Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Judith Leary-Joyceová
Psychologie úspěchu
15,09 EUR
(454,60 SKK)
Dušan Meško, Thomas Cantor, Rudolf Pullmann, Gabriela Nosáľová, Alexander Schirger, Vincent Marks
Differential Diagnosis by Laboratory Medicine (Diferenciálna diagnostika pomocou laboratórnej medicíny)
93,01 EUR
(2 802,02 SKK)
Martin Anders, Tereza Uhrová, Jan Roth et al.
Depresivní porucha v neurologické praxi
21,19 EUR
(638,37 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2007/2 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Zákaznícke, vernostné a pacientske karty v lekárni (časť. 2.)
Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda, Družstva lekární - 2.3.2007

"Nemáte záujem o našu zákaznícku kartu?", "Máte našu vernostnú kartu?" Takéto otázky, ktoré bolo donedávna možné počuť iba na čerpacích staniciach a v supermarketoch, sa dnes pomaly, ale isto začínajú stávať každodennou súčasťou našej práce. Dnes už dokonca poznáme viacero modelov zákazníckych či pacientskych kariet v lekárni. Aké sú benefity týchto systémov pre pacienta, aké pre lekáreň a aké pre samotného lekárnika? Analýza satvu v Českej republike a na Slovensku.

Česká republika
Česká republika

V Českej republike podobne ako v ostatných krajinách sa extenzívne rozvíja systém zákazníckych kariet. Karty vydávajú jednotlivé lekárne, zaznamenávame aj karty globálne, „voľne dostupné“, ktoré sú ľahko prispôsobiteľné a aplikovateľné v každej lekárni. Príkladom prvej môže byť Vernostná karta brnenskej lekárne IBC. Je súčasťou vernostného program, ktorý umožňuje pacientovi pri opakovaných návštevách lekárne získať zaujímavý zľavy a lekárnikom naopak sledovať a vyhodnocovať farmakoterapiu pacienta. Benefit pre pacienta teda spočíva v pripočítaní 1 bodu (1,- Kč) za každých 20,- Kč utratených v lekárni v hotovosti za doplnkový sortiment, v súvislosti s liekmi viazanými na lekársky predpis je ponúkanou výhodou už spomínaný liekový prehľad.

Zaujímavou globálnou pacientskou kartou je Lekarta, ponúkajúca inteligentné sledovanie liekovej histórie pacienta. Ide o veľmi jednoduché a lacné riešenie, ktorého bonusový systém je možné prispôsobiť požiadavkám každej jednotlivej lekárne. Vzhľadom na centralizovanie všetkých činností sú náklady na zriadenie a prevádzkovanie tohto systému minimalizované.

Okrem týchto kartových systémov sa do českých lekární dostávajú aj systémy, ktoré poznáme zo sietí supermarketov. Ide o čisto komerčné kartové systémy, ktorých jediným cieľom je ponúkať finančný benefit zákazníkovi, nehľadiac na ďalší možný rozmer ponúkaného zvýhodnenia. Tieto karty sú prenosné, využíva ich niekoľko zákazníkov súčasne (napr. rodinní príslušníci). Príkladom môže byť bonusový systém aj u nás známeho reťazca Dr.Max spadajúceho pod finančnú skupinu Penta. Systém je pre klienta finančne zaujímavý, nemá však žiadnu lekárenskú pridanú hodnotu a z pohľadu lekárnika a koncepcie lekárenskej starostlivosti je krokom späť.

Slovensko


V tomto smere je Slovensko skutočným „eldorádom“. V lekárňach je možné sa zatiaľ stretnúť iba s typickými zákazníckymi kartami vydávanými lekárňami sietí Cityfarma, Domov zdravia (prepojenú so spoločnosťou Slovlek a finančnou skupinou Slavia Capital) či už spomínaný reťazec spoločnosti Mirakl Dr.Max, ale aj viacerými nezávislými lekárňami.

Medzi týmito systémami možné hľadať aj určité rozdielne marketingové prístupy. Zatiaľ čo Domov zdravia oslovuje všetkých zákazníkov bez rozdielu zľavou 2% z celej ceny liekov a doplnkov, ostatné spoločnosti cielene „poľujú“ po pacientoch s lekárskymi predpismi.

Cityfarma ponúka okrem 1 Citykorunu za každých 100 Sk (z celej ceny liekov a doplnkov) aj ďalších 2,5 Citykorún za lekársky predpis, Dr.Max láka pacientov na zľavu 1% z hotovostnej platby (doplnky, doplatky za lieky) a 10 Sk za každý realizovaný lekársky predpis. Prístup reťazca Cityfarma dokonca cielene oslovuje finančne „najzaujímavejších“ pacientov špeciálnymi bonusovými systémami napr. Senior kartou či Dia kartou.

Bonusové systémy mnohých nezávislých lekární, ktoré vznikli prvotne ako odpoveď na zavádzanie týchto systémov reťazcami lekární, v mnohom iba kopírujú už spomínanú filozofiu zliav a bonusov. Všetky spomínané systémy sú typickými zákazníckymi kartami, pre klienta finančne veľmi zaujímavými, avšak bez možnosti uplatňovať pridanú hodnotu lekárne. Zaujímavosťou týchto systémov skutočnosť, že posunuli bonusový systém v lekárňach tam, kam si iné spoločnosti v Európe netrúfli – k poskytovaniu bonusu z celej ceny lieku, a teda aj zo zdrojov vynakladaných na lieky zo solidárneho zdravotného poistenia. Tento posun je vskutku prelomový, nakoľko poskytovaná zľava pochádza z prostriedkov nepochádzajúcich od samotného pacienta, ale z prostriedkov nás všetkých.

Prvým známym systémom, ktorý na Slovensku presadzuje myšlienku skvalitnenia lekárenskej starostlivosti prostredníctvom pacientskej karty je Elektronická lieková knižka komárňanskej Lekárne pri Váhu. V lekárni je každému zákazníkovi, ktorý prejaví záujem o takúto službu, otvorený virtuálny elektronický účet, na ktorom sa zaznamenávajú všetky vydané lieky i výživové doplnky, výsledky meracích dní, poskytnuté zľavy a pod. Pacient môže pravidelne získavať komplexný prehľad o predpísaných liekoch, o nákladoch poisťovne a pacienta, o kontraindikáciách so zadanou diagnózou, o interakciách k zvolenému lieku.

Prvým systémom, ktorý sa na Slovensku vyvíja ako globálny systém pacientskych kariet, je projekt Družstva lekární KARTA ZDRAVIA®. Ide o personalizovanú pacientsku kartu, ktorá umožňuje držiteľovi využívať viaceré nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti.
Základný balík služieb garantovaný každou lekárňou v projekte obsahuje:

 • bezplatné meranie krvného tlaku,
 • bezplatné stanovovanie hladiny cholesterolu, cukrov a tuku v krvi,
 • bezplatné meranie celkového telesného tuku a srdcovo-cievneho rizika,
 • bezplatné liekové poradenstvo,
 • sledovanie liekovej histórie a liekového rizika,
 • sledovanie zdravotných údajov a rizík (krvná skupina, alergie, výsledky meraní a pod.)
 • špeciálne programy pre diabetikov, alergikov a kardiakov a pacientov ZŤP.

Ďalšie služby sú dobrovoľné a poskytované na základe rozhodnutia každej jednotlivej lekárne:

 • poradenstvo v oblasti dermatologickej kozmetiky
 • ďalšie testy na požiadanie – H.pylori, omamné a psychotropné látky a pod.
 • telefonické poradenstvo a pomoc aj počas víkendov a sviatkov
 • možnosť poskytnutia všetkých služieb aj mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore
 • donášková služba – lieky a zdravotnícke pomôcky pre ležiacich pacientov a pacientov ZŤP na telefonické požiadanie
 • poradenstvo prostredníctvom elektronických médií

Tento systém je ako prvý na Slovensku predpokladom globálneho kooperatívneho riešenia sledovania liekovej terapie pacienta. Benefitom pre pacienta je možnosť kvalitnejšej starostlivosti, pre lekárnika predpoklad uplatniť svoju odbornosť a vo vzájomnej symbióze má toto riešenie predpoklady byť úspešným nástrojom konkurenčného boja.

...záverom

Systémy kariet v lekárňach sú stále populárnejšie. Oslovujú veľkú cieľovú skupinu a pomáhajú formovať a upevňovať väzbu medzi pacientom a lekárnikom, resp. lekárňou. Bonusové kartové systémy založené na výlučnom poskytovaní finančných výhod nezriedka spoločne pre väčšiu skupinu zákazníkov sa vzhľadom na rôzne obmedzenia v slovenskej i európskej legislatíve pohybujú na hrane zákona a z pohľadu vývoja farmácie sú kontraproduktívne. Pomáhajú totiž upevňovať pohľad verejnosti na lekárenstvo ako na obchodnú činnosť iba okrajovo súvisiacu so zdravotníctvom. Nepriame dôsledky súvisiace so zmenami ekonomickej úspešnosti jednotlivých verejných lekární môžu v blízkej budúcnosti viesť k výrazným zmenám aj v oblasti vlastníctva lekární a je ich preto možné chápať ako nástroje zmeny vlastníckych vzťahov v lekárenstve.

Pacientsky orientované systémy je z pohľadu budúcnosti naopak možné považovať za veľmi progresívne riešenie. V prvom rade sú základom kvalitnejšieho, profesionálneho prístupu lekárnika k pacientovi, ktorý sa už osvedčil v európskom kontexte. Z pohľadu ďalšieho smerovania lekárenstva smerom k zavádzaniu nových technológií je tento systém možné chápať ako predchodcu systému pacientskych čipových kariet, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou projektu eHealth v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Správny výber si vyžaduje nielen určitú dávku nadhľadu a predvídavosti, ale i nevyhnutnú mieru osobnej statočnosti. Výber je na každom jednom lekárnikovi, pretože každý z nás bude dôsledky svojho rozhodnutia musieť znášať. Ešte stále máme na výber...Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.