Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Jeffrey K. Zeig
Umění psychoterapie
43,96 EUR
(1 324,34 SKK)
Vlasta Gregorová, Dobromil Ječný
Gastronomický a společenský průvodce světem 1
10,09 EUR
(303,97 SKK)
Rudolf Špaček, Petr Vidimský
Infarkt myokardu
34,58 EUR
(1 041,76 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2007/4 - Trendy v Európe - Pôvodný článok
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Nielen „lieky z internetu“ môžu zabíjať
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 17.11.2007

Nie je možné prehliadnuť niektoré trendy nového storočia (konsolidácia zdravotníckeho trhu, vzrastajúci tlak na efektivitu, rast dostupnosti informácií, napr. cez verejne prístupné databázy liekov, nástup nových technológií, prístup na internet a pod.), ktoré menia úlohu pacienta z pozície pasívneho pozorovateľa do polohy aktívneho spoluúčastníka pri určovaní a sledovaní liečebného postupu. Napriek prísne regulovaným podmienkam trhu liekov v EÚ zásluhou zmenených ekonomických podmienok, vplyvom vedeckých poznatkov v oblasti liečiv a liekov a postupného rastu vedomostí obyvateľstva, sa v posledných rokoch zvýšila potreba zjednodušiť cestu lieku k pacientovi. Bez využitia, prepojenia výpočtovej techniky a internetu v jednotlivých vedných disciplínach nemôžeme očakávať žiaduce výsledky. Jednou zo zjednodušených ciest je predaj OTC liekov cez internet. Tak, ako sa internet dostáva k širším masám populácie, mení sa aj charakteristika typického internetistu. Ten vyznáva aktívny spôsob života, pričom však globálnu počítačovú sieť zďaleka nevyužíva len na zábavu, ale povedzme aj na kontrolu a podporu liečebného postupu. Uvedený prístup poskytuje pre pacienta výhody individuálneho rozhodovania o vlastnom ochorení, resp. vlastnom zdraví.

Nielen lieky z internetu môžu zabíjať

© www.startup-initiative.de
Nositelia prestížnej zakladateľskej ceny Nemecka za rok 2003 (Preisträger des Deutschen Gr ünderpreises), z ľava do prava: Ralf Däinghaus (0800DocMorris), Markus Hecker (Avontec), Günther Fielmann (Fielmann AG) a Thomas Reiber (IC:IDO)
Úvod

V uplynulých týždňoch na adresu internetových lekární niektoré slovenské on-line denníky zverejnili sériu informácií, ktoré v čitateľoch vyvolávali dojem, že prevádzkovatelia takýchto lekární bez výnimky vykonávajú zákonom nepovolenú činnosť. Bez objasnenia problematiky, svojim jednostranným prístupom zbytočne zneistili čitateľa. Namiesto toho, aby učili ľudí, ako majú myslieť, namiesto toho aby im dávali vodítko na cúdenie zrna od pliev, tendenčným nadpisom („Lieky z internetu môžu dokonca zabíjať“) im priam sugerovali myšlienku stelesnenia Sodomy a Gomory v zásielkových lekárňach. (1,2,3)

Názory odborníkov

Zväz lekárnikov pri Európskej únii (PGEU) sa na svojich pravidelných zasadnutiach venuje aj tzv. alternatívnym formám výdaja a dispenzácie liekov a zdravotníckych pomôcok. Legislatíva členských krajín EÚ tieto formy upravuje rozličným spôsobom a pokiaľ napríklad v Holandsku či Nemecku sú tieto formy možné, ba dokonca úplne rozsiahle, v Rakúsku naopak, platia klasické spôsoby výdaja dispenzácie, t. z. za tárou v lekárni. Aj u nás, na Slovensku už máme internetové lekárne, je len otázkou času, kedy ich bude viac a začnú sa tu realizovať aj iné formy výdaja. Aký je názor na túto problematiku niektorých mienkotvorných odborníkov? (4,5)

Už i v súčasnej dobe ponúkam najmä imobilným pacientom možnosť donášky a následného výdaja lieku priamo u pacienta doma. V mnohom je tento spôsob v porovnaní s „klasickým“ výdajom ešte účinnejší a zaujímavejší, nakoľko lekárnik i pacient nie sú v časovom ani inom strese, majú oveľa viac času na vzájomnú komunikáciu. V neposlednom rade je to aj možnosť na budovanie vzťahu lekárnik-pacient, ktorý môže liečebnému procesu iba pomôcť. Takže v tomto smere som za. Ak však hovoríme o klasických internetových lekárňach, ktoré poznáme zo zahraničia a spoza oceánu, tu by som už bol trošku opatrnejší. Na Slovensku nám totiž chýbajú štandardy takéhoto výdaja a z môjho pohľadu je tu aj preto oveľa viac negatív ako pozitív. Pred kritizovaním a zatracovaním však uprednostňujem konštruktívny dialóg, ktorý by stavovská organizácia ako garant kvality.“

Mgr. Igor Minarovič, PhD.
lekáreň Paracelsus, Turzovka, t.č. viceprezidenti Slovenskej lekárnickej komory


V zásade nemám nič proti alternatívnym formám výdaja a dispenzácie liekov, pokiaľ by tento postup bol riadne legislatívne ošetrený a bola by zaručená kvalita takéhoto výdaja. Napríklad v prípade doručovania liekov na domáce adresy, aby tieto lieky doručovali výhradne lekárnici a nie laborantky, asistentky, poštoví doručovatelia či kuriéri. Treba sa však zamyslieť nad tým, či majú takéto formy u nás opodstatnenie. Ich význam vidím napríklad v takých krajinách ako je Švédsko, kde na niekoľko tisíc kilometrov štvorcových pripadne 1 lekáreň, na Slovensku, kde je lekární neúrekom, takéto alternatívy podľa mňa nie sú potrebné. Čo sa týka internetových lekární, najmä v poslednom období sa aj v rámci PGEU veľa diskutuje o tom, že tieto lekárne budú musieť mať tzv. Európsku značku kvality, (certifikát kvality) ktorá zaručí, že vydávajú (predávajú) lieky, ktoré sú kvalitné, pretože až 90 – 95% internetových lekární ponúka falošné lieky, čo môže ohroziť zdravie i život pacientov. Napríklad v Nemecku boli internetové lekárne povolené, až 1200 lekární získalo licenciu, ale počet internetových lekární neustále klesá, a to najmä z toho dôvodu, že ľudia si vyžadujú kontakt s odborníkom – lekárnikom a chýba im dôvera v liek, ktorú pre nich lekárnik predstavoval.“
PharmDr. Štefan Krchňák,
lekáreň U milosrdného srdca, Šurany, t.č. člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory


V prvom rade považujem za dôležité aby liek a aj výživový doplnok pacientovi vydával vždy odborník – lekárnik, ktorý môže zhodnotiť všetky okolnosti farmakoterapie a potreby užívania výživového doplnku. Lekáreň je najvhodnejším miestom pre poskytovanie komplexnej lekárenskej starostlivosti, najmä pokiaľ ide o lieky. Lekáreň je zároveň jediné miesto, kde je možné ďalej zvyšovať úroveň poskytovania lekárenskej starostlivosti v zmysle sledovania farmakoterapie pacienta a zvyšovania účinnosti a bezpečnosti liečby. Toto je jediná cesta, ktorá môže priniesť skutočný dlhodobý benefit pacientovi a zároveň aj nám – lekárnikom ako stavu. Preto nesúhlasím s dispenzáciou liekov mimo lekáreň. Pokiaľ ide predaj výživových doplnkov, určite sa neubránime vzniku internetových lekární a tu sa musíme k veci asi postaviť pozitívne tak, aby sme my – lekárnici určovali internetových lekární, a aby sme my mali prví v rukách jasné a pevne stanovené pravidlá hry, ktoré zabezpečia, že pacient dostane okrem sortimentu aj príslušné podané potrebné informácie – podľa možnosti od lekárnika.“
PharmDr. Peter Matejka, PhD.
Fakultná lekáreň, BratislavaNevidím v tom vážnejší problém. Hlavne u chronických pacientov, pretože ide o formu výdaja lieklov. Bolo by však potrebné domyslieť detaily.
MUDr. Rudolf Zajac
minister zdravotníctva SR, dňa 15. 11. 2005


Legislatíva

V zákone 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (6) sa v siedmej časti ( ustanovenia §§ 34 až 40 ) nachádza právna úprava lekárenskej starostlivosti. Lekárenská starostlivosť zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok, poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri určovaní a sledovaní liečebného postupu. Lieky sa podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona o lieku môžu vydávať len vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a v nemocničných lekárňach. V tomto ustanovení je uvedený úplný výpočet subjektov, ktoré môžu vydávať lieky. V uvedenom ustanovení sú uvádzané pojmy liek, výdaj ( liekov ) a verejná lekáreň.

§ 40 odsek 10 Zákona 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov ustanovuje povinnosť farmaceutovi kontrolovať identitu pacienta nasledovne: „Osoba oprávnená vydávať lieky si overí totožnosť osoby, ktorej vydáva liek s obsahom omamnej látky, a na zadnú stranu kópie lekárskeho predpisu vyznačí meno a rodné číslo tejto osoby.“ Z toho vyplýva, že verejná lekáreň môže vydať liek bez obsahu omamnej látky aj sprostredkovateľovi (susedovi alebo niekomu inému), ktorý ho len doručí konečnému spotrebiteľovi – pacientovi.

V ustanovení § 1 ods. 2 Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (7) nie je zaobchádzanie s liekmi vylúčené z právnych vzťahov upravených týmto zákonom. Charakteristickým znakom poskytovania služieb komerčnej komunikácie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 tohto zákona je, že fyzické osoby alebo právnické osoby na ich poskytovanie alebo využívanie nepotrebujú žiadne osobitné povolenie alebo registráciu. Komerčnou komunikáciou sú informácie o tovare, službe, podnikateľovi alebo o osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona, vrátane reklamy, ponuky a predaja tovaru. Týmto však nie je dotknuté splnenie všeobecných a osobitných podmienok, ktoré patria do koordinovanej oblasti. Koordinovanou oblasťou podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o elektronickom obchode sú všeobecné a osobitné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb, najmä požiadavky na začatie podnikania, dodržiavanie podmienok podnikania, kvalitu služieb informačnej spoločnosti a zodpovednosť poskytovateľa služieb. Poskytovateľ podľa ustanovenia § 3 ods. 7 zákona o elektronickom obchode služieb vykonávajúci regulované povolanie, ktorý je členom samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom, môže vykonávať komerčnú komunikáciu, ktorej predmetom je výkon regulovaného povolania, ak je komerčná komunikácia v súlade s pravidlami vydanými samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorej je poskytovateľ služieb členom.

Dohľad nad činnosťou týchto poskytovateľov vykonáva podľa ustanovenia § 7 zákona o elektronickom obchode Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá môže poskytovanie služieb informačnej spoločnosti obmedziť, ak poskytovateľ služieb porušuje povinnosti uložené osobitným predpisom na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a spotrebiteľa. Z osobitného predpisu ( zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ) nevyplýva žiadny zákaz resp. neurčuje sa žiadna povinnosť verejnej lekárni, ktorá by znemožnila jej poskytovanie lekárenskej starostlivosti formou výdaja liekov, ktoré sú bez lekárskeho predpisu a nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia na základe objednávky potvrdenej cez internet v elektronickej forme v súlade so zákonom o elektronickom obchode.


Smernica 2000/31/ES z 8 júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (ďalej len „smernica“)

1. Podľa bodu 21 úvodných ustanovení smernice rozsah koordinovaného poľa je bez dopadu na budúcu harmonizáciu spoločenstva týkajúcu sa služieb informačnej spoločnosti a na budúce právne predpisy, ktoré sa príjmu na vnútroštátnej úrovni v súlade s právom spoločenstva; koordinovaná oblasť zahŕňa len požiadavky týkajúce sa on-line činností, ako sú on-line informácie, on-line reklama, on-line nakupovanie, on-line uzatváranie zmlúv a netýka sa právnych požiadaviek členských štátov, ktoré sa týkajú priamo tovaru, ako sú bezpečnostné normy, povinnosti označovať tovar alebo zodpovednosti za tovar, alebo požiadaviek členských štátov týkajúcich sa dodávky alebo prepravy tovaru, vrátane distribúcie zdravotníckych výrobkov.

2. Podľa bodu 24 úvodných ustanovení smernice v súvislosti s touto smernicou, bez ohľadu na pravidlo o kontrole pri zdroji služieb informačnej spoločnosti, je podľa podmienok ustanovených v tejto smernici povolené, aby členské štáty prijali opatrenia na obmedzenie voľného pohybu služieb informačnej spoločnosti.


3. Podľa čl. 22 členské štáty do 17.januára 2002 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora zo dňa 11.12.2003 vo veci Deutscher Apothekerverband c/a 1. 0800 DocMorris NV 2. Jacques Waterval. V spore odporca v 1. rade - lekáreň registrovaná v Holandsku s licenciou na uskutočňovanie lekárnickej činnosti, od roku 2000 ponúkala formou zásielkového predaja na svojej internetovej stránke predpisové, ako aj nepredpisové lieky, a to vrátane ponuky adresovanej konečným spotrebiteľom v Nemecku.

Navrhovateľ - Deutscher Apothekerverband v spore pred krajinským súdom vo Frankfurte nad Mohanom napadol uvedenú formu internetového predaja farmaceutických produktov s odôvodnením, že vnútroštátna úprava SRN ( Zákon o medicínskych výrobkoch (ďalej len „ZMV“), konkrétne § 43 ods.1:“Medicínske výrobky .... ktoré nie sú voľne predajné inak ako v lekárňach postupom upraveným v § 44 alebo v súlade s opatreniami prijatými podľa § 45 ods. 1 sa môžu s výnimkou prípadov uvedených v § 47 predávať profesionálne alebo komerčne konečnému spotrebiteľovi výlučne iba v lekárňach a nie formou zásielkového predaja. ....medicínske výrobky predaj ktorých je obmedzený/vyčlenený lekárňam podľa prvej vety nesmú byť predávané inak ako v lekárňach“) odporcovi v 1. rade neumožňuje podnikanie napadnutým spôsobom, pričom zákaz stanovený v uvedenej vnútroštátnej právnej úprave nemôže byť prekonaný ani na základe čl. 28 a 30 Zakladajúcich zmlúv.

S prihliadnutím na všetky aspekty súd dospel k záveru, že otázka musí byť riešená samostatne vo vzťahu k farmaceutickým produktom vydávaným na predpis, a produktom predávaným bez lekárskeho predpisu. Súd skonštatoval, že s článkom 30 je zlučiteľný vnútroštátny zákaz zásielkového predaja farmaceutických výrobkov, predaj ktorých je vyhradený v danom štáte lekárňam výlučne v rozsahu, v akom sa vzťahuje na farmaceutické výrobky poskytované iba na základe lekárskeho predpisu. Naopak poukazom na čl. 30 Zakladajúcich zmlúv nemožno legalizovať absolútny zákaz zásielkového predaja farmaceutických výrobkov, ktoré nepodliehajú režimu predaja na základe lekárskeho predpisu. (8,9)


Z vyššie uvedeného porovnania vnútroštátnej právnej úpravy a práva Európskej únie vyplýva, že verejná lekáreň podľa ustanovení zákona o lieku môže poskytovať lekárenskú starostlivosť aj formou internetu pri dodržaní podmienky predaja výlučne liekov, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia a sú vydávané bez lekárskeho predpisu.

Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární

On-line magazín APOTHÉKA sa pokúšal nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Poukázal na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Zverejnil tabuľky o najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu." (10,11)


Nemecký trh

Ktoré hybné sily udávajú rytmus a dynamiku zásielkového obchodu liekov na nemeckom trhu? Kladenie takejto otázky opodstatňuje Zákon o modernizácii uzákonených nemocenských poistení, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004. Po druhé skutočnosť, že silné zahraničné zásielkové lekárne sa od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia pokúšali prebojovať na nemecký trh. Do tretice v súčasnom období je možné sledovať trend vyššej účasti domácich zásielkových lekární na nemeckom trhu. (12)

Prvou zaujímavou „lastovičkou“ sa v predaji liekov v Európe prostredníctvom internetu stala internetová predajňa 0800 DocMorris na čele s mladým zakladateľom Ralfom Däinghausom. Po jeho vstupu na nemecký trh sa s ním začali súdiť nemeckí lekárnici na úrovni krajinských a aj na úrovni najvyššieho súdu. Musel to byť úškľabok osudu, keď 24-ho júna 2003 preberal pán Däinghaus v Berlíne nemeckú cenu za vizionárstvo na podujatí, ktorej gesciu prevzal vtedajší nemecký spolkový prezident pán Johannes Rau (13).


Doručenie OTC liekov pacientom

Keďže sa jedná o minimalizovanie rizík pri obstarávaní OTC liekov cestou internetu, je dôležité venovať pozornosť aj procesu doručenia objednaných liekov pacientovi. Vzorom najpremyslenejšej regulácie baliacej techniky a doručenia liekov pacientom je zákon o modernizácii nemeckého zdravotníctva. Tento zákon predpisuje prevádzkovateľom virtuálnych lekární povinné zmluvné zapojenie logistických skúseností profesionálnych kuriérskych spoločností do procesu doručenia liekov. (14)

Záver

Podnikanie v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti zaťažujú deklarované ale aj nedeklarované úlohy Slovenskej lekárnickej komory v oblasti ochrany jej členov, ktoré sa prekrývajú so zásahmi do slobody podnikania. Dokazujú to spory komory s lekárnikmi a právnickými osobami prevádzkujúcimi lekárne. Jeden zo základných sporov bola snaha o obmedzovanie vlastníckeho práva právnických osôb pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti a nútenie právnických osôb pretransformovať svoje licencie na fyzické osoby. Spor bol riešený nálezom Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol, že Ustanovenie § 35 ods. 1 v spojení s ustanovením § 36 ods. 2 písm. p) a s ustanovením § 70 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, tj. nie je možné retroaktívne odoberať licencie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti právnickým osobám. Konečným riešením predmetného sporu bola novela Zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 119/2000 s účinnosťou od 1. mája 2000. Hlavným cieľom novely bolo zosúladenie sporných bodov s Ústavou SR, a to na základe Nálezu Ústavného súdu SR z 25.5.1999 č. 122/1999 Z. z.

Slovenské lekárenstvo teraz bojuje s ďalším principiálnym problémom menom internetové lekárne. Riešenie treba hľadať v odporúčaniach pána PharmDr. Štefana Krchňáka, člena prezídia Slovenskej lekárnickej komory: „Čo sa týka internetových lekární, najmä v poslednom období sa aj v rámci PGEU veľa diskutuje o tom, že tieto lekárne budú musieť mať tzv. Európsku značku kvality, (certifikát kvality) ktorá zaručí, že vydávajú lieky.“ (4) MZSR, SLeK by sa ďalej mohli nechať inšpirovať pravidlami Slovenskej Asociácie pre Štandardizáciu Farmaceutických Informácií tzv. „SASFI Certified“, ktoré sú garantom toho, že prevádzkovateľ a prevádzkované strany spĺňajú základné pravidlá bezproblémového sprostredkovania vierohodných a verifikovaných informácií a bezpečného nakupovania tovaru a služieb informačnej spoločnosti. (15)

Možno už v krátkej dobe dôjde k rozuzleniu problémov a slovenský občan zistí čo už nemecký dávno pozná. Aj internetové lekárne môžu poskytovať rovnako kvalitné služby ako kamenné. (16) Chronicky chorí ľudia si pomocou internetových lekárni môžu usporiť čas aj peniaze. (17)


Celkom na záver

Slovenské zdravotníctvo v rámci Európskej únie značne zaostáva v úrovni prístupu k pacientom. Vyplýva to z porovnania, ktoré v Bruseli zverejnil Úrad pre ochranu pacientov Health Consumer Powerhouse. V tzv. indexe európskych pacientov, ktorý každoročne úrad zostavuje na základe kvality služieb v národných zdravotníckych systémoch, Slovensko obsadilo 23. miesto z celkového počtu 29 krajín (EÚ plus Švajčiarsko a Nórsko). Najlepší systém zdravotníckej starostlivosti má Rakúsko. Za ním nasleduje Holandsko, ktoré bolo na prvom mieste v roku 2005 a prvú trojicu dopĺňa Francúzsko, ktorého zdravotníctvo dostalo najlepšie hodnotenie v minulom roku. Spomedzi nových členských krajín je najlepšie hodnotený prístup k pacientovi v Estónsku, ktoré obsadilo 12. miesto. Česká republika je na 15. mieste. Tabuľku uzatvára Lotyšsko. Zlé hodnotenie získalo slovenské zdravotníctvo v oblasti prístupu k novým liekom, rýchlosti prístupu k novým liekom proti rakovine, či dostupnosti 24-hodinovej konzultácie zdravotného stavu prostredníctvom telefónu alebo internetu. (18)

Zlá správa pre Slovensko je, že výrazne zaostávame, tá dobrá je, že sa už nemáme kam zhoršovať," uviedol Tarina na margo výsledkov krajín EÚ výskumu On-line sofistikovanosť služieb 2006. Slovensko je v tomto rebríčku na dvadsiatompiatom mieste z 26 krajín. Prvé tri priečky obsadili v poradí Rakúsko, Malta a Estónsko. Pre porovnanie je Česká republika na 21. mieste, kde Slovensko pôsobilo ešte v roku 2004. (19)


„SASFI Certified“, je garantom toho, že prevádzkovateľ a prevádzkované strany spĺňajú základné pravidlá bezproblémového sprostredkovania vierohodných a verifikovaných informácií a bezpečného nakupovania tovaru a služieb informačnej spoločnosti.
Zabíjať alebo ohroziť zdravie môžu lieky nielen z internetu ale aj z nemocnice. (20,21) Pri nakupovaní cez internetové zásielkové lekárne by sa mali dodržať nasledovné zásady:
 • Lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis si neobjednávajte priamo na internete. Navštívte radšej ošetrujúceho lekára a poraďte sa s ním!
 • Nenakupujte na tých internetových stranách, kde nie je vyznačený prevádzkovateľ, nie je uvedená presná adresa kancelárie a chýbajú ďalšie oporné body, ako napr. tel. číslo, stručný výpis z obchodného registra a pod!
 • Nenechajte sa ovplyvniť ponukou, ktorá Vám ponúka lieky, a pritom si nevyžaduje lekársky predpis!

Nezabudnite si skontrolovať a overiť platnosť rôznych certifikačných znakov ako napr. VIPPS, HO, Euro-Label, Thawte, VeriSign alebo SASFI Certified.

Literatúra

 1. SITA, Ministerstvo zdravotníctva: Pozor na nákup liekov cez internet, Živé, 2.11.2007, http://www.zive.sk/default.aspx?server=1&article=274591
 2. SITA, MZ varuje pred nákupom liekov cez internet, Webnoviny, 2.11.2007, http://www.webnoviny.sk/article.php?aid=90692
 3. Zuzana Girgošková, Lieky z internetu môžu dokonca zabíjať, hnonline.sk, 6.11.2007, http://hn.hnonline.sk/c1-22357560-lieky-z-internetu-mozu-dokonca-zabijat
 4. ANKETA, Myslíte si, že sortiment verejnej lekárne (základný aj doplnkový) je možné poskytovať pacientom iba priamo v lekárni, alebo súhlasite aj s inými – alternatívnymi možnosťami výdaja (predaja) a dispenzácie?, Lekárnické listy, str. 14, 12/20054
 5. Chat s ministrom zdravotníctva SR, p. MUDr. Rudolfom Zajacom na voľnú tému, dňa 15. 11. 2005 14:30:00, http://chat.sme.sk/?id=83
 6. Zákon 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=14397&FileName=98-z140&Rocnik=1998
 7. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov http://www.strategie.sk/files/dokumenty/zakony/Elektronicky_obchod.pdf
 8. JUDGMENT OF THE COURT, Articles 28 EC and 30 EC - Directives 92/28/EEC and 2000/31/EC - National legislation restricting internet sales of medicinal products for human use by pharmacies established in another Member State - Doctor's prescription required for supply - Prohibition on advertising the sale of medicinal products by mail order, 11th. December 2003, http://www.cr-international.com/docs/2003_ecj_deutscher_apothekerverband_11_12_2003.htm
 9. ECJ: on-line non-prescription medicines sales accepted, CPME publication date: Monday, December 15, 200, http://www.cpme.be/news_eunews.php?id=325
 10. Norbert Répás, Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (1.), 4/2004 APOTHĚKA, 26.10.2004, http://www.apotheka.sk/default.asp?prg=article&id=243
 11. Norbert Répás, Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (2.), 4/2004 APOTHĚKA, 26.10.2004, http://www.apotheka.sk/default.asp?prg=article&id=244
 12. Norbert Répás, Zaobstarávanie liekov cestou internetu v Nemecku, 4/2004 APOTHĚKA, 17.10.2004, http://www.apotheka.sk/default.asp?prg=article&id=240
 13. Ein richtiger Gründer lässt sich nicht abschrecken, Stern Magazin, 25.06.2003, http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/509647.html
 14. Tamara Podmanická, Norbert Répás, Doručenie OTC liekov pacientom, 1/2006 APOTHĚKA, 21.1.2006, http://www.apotheka.sk/default.asp?prg=article&id=273
 15. Slovenská Asociácia pre Štandardizáciu Farmaceutických Informácií, http://sk.wikipedia.org/wiki/SASFI
 16. BVDVA zum Thema gefälschte Arzneimittel: Deutsche Versandapotheke mindestens so sicher wie Apotheke vor Ort (27.02.2007), http://www.bvdva.de/fileadmin/content/pdf/presse/BVDVA_PM_Januar_07.pdf
 17. Diabetiker können bei Versandapotheken Geld sparen. (11. 11. 05), http://www.bvdva.de/fileadmin/content/pdf/Diabetes_PM__14_11_05.pdf
 18. Zdravotníctvo SR zaostáva v EÚ v prístupe k pacientom, Brusel, 1. októbra (TASR), http://www.sme.sk/c/3513845/Zdravotnictvo-SR-zaostava-v-EU-v-pristupe-k-pacientom.html
 19. V informatizácii sa už nemáme kam zhoršovať, SME, 12. 11. 2007, http://ekonomika.sme.sk/clanok.asp?cl=3581912
 20. Rodičia aj levická nemocnica podali trestné oznámenie, SME, 5. 11. 2007, http://www.sme.sk/c/3571229/Rodicia-aj-levicka-nemocnica-podali-trestne-oznamenie.html
 21. Zuzana Girgošková, Vinník asi ostane neznámy, hnonline.sk, 7.11.2007, http://hn.hnonline.sk/c1-22366170-vinnik-asi-ostane-neznamy


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.