Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Veronique Henderson, Pat Henhaw
Jaká barva mi sluší?
15,09 EUR
(454,60 SKK)
Jaroslav Janošek
Lékařem v Británii
6,87 EUR
(206,97 SKK)
Claudia Cross–Müller
Hlavu vzhůru - Knížka o přežití
5,27 EUR
(158,76 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2008/2 - Trendy v Európe - Kompilácia, rešeršná práca
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Čo nového v medicíne a vo farmácii I.
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Prvá časť sa zaoberá roznášaním liekov a zdravotníckych pomôcok imobilným seniorom, starším ľuďom a internetovým objednávaním liekov.

Roznášanie liekov a zdravotníckych pomôcok môže uľahčiť situáciu imobilným seniorom aj starším ľuďom na vidieku

Lieky z lekárne vám donesú až domov

Lieky z lekárne Vám donesú domov. Postará sa o to dom budúcnosti. Pozri videosekvencie od 0:55 do 1:39min. a od 4:04 do 4:25min.
Zdroj: Dom budúcnosti inHouse - výskumný projekt Frauenhofer inštitútu
Donáška liekov a zdravotníckych pomôcok až do domu je služba, ktorá vie podstatne uľahčiť život nielen imobilným ľuďom, ale aj seniorom, ktorí pravidelne užívajú lieky a ich zaobstaranie majú pre zníženú pohyblivosť sťaženú odkázanosťou na inú osobu. Služby samozrejme využívajú aj tí pohodlnejší. Okrem lekární v Rakúsku, [1],[2],[3], Maďarsku, [4],[5] Nemecku [6] o tom svedčia aj skúsenosti slovenských lekární, [7] ktoré túto službu na základe splnomocnenia pacienta zabezpečujú hlavne vo veľkých mestách. Opodstatnenosť služby potvrdzujú aj slová viceprezidenta Slovenskej lekárnickej komory: „Už i v súčasnej dobe ponúkam najmä imobilným pacientom možnosť donášky a následného výdaja lieku priamo u pacienta doma. V mnohom je tento spôsob v porovnaní s „klasickým“ výdajom ešte účinnejší a zaujímavejší, nakoľko lekárnik i pacient nie sú v časovom ani inom strese, majú oveľa viac času na vzájomnú komunikáciu. V neposlednom rade je to aj možnosť na budovanie vzťahu lekárnik-pacient, ktorý môže liečebnému procesu iba pomôcť. Takže v tomto smere som za. Ak však hovoríme o klasických internetových lekárňach, ktoré poznáme zo zahraničia a spoza oceánu, tu by som už bol trošku opatrnejší. Na Slovensku nám totiž chýbajú štandardy takéhoto výdaja a z môjho pohľadu je tu aj preto oveľa viac negatív ako pozitív. Pred kritizovaním a zatracovaním však uprednostňujem konštruktívny dialóg, ktorý by stavovská organizácia ako garant kvality.“ [8]

Aby sa pacient vyhol nežiaducim účinkom, liekovým interakciám a medikamenty užíval bezpečne, musí byť dostatočne informovaný o výhodách ale i o potenciálnych nebezpečenstvách užívania OTC lieku. Pacient by mal dodržiavať lekárnikom odporúčané dávkovanie a čas podávania lieku. V prípade akýchkoľvek otázok by mal mať možnosť konzultovať s lekárnikom. [9] Hneď sa tu vynára otázka či je k tomu bezpodmienečne nutný osobný kontakt s lekárnikom. Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora zo dňa 11.12.2003 v tejto veci tvrdí, že lekárnik svoju konzultačnú a kontrolnú funkciu môže zabezpečiť aj vtedy, ak nestojí tvárou v tvár pacientovi. Okrem toho sa pacient môže obrátiť na lekárnika cez telefón, internet alebo prostredníctvom elektronickej pošty. V tomto prípade môže konzultácia prerásť do konca aj nad rámec osobného rozhovoru ako je to zvykom v kamenných lekárňach. Nie je presvedčivá ani kritika, že fyzická prítomnosť pacienta je predpokladom efektívneho poradenstva, pretože ich značná časť si lieky vyzdvihuje v kamenných lekárňach len sprostredkovane cez tretiu osobu. [10]

[1] Apotheken – Zustellservice, Taxi 31300, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[2] Medication delivery, Home delivery of medication to persons unable to go a pharmacy, Fonds Soziales Wien, 28.01.2008, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[3] Krank daheim? Wir lassen Sie nicht allein!, Österreichische Apothekerkammer Landesgeschäftsstelle Wien, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[4] Már januártól futár hozhatja házhoz a gyógyszert, Magyar Hírlap Online, 07.09.2005, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[5] Gyógyszert a gyógyszerésztől, vagy a gyógyszerfutártól?, MTV – Este (Rozhovor s Imre Somody a Csaba Antal), 05.10.2005, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[6] Fritz Tänzer, Man erhält sie in der Apotheke: offline und online - Medikamente direkt ins Haus, Rádio Deutsche Welle, Panorama, 22.06.2005, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[7] Halka Tytykalová, Lieky z lekárne vám donesú až domov, SME, 14.11.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 07.02.2008)
[8] ANKETA, Myslíte si, že sortiment verejnej lekárne (základný aj doplnkový) je možné poskytovať pacientom iba priamo v lekárni, alebo súhlasíte aj s inými – alternatívnymi možnosťami výdaja (predaja) a dispenzácie?, Lekárnické listy, str. 14, 12/2005
[9] T. Podmanická, N. Répás, Doručenie OTC liekov pacientom, APOTHÉKA, 21.01.2006, [ zdroj ], (navštívené dňa: 23.04.2008)
[10] Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. 322/01 zo dňa 11.12.2003 vo veci nákupu voľne predajných liekov (Deutscher Apothekerverband e. V. vs. 0800 DocMorris NV a Jacques Waterval), body č. 90, 91,92,93.

Objednávanie liekov cez internet

Reklamný spot propagujúci nemeckú intenetovú lekáreň mycare.de
S prihliadnutím na všetky aspekty Európsky súdny dvor vo svojom rozhodnutí zo dňa 11.12.2003 dospel k záveru, že otázka internetového predaja liekov musí byť riešená samostatne vo vzťahu k farmaceutickým produktom vydávaným na predpis, a produktom predávaným bez lekárskeho predpisu. Súd skonštatoval, že s článkom 30 je zlučiteľný vnútroštátny zákaz zásielkového predaja farmaceutických výrobkov, predaj ktorých je vyhradený v danom štáte lekárňam výlučne v rozsahu, v akom sa vzťahuje na farmaceutické výrobky poskytované iba na základe lekárskeho predpisu. Naopak poukazom na čl. 30 Zakladajúcich zmlúv nemožno legalizovať absolútny zákaz zásielkového predaja farmaceutických výrobkov, ktoré nepodliehajú režimu predaja na základe lekárskeho predpisu. [11],[12],[13] Z vyššie uvedeného porovnania vnútroštátnej právnej úpravy a práva Európskej únie vyplýva, že verejná lekáreň podľa ustanovení zákona o lieku môže poskytovať lekárenskú starostlivosť aj formou internetu pri dodržaní podmienky predaja výlučne liekov, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia a sú vydávané bez lekárskeho predpisu. Legislatíva členských krajín EÚ predaj liekov cez internet upravuje rozličným spôsobom a pokiaľ napríklad v Holandsku, Veľkej Británii či Nemecku sú tieto formy možné, ba dokonca úplne rozsiahle, v niektorých štátoch naopak, platí klasický spôsob dispenzácie za tárou v lekárni. [14],[15],[16]

Zákon o lieku v susednom Maďarsku bol daný do súladu s nálezom Európskeho súdneho dvora ešte v roku 2006. [17] Maďarská lekárnická komora si ju dokonca pretavila aj do internetovej predajne ktorú prevádzkuje pod svojou záštitou [18],[19] podľa vzoru nemeckých lekárnikov. [20] Vzhľadom na skutočnosť, že tvorba právnych noriem je dynamický proces, ktorý zo súčasného aj z historického hľadiska reaguje na spoločenské zmeny, je prirodzené že sa legislatívne pravidlá prispôsobujú a menia. Na tieto zmeny a úpravy musí pochopiteľne reagovať aj slovenská lekárenská prax. Z uvedeného dôvodu navrhla SLeK novelu vyhlášky č. 198/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správny lekárenskú prax a žiadala doplniť vyhlášku o nový § 31a. Tento moderný trend by potom bolo možné vykonávať pri zabezpečení maximálnej kvality a bezpečnosti poskytovanej lekárenskej starostlivosti. [21],[22]

[11] N. Répás, Nielen „lieky z internetu“ môžu zabíjať, APOTHÉKA, 17.11.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[12] JUDGMENT OF THE COURT, Articles 28 EC and 30 EC - Directives 92/28/EEC and 2000/31/EC - National legislation restricting internet sales of medicinal products for human use by pharmacies established in another Member State - Doctor's prescription required for supply - Prohibition on advertising the sale of medicinal products by mail order, 11th. December 2003, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[13] ECJ: on-line non-prescription medicines sales accepted, CPME publication date: Monday, December 15, 2003, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[14] Norbert Répás, Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (1.), 4/2004 APOTHĚKA, 26.10.2004, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[15] Norbert Répás, Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (2.), 4/2004 APOTHĚKA, 26.10.2004, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[16] Norbert Répás, Zaobstarávanie liekov cestou internetu v Nemecku, 4/2004 APOTHĚKA, 17.10.2004, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[17] 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról, A gyógyszer kiszolgáltatás egyéb formái, 21/A. § (1), CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008), [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[18] Indul a www.gyogyszer.hu, Weborvos - H.J, 30.10.2006, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[19] Magyar Gyógyszerészi Kamara, On-line objednávky, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[20] Aponet.de, das Gesundheitsportal der deutschen ApothekerInnen, Arzneimittel-Bestellung, 27.08.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[21] Tlačový materiál SLeK, LEGISLATÍVNE NÁVRHY SLEK NA ZAMEDZENIE OBCHÁDZANIA A PORUŠOVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV, str. 3-4, [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)
[22] Tlačový materiál SLeK, SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA PRICHÁDZA S KAMPAŇOU ZA ÚČELNÚ A BEZPEČNÚ FARMAKOTERAPIU. KOMORA NAVRHLA AJ POTREBNÉ SYSTÉMOVÉ A LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI LEKÁRENSTVA., 12.09.2007, str. 2., [ zdroj ], (navštívené dňa: 08.05.2008)


 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.