Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Miroslav Merta, Jana Reiterová a kol.
Dědičná oněmocnení ledvin
15,09 EUR
(454,60 SKK)
Andrew Lockie
Encyklopédia homeopatie
20,81 EUR
(626,92 SKK)
Sergej Nikitin
Kniha prodlužující život
8,54 EUR
(257,28 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2008/2 - Medicínska história - Kompilácia, rešeršná práca
streda, 24. Máj 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Dr. Albert Hofmann vynálezca LSD je mŕtvy
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 21.6.2008

Dňa 29. apríla 2008 vo svojich 102 rokoch zomrel Albert Hofmann, muž, ktorý synteticky vyrobil LSD a ako prvý človek z neho zažil drogové "eldorádo".

O vedcoch sa traduje ...

Narodil sa 11-ho januára 1906 v Badene, v kúpeľnom meste ako najstarší zo štyroch súrodencov. Jeho otec nemal vyššie vzdelanie, pracoval v blízkej fabrike. Na Univerzite v Zürichu študoval chémiu. Zaoberal sa hlavne s chemickou štruktúrou bežnej zvieracej látky chitínu, za ktorú dostal doktorát. Dr. Hofmann dlhé roky pracoval vo farmaceuticko-chemickom oddelení laboratórií Sandoz (dnes Novartis). Jeho bádanie sa sústredilo na kyselinu lysergovú, ktorá nakoniec viedla k syntéze LSD-25 v roku 1938.

O vedcoch sa traduje, že sa zanedbávajú. Všetku svoju pozornosť venujú riešeniu problému, no v medziľudských vzťahoch - a aj vo vzťahu k sebe - zostávajú akoby povrchní. Súčasťou legiend o vedcoch je aj priam schematický príbeh o tom, že nech sa už na danú problematiku koncentrujú akokoľvek intenzívne, konečné riešenie nie a nie objaviť. Od vynálezcu sa tradične očakáva, že bude maximálne ponorený do skúmania zvoleného objektu. Očakáva sa, že svojmu výskumu zasvätí roky. Počas týchto rokov síce naberá poznatky a skúsenosti, no v zásade ide o čakanie na spásonosnú náhodu.

„Nevedeckého“ správania sa dopustil aj chemik Albert Hofmann, keď si nevdojak olízal ruku, na ktorú mu kvapla látka, s ktorou experimentoval. Devätnásteho apríla roku 1943 užil Hofmann LSD a vybral sa na bicykli domov. Tento deň sa stal známym medzi fanúšikmi drogy ako „Bicyklový deň“, keďže práve počas jazdy domov zažil najintenzívnejšie príznaky spôsobené LSD. Toto detinské gesto odštartovalo chemicko-duchovnú revolúciu ľudstva, pretože onou dovtedy neznámou látkou bola droga, ktorá do dejín vošla pod názvom LSD-25. Dr. Hofman hovorí: „ LSD ku mne prišlo samé, ja som ho nehľadal. Usiloval som sa vyrobiť látku, ktorá stabilizuje krvný obeh, a objavil som prvotriedny psychostimulant... Objav LSD bol vlastne výsledkom skutočnosti, že som nepracoval dostatočne svedomito. Z toho plynie ponaučenie, že človek nemusí byť v živote úplne dokonalý, aby niečo dôležitého vykonal. “

Dr. Hofman do konca života presadzoval použitie LSD v psychiatrii. Stanislav Grof, americký psychiater českého pôvodu, pracovník Marylandského výskumného centra psychiatrie, zaoberajúci sa experimentálnymi psychózami a toxikomániou nazval LSD mikroskopom a teleskopom psychiatrie, pretože pomocou LSD sa mu podarilo otvoriť aj také hlboké kúty ľudskej duše, ktoré za iných okolností nie sú prístupné.

Pozrieť sa prirodzenou cestou na svet aj z inej strany ako doteraz

Už v 60. rokoch 20. storočia sa LSD začalo užívať ako podporca tvorivosti a na rozšírenie vedomia v mnohých pracovných odvetviach. LSD sa postupne stávalo hippickou drogou, neskoršie ho zakázali. LSD nie je návykové ani toxické. Jeho nebezpečie spočíva vo veľmi hlbokej zmene vedomia. Dr. Hofmann ho do konca života obhajoval. Tvrdil, že LSD prinúti človeka veľmi prirodzenou cestou, pozrieť sa na svet aj z inej strany ako doteraz. Prinúti ho premýšľať o vlastnom pohľade na svet, o malichernosti navonok pre neho dôležitých vecí a, naopak, veľkosti "všedností", ktoré denno-denne prehliada. Vo svojich výskumných prácach sa dopracoval k spoznaniu, že LSD má veľmi podobné zloženie ako látka, ktorú Gréci používali počas mýtických rituálov a splynutí s bohmi v Eleusis.


obr. č. 1 - Triptolemus prijíma najvyšší symbol od Demetera a požehnanie od Persepona. Zdroj: Národné archeologické múzeum v Athénach

obr. č. 2 - Odhalenie najvyššieho symbolu - zeleného obilného klasu. Zdroj: The J. Paul Getty Museum, Malibu, California, USA


obr. č. 3 - Rekonštrukcia svätyne Eleusis, Zdroj: dkimages.com

Eleusis je najslávnejšou svätyňou, ktorá bola činná od r. 1.800 pr.n.l. až do 4. storočia nášho letopočtu, keď kresťanskí cisári začali rušiť a potláčať všetko, čo bolo v rozpore s ich náboženstvom. Eleusinská svätyňa bola zasvätená bohyni zeme Demeter. O tom, aký význam malo toto miesto, svedčí Aristotelov výrok, že blaho Grécka považuje zabezpečené vďaka eleusinským mystériám. Najväčšie eleusinské rituály obsahovali tzv. svätý sobáš, pri ktorom bol zasvieteným odhalený najvyšší symbol - zelený obilný klas. Pravdepodobne na základe toho zastávajú niektorí výskumníci názor, že omamnou látkou, ktorá sa v Eleusis užívala, bol námel.

K aktuálnym otázkam našej doby

Dr. Hofmann sa často vyjadroval k aktuálnym otázkam našej doby. Znepokojovala ho zadubenosť ľudstva. Honba za materiálnym blahobytom, chronický stres, znečistenie potravinového reťazca, nárast ľudskej populácie, epidémie a devastácia prírodných zdrojov.


Poodwaddle.com obr. č. 4 - Čo všetko sa vo svete udeje, kým vy sledujete okno prehliadača. Sledujete rast populácie, úmrtia, ochorenia, výrobu a ďalšie maličkosti, na ktoré človek pri čakaní či mrhaní časom ani len nepomyslí.

Záverečné slovo Alberta Hofmanna pri príležitosti stého výročia vedcovho narodenia na sympóziu v Bazileji o LSD v januári 2006. zdroj: youtube.com

Rozhovor s Albertom Hofmannom pri príležitosti stého výročia vedcovho narodenia na sympóziu v Bazileji o LSD v januári 2006. zdroj: youtube.com

Slnko, naša jadrová elektráreň

„ Rastliny nám dávajú potraviny, dávajú nám liečivé látky a dávajú nám lieky. Rastliny produkujú zo slnečnej energie našu potravu a vzduch, ktorý dýchame. Naše vedomie nie je ničím iným, ako najvyššia premena tejto slnečnej energie. Sme deti slnka! Našou ľudskou energiou je slnečná energia, ktorá vzniká v jadrovom reaktore, ktorý pán Boh umiestnil v dostatočnej vzdialenosti, aby sa pre nás nestal nebezpečným. Od slnka k nám prichádza len dobré, rádioaktívny odpad zostáva hore. Len človek, tento idiot si myslel, že ho treba priniesť na zem a začal stavať jadrové elektrárne. Bol to Prometheus, ktorý chcel ľudstvo presvedčiť o tom, že slnko nepotrebuje. Za bezočivú snahu priviesť oheň na zem bol potrestaným Zeusom, urazil stvoriteľa, začo musel trpieť nekonečnými bolesťami. V tomto mýte je všetko povedané, Gréci sú geniálny národ. Ľudstvo teraz chce skoncovať týmto darom. Ohňom z oleja a z uhlia ničí klímu, globálny kolobeh aby sa na dlhé tisícročia vzdal spolužitia jadrovou silou. Keď som vydal knihu „Jadrový reaktor slnko“, jadrový fyzici ma pozvali aby som prednášal o ľahko zrozumiteľných veciach. Tému poznali dostatočne, ale tie najjednoduchšie veci sa im tak vytratili spred očí, že ich nevedeli sformulovať. Všetko, čo rastliny, príroda a ľudia potrebujú leží tu pred našimi nohami. Slnko nám zabezpečuje dostatok energie, len ľudstvo je veľmi sprosté. “

Nenašli sme správny spôsob využitia LSD

„ Väčšina ľudstva žije vo veľkomestách v prostredí, ktoré sám stvoril. Všetko čo človek stvoril, sa raz privedie na mizinu, skôr či neskôr zhrdzavie a rozpadne. Rozpadla sa aj ríša Alexandra Veľkého. To čo zostáva je živá príroda. To, čo v mestách ešte zostalo z prírody je samotný človek. Vo veľkomestách sa vytratí kontakt s pôvodom nášho bytia. Je to tragédia, ktorá vo mne vyvoláva pocity úzkosti a strachu. Z dôvodu tohto vykorenenia sme nenašli správny spôsob využitia LSD. Vidím, že je tu potreba nájsť si prastaré korene. Cítime, že tu číha skúsenosť a pokladám to za celkom prirodzené, aby sme touto skúsenosťou žili a našli naše žriedla. Pokladám to za veľmi nešťastné, že ilegalitou a kriminalizovaním týchto svätých vecí sa znemožnila cesta k spoznaniu mystiky. Z dnešného sveta sa vytratilo ticho, pokoj a koncentrácia potrebná k tomu, aby sme realitu dokázali ohmatávať ako zázrak. Potrebuje to uvoľnenie, ktoré sme stratili. V mestách je to ťažké. Je tam hluk a živá príroda je odrezaná. Potešiteľne vnímam novú náchylnosť väčšiny ľudí, ich snahu dostať sa von z mesta. Myslím si, že ak ľudstvo má budúcnosť, tak bude žiť v záhrade. Všetky raje sa nachádzajú v záhrade. “

Zdroje

[1] Mathias Bröckers , Wenn man im Paradies lebt, will man ja nicht so schnell weg, Ein Gespräch mit Dr. Albert Hofmann, dem Entdecker des LSD, der heute 100 Jahre alt wird ., 11.01.2006, [ zdroj ], (navštívené dňa: 19.06.2008)
[2] Albert Hofmann und Christian Rätsch , SCHLÜSSEL ZUM UNBEWUSSTEN, STERNECK.NET, [ zdroj ], (navštívené dňa: 18.06.2008)
[3] JÜRGEN LANGENBACH , Drogen und Kulte: Nur im Rahmen einer heiligen Feier, DiePresse.com, 16.02.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 19.06.2008)
[4] „Das LSD ist zu mir gekommen“ Albert Hofmann, Entdecker des Halluzinogens, ist mit 102 Jahren gestorben., DiePresse.com, 01.05.2008, [ zdroj ], (navštívené dňa: 19.06.2008)
[5] Zomrel vynálezca LSD, partyzona.sk, 14.11.2007, [ zdroj ], (navštívené dňa: 21.06.2008)
[6] Albert Hofmann , LSD. Mein Sorgenkind: Die Entdeckung einer 'Wunderdroge', ISBN-13: 978-3423361354, Verlag: Dtv, 1993
[7] Mathias Broeckers, Roger Liggenstorfer , Albert Hofmann und die Entdeckung des LSD: Auf dem Weg nach Eleusis, ISBN-13: 978-3038002765, Verlag: AT Verlag, 2006


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.