Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Václav Monhart, Jiří Widimský, Jiří Widimský jr., Karel Horký
Antagonisté renin-angiotenzin-aldosteronového systému
17,24 EUR
(519,37 SKK)
Christine Lister-Ford
Transakční analýza v poradenství a psychoterapii
15,51 EUR
(467,25 SKK)
Jiřina Bednářová
Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 3 do 5 let (1. díl)
5,08 EUR
(153,04 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2008/4 - Vývoj & trendy vo farmácii - Pôvodný článok
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Lekáreň v 21. storočí
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 30.10.2008

Elektronizácia a internetizácia obchodných činností v lekárni / Právne aspekty prechodu koruny na euro (povinnosti štatutára - konateľa spoločnosti, predsedu predstavenstva pri prechode koruny na euro z pohľadu majetku, zmlúv a podobne) / Prechod koruny na euro a lekárnik ako klient banky.

Riešenie aktuálnych otázok a problémov majiteľov verejných lekární motivujúco rezonovalo na edukačnom workshope, ktorý organizačne a obsahovo pripravila Asociácia lekárnikov Slovenska v spolupráci s Regionálnou lekárnickou komorou v Žiline a so svojimi Riešenie aktuálnych otázok a problémov majiteľov verejných lekární motivujúco rezonovalo na edukačnom workshope, ktorý organizačne a obsahovo pripravila Asociácia lekárnikov Slovenska v spolupráci s Regionálnou lekárnickou komorou v Žiline a so svojimi

obr. č. 1 - NobelPLUS .Pharmacy je nepostrádateľným pomocníkom každého lekárnika vydávajúceho produkty v lekárni priamo na táre. Jediným kliknutím klávesy má lekárnik prístup ku kompletným informáciám o produkte, ktorý práve vydáva, bez nutnosti prepínať medzi obrazovkami viacerých programov alebo odbiehať k inému počítaču.

obr. č. 2 - PharmDr. Peter Stanko (PharmINFO, s. r. o.) prednášal o informačných tokoch v lekárni, o budúcnosti distribúcie informácií a o NobePLUS
Riešenie aktuálnych otázok a problémov majiteľov verejných lekární motivujúco rezonovalo na edukačnom workshope, ktorý organizačne a obsahovo pripravila  Asociácia lekárnikov Slovenska v spolupráci s Regionálnou lekárnickou komorou v Žiline a so svojimi strategickými partnermi, spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., a UniCredit Bank Slovakia a. s.

Odborné stretnutie pre majiteľov verejných lekární sa uskutočnilo 23. októbra 2008 v Žiline v hoteli Holiday Inn. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 120 účastníkov z celého Slovenska. Asociácia lekárnikov Slovenska aj takouto formou napĺňa svoje poslanie a ciele poradenského a edukačného servisu pre verejné lekárne na Slovensku. Workshop moderoval RNDr. Allan Dudinský prezident Asociácie lekárnikov Slovenska. Absolvovaná edukácia bola organickou súčasťou celoživotného vzdelávania lekárnikov a boli jej v zmysle platných predpisov SLeK pridelené kreditné body.

Obsah a zameranie hlavnej myšlienky workshopu „LEKÁREŇ V 21. STOROČÍ“ explicitne korelovalo s tými najaktuálnejšími existenčnými témami verejných lekární, ktoré je potrebné zvládnuť už na prahu vstupu do existujúceho milénia. A to najmä prechod slovenskej koruny na euro z pohľadu pragmatických a manipulačných potrieb lekárne a pacienta, potom prípravou, inštaláciou, zavedením a hlavne funkčnosťou elektronických a internetových postupov v obchodných činnostiach verejných lekární. Priestor na tejto edukačnej aktivite dostali aj témy korešpondujúce so súčasnou ekonomickou, hypotekárnou a finančnou krízou vo svete, v EÚ ako aj na Slovensku a to z pohľadu banky, majiteľov lekární, investorov, občanov a podobne. Témou, ktorej sa venovala mimoriadna dôležitosť z pohľadu majiteľov verejných lekární boli právne aspekty prechody koruny na euro v súvislosti s vlastníckymi a majetkoprávnymi náležitosťami v lekárňach ako subjektoch podnikania.

Na workshope sa zúčastnili ako prednášajúci k jednotlivým témam manažéri a odborníci :

  • Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident ALS a SLeK
  • Ing. Jozef Fiebig, NRSYS spol. s r. o.
  • PharmDr. Peter Stanko, PharmINFO, s. r. o.
  • Ing. Sina Niku, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
  • JUDr. Michal Badinský, Slovenská advokátska komora
  • PhDr. Jana Matúšová, UniCredit Bank Slovakia a. s.
  • Ing. Miroslava Litvová, UniCredit Bank Slovakia a. s.
  • Ing. Michal Šarafin, UniCredit Bank Slovakia a. s.

Témy na workshope vrátane reakcií a diskusie boli mimoriadne aktuálne a plodné.

Je zrejmé, že práve takéto edukačné aktivity so spektrálnejším zameraním na témy a okruhy problémov sa stávajú podnetnejšími a zaujímavejšími. A je aj jasné, že majitelia verejných lekární a lekárnici si potvrdzujú uvedomenie, že manažovanie verejnej lekárne je vlastne ich druhou komparatívnou profesiou a že začína byť rovnako dôležité ako samotná farmácia za tárou,  manažovanie pacientov a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Edukované témy motivujúco rezonovali s potrebami a zameraním činností a s postavením verejnej lekárne v ére 21. storočia, ktoré sa nezaobíde bez jasného právneho vedomia a aj vzdelania a hlavne bez akceptovania technických a softvérových možností elektronizácie a internetizácie všetkých činností, ktoré si vyžaduje zabezpečovanie a manažovanie chodu verejnej lekárne.

Samotní prednášajúci, účastníci workshopu a aj diskutujúci v rámci svojich reakcií dali jednoznačne najavo, že záujem o manažérsky nasmerované vzdelávacie aktivity bude jasným predmetom ich záujmu a hlavne ich účasti  i inšpirujúcich podnetov pre ďalšie edukačné témy.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.