Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Malcolm Gladwell
Mimo řadu
12,88 EUR
(388,02 SKK)
William Ury
Síla a moc pozitivního nesouhlasu
15,13 EUR
(455,81 SKK)
Ferrán Soriano
Góly nepadají náhodou
9,90 EUR
(298,25 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/2 - Zdravotnícka legislatíva - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Otvorený list Asociácie lekárnikov Slovenska poslancom Národnej rady SR
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 7.7.2011
Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident, Asociácie lekárnikov Slovenska - 7.7.2011

V súvislosti s vládnym návrhom Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach práve prerokovávaným v pléne Národnej rady SR v prvom čítaní sa v mene lekárnikov, majiteľov lekární a pacientov Slovenska sa Asociácia lekárnikov Slovenska obrátila na poslancov so žiadosťou o zváženie podpory tomuto Zákonu a s návrhom na vrátenie Zákona späť predkladateľovi na jeho prepracovanie.

Martin, 30. Júna 2011

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v súvislosti s vládnym návrhom Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach práve prerokovávaným v pléne Národnej rady SR v prvom čítaní sa v mene lekárnikov, majiteľov lekární a pacientov Slovenska obraciame na Vás so žiadosťou o zváženie Vašej podpory tomuto Zákonu a s návrhom na vrátenie Zákona späť predkladateľovi na jeho prepracovanie.

Zákon v navrhovanom znení je z formálneho hľadiska plný terminologických i legislatívnych nepresností a nezmyslov. Množstvo termínov definuje veľmi neštandardne, vágne alebo ich nedefinuje vôbec. Zákon je dokonca v jednom ustanovení v protiklade s inou legislatívnou normou týkajúcou sa pomernej úhrady liekov hradených zo zdravotného poistenia.

Oveľa dôležitejšia je však jeho obsahová stránka a najmä dôsledky niektorých, na pohľad nových, progresívnych a pozitívnych zmien.

Legislatívna úprava reťazcov lekární údajne legalizuje už dnes platný stav a zlepší kontrolu týchto subjektov. Kontrolu však reálne nijako nezlepšuje, naopak znížením kvalifikačných požiadaviek nevyhnutne povedie k poklesu kvalitatívnej úrovne poskytovanej lekárenskej starostlivosti.

Zavedenie „vernostných systémov“, s cieľom znížiť úroveň spoluúčasti pacientov, bude mať úplne iný efekt. Znižovanie cien (a teda aj doplatkov pacientov na lieky) zo strany prevádzkovateľov lekární totiž vždy bolo možné, od legislatívneho zákazu poskytovania zliav však prakticky nebolo využívané. Problémom nebol iba spravodlivý systém pomerných úhrad a povinnosť poskytnúť zľavu nielen pacientovi, ale aj jeho zdravotnej poisťovni, čo tento návrh zákona obchádza. Oveľa závažnejšou však bola skutočnosť, že legislatíva ešte stále neumožňuje takéto zníženie ceny propagovať ako zľavu. Motiváciou zástancov tohto návrhu teda nie je poskytovanie zľavy ako takej, ale iba jej propagácia. Zákon v navrhovanom znení teda devalvuje charakter a poslanie lekárne ako zdravotníckeho zariadenia a z liekov a zdravia robí bežný tovar s exponovaným marketingom. Nevyhnutným dôsledkom je koncentrácia a pokles regionálnej dostupnosti lekárenskej starostlivosti.

Zákon tiež zjednodušuje možnosť vývozu liekov. Spolu s ďalšími ustanoveniami inej legislatívnej úpravy, ktorá ďalej zníži ceny liekov na Slovensku, sa z nich tak stane výhodný vývozný artikel, čo nevyhnutne povedie k  významnému nedostatku liekov pre slovenských pacientov a k obmedzeniu možností farmakoterapie.

Tieto, i mnohé iné pripomienky, ktorých odborná i laická verejnosť počas pripomienkovania návrhu Zákona vzniesla viac ako 1000, neboli predkladateľom akceptované, dokonca ani prerokované!!!

Obávame sa preto, že schválením Zákona v predloženom znení sa bude naďalej deformovať prístup k spotrebe liekov ako na strane štátu, tak aj na strane pacientov, čo  nakoniec povedie ku zvýšenej záťaži verejných financií i samotnej verejnosti.

Veríme, že naše argumenty, ako aj vývoj v oblasti ekonomiky liekovej politiky, v spotrebe liekov a v nazeraní pacientov na lieky, liečbu a prevenciu a ochranu zdravia, a najmä Vaša politická zodpovednosť Vám vytvoria priestor pre správne rozhodnutie neuprednostniť skupinový pred verejným záujmom a nepodporiť prijatie tohto zákona v predkladanej podobe.

Za Vaše porozumenie a pozornosť Vám v mene lekárnikov a pacientov ďakujeme.

S úctou

za Prezídium ALS
Mgr. Igor Minarovič, PhD.
viceprezident
doc. PhDr. Ing. Julo ONDREJ, PhD.,
generálny riaditeľ
Asociácia lekárnikov SlovenskaČítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.