Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Miroslava Rakoczyová, Robert Trbola
Sociální integrace přistěhovalců v České republice
11,68 EUR
(351,87 SKK)
Michael Carr-Gregg, Erin Shale
Puberťáci a adolescenti
11,02 EUR
(331,99 SKK)

Nápady pro miminka
4,28 EUR
(128,94 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2007/2 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
pondelok, 22. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Lieková karta pacienta
PharmDr. František Tamer, MagiSoft, spol. s r. o. Stará Ľubovňa - 18.5.2007

Dominantnou úlohou lekárnika v súčasnej dobe, keď okrem nových účinných molekúl takmer denne vznikajú nové a nové liečivé prípravky z oblasti výživových doplnkov by mala byť ochrana pacienta pred ich nevhodnou kombináciou s liekmi ako i ich nežiadúcimi účinkami, ktoré nezriedka môžu zásadne ovplyvniť ba dokonca zmariť želaný účinok lieku.

Lieková karta pacienta
Nie menej dôležitou je i vhodnosť použitia toho ktorého výživového doplnku s ohľadom na zdravotný stav pacienta. Cestou akou to dosiahnúť je vytvorenie jednotného číselníka týchto prípravkov a ich klasifikácia ako i priebežné zaznamenávanie ochorení pacienta. Vhodným médiom spĺňajúcim tento účeľ by mohla byť lieková karta pacienta s priebežným uchovávaním liekovej histórie pacienta ako i histórie jeho ochorení.

Zásadný rozdiel oproti kartám používaným v obchodných reťazcoch je v tom, že nimi sledujeme a zaznamenávame informácie umožňujúce zvýšiť kvalitu lekárenskej starostlivosti. Benefitom pre pacienta by tak mohli byť služby typu: meranie TK, cukru, hmotnosti,...ale hlavne konzultácie upozorňujúce na riziká vyplývajúce s terapie a vývoja ochorení pacienta. Finančné benefity a rôzne bonusy na, ktoré žiaľ reaguje pozitívne väčšina populácie, by však mali byť zásadne obmedzené výlučne na doplnky výživy. Dáta umožňujúce takúto službu musia byť uložené a prístupné tak, aby počas výdaja (predaja) lieku bolo možné posudzovať aktuálny výdaj v súvislosti s liekmi vydanými skôr, optimálne vo väzbe na diagnózy pacienta a aby v prípade potreby mohla byť realizovaná okamžitá a kvalifikovaná konzultácia Umiestnenie takýchto dát je v zásade možné na troch úrovniach

Umiestnenie dát priamo v počítači konkrétnej lekárne

Pacient je vlastníkom jednoduchej neelektronickej karty s číselným alebo čiarovým kódom, ktorý ho jednoznačne identifikuje. Výhodou tohto riešenia sú nízke zriaďovacie náklady, bez potrebnej technologickej nadstavby, nevýhodou je väzba na jednu lekáreň

Umiestnenie dát na čipovej karte pacienta

Výhodou je prenositeľnosť dát medzi zariadeniami s rovnakým formátom zápisu dát na kartu, možnosť využitia karty ako preukazu poistenca, prípadne platobnej karty, možné zapojenie do procesu zberu dát lekárov. Nevýhodou sú vyššie zriaďovacie náklady, rozdielna miera informatizácie jednotlivých lekární (a lekárov), potreba čítačky/zapisovačky na čipové karty, nutnosť štandardizácie formátu dát zapisovaných na čipovú kartu, nutnosť ochranných opatrení osobných údajov (kryptovanie)

Umiestnenie dát v počítači zdravotnej poisťovne a komunikácia s ňou on line systémom podobným ako prebieha komunikácia s peňažnými ústavmi prostredníctvom terminálu

Výhodou je prenositeľnosť karty ako identifikačného a komunikačného prostriedku, možnosť zákazu výdaja prípravkov napr. pri duplicitnom predpise. Takéto umiestnenie zozbieraných dát, pochopiteľne obnáša zmenu funkcie zdravotných poisťovní s hlavným dôrazom na ochrana zdravia poistenca. Technickým predpokladom takéhoto riešenia by bolo priebežne podchytávanie všetkých liekov, nie iba hradných zo zdravotného poistenia s možnosťou prepojenia na osobný účet poistenca.

Aplikácia všetkých vymenovaných typov liekových kariet by mohla výrazne zvýšiť dôveru k práci lekárnika, ako odborníka na lieky ale i jeho úlohu pri prevencii rozvoja ochorení sledovaním symptómov nasvedčujúcim takémuto priebehu. Súčasťou práce lekárnika by mal byť komplexný pohľad na pacienta, vrátane sledovania veku, gravidity, dojčenia, rizikových faktorov s cieľom dosiahnutia novej kvality poskytovanej lekárenskej a zdravotníckej starostlivosti.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.