovedajú aj systémy kariet vydávané mnohými lekárňami, ktoré sú zamerané na kvalitnejšie poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Snáď len pár príklad za všetky. Hamburská Rolfinck-Apotheke opisuje výhody svojej pacientskej karty nasledovne:

 1. Vždy dostanete liek, ktorý potrebujete.
  Poznáte situáciu, keď stojíte v lekárni a práve vtedy zabudnete presný názov lieku či doplnku, ktorý potrebujete? Tu pomôže Karta pacienta – vždy presne vieme, ktoré lieky Vám Váš lekár predpisuje, ktoré kvapky na kašeľ Vám pomohli počas minulej zimy alebo ktorý opaľovací krém ste použili počas poslednej dovolenky.

 2. Upozorníme Vás na možné nežiaduce účinky.
  S každým novým liekom sa zvyšuje riziko výskytu nežiaducich účinkov tohto lieku samotného alebo kombinácie liekov, ktoré užívate. vzájomného pôsobenia Vašich liekov. S Kartou pacienta Vás na možné riziko vieme upozorniť.

 3. Zabudnite na Váš preukaz.
  Váš preukaz poistenca či ďalšie potrebné doklady potrebujeme vidieť iba po prvýkrát, potom už všetky potrebné údaje vždy automaticky zistíme.

 4. Zabudnite na zbieranie pokladničných dokladov.
  S Kartou pacienta Vám vieme kedykoľvek vystaviť potrebné doklady pre Vašu zdravotnú poisťovňu, daňový úrad alebo pre Vašu osobnú potrebu.

 5. Rozhodnite sa lepšie.
  Ak stojíte pred rozhodnutím, či svoje náklady za lieky chcete platiť sami alebo sa chcete súkromne zdravotne pripoistiť, vystavíme Vám kompletný finančný liekový prehľad. Potom bude Vaše rozhodnutie jednoduchšie.

 6. Vernostný bonus
  Všetky kozmetické prípravky, prípravky dentálnej hygieny, potravinové doplnky ako aj vitamínové a minerálne prípravky získate v budúcnosti s vernostným bonusom! (Lieky podliehajú zákonným ustanoveniam o ich cenotvorbe a sú preto z vernostného bonusu vylúčené.)
Wer auf die KUNDENKARTE setzt, nutzt zusätzlich 7 weitere Vorteile. Wenn Sie eine KUNDENKARTE haben, können wir Sie in Zukunft noch besser betreuen. Natürlich ist dies für Sie kostenlos.
 • Sie bekommen immer genau das Medikament, das Sie brauchen.
  Kennen Sie die Situation? Sie stehen in der Apotheke und haben den Namen einer bestimmten Arznei vergessen. Hier hilft die KUNDENKARTE: Wir wissen immer genau, welche Medikamente Sie von Ihrem Arzt verschrieben bekamen, welche Hustentropfen Ihnen im letzten Winter geholfen haben oder welchen Lichtschutzfaktor Ihre Sonnencreme vom letzten Jahr hatte.
 • Wir können Sie auf mögliche Wechselwirkungen Ihrer Medikamente hinweisen.
  Immer wieder kommt es zu Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, da Patienten von unterschiedlichen Fachärzten Arzneimittel verordnet bekommen und/oder sich selbst mit Arzneimitteln versorgen.
 • Vergessen Sie ruhig Ihren Befreiungsausweis.
  Sie legen uns Ihren Befreiungsbescheid einmal vor, danach wissen wir über Ihren Status automatisch Bescheid und weisen Sie rechtzeitig auf den Verlängerungstermin hin.
 • Ersparen Sie sich das Sammeln von Einzelbelegen und die Vorlage des Quittungsheftes.
  Mit der KUNDENKARTE und der Speicherung aller Abgaben drucken wir Ihnen jederzeit oder am Jahresende eine Kostenaufstellung zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse oder Finanzamt.
 • Entscheiden Sie als Privatpatient selbst.
  Stehen Sie als Privatpatient am Jahresende vor der Entscheidung, ob Sie Ihre Ausgaben für Arzneimittel selbst tragen oder bei der privaten Krankenversicherung einreichen sollen, erstellen wir Ihnen eine komplette Übersicht. Dann entscheiden Sie sicher.
 • Treue-Bonus
  Alle Kosmetik- und Körperpflegepräparate, Zahn-, Haarpflege- und Diätprodukte sowie Nahrungs-Ergänzungspräparate erwerben Sie in Zukunft mit einem Treue-Bonus! (Apothekenpflichtige Artikel unterliegen der gesetzlichen Arzneimittelpreisverordnung und sind hiervon ausgenommen.)
Rathaus-Apotheke v hessenskom meste Bürstadt ponúka Prémiovú kartu s možnosťou získavania bodov viacerými spôsobmi:
 • pri každom nákupe nad 10,00 € (ceny liekov i doplatky za ne sa nezapočítavajú)
 • keď musí pacient v oficíne čakať viac ako 5 min.
 • keď sa musí opätovne vrátiť pre svoj liek (lekáreň liek musela objednať a pod.)
 • pri nákupe prostredníctvom internetu
 • keď na základe odporučenia požiada nový pacient o Prémiovú kartu.

Takto získané body je potom možné v lekárni vymeniť za zľavy a produkty priamo v lekárni alebo u zmluvných partnerov lekárne (kaviarne, reštaurácie či pekáreň v meste).

V týchto, ako aj v ďalších prípadoch bonusových kariet platných v nemeckých lekárňach sa jedná o osobné, neprenosné pacientske karty umožňujúce komplexne sledovať farmakoterapiu pacienta a účinne ju analyzovať a ovplyvňovať. Pre lekárnika tento systém znamená možnosť uplatňovať svoju odbornosť v praxi, pre lekáreň zdôraznenie a potvrdenie „príslušnosti“ pacienta k danej lekárni a poďakovanie za jeho dôveru.

Pokračovanie ...Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.