Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová
Respektovat a být respektován
12,96 EUR
(390,43 SKK)
Pavel Váňa
S bylinářem Pavlem v kuchyni
7,73 EUR
(232,87 SKK)
Oskar Krejčí
Politická psychologie
17,72 EUR
(533,83 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2007/2 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
piatok, 19. Január 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Jednotné kódy v lekárňach
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 7.6.2007

Ambície Asociácie lekárnikov Slovenska majú naďalej kreatívne a ústretové podoby pre majiteľov verejných lekární a samozrejme aj v rámci svojich návrhov a opatrení pre parlament a vládu SR. V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou sa snaží vždy nájsť priestor pre racionalizáciu lekárenskej starostlivosti s dôrazom na postavenie lekárnika a lekárne vo vzťahu k pacientom. Známe sú iniciatívy, ktoré explicitne korešpondujú so šetrením verejných zdrojov v oblasti liekovej politiky, ktoré zatiaľ nenašli profesionálnu a racionálnu odozvu..., problémy zdravotníctva by potom nemuseli rezonovať v polohe existencie zdravotných poisťovní. Skúsenosti jasne ukázali miesto a silu tohto združenia majiteľov verejných lekární..., dôkazom je realizovaný poradensko-konzultačný servis, vydávanie mesačníka pre lekárnikov manažérov a mnoho ďalších zmysluplných aktivít, medzi ktoré patrí najmä organizovanie workshopov pre majiteľov verejných lekární k akútnym témam a problémom.

JEDNOTNÉ KÓDY V LEKÁRŇACH

Na workshope sa ako prednášajúci zúčastnili RNDr. Jozef Slaný, CSc. (MZSR), RNDr. Allan Dudinský (ALS), Mgr. Igor Minarovič (DL), ...

... PharmDr. Juraj Karovič (MZSR), PharmDr. František Tamer (MagiSoft sro.)

Témou prednášky PharmDr. J. Karoviča bola AKTUALIZÁCIA AKČNÉHO PLÁNU INFORMATIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA
Asociácia lekárnikov Slovenska vniesla od svojej existencie do lekárnického myslenia mnohé inovácie a aj multidimenzionálne polohy vnímania lekárne a lekárnika. Akoby zo svojho pohľadu prejudikovala mnohé exaktné zmeny trhovej ekonomiky a konkurencie v lekárenskom prostredí. Realita tento stav potvrdzuje a preto sú reakcie ALS pre majiteľov verejných lekární mnohokrát výzvou a potrebou pre ich ďalšiu existenciu. V lekárnickom prostredí sa v ostatnej dobe pomerne v exponovanej podobe objavujú symptómy ako konkurencia, zákaznícka karta pacienta, diverzifikácia rizík a podobne, ktoré samozrejme, že evokujú mnohé činnosti, kde sa stredobodom pozornosti stáva pacient a to nie vždy len v rovinách zdravia, ale aj obchodu... Je jasné, že tu dochádza k „boju“ o pacienta, robia to lekári i zdravotné poisťovne, a lekárne nezostali mimo...

Lekárenská starostlivosť sa dostala ako na rázcestie, tak aj do nových koridorov... ALS a SLeK mali a majú v tejto súvislosti svoje nároky, požiadavky i predstavy a tomu podriaďujú aj vzájomnú spoluprácu, kde dominujú trendy v prospech úspor v liekovej politike a v prospech pacienta, aby sa ten nestal len predmetom obchodu z pohľadu liekov, doplnkov a zdravotníckych pomôcok.

Do popredia sa v témach ALS dostáva lekárenská starostlivosť z pohľadu nových trendov a práve táto axióma bude v ALS a SLeK rezonovať najbližšie obdobie. Dňa 17. mája 2007 zorganizovala ALS v spolupráci so SLeK v hoteli Holiday Inn v Žiline workshop pre majiteľov verejných lekární, kde dominovala téma: JEDNOTNÉ KÓDY LIEKOV V LEKÁRŇACH z pohľadu nových trendov. Obe inštitúcie múdro preukázali, že vedia spolupracovať v prospech lekárnika i pacienta. Workshopu s bohatým programom tém a prednášok sa zúčastnilo viacej ako 180 majiteľov verejných lekární zo Slovenska. Meritom prednášok boli pohľady odborníkov z MZ SR, distribučných spoločností, majiteľov verejných lekární, softvérových firiem a zdravotných poisťovní na zavedenie jednotných kódov liekov. Cieľom workshopu bolo poukázať na niektoré osobitosti a anomálie súčasného fungovania verejných lekární z pohľadu kódov liekov a zamedzenia komercionalizácie lekárenskej starostlivosti v lekárňach. A tiež dať majiteľom lekární - lekárnikom návody a jasné črty ako to má a môže fungovať v budúcnosti z pohľadu nevyhnutnosti v rámci európskej legislatívy a z pohľadu eliminácie tzv. zákazníckych kariet v lekárňach a namiesto toho zavedenia tzv. pacientskych kariet v lekárňach. Jednotlivé témy boli funkčné, kreatívne a motivačné a s nábojom odbornosti a znalosti problematiky sa stali aj predmetom zaujímavej a podnetnej diskusie. Je jasné, že lieky si vyžadujú mať explicitnú kódovú evidenciu a označenie. Je jasné z pohľadu štátu i majiteľov lekární, že pacientska karta je nielen ideálnym prostriedkom a mechanizmom ako na kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, ale aj prostriedkom prehľadnosti a eliminácie plytvania liekmi s jasnou ochranou zdravia pacienta. Predstavy vychádzajú aj z toho, že pacientska karta je nielen konkurentom pre tzv. Zákaznícku kartu, ale aj jej likvidátorom, pretože je len otázkou času, že pacienti pochopia rozdiel
v kvalite a zámere poskytovania služieb v lekárňach...

Na workshope sa ako prednášajúci zúčastnili:

  • RNDr. J. Slaný,CSc., MZ SR - ZDRAVIE A PRESKRIPCIA
  • PharmDr. P. Stanko, PharmINFO, s. r. o. - JEDNOTNÝ ČÍSELNÍK SORTIMENTU LEKÁRNE
  • Ing. R. Vavruš, SLSP - PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO SLSP – LIEK NA VAŠE PENIAZE
  • PharmDr. J. Karovič, MZ SR - AKTUALIZÁCIA AKČNÉHO PLÁNU INFORMATIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA
  • PharmDr. F. Tamer, Ing. S. Kmec, MagiSoft spol. s r. o. - LIEKOVÁ KARTA PACIENTA
  • Mgr. I. Minarovič, PhD. - KARTA ZDRAVIA AKO NOVÁ KVALITA LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI
  • Ing. S. Niku, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. - PRÍNOS JEDNOTNÉHO ČÍSELNÍKA LIEKOV Z POHĽADU DISTRIBÚCIE

Jednotlivé témy potvrdili nástup potreby nových trendov za tárou v lekárňach, ale tiež aj nevyhnutnosť, aby tento systém našiel odozvu aj na MZ SR a podobne aj v zdravotných poisťovniach a v distribučných spoločnostiach. Workshop majiteľov lekární lekárnikov sa tradične konal aj za účasti strategických partnerov ALS, ktorými sú PHOENIX Zdravotnícke zásobovania, a.s., a Slovenská sporiteľňa a. s.. Obaja partneri vedia zaujať ako kvalitnými prednáškami a odporúčaniami, tak aj ústretovými postojmi k majiteľom verejných lekární. Nové trendy v lekárenstve to nie sú len kódy liekov, pacientska karta a podobne, ale aj elektronizácia a internetizácia fungovania lekárne a systém zavedenia a fungovania EURO v lekárňach i otázka tzv. privátneho bankovníctva. Adaptácia jednotlivých trendov a ich kreatívna aplikácia majú priniesť nielen efekt pre lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť bola adresnejšia a terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Od zavedenia kódov sa očakáva zjednodušenie, prehľadnosť, racionalizácia a aj kompatibilita s unifikáciou európskych trendov pri označovaní liekov v celej Európe.

Podrobnejšie o tom uvádzajú jednotlivé prednášky, ktoré ALS a podobne aj spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie uverejnia vo svojich médiách a na webových stránkach. Lieková karta má zasa okrem iného na jednej strane zastaviť negatívny komerčný trend zákazníckych kariet pacientov, ktorí sú kartami vlastne motivovaní „chodiť a nakupovať“ lieky v lekárňach pod kuratelou motivačnej odmeny a na druhej strane zasa vytvoriť prehľadný systém poznania a ochrany pacienta a jeho správneho liečebného nastavenia..., čo je vlastne nová kvalita zdravotnej starostlivosti ako pre lekáreň a pacienta, tak aj pre zdravotnú starostlivosť. Treba zdôrazniť, že prednášky a stretnutia s majiteľmi verejných lekární k novým trendom budú pokračovať v zmysle priority existencie verejných lekární a starostlivosti o pacienta. Aplikácia nových trendov si bude vyžadovať hlavne úzku spoluprácu ALS a SLeK s MZ SR a samozrejme aj so zdravotným výborom NR SR, aby sa dali tieto racionálne myšlienky a trendy pretaviť do reality. –mnohé z týchto trendov je možné riešiť a aplikovať regionálne, ale skutočný efekt prinesie až ich celoplošné zavedenie. ALS plánuje v tomto roku ešte tri konštruktívne workshopy so svojimi strategickými partnermi a má záujem hlavne nič nepodceniť a myšlienky správne obsahovo a funkčne načasovať.

Foto: Norbert RépásČítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.