Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Jaroslav Malý, Jiří Widimský
Akutní plicní embolie a žilní trombóza
21,57 EUR
(649,82 SKK)
Ivan Dylevský
Funkční anatomie
32,48 EUR
(978,49 SKK)
Jaroslav Rybka
Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění
12,22 EUR
(368,14 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2007/2 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
pondelok, 22. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Konferencia o PharmINFO ADC ČÍSELNÍKu a ADCNet. Frameworku
Mgr. Beata Prachárová, šéfredaktorka Lekárnických listov - 23.3.2007

V bratislavskom hoteli Danube sa 23. februára t.r. konala konferencia o PharmINFO ADC ČÍSELNÍKu a ADCNet. Frameworku. Už z názvu je zrejmé, že išlo o konferenciu zameranú na oblasť informatizácie a sofistikovanej komunikácie, ktorá ide ruka v ruke s vývojom spoločnosti a vývojom nových informačných technológii v 21. storočí, ktoré neobídu ani oblasť zdravotníctva. Článok bol spracovaný podľa materiálov ku Konferencii o ADCC a ADCNet. Frameworku.

Konferencia
Konferenciu pripravila spoločnosť PharmINFO spol. s r.o. (1) a pozvala na ňu zástupcov zdravotných poisťovní, distribučných spoločností, výrobcov lekárenského softvéru, ako aj ďalších inštitúcií, ako Národné centrum zdravotníckych informácií, Ministerstvo zdravotníctva SR či Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liekov Nitra. Cieľom konferencie bola prezentácia prvého ADC ČÍSELNÍKa, ktorý má byť podľa slov zástupcov spoločnosti PharmINFO základom novej éry automatického elektronického objednávania sortimentu lekárne. Konferencia však bola zároveň aj impulzom na otvorenie rozsiahlej komunikácie všetkých zainteresovaných strán v súvislosti napr. so synchronizáciou ADC ČÍSELNÍKa medzi jednotlivými distributérmi liekov či implementáciou ADCC aADCNet. Frameworku do informačných systémov jednotlivých účastníkov liekového reťazca. Poďme ale k jednotlivým pojmom

PharmINFO ADC ČÍSELNÍK (v skratke ADCC)

Elektronický číselník produktov distribuovaných do siete zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike, v ktorom má každý produkt (jednotlivá položka databázy) pridelený jednoznačný identifikátor (tzv. unikátny kód) s názvom ADC Kód, umožňujúci jeho presnú a jednoznačnú identifikáciu.

ADCNet. Framework

Systém pre elektronické obchodovanie produktov s prideleným ADC Kódom, obsahujúci potrebné súbory definícií charakteristík a služieb ako aj súbory prvkov a modulov poskytujúcich spoločnú vývojovú platformu pre tvorcov zdravotníckych informačných systémov.

NobelPLUS

Centrálna databáza farmaceutických a príbuzných produktov obchodovaných v Slovenskej republike dostupná na adrese www.nobelplus.sk .(2)


Zástupcovia zdravotných poisťovní, distribučných spoločností, výrobcov lekárenského softvéru, SLeK , NCZI , ÚŠKVBL, ZZP a MZSR na konferencii

Ing. S. Niku z PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. prezentuje prínos PharmINFO ADC Číselníka z pohľadu distribúcie
Myšlienka

Ako a prečo vlastne vznikla myšlienka potreby existencie prvého ADCC? „Komputerizácia a elektronizácia spoločnosti zasiahla v plnej miere i zdravotníctvo, lekárenstvo nevynímajúc,“ hovorí PharmDr. Peter Stanko jeden z predstaviteľov spoločnosti PharmINFO. Najpálčivejšími problémami spojenými so zavádzaním nových technológií do zdravotníctva a najmä lekárenstva je garancia kvality zdravotníckych informácií na internete, problematika účinnej identifikácie všetkých zložiek pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (pacienta, zdravotníckeho pracovníka či zdravotníckeho zariadenia) a jednoznačná identifikácia všetkých produktov distribuovaných do siete zdravotníckych zariadení na Slovensku. Tieto, imnohé ďalšie problémy sa snaží identifikovať Slovenská Asociácia pre Štandardizáciu Farmaceutických Informácií , ktorej cieľom je, okrem iného, navrhovať štandardné riešenia týchto problémov. Jedným z prvých problémov, ktorým sa Asociácia začala intenzívne zaoberať, je otázka jednoznačnej identifikácie všetkých produktov v lekárni. Riešenie tohto problému je kľúčové nielen pre oblasť e-lekárenstva (zavedenie elektronického predpisu a ďalších aplikácií v rámci projektu eHealth), ale aj pre zefektívnenie komunikácie medzi jednotlivými zložkami liekového reťazca. Na základe odporúčaní SASFI tak vznikla prvá centrálna databáza sortimentu produktov distribuovaných do siete zdravotníckych zariadení pod názvom NobelPLUS , ktorá okrem registrovaných liekov a zdravotníckych pomôcok obsahuje aj informácie o výživových doplnkoch, kozmetických výrobkoch a veterinárnych liekoch. V rámci databázy NobelPLUS je každému produktu pridelený unikátny ADC Kód, ktorý jednoznačne identifikuje produkt kdekoľvek v liekovom reťazci. Súbor týchto kódov tvorí tzv. „PharmINFO ADC ČÍSELNÍK“, elektronický číselník produktov distribuovaných do siete zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike, ktorý je v súčasnosti zavádzaný do jednotlivých distribučných spoločností ako nástroj efektívnej komunikácie medzi distribútorom a lekárňou.“

Spomeňme konkrétne výhody pre lekárne

„Nedostatok informácii spôsobuje stroskotávanie vyššieho štandardu lekárenskej starostlivosti,“ hovorí PharmDr. Peter Stanko. „Ako už bolo povedané, ADCC má byť základom novej éry automatického elektronického objednávania sortimentu lekárne. Nespornou výhodou zavedenia tohto systému je okrem zlepšenia komunikácie aj pridaná hodnota pre lekáreň:

  • zjednodušenie objednávania, odpadáva potreba ručného budovania väzieb kódov distribútora
  • na kódy lekárne,
  • skrátenie času a úspora prostriedkov a samotného expedujúceho lekárnika, ktorá spočíva najmä v množstve ďalších informácií
  • okrem identifikácie produktu ďalšie informácie o kategorizácii, napr. kategorizačnej skupiny, max. ceny, doplatky, preskripčné obmedzenia, o bezpečnosti napr. tehotenstvo, doping, zaradenie medzi omamné a psychotropné látky, o cenotvorbe, napr. číslo colného sadzobníka, DPH, druh marže, či logistické údaje napr. rozmery, hmotnosti, skladovacie teploty, a pod.
  • v neposlednom rade je nesporným prínosom aj prepojenie s databázou NobelPLUS a s ďalšími farmaceutickými informáciami, ako SPC, PIL, dispenzačné minimum (vo forme textu či piktogramov).“

Kedy bude projekt spustený

Na konferencii zástupcovia spoločnosti PharmINFO prezentovali časový plán, ktorý predpokladal v marci, apríli 2007 okrem iného predstavenie ADCC lekárnikom na rôznych školiacich akciách(3), pripravuje sa aktívna komunikácia s lekárňami a očakáva sa prihlasovanie do projektu
a taktiež sa bude ADCC predstavovať výrobcom sortimentu lekárne. Vmáji 2007 by mal byť spustený pilotný projekt s možnosťou reálneho obchodovania a samozrejme je to aj vhodné obdobie na odstraňovanie prípadnýchchýb. „Požiadavky takto kladené na lekárne sú minimálne a obmedzujú
sa prakticky iba na úvodné poloautomatické zavedenie číselníka do informačného systému lekárne. Benefit vyplývajúci zo spomínaných výhod systému môžu všetci lekárnici oceniť už dnes,“ hovorí Dr. Stanko.

(1) Spoločnosť s ručením obmedzeným PharmINFO bola založená v roku 2006. Jej súčasnými spoločníkmi sú A.P.F. spol. s.r.o.: tvorca a prevádzkovateľ Oficiálnej databázy liekov nobel.sk a zdravotníckeho portálu Primar.sk , DataInPharm spol. s.r.o. skupina odborníkov z oblasti farmácie, autori myšlienky vzniku jednotného číselníku, iniciátori vzniku SASFI, ComorraPharm spol. s.r.o. odborníci z oblasti IT, farmácie a ebiznisu, autori Prvej slovenskej virtuálnej lekárne iLekaren.sk

(2) Databáza NobelPLUS a z nej vychádzajúci PharmINFO ADC ČÍSELNÍK je oficiálnou databázou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŚUKL) aÚradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), štátnych autorít zodpovedných za registráciu prakticky celého sortimentu obchodovaného lekárnickým veľkoobchodom a lekárňami.


(3) ADCC bude formou prezentácie súčasťou programu Seminárov pre lekárnikov z oblasti informatiky a legislatívy, ktoré pripravila spol. Edufarm od 10. marca do 9. júna v siedmich mestách Slovenska.

Foto: Norbert RépásČítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.