Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Jan Jandourek
Sociologie zločinu
10,16 EUR
(306,08 SKK)

Recepty na wok
6,09 EUR
(183,47 SKK)
Ivan Dylevský
Speciální kineziologie
28,01 EUR
(843,83 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2009/3 - Trendy v Európe - Pôvodný článok
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

V Združení európskych zásielkových lekární sa konalo riadne valné zhromaždenie
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 30.8.2009

Riadne valné zhromaždenie Združenia európskych zásielkových lekární (European Association of Mail Service Pharmacies ďalej len „EAMSP“), ktoré sa konalo 28. augusta 2009 v Düsseldorfe, poskytlo svojim členom prehľad o činnosti, vývoji a plánoch.

Menopauza – krok za krokom

Účastníci riadneho valného zhromaždenia EAMSP. 28. august. 2009. Düsseldorf, Wöllhaf konferenčné centrum.
Združenie bolo založené v roku 2001. Jeho poslaním je podpora a obhajoba záujmov zásielkových lekární v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), rozvoj alternatívnych foriem výdaja liekov, ktoré sa riadia výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svedomím a hlavne potrebou pacienta.

Michael Schmitz (Director Health Care Partner, DocMorris N.V.) vo svojej úvodnej prezentácii vyzdvihol úlohu zásielkového predaja, ktorý sa stal podstatným doplnkom zásobovania obyvateľstva EHP sortimentom lekární a to najmä v Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku a vo Veľkej Británii.

Olaf Heinrich (vedúci predaja, DocMorris N.V.) a Paul Coester (Asistent CEO, DocMorris N.V.) poukázali na to, že členovia EAMSP (fyzické- a právnické osoby) zabezpečujúce zásielkový výdaj v EHP majú od príslušných orgánov povolenie na vydávanie liekov verejnosti v členskom štáte EHP, z ktorého zabezpečujú zásielkový výdaj a zároveň sú aj prevádzkovateľmi klasických kamenných lekární. Prostredníctvom interných kontrol a certifikátov prinášajú zákazníkom záruku a zároveň záväzok, že spĺňajú základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené kódexom EAMSP a ďalšími certifikačnými pravidlami.

Thomas J. Diekmann (CEO, Diekmann Rechtsanwälte) referoval o aktuálnych témach ktoré v ostatnom období hýbali „internetovým a elektronickým“ právom, poskytol prehľad nemeckej legislatívy v súvislosti s uzatváraním zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Klaus Gritschneder (CEO, Europa Apotheek Venlo) hovoril o sprostredkovaní pridanej hodnoty pacientom prostredníctvom medikačných profilov, telemedicíny, časových sledov medikácie, analýzy predpísaných liečiv (kontraindikácie, nežiaduce účinky a pod.). Poskytovanie lekárenskej starostlivosti od roku 2009 podporujú aj riešenia spoločnosti Medco Health Solutions, Inc. ktorá v roku 2008 obsadila 51. priečku na zozname Fortune 500. Spoločnosť Medco Health Solutions, Inc. celosvetovo poskytuje lekárenskú starostlivosť vyše 60 mio. zákazníkom. Jej riešenia sú od roku 2009 dostupné aj ostatným členom EAMSP.

Johannes Mönter (CEO, Sanicare + Apotheke) prezentoval nedávno vypracovanú predstavu EAMSP o rovnakých podmienkach súťaže zásielkových lekární na území Nemecka a hovoril o výsledkoch spolupráce so Spolkovým zväzom nemeckých zásielkových lekární (Bundesverband Deutscher Versandapotheken, ďalej len „BVDVA“).

Norbert Répás (CEO, iLekáreň) predstavil aktuálne a pripravované legislatívne zmeny v poskytovaní lekárenskej starostlivosti na Slovensku a v Maďarsku. Hlavnou témou jeho vstupu bol pripravovaný návrh novely Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je doplnenie ustanovení o poskytovaní lekárenskej starostlivosti týkajúcich sa zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok (internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok). Navrhované ustanovenia sú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie uvedenými v Doložke zlučiteľnosti.

Valné zhromaždenie zároveň schválilo navrhované pozmenenia a dodatky v stanovách združenia. Vzhľadom na to, že bývalý predseda EAMSP a výkonný riaditeľ zásielkovej lekárne DocMorris N.V., Ralph Däinghaus sa ku prvému augustu 2009 vzdal všetkých svojich funkcií, valné zhromaždenie sa uznieslo na tom, že EAMSP v budúcnosti bude mať troch predsedov. Pre nasledujúce obdobie ich po jednom budú nominovať DocMorris N.V, Europa Apotheek Venlo a Sanicer + Apotheke. Hlavnými úlohami a výzvou EAMSP pre nastávajúce obdobie budú:

 • Akreditácia združenia v Bruseli a postupne v členských štátoch EHP
 • Zavedenie rovnakých podmienok súťaže pre zásielkové lekárne v EHP
 • Efektívnejšie sprostredkovanie pridanej hodnoty pacientom
 • Zavedenie rovnakých kritérií kvality pre zásielkové lekárne v EHP
 • Intenzívna komunikácia s príbuznými združeniami a ostatnými možnými partnermi
 • Zdôraznenie európskeho rozmeru združenia

Členovia EAMSP ku dňu 28.08.2009:

 • Europa Apotheek Venlo / Holandsko
 • BAD-Apotheke / Nemecko
 • Apotheke zur Rose / Nemecko
 • Versandapotheke zur Rose / Švajčiarsko
 • SANICARE / Nemecko
 • iLekáreň / Slovensko
 • DocMorris N.V. / HolandksoČítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.