Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Richard Koch
Princíp 80/20
15,19 EUR
(457,61 SKK)

Ochutnajte so zľavou!
15,73 EUR
(473,88 SKK)
Vladimír Kolouch, Hana Marie Welburn
Začínáme ve fitness
6,84 EUR
(206,06 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2008/3 - Vývoj & trendy vo farmácii - Kompilácia, rešeršná práca
štvrtok, 25. August 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Čo nového v medicíne a vo farmácii V.
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 4.7.2008

Trendy v medicíne a farmácii v 21. storočí budú diktovať medzi inými aj: starnutie populácie, stále sa zväčšujúci dopyt po zdravotníckej technike, pomôcok a diagnostických prístrojov, ošetrovateľské služby, eutanázia, zdravotnícky turizmus a robotická chirurgia.

Demografické zmeny, predlžovanie strednej dĺžky života

Demografické zmeny, predlžovanie strednej dĺžky života

Naša spoločnosť sa za ostatné desaťročia zmenila veľmi radikálne. Začína vykazovať známky charakteristické pre ekonomicky silnejšie krajiny sveta ako stagnácia populačného rastu a predlžovanie strednej dĺžky života. [1], [2], [3], [4] Spomenuté trendy celkom pochopiteľne vytvárajú stále väčší, a doteraz nepoznaný tlak na verejné rozpočty. Napríklad zavedenie degresívnej marže na lieky [5] naznačuje, že služby súvisiace s distribúciou a expedíciou nie sú zaplatené a to núti distribútorov a lekárnikov hľadať alternatívne zdroje príjmov. Zatiaľ čo náklady na distribúciu a expedíciu liekov rastú, odmena za túto službu občanom sa znižuje. Systém verejného zdravotného poistenia vznikol v čase, keď boli chorí a starí zriedkavosťou. Dnes sa karta obracia a treba objaviť iné modely financovania zdravotníctva stavané na súčasné podmienky. [6]


obr. č. 1 - Stredná dĺžka života pri narodení, takzvaná nádej na dožitie podľa štádia vývoja krajín sveta. Zdroj: World Population Prospect 2006 , United Nations

obr. č. 2 - Stredná dĺžka života pri narodení, takzvaná nádej na dožitie podľa kontinentov. Stredná dĺžka života u slovenských žien presahuje 78 rokov. Po prvý raz sa cez túto hranicu dostala v roku 2006, oproti obdobiu spred 15 rokov bola vlani vyššia o jeden a pol roka. V prípade slovenských mužov tento údaj minulý rok dosiahol 70,5 roka, čo bolo o dva roky viac ako v roku 1993. Zdroje: World Population Prospect 2006 , United Nations, SME

Výrobcom zdravotníckej techniky, pomôcok a diagnostických prístrojov tento demografický trend nahráva. Starnúca populácia a rastúci dopyt po zdravotníckych službách sľubujú aj v budúcnosti dobré obchody. Dominantní lídri globálneho trhu zdravotníckej techniky General Electric, Philips a Siemens preto už dlhšiu dobu posilňujú svoje pozície na trhu nákupmi menších rivalov. [7]

Ošetrovateľské služby, eutanázia

Systém verejného zdravotného poistenia pravdepodobne čaká niekoľko reforiem. Niektoré riešenia sa už dostali do používania vo viacerých štátoch a znamenajú jednoduché zníženie náročnosti liečby a redukciu spotreby liekov u starých a nevyliečiteľne chorých. Prvým trendom je legalizácia eutanázie, druhým možnosť voľby miesta dlhodobej liečby a úmrtia. Obe regulačné opatrenia stoja a padajú práve na brutálnej ekonomickej úvahe vlád.

Eutanáziu praktizujú v Holandsku od roku 1973. Je povolená aj v Belgicku a asistovaná samovražda nie je zločinom ani vo Švajčiarsku. O tomto suicídnom turizme priniesla obsiahlejšiu správu New York Times v roku 2003. Popisuje prípad asistovanej samovraždy britského automechanika Reginalda Crewa a analyzuje služby ponúkane spoločnosťou Dignitas. [8] Na otázku, či je v súčasnosti reálne, aby sa eutanázia stala súčasťou právneho systému na Slovensku odpovedal pre denník SME súdny lekár Peter Kováč z Bratislavy, ktorý je zároveň aj právnikom nasledovne: „Celkom určite nie. Nedovolí to atmosféra spoločnosti, kde sa prevažná časť populácie hlási ku kresťanským alebo iným náboženským princípom, ktoré takýto spôsob ukončenia života neuznávajú. Súvisí to aj so skladbou politických strán v parlamente, z ktorých väčšina deklaruje práve takéto smerovanie, takže pri hlasovaní by zákon o eutanázii nemal šancu. Ale považujem toto právo za dôležitú súčasť života spoločnosti. Človek má mať možnosť alternatívy aj v hraničnej situácii.“ [9]

Marie Curie Cancer Care je jednou z popredných britských dobročinných organizácií v oblasti liečby rakoviny. Ponúka ošetrovateľské služby pre 75% pacientov s rakovinou, ktorí sa liečia doma. V spolupráci s agentúrou YouGov v roku 2004 vykonala prieskum verejnej mienky, podľa ktorej 64% ľudí s nevyliečiteľnou chorobu by chcelo zomrieť doma v známom prostredí príbuzných a kamarátov. Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 2.000 respondentov starších ako 18 rokov, odzrkadľujúcej demografické zloženie Spojeného kráľovstva. [10]

Medicínsky turizmus


obr. č. 3 - Gleneagles Medical Centre v Penangu

obr. č. 4 - St. Lukes Medical Centre v Quezon City
Medicínsky turizmus je jeden z novodobých trendov v priemyselne vyspelých krajinách a má pred sebou perspektívny „long tail“ rozvoja. Čoraz viac Američanov cestuje z finančných dôvodov na chirurgické zákroky do Ázie. Dentálne a chirurgické zákroky a následné lôžkové ošetrenia sú v ázijských štátoch ako India, Hong-kong, Singapúr alebo Thajsko v priemere o 60-85% lacnejšie ako v USA. [11] Medicínsky turizmus podporuje je v Malajzii dokonca aj vláda. U zahraničných hostí si jednoznačnú vedúcu pozíciu v oblasti kozmetickej chirurgie a kozmetických úprav vybudovalo Gleneagles Medical Centre v Penangu . Filipíny si už dlhšiu dobu budujú svoju silnú pozíciu v oblasti chirurgických zákrokov. Medicínsky turizmus koordinuje ministerstvo cestovného ruchu. Ich cieľom sú najmä Američania a Austrálčania. V poprednom zariadení St. Lukes Medical Centre v Quezon City , ktorý sa orientuje na ošetrenie zahraničných pacientov je 100%-ným akcionárom práve štát. O tom, že si to Filipínci myslia vážne svedčí aj každoročne usporiadaný Philippine Medical Tourism Congress, Exposition, and Grand Launch v Manile. (http://pmtcongress.rxpinoy.com/topics.php) [12] Vzhľadom na dlhé čakacie doby a vysoké ceny medicínskych úkonov čoraz viac ľudí odchádza z Kanady a USA na ošetrenie na blízky východ a do Ázie. [13]

V podmienkach Slovenska patria do zdravotného turizmu rôzne produkty, najsilnejším je však tradičné kúpeľníctvo. Realizuje sa v kúpeľných sídlach uznaných ako kúpeľné obce a mestá, ktoré spĺňajú základné podmienky využívajú klimatické podmienky vhodné na liečenie alebo zdroj podzemnej vody, ktorý sa nachádza v mieste a je uznaný za prírodný liečivý zdroj. K ďalším segmentom zdravotného turizmu patria návštevy akvaparkov, ozdravné, rekondičné a rekreačné produkty, ktoré rovnako prispievajú k formovaniu zdravotného štýlu a podpore zdravia. "To, čo bude perspektívne a do čoho sa oplatí investovať pri tvorbe nových produktov kúpeľov, bude závisieť od demografického vývoja spoločnosti. Vyzývam preto sledovať tento faktor a nepodceňovať, že do roku 2020 viac ako 50 percent Európanov bude starších ako 55 rokov. Mnohí sa tak zaradia k seniorom, a tí majú iné potreby ako aktívni občania s pracovnou kariérou ešte pred sebo.," povedala Janka Zálešáková, prezidentka Zväzu slovenských liečebných kúpeľov a žriediel (ZSLKaŽ) a Európskeho zväzu kúpeľov (EZK). [14]

EÚ by mala spoločne s členskými štátmi a regiónmi povzbudzovať a finančne podporovať nové podoby turizmu ako je napríklad ekoturizmus, agroturizmus, sociálny turizmus, zdravotný turizmus ako prostriedky na vytváranie zamestnania, prekonávanie následkov sezónneho turizmu, ako aj na vytváranie hospodárskeho rastu rešpektujúceho prírodné zdroje a kultúrne dedičstvo regiónov. [15]

Robotická chirurgia


obr. č. 5 - robot daVinci spoločnosti Intuitive Surgical

obr. č. 6 – Teleprezenčný robot vyvinutý pod vedením Blake
Operačný zákrok prostaty vykonaný na robotizovanom chirurgickom pracovisku v Bloomfielde ( New Jersey) v USA. Operuje Dr. Robert P. Caruso z Medical Center University Hospital, New York.
Pomocou teleprezenčnej robotiky bola vykonaná tzv. transatlantická operácia. Chirurg operoval z New Yorku a pacient ležal vo Francúzsku.
Stále dôležitejšou oblasťou medicíny, kde sa využíva robotika, je chirurgia. Už v súčasnosti sú vo svete prevádzkované desiatky robotizovaných chirurgických pracovísk, využívajúcich najmä roboty daVinci spoločnosti Intuitive Surgical [16] alebo ZEUS spoločnosti Computer Motion. V roku 2007 dosiahol počet robotických výkonov v 31 krajinách sveta vyše 97.000, z toho v susednej Českej republike to bolo asi 1.200, robotický operačný systém da Vinci Slovensku zatiaľ chýba. [17]

Nevýhodou týchto systémov je, že zaberajú príliš veľa miesta v chirurgických sálach. Túto nevýhodu odstraňuje tzv. teleprezenčná robotická chirurgia. Robot v nej riadi človek na diaľku. Operácia nemusí byť programovaná dopredu, chirurg vykonáva jednotlivé úkony pomocou ovládačov, dáta sa prenášajú pomocou riadiaceho systému na robot a ten priamo vykonáva zákrok. Chirurg pritom musí disponovať spätnou väzbou, a preto sa obraz a zvuk a ďalšie parametre operačného priestoru zasielajú späť chirurgovi, ktorý ich má k dispozícii vizualizované pomocou počítača. Blake Hannaford a jeho kolegovia z University of Washington v Seattli [18] vyvinuli robotické chirurgické pracovisko, ktoré využíva aj armáda USA. Vďaka možnosti teleprezenčného ovládania sa chirurgický zákrok môže uskutočniť priamo na bojovom poli, zatiaľ čo chirurg riadi postup operácie z bezpečnej vzdialenosti. Teleprezenčná robotická chirurgia takto zachraňuje životy vojakov. [19], [20]

NASA sa tiež intezívne zaujíma o teleprezenčnú robotickú chirurgiu. Táto technológia bude kľúčovou pri zachraňovaní života austronautov v prípade vážneješej havárie alebo úrazu. [21]

Zdroje

[1] Anketa. Aké sú vaše prvé skúsenosti s degresívnou maržou. Vnímate (zatiaľ) tento krok skôr pozitívne alebo skôr negatívne?, Lekárnické listy,2/2008,str. 20-21 [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[2] James W. Vaupel, Die Demografie des 21. Jahrhunderts. Implikationen aktueller Sterblichkeitsentwicklungen, Max-Planck-Institut für demografische Forschung [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[3] James W. Vaupel, Bernard Jeune, The Emergence and Proliferation of Centenarians, 03/2000, demogr.mpg.de [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[4] Philip Hunter, Can Agening be stopped?, 01/2007, prospect-magazine.co.uk [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[5] Anketa. Aké sú vaše prvé skúsenosti s degresívnou maržou. Vnímate (zatiaľ) tento krok skôr pozitívne alebo skôr negatívne?, Lekárnické listy,2/2008,str. 20-21 [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[6] Jozef Šebest, Demografia a zdravotníctvo, etrend.sk, 13.2.2006 [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[7] Kristian Slovák, Demografia žičí lídrom zdravotníckej techniky, 11.04.2005, etrend.sk [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[8] Marie Curie Cancer Care launches 'Supporting the Choice to Die at Home' campaign, mariecurie.org.uk [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[9] Alžbeta Slováková, Bude eutanáziu akceptovať aj Slovensko?, 01.07.2008, sme.sk [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)

[10] Alison Langley, 'Suicide Tourists' Go to the Swiss for Help in Dying, 04.02.2003, nytimes.com [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[11] Libby Peacock, Cut-price deals, 05.05.2007, The Australian [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[12] Philippine Medical Tourism, [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[13] Medical tourism, 08.03.2007, The Economist print edition [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[14] Význam zdravotného turizmu na Slovensku rastie, 02.11.2007, TASR, sme.sk [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[15] STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch k obnovenej politike EÚ v oblasti turistického ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho turistického ruchu(2006/2129(INI)), 03.07.2007, Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Stavros Arnaoutakis [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[16] Steve Ditlea, RoboSurgeons, 11/2000, technologyreview.com [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[17] Robotický operačný systém da Vinci Slovensku zatiaľ chýba, 10.04.2008, SITA, webnoviny.sk [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[18] Blake Hannaford, Director, Biorobotics Laboratory M434 EE/CSE, Box 352500, University of Washington, Seattle, [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[19] Wired News Report compiled by David Cohn, Robosurgeons May Sew Up Soldiers, 28.03.2005, wired.com [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[20] Tom Simonite, Military robo-surgeon prepares for battle, 24.08.2006, newscientist.com [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)
[21] Lewis Page, NASA holds vomit-comet docs v robosurgeons trial, 27.09.2007, theregister.co.uk [ zdroj ], (navštívené dňa: 01.07.2008)


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Znižovanie únavy, podpora koncentrácie a pomoc pri spomaľovaní procesu stárnutia.
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.