Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Daniel Driák
Půvabná i v těhotenství
5,62 EUR
(169,31 SKK)
Jiří Procházka a kol.
Inline bruslení
10,99 EUR
(331,08 SKK)
Jaroslav Šmíd
Hovory s AntiKlausem
10,76 EUR
(324,16 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/1 - Zdravotnícka legislatíva - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Stanovisko Asociácie lekárnikov Slovenska k voľnému predaju liekov
Asociácia lekárnikov Slovenska, Thurzova 16, 036 01 Martin - 14.4.2011

Asociácia lekárnikov Slovenska zastáva názor, že aj voľnopredajný liek je liekom a patrí do rúk odborníka - farmaceuta, že liek je špecifickým tovarom, s ktorým je potrebné odborne manipulovať, odborne ho skladovať a aj odborne likvidovať.

Asociácia lekárnikov Slovenska po dôkladnej analýze obsahu Národnom programe reforiem 2011 z dielne MF SR i návrhov k Zákonu o liekoch a zdravotníckych pomôckach predloženého k medzirezortnému pripomienkovému konaniu vyjadruje rozhodný nesúhlas so zavedením praxe predaja voľnopredajných liekov mimo verejné lekárne. Návrh z dielne ministerstva financií SR považuje za neodborný a zavádzajúci, ktorý sa v konečnom dôsledku minie proklamovanému účinku vyššej dostupnosti voľnopredajných liekov za nižšie ceny. Asociácia lekárnikov Slovenska zastáva názor, že aj voľnopredajný liek je liekom a patrí do rúk odborníka - farmaceuta, že liek je špecifickým tovarom, s ktorým je potrebné odborne manipulovať, odborne ho skladovať a aj odborne likvidovať. Vzhľadom k liečebnému účinku, ktorého je nositeľom, si liek zaslúži, aby sme k nemu pristupovali s určitou úctou. V opačnom prípade sa liberalizácia predaja voľnopredajných liekov mimo verejné lekárne podpíše aj pod nižšiu bezpečnosť pre verejnosť z pohľadu zdravia a aj života. ALS tvrdí, že práve nedostatočná informovanosť a neodborná manipulácia s liekmi je veľmi častou príčinou zdravotných komplikácií a poškodení zdravia, čo ďalej zvyšuje tlak na verejné zdroje na ich sekundárne riešenie. Asociácia lekárnikov Slovenska je jednoznačne proti tomuto návrhu aj preto, že nie je zabezpečená rovnosť príležitostí a jeden meter pre všetkých. ALS víta postoj Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré v predloženom návrhu Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach neuvažuje o možnosti predaja liekov verejnosti mimo verejných lekární, je proti a jasne stanovuje požiadavku na zabezpečenia výdaja liekov odborným personálom lekárne. Veríme, že podobne ako v prípade ALS, i v prípade MZ SR je hlavným dôvodom pre tento krok obava o zdravie verejnosti práve nesprávnym a neodborným indikovaním liekov, bez odborného manažovania ich užívania. Asociácia lekárnikov Slovenska preto vyzýva zákonodarcov i odbornú a laickú verejnosť, aby jasne deklarovala svoj nesúhlas s liberalizovaným predajom voľnopredajných liekov mimo teritórium verejných lekární a aby sa zasadila za ponechanie súčasného stavu ponechania predaja a výdaja liekov vo verejných lekárňach odborníkmi.

V Martine, 14. apríla 2011, prezídium ALSČítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.