Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Peter Brock
Slovenské národné obrodenie
4,71 EUR
(141,89 SKK)
Nikolaj A. Berďajev
Ruská idea
14,17 EUR
(426,89 SKK)
Dr.Schaenzlerová, Dr.Koppenwallner
Symptómy chorôb
15,11 EUR
(455,20 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/1 - Zdravotnícka legislatíva - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
štvrtok, 18. Január 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Stanovisko Asociácie lekárnikov Slovenska k voľnému predaju liekov
Asociácia lekárnikov Slovenska, Thurzova 16, 036 01 Martin - 14.4.2011

Asociácia lekárnikov Slovenska zastáva názor, že aj voľnopredajný liek je liekom a patrí do rúk odborníka - farmaceuta, že liek je špecifickým tovarom, s ktorým je potrebné odborne manipulovať, odborne ho skladovať a aj odborne likvidovať.

Asociácia lekárnikov Slovenska po dôkladnej analýze obsahu Národnom programe reforiem 2011 z dielne MF SR i návrhov k Zákonu o liekoch a zdravotníckych pomôckach predloženého k medzirezortnému pripomienkovému konaniu vyjadruje rozhodný nesúhlas so zavedením praxe predaja voľnopredajných liekov mimo verejné lekárne. Návrh z dielne ministerstva financií SR považuje za neodborný a zavádzajúci, ktorý sa v konečnom dôsledku minie proklamovanému účinku vyššej dostupnosti voľnopredajných liekov za nižšie ceny. Asociácia lekárnikov Slovenska zastáva názor, že aj voľnopredajný liek je liekom a patrí do rúk odborníka - farmaceuta, že liek je špecifickým tovarom, s ktorým je potrebné odborne manipulovať, odborne ho skladovať a aj odborne likvidovať. Vzhľadom k liečebnému účinku, ktorého je nositeľom, si liek zaslúži, aby sme k nemu pristupovali s určitou úctou. V opačnom prípade sa liberalizácia predaja voľnopredajných liekov mimo verejné lekárne podpíše aj pod nižšiu bezpečnosť pre verejnosť z pohľadu zdravia a aj života. ALS tvrdí, že práve nedostatočná informovanosť a neodborná manipulácia s liekmi je veľmi častou príčinou zdravotných komplikácií a poškodení zdravia, čo ďalej zvyšuje tlak na verejné zdroje na ich sekundárne riešenie. Asociácia lekárnikov Slovenska je jednoznačne proti tomuto návrhu aj preto, že nie je zabezpečená rovnosť príležitostí a jeden meter pre všetkých. ALS víta postoj Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré v predloženom návrhu Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach neuvažuje o možnosti predaja liekov verejnosti mimo verejných lekární, je proti a jasne stanovuje požiadavku na zabezpečenia výdaja liekov odborným personálom lekárne. Veríme, že podobne ako v prípade ALS, i v prípade MZ SR je hlavným dôvodom pre tento krok obava o zdravie verejnosti práve nesprávnym a neodborným indikovaním liekov, bez odborného manažovania ich užívania. Asociácia lekárnikov Slovenska preto vyzýva zákonodarcov i odbornú a laickú verejnosť, aby jasne deklarovala svoj nesúhlas s liberalizovaným predajom voľnopredajných liekov mimo teritórium verejných lekární a aby sa zasadila za ponechanie súčasného stavu ponechania predaja a výdaja liekov vo verejných lekárňach odborníkmi.

V Martine, 14. apríla 2011, prezídium ALSČítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.