Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Peter Mole
Akupunktura - Harmonie těla, mysli a ducha
5,19 EUR
(156,35 SKK)

Zemiaky
9,43 EUR
(284,09 SKK)
Susan Kleiner, Maggie Greenwood-Robinson
Fitness výživa
14,24 EUR
(428,99 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2009/3 - Zdravotnícka legislatíva - Pôvodný článok
štvrtok, 18. November 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Internetové lekárenstvo na Slovensku
Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident SLeK, - 5.9.2009

Internetizácia slovenských domácností napreduje. Spomedzi krajín EÚ patríme s 58% domácností s prístupom k internetu k európskemu podpriemeru (priemer je 60%), dynamika rastu je však obdivuhodná. Bezproblémový prístup ku kvalitným vysokorýchlostným internetovým pripojeniam spolu s významnou konkurenciou vedúcou k čoraz nižším cenám je predpokladom toho, že zaostávanie za lídrom vo vybavenosti domácností internetom Holandskom (až 86 %) budeme rýchlo znižovať.

Budovanie siete partnerských lekární
Potenciál

V posledných rokoch sa nám to úspešne darilo. Kým v roku 2004 malo internet na Slovensku iba 10% domácností, v roku 2006 23%, v roku 2007 46% a koncom roka 2008 to už podľa Eurostatu bolo 58%. Napriek tomuto dramatickému vývoju je na Slovensku ešte stále solídny nevyužitý potenciál vo vybavenosti domácností internetom.

Zaujímavé sú aj ďalšie zistenia Eurostatu. Európania najčastejšie využívajú internet na vyhľadávanie služieb spojených s cestovaním a ubytovaním (32 %), veľmi solídne 4. miesto patrí vyhľadávaniu informácií z oblasti zdravia (28 %). Ako ďalej z prieskumu vyplýva, za posledné tri mesiace si prostredníctvom internetu objednávalo tovary a služby 25 % Európanov.

Výsledky prieskumov teda ukazujú, že s rastúcim počtom aktívnych užívateľov internetu (z ktorých zaujímavá časť má záujem aj o priame objednanie služieb alebo tovaru prostredníctvom tohto média) môžeme aj na Slovensku postupom času očakávať zvýšenú požiadavku po poskytovaní služieb lekárenskej starostlivosti aj cez internet. Bude však dopyt dostatočne veľký na to, aby bolo potrebné a zaujímavé sa mu venovať? S najväčšou pravdepodobnosťou áno.

Ak by sme chceli presnejšie odhadnúť potenciál internetu v lekárenstve, môžeme si pomôcť príkladom z Nemecka. V Nemecku dnes asi 1800 lekární (9% z ich celkového počtu) poskytuje služby aj prostredníctvom internetu. Táto skupina sa delí o asi 2%-ný podiel z celkového obratu liekov v krajine. Na Slovensku by to pri celkových výdavkoch na lieky (podľa údajov MZ SR to v roku 2008 bolo 33,7 mld. Sk) predstavovalo úctyhodný obrat viac ako 22,3 mil. eur ročne. Táto čiastka by mala byť ešte zvýšená o sumu doplatkov za lieky (+ cca 30%) a ďalší obrat tvorený predajom doplnkového sortimentu lekární (+ viac ako 10%). I keď je treba zohľadniť aj skutočnosť, že v krajinách západnej Európy je vyššia počítačová a internetová gramotnosťou i celkovo pozitívnejší prístup k internet a nákupu prostredníctvom internet, ekonomický potenciál internetového lekárenstva na Slovensku predstavuje ročne čiastku niekoľkých miliónov eur. Zaujímavá čiastka, o ktorú sa mnohí radi „pobijú.“

Možnosti

Zaujímavý potenciál internetového lekárenstva láka. Už niekoľko rokov. Spolu s vývojom výpočtovej techniky i vývojom lekárenstva sa menili aj prístupy jednotlivých hráčov v oblasti internetového lekárenstva.

S nástupom internetového lekárenstva ako prvé vznikali najmä čisto virtuálne lekárne, ktoré sa okrem internetovej podoby nemohli a nemôžu preukázať inou formou podnikateľskej aktivity v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb verejnosti. Ide o „kvázi-lekárne“, nielen bez zázemia kamennej lekárne, často aj bez odborného vedenia lekárnikom, ktoré ponúkajú doplnkový sortiment, ale často i lieky nadobudnuté nezriedka veľmi pochybným spôsobom. Pozitíva tohto prístupu sú zrejmé – vzhľadom na minimálne materiálno-technické požiadavky je možné tlačiť ceny ponúkaných prípravkov významne dole, čo láka zákazníkov. Príťažlivosť portálov ešte zvyšujú ponuky liekov viazaných na lekársky predpis – samozrejme bez predpisu. Tento prístup je zaujímavý iba krátkodobo, v spleti rôznych podobných a dnes veľmi bežných ponúk na internete znamená toto riešenie pre prevádzkovateľa v súčasnosti iba malý ekonomický benefit, pri pomerne vysokom riziku spojenom z možných, i keď vďaka chýbajúcej či nedôslednej legislatíve iba hypotetických postihov. Práve s takýmito „lekárňami“ sa spájajú najväčšie identifikované riziká internetového obchodu – riziko podvodu, nákupu falošných liekov, úniku citlivých osobných údajov. Nedodržiavanie legislatívnych podmienok na výdaj liekov viazaných na lekársky predpis predstavuje aj značné zdravotné riziko. Prístup je teda vhodný predovšetkým pre podnikavých nelekárnikov, ktorí sa neboja prípadných postihov. Pre lekárnika je absolútne nevhodný, pretože môže významne ohroziť jeho ďalšiu profesionálnu existenciu.

Na narastanie počtu čisto internetových lekární reagovali jestvujúce kamenné lekárne rozšírením svojich služieb aj na internet. Z pohľadu návštevníka internetu ide teda o virtuálne lekárne, ktoré majú aj kamennú podobu. Takúto predstavu zakotvuje i pripravovaná slovenská legislatíva v tejto oblasti. Výhody tejto lekárne (nielen pre lekárnika) sú zrejmé:

  • ľahký a pohodlný prístup a široký výber.
On-line služby umožňujú prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Spolu so širokou ponukou a možnosťou porovnávania (najmä cien) ide o veľmi zaujímavú ponuku napríklad pre klientov z odľahlejších častí Slovenska s nedostatočným pokrytím službami lekárenskej starostlivosti alebo pre imobilných pacientov.
  • viac informácií a možnosť ich výmeny.
Prostredníctvom vyhľadávania na portáli má klient možnosť získať informácie o účinkoch rôznych liekov, ich bezpečnostnom profile, či možných nových alebo alternatívnych prístupoch. Často si tak môže overiť alebo doplniť informácie získané od ošetrujúceho lekára. Výhodou je aj prístup k informáciám kedykoľvek počas dňa.
  • súkromie a anonymita.
Klient nakupujúci on-line sa môže pýtať aj otázky, ktoré by sa pri osobnom kontakte hanbil opýtať. O tejto skutočnosti je možné sa presvedčiť na všetkých takýchto diskusných fórach, napríklad na apotheka.sk.
  • vo všeobecnosti nižšie ceny.
Vzhľadom na nižšie náklady na takto požadovaný sortiment (možnosť objednávať požadované produkty ad hoc, vo všeobecnosti nižšie personálne a materiálno-technické náklady, možnosť zmluvných kontraktov na vybrané propagované portfólio a pod.) je možné ponúknuť prostredníctvom internetu nižšie ceny.

Tento prístup, zjavne výhodný tak pre lekáreň, ako pre zákazníka, má aj svoje úskalia. Tým najväčším je nákladnosť takéhoto projektu. Na spustenie jednoduchého internetového obchodu postačí univerzálne internetové riešenie, často dostupné i bezplatne. V takomto prípade by to znamenalo niekoľko hodín miernych úprav a náklady na zriadenie a sprevádzkovanie internetovej stránky na úrovni desiatok eur. V prípade lekárne je však potrebné oveľa komplexnejšie riešenie, šité na mieru, a preto aj finančne oveľa náročnejšie, rádovo v desiatkach tisíc eur.

Ďalší problém je obsah, teda sortiment takejto internetovej lekárne. Ide o stovky položiek, ku ktorým je potrebné doplniť množstvo informácií, ktoré by mali pomôcť návštevníkovi ľahšie sa zorientovať a vybrať správny produkt. Vzhľadom na množstvo produktov a šírku informácií je napĺňanie obsahu takéhoto webu časovo i finančne veľmi náročné.

A nakoniec nesmieme zabudnúť na propagáciu. Jeden príklad za všetky. V Nemecku síce pôsobí 1800 verejných lekární aj na internete, viac ako 98 % celkového internetového obchodu s liekmi však pripadá na necelé dve desiatky najznámejších portálov. Podľa odhadu by potom internetové lekárenstvo na Slovensku v budúcnosti mohlo ovládnuť asi 5 hlavných portálov ponúkajúcich tieto služby, samozrejme s potrebným ekonomickým krytím a veľkou marketingovou podporou. Znamená to, že ak chce byť internetová lekáreň úspešná, musí vynaložiť nemalé úsilie i prostriedky na svoju propagáciu.

Tieto nevýhody môže do značnej miery kompenzovať riešenie, ktoré sa v poslednej dobe veľmi výrazne uplatňuje vo viacerých európskych krajinách. Ide o virtuálne lekárne, za ktorými stojí zoskupenie alebo sieť kamenných lekární, prípadne franchise-systémy. Výhody predchádzajúceho riešenia zostávajú zachované, vysokú náklady i celé zaťaženie sú rozdelené na viacero subjektov, ktoré tak môžu profitovať s jednotnej reklamy a marketingu. Profit každého jednotlivého účastníka je síce percentuálne nižší, je však vyvážený jeho nižšou individuálnou náročnosťou. Ide preto nesporne o najprogresívnejšie a v súčasnosti i o najlepšie riešenie. Toto tvrdenie podporuje fakt, že i líder európskeho internetového lekárenstva spoločnosť DocMorris začala s prevádzkovaním siete vlastných lekární a zahájila aj kontrahovanie ďalších partnerských lekární na základe franchise systému. Rozšírenie kontaktných miest a zlepšenie a „personalizovanie“ prístupu ku klientovi je cestou, ktorá sa zdá byť rozhodujúca pre budúci úspech internetového portálu ponúkajúceho služby lekárenskej starostlivosti.

Budúcnosť

Budúcnosť internetového lekárenstva v krajinách EÚ a teda i na Slovensku do značnej miery ovplyvnilo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v spore medzi nemeckou asociáciou Deutscher Apothekerverband eV. a holandskou zásielkovou lekárňou DocMorris NV. V rozhodnutí súdu sa uvádza, že výhrady Nemecka k predaju voľnoredajných liekov cez internet alebo na dobierku boli neoprávnené vzhľadom na to, že zákazníci dostali pri kúpe náležité informácie a poučenie o užívaní lieku. Avšak podľa rozhodnutia nie je možné cez internet realizovať predaj liekov vtedy, keď to taxatívne zakazuje národná legislatíva členskej krajiny EÚ (najmä v prípade liekov viazaných na lekársky predpis). V Európe však poznáme krajiny, kde je dnes zásielkovým lekárňam umožnený aj výdaj liekov viazaných na lekársky predpis.

V súčasnosti je na Slovensku v legislatívnom procese novela Zákona č. 140/1998, ktorá upravuje podmienky zásielkového predaja liekov. Jej významnou črtou je obmedzenie výdaja na voľnopredajné lieky a doplnkový sortiment lekárne. Odporcovia internetového lekárenstva považujú toto obmedzenie za opodstatnené, pričom sa opierajú najmä o zdravotnícky rozmer výdaja lieku spojený s nevyhnutnosťou podania informácií v podobe dispenzačného optima. Prívrženci na druhej strane ukazujú na ekonomický rozmer zásielkového výdaja liekov i na skutočnosť, že pri výdaji liekov v kamenných lekárňach často nie sú pacientovi poskytnuté žiadne informácie...

Európska komisia i Európsky súdny dvor budú v blízkej budúcnosti riešiť niekoľko ďalších sporov (napr. zákaz zásielkového výdaja veterinárnych liekov v Nemecku a pod.), ktorých výsledky môžu významne ovplyvniť vývoj internetového lekárenstva v Európe i u nás. Už dnes sa však môžeme domnievať, že po vzore amerického internetového lekárenstva sa aj v krajinách EÚ začne udomácňovať dištančný výdaj liekov viazaných na lekársky predpis. Ekonomické výhody, najmä v čase hospodárskej krízy, nie je možné obísť...


V tomto smere je pred lekárnikmi veľká výzva – udržať si výdaj liekov vo vlastných rukách. Ak sa nám nepodarí udržať si svoje exkluzívne postavenie v oblasti výdaja voľnopredajných liekov, postupne oň prídeme aj v prípade liekov viazaných na lekársky predpis. Ak sa nám podarí eliminovať zásielku liekov napríklad vybudovaním širokej siete partnerských lekární jedného alebo niekoľkých navštevovaných internetových lekárenských portálov (tento model úspešne funguje napr. v Nemecku), môžeme udržať liek a jeho výdaj výlučne v lekárni, v opodstatnených prípadoch aj s možnosťou poskytnutia lekárenskej starostlivosti priamo u pacienta, samozrejme prostredníctvom kvalifikovanej osoby.

Už nie veľmi vzdialená budúcnosť ukáže, do akej miery sme ako lekárnici schopní prežiť nastávajúce dramatické zmeny. Verím, že sa nielen dokážeme prispôsobiť zmenám, ale že zmeny budeme sami iniciovať, usmerňovať a kontrolovať. Je to len a len v našich rukách.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.