Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Ján Longa
Karate Kid
9,62 EUR
(289,81 SKK)
Walter H. Ettinger, Brenda S. Wright, Steven N. Blair
Fit po 50
7,48 EUR
(225,34 SKK)
Jan Mejzlík, Karel Pokorný a kolektiv
Zevní zvukovod
16,86 EUR
(507,92 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/1 - Rozhovory - Pôvodný článok
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Dr. György Gődény: keď má človek veľkú rodinu, ktorú miluje, medzi prácami si príliš nevyberá
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 15.4.2011

Najsilnejší lekárnik Maďarska, Dr. György Gődény si popri farmácii v živote vyskúšal všeličo - ako sa tomu hovorí – nebol už len obeseným. Na doplnenie príjmu si zvykol už na vysokej škole. Vzhľadom na chudobné zázemie sa ako štatista pravidelne zúčastňoval filmových nakrúcaní, alebo vypomáhal v tlačiarni. Pracoval v pekárni, zo začiatku len ako administratívna sila, ale neskoršie veru ako pekár nadýmal chlieb a dojednával aj kontrakty. Slovenským lekárnikom a pacientom odkazuje: „Liek nie je bežným spotrebným tovarom. Na jeho objednanie a výdaj potrebujete erudovaných odborníkov, myslím tu na lekárov a lekárnikov. V zákonnej definícii regulácie venujte zvýšenú pozornosť zásobovaniu obyvateľstva na menších a menej dostupných osadách a obciach.“

Interview - Gődény György, 1. časť
Natrafil som na veľmi zaujímavú slovensko-maďarskú paralelu. Týka sa dvoch skutočných polyhistorov. Ferdinand Klinda je naším i svetovo uznávaným „kráľovským“ virtuózom a zároveň vysokoškolským pedagógom. Jeho činnosť a tvorba dotvárala naše zdravotníctvo, kultúru a hudobné umenie. Bol vedúcim izotopového pracoviska na Hematologickej klinike Fakultnej nemocnice UK, bol pedagógom na Pedagogickej fakulte UK a bol vedúcim katedry klávesových nástrojov VŠMU v Bratislave. Je dodnes aktívny, patrí k vrcholom interpretačného umenia.

György Moldova si vo svojej knihe „Zadný dvor Európy“ takto spomína na Andrása Jósa, lekára núdzovej nemocnice v Nagykálló: „Jósa je ostatným predstaviteľom maďarských polyhistorov, ktorý si ako organista zahral na vlastnoručne vytesanom orgáne, zostavoval prístroje, ako praktikant hospodáril na statku Sechényiovcov... na Viedenskú lekársku fakultu sa prihlásil vo veku 26 rokov. Domov sa vrátil ako lekár chudobných.“

Slovensko zabudlo na svoju ozdobu mnohých slávnych a svetoznámych koncertných siení. Prvé seriózne vyznamenanie prepožičalo majstrovi až po dovŕšení jeho 80. narodenín. Ako je to u Vás v Maďarsku? Žije ešte v povedomí občanov z Nagykálló duch Andrása Jósa? Ošetruje a opatruje sa jeho intelektuálne dedičstvo?

Jeho meno a pamiatku v meste Nyíregyháza opatruje múzeum, jedna ulica, jedna studňa, mestská časť a župná nemocnica. Z Nagykálló sa už bohužiaľ vytratili jeho stopy. V dnešnom prehnanom svete je kolektívna pamäť národa príliš krátka. Ľudia sú zasypaní vlastnými starosťami a len málo z nich hľadí do minulosti, aby tam bádal po nasledovaniahodných vzoroch. Len málo ľudí o ňom napríklad vie, že on nebol iba lekárom, ale bol aj znalcom poľnohospodárstva. Bol veľmi zručný a sám vyrobil stroj na mlátenie konope, konštruoval slnečné hodiny, budoval tehelné kachle, pestoval špeciálnu višňu pre trúbeľky, strúhal orgovánové píšťalky, sústružil, záhradkárčil, založil si závod na výrobu koňaku, naprojektoval veterný mlyn s vodorovným kolesom, varil mydlo, venoval sa šampiňónom, fotografoval a mohli by sme ďalej pokračovať bez konca.

V knihe[1] vydanej k 100. výročiu jeho narodenín sa autor zmienil o lekárnikovi Sándorovi Gödényovi z Nagykálló, ktorý bol skalným podporovateľom posledných laterálnych predstavení Andrása Jósu. Nemôžem vynechať otázku, či Vás spája príbuzenský vzťah?

Bez honosenia sa môžem prehlásiť, že máme spoločný rodokmeň. Rodina Gődényovcov sa v 18.-om storočí vrátila do Szatmárskej hradnej župy, potom sa rozdelila na viacero vetiev a žila prevažne v centrálnych osadách ako Ramocsaháza, Balkány a Nagykálló. Ak sa obzriem do minulosti, rozhodne musím konštatovať, že máme príbuzné duše. Zvolili sme si predsa rovnaké povolanie, i keď moji predchodcovia mali prevažne právnické vzdelanie.

Myslím si, že aj Vám právom prislúcha pomenovanie polyhistor. Medzi ukončením univerzity a otvorením vlastnej verejnej lekárne ste „vyskúšali” rôzne profesie. Nadýmali ste aj chlieb?

To polyhistorstvo v mojom prípade považujem za milé preháňanie, vyžaduje si to väčšiu rozmanitosť a hlbšie vedomosti. Skutočne som popri farmácii už v živote vyskúšal všeličo - ako sa tomu hovorí – nebol som len obeseným. Keď má človek štyri deti a veľkú rodinu, ktorú miluje, medzi prácami si príliš nevyberá. Na doplnenie príjmu som si zvykol už na vysokej škole. Vzhľadom na chudobné zázemie som sa ako štatista pravidelne zúčastňoval filmových nakrúcaní, alebo som vypomáhal v tlačiarni. Po získaní diplomu som pokračoval vo veľkom pochode. Pracoval som v pekárni, zo začiatku len ako administratívna sila, ale neskoršie som veru ako pekár nadýmal chlieb a dojednával som aj kontrakty. Ako samostatný agent som predával súpravy riadu, ľuďom som ponúkal všetky možné predajné služby, fungoval som ako osobný strážca obchodníkov, ale vyskúšal som si aj pozíciu osobného trénera vo fitnes kluboch. Po návrate do zdravotníctva som dočasne vypomáhal v lekárni ako farmaceut a potom ma zhltol farmaceutický priemysel. Robil som dealera multinacionálnym farmaceutickým spoločnostiam, neskoršie ma povýšili na regionálneho manažéra. Pristál som opäť pri táre ako zodpovedný farmaceut a zároveň majiteľ lekárne.

Vo voľnom čase okrem športu - mojej veľkej lásky – si rád zamuzicírujem. V kapele mladšieho syna hrávam na herfli, tj. na ústnej harmonike, rád si zahrám aj na gitare a kamarátim sa aj so saxofónom.

Pracovali ste aj ako farmaceutický dealer, v rámci župy ste navštevovali domácich lekárov. Ako sa k Vám správali lekári?

Mal som šťastie praktizovať túto profesiu v jej šťastnom období, kedy lekári boli ešte otvorení na nové informácie a základným merítkom vecí nebol nárast obratov nad všetky medze. Mojou úlohou bolo sprostredkovanie výskumných výsledkov a nových - odbornými publikáciami podložených - poznatkov lekárom, bolo to čisto o postúpení pridanej hodnoty lekárom. Darčeky boli praktického charakteru, slúžili na podporu výkonu lekárskeho povolania, jednoduchší prístroj alebo názorný model. Vo väčšine prípadov som sa stretol so srdečným privítaním, v prípade napchaného dňa sme sa vždy dohodli na vhodnom náhradnom termíne. S niektorými lekármi sa mi nad rámec kolegiálneho vzťahu podarilo vybudovať aj priateľstvo.

Prečo sú potrební liekoví dealeri? Regionálny spravodajský portál delmagyar.hu sa na ich adresu vyjadril nasledovne: „Liekoví dealeri – inštitucionalizovaná korupcia?“. [2] A pacienti na nich tiež nadávajú. [3]

Vravievalo sa, že papier znesie všetko a v súčasnosti je tým charakteristický aj web, kde je dnes formulácia kritiky bohatej na prchkosti v móde. Ale ten konkrétny článok, ktorý ste uviedli, opisuje problematiku celkom korektne. Vyjadruje sa v ňom taký odborník ako pán profesor Ferenc Hajnal, ktorý bez zaujatosti, na základe faktov, odvodzuje úsudky. Podľa neho štát - bez vyčlenenia potrebných zdrojov - núti lekárov do ďalšieho vzdelávania. Tie sa pre nich stávajú dostupnými práve vďaka financovaniu farmaceutického priemyslu. Podľa článku by bez informácií o nových produktoch a technikách tento sektor nebol schopný svojej funkcie. Je to pravda. Nemôžeme ale zabudnúť na ten fakt, že okrem informačnej úlohy, sú dealeri zodpovední aj za generovanie obratov pre daný liek. Ak sú lekári šikovní a svedomití – vychádzajme teda z tohto – ľahko vychytia kritikom vietor z plachiet. Na základe poznatkov získaných od dealerov môžu zasiahnuť do procesu výberu najvhodnejšieho preparátu pre pacienta tým najoptimálnejším spôsobom. Na lekárovi stojí a padá optimálna medikácia a jej účinné financovanie.

Pre podráždenosť pacientov treba mať pochopenie. Oni väčšinou vnímajú návštevu dealera cez optiku poradovníka a predĺženého času čakania. Mieru ich podráždenosti by mohli stlmiť informačné tabule vyvesené na dobre viditeľnom mieste s nasledovným textom: „Vaše zdravie je našou spoločnou vecou. Úloha farmaceutického dealera je odovzdanie užitočných informácií Vášmu ošetrujúcemu lekárovi, vďaka ktorým môže dôjsť k zvýšeniu účinnosti liečebného postupu“.

Lekárnici dostávajú porovnateľne kvalitné univerzitné vzdelanie ako lekári. Osvoja si racionálne používanie liekov, dostávajú podrobné školenia v oblasti farmakologických a klinických poznatkov. Disponujú so všetkými potrebnými znalosťami, aby pacientovi vydali lieky na základe lekárom predpísanej účinnej látky. Čo si myslíte o generickej substitúcii?

Cena liekov znamená dnes na celom svete vážnu hospodársku, finančnú ale i sociálnu výzvu, na ktorú sa viacero štátov pokúša odpovedať práve rozšírením dostupnosti generík. Ale prečo používame generiká? V skutočnosti z jedného jediného dôvodu, lebo sú lacnejšie. Za predpísané lieky a za účinnosť generík zodpovedá predpisujúci lekár, v prípade ich náhrady expedujúci lekárnik. Radno preto sledovať konkrétne informácie vzťahujúce sa na generiká. Vzhľadom na podstatu generík nie je zvykom – odhliadnuc od pár výnimiek - testovať ich účinnosť klinickými štúdiami, stačí dokladovať tzv. bioekvivalenciu účinnej látky s originálom. Spravidla nemáme bezprostredné informácie o špecifických a nežiadúcich účinkoch alebo o tolerancii konkrétneho generika. Identická účinná látka je vážnym argumentom, ale nikdy nie je zárukou „klinickej ekvivalencie“. Starosti sa môžu stupňovať v prípade, ak na základe striktných substitučných pravidiel pacient dostáva stále inú náhradu nezmenenej účinnej látky. K bezpečnej, účinnej a svedomitej náhrade môže dôjsť len cestou osobitného prihliadnutia na bioekvivalenčné prieskumy. V Spojených štátoch pravidelne vychádza komplexná publikácia s názvom Orange Book, ktorá obsahuje podrobné výsledky bioekvivalenčných hodnotení a s odôvodnením ich aj hierarchizuje.

Môže to odstrániť inštitút farmaceutických dealerov? Prípadne nastane len posun miesta korupcie z lekárskych ordinácií do lekární?

Kým sa budú objavovať nové lieky na trhu, proces bude sprevádzaný akousi dealerskou anotáciou, praktizujúci lekár totiž potrebuje infomácie. Je všeobecne známe, že najúčinnejším spôsobom zvyšovania predaja sú tzv. lekárske návštevy, počas ktorých dochádza k osobnému postúpeniu informácií potrebných na presvedčenie kompetentných o používaní produktu. Je to jediný spôsob úhrady vložených peňazí a energie, takto sa dostáva najrýchlejšie nový, pravdepodobne účinný prípravok k pacientovi.

Predpísanie liekov však treba nechať aj naďalej na lekárov, lebo oni poznajú najlepšie celý časový sled chorobopisu, rizikové faktory, rodinnú anamnézu, vplyvy prostredia, pracoviska a ešte by som mohol vymenovávať ďalej celý rad atribútov. Úlohou lekárnika je v prvom rade bezpečný výdaj liečivých prípravkov, v prípade nedostatkových liekov ich generická substitúcia, aby nedošlo k prerušeniu začatej terapie, na mieru šité odborné poradenstvo pre oblasť životosprávy a sledovanie liečebného postupu, ktoré doplňuje lekársku starostlivosť, ale ju nenahrádza. Nie je v kompetencii lekárnika, aby rozhodnutia lekára podrobil kritike. Svojou odbornosťou a humanitou by mal skôr posilniť dôveru v lekárovi, svojimi fundovanými radami môže upevniť snahu liečby.


Regulačné opatrenia nového vedenia zdravotníctva v Maďarsku vyvolali vlnu rozhorčenia v radoch majiteľov sietí lekární. Nový zákon sprísňuje podmienky otvárania nových lekární, napríklad podľa počtu obyvateľov v určitom regióne alebo podľa ich vzdialenosti. Okrem toho by od roku 2014 mal vlastniť 51%-ný podiel lekárne tam pracujúci farmaceut. Vlastníctvo by sa výlučne vzťahovalo len na jednu lekáreň. Nevynorili sa žiadne obavy?

Zmena v Maďarsku nie je ničím nová. Od zmeny systému spoločenského zriadenia (1994) až po liberalizáciu farmaceutického trhu (2006) bola regulácia veľmi podobná. V zozname požiadaviek na zariadenie lekárne sa nachádzal minimálny počet obyvateľov (5.000) a minimálna vzdialenosť lekární (250m a neskôr 300m). Tieto podmienky ručili rentabilitu lekárne. Podmienka majoritného podielu lekárnika vo firmách prevádzkujúcich lekárne zas má ručiť zodpovednosti primerané príjmové ohodnotenie. Bolo by to naozaj krásne, ak by v minulosti nedošlo k značným deformáciám trhu. V období 2007-2011 sa zvýšil počet lekární o 20%, prevažne v hlavnom meste, v župných sídlach a vo väčších mestách. Ciele liberalizácie, podľa ktorých malo dôjsť k lepšiemu pokrytiu a dostupnosti, sa teda nenaplnili. V mestách sa indukoval vážny konkurenčný boj so značným počtom porazených. A toto deformované status-quo slúži pre nový zákon ako východisko. Počet lekární vôbec nezodpovedá 5.000-ovému obmedzeniu a implementáciu zákona treba vykonať s prihliadnutím na exitujúce pomery. Postupne klesajúca marža liekov, zvyšujúce sa režijné výdavky a vplyv degresívneho systému len pridávajú na bezvýhľadnosti súčasného stavu. Napriek už spomínaného stavu si myslím, že ešte značný počet lekární hodí flintu do žita.

Člen Prezídia SLeK, PharmDr. Štefan Krchňák ukončil v Lekárnických listoch [4] hodnotenie maďarskej novely zákona o vlastníctve lekární nasledovne: >> A preto volám (Sorry, Mr. Slota): „Maďarsko, náš vzor!“ <<. Čo Vy na to?

Bohužiaľ nie som informovaný ohľadne slovenskej legislatívy. Ak sa trh vo vašej vlasti ešte neodpútal, nenachádzate sa vo vzájomnej rozšliapanosti a v krutej konkurenčnej vojne, musíte si zachovať určité obmedzujúce regulačné opatrenia. Hlavne so zreteľom na bezpečné a účinné poskytovanie lekárenskej starostlivosti protagonistom liečebného postupu. Je známe, že v obchodovaní s liekmi sa vždy stretával princíp odborný a princíp obchodný. V záujme pacienta nie je žiadúce akcentovať ten obchodný. Liek nie je bežným spotrebným tovarom. Na jeho objednanie a výdaj potrebujete erudovaných odborníkov, myslím tu na lekárov a lekárnikov. V zákonnej definícii regulácie venujte zvýšenú pozornosť zásobovaniu obyvateľstva na menších a menej dostupných osadách a obciach. Kompenzačnými faktormi treba motivovať zriaďovanie len takejto lekárne. Ak stojíte pred touto výzvou, potom Vám prajem veľa úspechov a Vašim zákonodarcom odkazujem, aby si zachovali triezvosť a striedmosť.

Vďaka zmenám odzvoní aj praktikám doterajšej praxe, kde – drájvnutým offshore pozadím – si mohol v podstate hocikto otvoriť lekáreň, keď vlastnil dostatočný štartovací kapitál. Je to dôležitý aspekt?

Skutoční lekárnici – ale platí to na každého odborníka poskytovateľa zdravotnej a lekárenskej starostlivosti - musia mať v sebe určitú dózu empatie, aby nad rámec zabezpečenia vlastnej existencie mohli prejaviť úprimný súcit a pocit zodpovednosti voči svojim pacientom a padlým. Za žiadnych okolností nie je prípustné, aby konali na báze rýdzo obchodných faktorov. Teda pre profesiu je veľmi dôležitý Vami spomínaný aspekt, lebo poskytuje určitú istotu. Investorov to pochopiteľne vytočilo z miery a pravdepodobne hľadajú bočné dvierka a v pozadí aj tie zmluvné konštrukcie, pomocou ktorých by si mohli zafixovať svoje doterajšie pozície.

V spravodajstve euractiv.hu sa ako fakt uvádza, že internet je najväčším odbytovým kanálom falošných liekov. [5] Aké nebezpečenstvo predstavujú v Maďarsku internetom šírené falošné lieky?

Najprv by sme si mali zadefinovať význam slovného spojenia „falošné lieky“. Falošný liek ako taký dodnes nemá svoju jednotnú definíciu. Pokúsme sa teda z druhej strany. Výraz liek je synonymom kvality. Znamená to, že poznáme jeho zloženie, výrobcu, spôsob výroby, mechanizmus účinku, podmienky skladovania, a ku ktorému dostávame dokonca aj príbalový leták. O ilegálne predávaných liekoch Vám ani predajca nevie poskytnúť vierohodné informácie. Zloženie, výrobca, účinok, proces zabezpečenia kvality (výroba, skladovanie, transport) zostávajú neznáme, preto ich právom nazývame falošnými liekmi. Podľa aktuálneho hlásenia WHO je ich pomer vo svete ťažko odhadnuteľný a platí to aj na Maďarsko. Počet odhalených prípadov ale ukazuje, že tento jav naberá stále väčšie dimenzie. Pomer falšovaných liekov na maďarskom trhu odhadujeme na 3 až 5%. Podľa hlásenia ŠÚKL (Országos Gyógyszerészeti Intézet) sa najčastejšie falšujú tzv. lieky životosprávy, v prvom rade lieky na erektilnú dysfunkciu, ktoré sú viazané na recept, produkty podporujúce chudnutie, hormóny a doplnky výživy podporujúce rast svalov. Časté sú aj prípady falšovania liekov kardiovaskulárneho systému, antibiotiká a antivirálne prípravky. Nákup cez internet zabezpečuje nič netušiacemu kupujúcemu anonymitu a táto vidina je veľmi príťažlivá.

Parlament schválil dňa 16.02.2011 legislatívu, ktorá má zabrániť liekom, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, dostať sa do legálnej distribučnej siete a ohroziť tak zdravie a životy pacientov. [6] , [7] , [8] Novelizovaná smernica zavádza bezpečnostné prvky a opatrenia, ktoré umožnia odhaliť, či daný liek je falšovaný a vystopovať jeho distribučnú cestu od výrobcu až k spotrebiteľovi. Ste spokojný s uvedenou novelou?

Sformulovali sa veľmi krásne princípy, čakáme na ich premietnutie do praxe. V tejto oblasti si budeme musieť počkať aj na formulácie a schválenie ďalších smerníc. Nebude to jednoduchý proces, podľa mňa to bude skôr sisyfovská práca, ktorá sa bude pohybovať na hrane ľudskej výkonnosti. Situácia by sa mohla zmeniť k lepšiemu, ak by sa vystupňovala primeraná informačná kampaň, ktorá by ľudom nenaháňala strach. Napriek tomu, že prevencia je najefektívnejšou cestou, pohltí veľa času, i peňazí, a preto sa do nej seriózne zarezáva len málo vlád. Väčšinou len vystrelia pár varovných rakiet a potom čakajú na zázrak.


Ďakujem za rozhovor!


Fotoalbum na facebook-u
Gramatické a štylistické úpravy:
Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu v Komárne

Dátum a miesto rozhovoru:
15.03.2011, Nagykálló, Maďarsko, Igazgyöngy Patika

Autorizácia rozhovoru:
Maďarský prepis rozhovoru bol autorizovaný dňa 15.04.2011, Dr. György Gődény v maďarskom prepise nič nezmenil. K slovenskému prekladu autorizáciu nepožadoval.

Zdroje

[1] Jósa Jolán, Dr. Jósa András 1834-1918 és elödei, vydal: Justičný úrad Szabolcsskej župy, tlač: tlačiarne Istvána Ludwig v Miškovci v roku 1934, poredslov: Miklós Kállay, [ zdroj ], (navštívené dňa 08.03.2011)
[2] Segesvári Csaba, Orvoslátogatók - az intézményesített korrupció?, delmagyar.hu, 2011.02.07, [
zdroj ], (navštívené dňa 08.03.2011)
[3] A tipikus magyar orvoslátogató, praxis.blog.hu, 2010.03.31, [
zdroj ], (navštívené dňa 08.03.2011)
[4] Štefan Krchňák, Editoriál, 3. str., slek.sk, 24.02.2011 , [
zdroj ], (navštívené dňa 24.02.2011)
[5] Az EU lassítja a hamisított gyógyszerek áradatát, euractiv.hu, 22.02.2011, [
zdroj ], (navštívené dňa 08.03.2011)
[6] Krisztina Székely, A hamisított gyógyszerek elleni küzdelem kétfrontos harc kell, hogy legyen, euractiv.hu, 21.02.2011, [
zdroj ], (navštívené dňa 08.03.2011)
[7] Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zabránenie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)), europarl.europa.eu, 16.02.2011, [
zdroj ], (navštívené dňa 24.02.2011)
[8] Boj proti falšovaniu liekov sa zintenzívňuje, poslanci prijali prísnejšie pravidlá)), bratislava.adagio4.eu, 16.02.2011, [
zdroj ], (navštívené dňa 24.02.2011)

Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   

 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.