Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Peter Kukumberg a kol.
Neorologicko-psychiatrické záchvatové stavy
7,66 EUR
(230,77 SKK)
Jindřich Suso
Knížka pravdy
8,56 EUR
(257,88 SKK)
Eliška Novotná
Sociologie organizace
7,86 EUR
(236,79 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2008/2 - Vývoj & trendy vo farmácii - Kompilácia, rešeršná práca
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Čo nového v medicíne a vo farmácii III.
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Tretia časť sa zaoberá aktivitami zameranými proti fajčeniu, fyziologicko-chemickými vyšetreniami v lekárňach a doplňujúcim predpisovaním liekov lekárnikom.

Aktivity zamerané na zákaz fajčenia

Aktivity zamerané na zákaz fajčenia

Aktivity zamerané proti fajčeniu sa stali dôležitou súčasťou práce verejných lekárnikov. Zdroj: No Need to Smoke
Pasívne fajčenie každý rok spôsobí v 25 krajinách Európskej únie smrť viac ako 79.000 ľudí vrátane vyše 1.730 na Slovensku a asi 3.500 v Českej republike. Tento odhad v Európskom parlamente zverejnilo združenie Smoke Free Partnership, snažiace sa o zákaz fajčenia na všetkých uzavretých verejných priestranstvách. [1]

V priebehu posledných 10 rokov sa aktivity zamerané proti fajčeniu stali dôležitou súčasťou aj práce verejných lekárnikov. Široká dostupnosť nikotínových prípravkov ešte zvýrazňuje úlohu lekárnika pi poskytovaní informácií týkajúcich sa týchto prípravkov a odvykania od fajčenia. Aktivita lekárnikov v tomto smere zapadá do programu Svetovej zdravotníckej organizácie - WHO Akčný plán pre Európu bez tabaku, ako aj celoeurópskej kampane podporovanej Európskou komisiou Európa proti rakovine. [2] Snaha o zavedenie štandardov a monitorovanie situácie a správania sa lekárnikov vyústila do programu Lekárnici proti fajčeniu, ktorý sa stal súčasťou práce EuroPharm Fora WHO.

Poslanci Európskeho parlamentu v októbri 2007 podporili zákaz fajčenia na uzavretých pracoviskách, vrátane reštaurácií, verejných budov a dopravných prostriedkov. Vyzvali členské štáty, aby takýto zákaz prijali do dvoch rokov. Pokiaľ sa tak nestane, Európska komisia by mala do roku 2011 predložiť návrh predpisov na ochranu nefajčiarov, ktorí budú spadať do oblasti ochrany zamestnancov na pracovisku. [3],[4]


[1] N. Répás, Burn & Smoke on the water, APOTHÉKA, 22.12.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 09.05.2008)
[2] Pharmacists against Smoking, Research Report 2001, EuroPharm Forum,World Health Organization, [ zdroj ], (navštívené dňa: 09.05.2008)
[3] Poslanci vyzvali štáty EU, aby do dvoch rokov viac obmedzili fajčenie, ČTK, 24.10.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 09.05.2008)
[4] N. Répás, Na Slovensku od budúceho roka sprísnia obmedzenia pre fajčiarov, APOTHÉKA, 01.03.2008, [ zdroj ], (navštívené dňa: 09.05.2008)

Ostatné trendy v európskom lekárenstve

Doplňujúce predpisovanie, (supplementary prescribing, ďalej len SP)

Doplňujúce predpisovanie je partnerská spolupráca medzi lekárom (independent prescriber) a lekárnikom (supplementary prescriber) uskutočňovať špecifický plán klinického manažmentu pacienta so súhlasom pacienta. Po špeciálnom ďalšom vzdelávaní má lekárnik možnosť na základe diagnózy lekára v ohraničenom rámci a u definovaných indikácií na základe plánu klinického manažmentu (Clinical Management Plans, ďalej len CMP) vypracovanom spolu s lekárom predpisovať lieky. Cieľom partnerstva je efektívna starostlivosť o pacienta, ktorý musí s CMP súhlasiť. Doplňujúci predpisujúci je zodpovedný za kontinuálnu starostlivosť o pacienta stanovenú nezávislým predpisujúcim. [5]

Stratégia Pharmacy in a new age - Lekáreň (farmácia) budúcnosti

Príslušne vyškolení nezávislí, registrovaní farmaceuti budú môcť predpisovať akýkoľvek vhodný liek za určených podmienok za ktorých budú kompetentní liečiť. [6]

Komplementárny B2B cez internet

Okrem súčasného trendu predaja liekov cez internet súkromnými osobami sa internet bude využívať aj na:

  • sprostredkovanie kúpy a predaja nepoužitých liekov,
  • vydražovanie nepoužitých liekov.

Fyziologicko – chemické vyšetrenia v lekárňach

Aktívne vyhľadávanie možných príčin ochorení a procesov, ktoré predchádzajú ich klinickému prejavu je dôležitou súčasťou prevencie ako súčasti zdravotnej starostlivosti. Lekáreň je miesto kde možno upozorniť pacienta už v začiatkoch ochorenia na možné riziko a na základe vykonaných vyšetrení ho odporučiť k lekárovi. Oznámenie výsledkov vyšetrení nemá byť spojené s terapiou (určenie diagnózy, odporúčanie lieku). Fyziologicko – chemické vyšetrenia znamenajú rozšírenie služieb poskytovaných v rámci lekárenskej starostlivosti. V niektorých štátoch sú súčasťou systému riadenia kvality – usmernenia na zabezpečenie kvality ich vykonávania, hlavne ak ide o vyšetrenia krvi (personálne a vecné vybavenie, kontrola prístrojov a ich kalibrovanie, hygienické opatrenia, zneškodnenie odpadu, interný a externý audit). Nový študijný program špecializačného odboru lekárenstvo požaduje aj teoretické vedomosti [7] a praktické zručnosti potrebné na vykonávanie týchto vyšetrení:

  • glykémia,
  • cholesterol,
  • krvný tlak.

[5] Doc. Szűcsová, FaF UK Bratislava, SÚČASNÉ TRENDY V EURÓPSKOM LEKÁRENSTVE, II. LIPTOVSKO - ORAVSKÉ LEKÁRNICKÉ DNI, DOLNÝ KUBÍN, 9. - 10. jún 2006
[6] 13. 2. 2006 – podporili členovia parlamentu
[7] Schválený Akreditačnou komisiou MZ SR pod číslom C 001, Uverejnený v osobitnom vestníku MZ SR výnosom MZ SR č. 04765/2006-SL z 12. apríla 2006


 



ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.