Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Barbara De Angelis
Ako sa stať skutočným milencom
6,18 EUR
(186,18 SKK)
Hope Edelmanová
Dcery bez matek
13,83 EUR
(416,64 SKK)
Peter Fenton
Tibetské léčení
9,51 EUR
(286,50 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/1 - Zdravotnícka legislatíva - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Výzva k Zákonu o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 13.4.2011
Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda RLeK Žilina,, Lekáreň Paracelsus, Turzovka - 13.4.2011

Obraciame sa na všetkých kolegov, ktorým záleží na stave a forme slovenského lekárenstva, aby podporili hromadnú pripomienku zameranú proti opätovnému zavedeniu možnosti uplatňovania zliav na lieky hradené zo zdravotného poistenia v rámci vernostných systémov v lekárenstve. Termín je do 15.4.2011.

Výzva k Zákonu o lieku v MPK
Zákon o lieku a o zdravotníckych pomôckach je pre lekárnikov “zákonom zákonov”. Od neho bude závisieť, ako bude vyzerať lekárenstvo v najbližšom období. A práve návrh tohto zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Teraz je čas, kedy by sme sa ako odborníci mali vyjadriť k jeho návrhu. Zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). Preto sa obraciame na všetkých kolegov, ktorým záleží na stave a forme slovenského lekárenstva, aby po registrovaní sa na Portáli právnych predpisov MS SR (cca 1 min.) podporili hromadnú pripomienky zameranú proti opätovnému zavedeniu možnosti uplatňovania zliav na lieky hradené zo zdravotného poistenia v rámci vernostných systémov v lekárenstve. Termín je do 15.4.2011.

V prípade viac ako 500 podporných stanovísk, v tomto prípade registrovaných používateľov, sa pripomienka stáva zásadnou a predkladateľ nemôže takto podporenú pripomienku zamietnuť bez jej predchádzajúceho prerokovania so zástupcami verejnosti. Veľmi by pomohlo, ak by sme vedeli túto aktivitu podporiť a spoločne aj spropagovať…

Názov hromadnej pripomienky

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA - Vypustenie ods.5-15 v §23 a nahradenie novým znením.

Oficiálny názov pripomienky

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdôvodnenie podania pripomienky

Navrhujeme vypustenie ods.5-15 v §23 a nahradenie ods.5 novým znení: (5) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie sám alebo prostredníctvom iných osôb pacientovi poskytovať, ponúkať alebo sľúbiť v súvislosti s výdajom a) lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, b) dietetickej potraviny, ktorej výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo c) zdravotníckej pomôcky, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz, peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, výhody alebo dary majetkovej či nemajetkovej povahy. Pôvodné znenie návrhu zákona má viacero nedostatkov. Vernostné systémy sú už i dnes bežnou súčasťou mnohých lekární. Tento návrh teda neprináša nič principiálne nové. Umožnenie propagácie zliav na lieky hradené zo zdravotného poistenia nie je novým prvkom, podobné zľavy je už možné dávať aj dnes. Keďže k tomu nedochádza, je zrejmé, že cieľom nie je šetriť finančné prostriedky pacientov. Navyše podobný návrh v nedávnej minulosti neuspel v zákonodarnom zbore i u p. prezidenta SR. Návrh v bode 8 priamo odporuje princípu pomerných úhrad (§45 Zákona č.577/2004 Z.z.) a keďže ide v druhom prípade o právnu normu špeciálne upravujúcu úhrady v systéme zdravotníctva, ustanovenie všeobecného Zákona o lieku by bolo neplatné. Požiadavka na oznámenie či uzavretie zmluvy so zdravotnou poisťovňou v súvislosti s uplatňovaním vernostných systémov lekárne je nadbytočná.

Záver

Zároveň oceníme, ak sa nájdu aj viacerí „zástupcovia verejnosti,“ ktorí by boli ochotní návrh obhajovať pri prípadnom rozporovom konaní na MZ SR.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.