Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Zbyněk Vybíral, Jan Roubal
Současná psychoterapie
38,43 EUR
(1 157,74 SKK)
Michael Halaška et al.
Urogynekologie
64,84 EUR
(1 953,37 SKK)
Elena Paulenová
Dobré slovenské múčniky
9,41 EUR
(283,49 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/2 - Zdravotnícka legislatíva - Pôvodný článok
utorok, 16. September 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Kartely a monopoly verzus lekárne v kontexte zákona o lieku
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 3.8.2011

Zákon o lieku ako zákon zákonov pre lekárnikov i pacientov je už pridlho so všetkou silou protichodných zručností gladiátorských praktík v biznise na svete, kde je vraj dovolené všetko. Naozaj všetko?! Sme už jasne iba vyjazdené koľaje na ceste kartelov a monopolov nemoci z moci za všetky Judášove drobné?!

Zákon sa dostal do kola ďalšieho čítania... a je v logistickej receptúre prijatia v kontexte navrhovateľa. Otázky a podobne aj pripomienky smerujúce k základnému lekárnickému zákonu nám lekárnikom dali poriadne „zabrať“! Škoda, že len lekárnikom a ich lekárňam a pacientom! Zrejme zákonodarcom a „iniciátorom“ z kruhu sponzorov a finančných investorov asi nie. Tí totiž nikdy nemali na presadenie svojich záujmov lepšiu pôdu a vietor ako dnes. Dnes je tu „demokracia“ a jej slúžky pre predátorov a sponzorov. Na úkor logiky, rozumu, citu, ekonomiky a hlavne celého manažovania liečby pacientov liekmi a radami v lekárňach.

Byť v súčasnosti na Slovensku chorým a byť lekárnikom ako majiteľom verejnej lekárne najmä vtedy, ak zdravotníctvo absolvuje len ďalšiu navonok síce amatérsku liečbu a jasne profesionálne sleduje záujmy konečne dostať legislatívu bieleho rezortu a zdravotného poistenia pod kuratelu známych žraločích tlám, nie je vôbec jednoduché... Nedá mi na základe svojich skúseností s manažovaním majiteľov lekární dôvodiť v názore oponenta, že tieto tzv. rozhodnutia od „stola“ boli už dávno a dlhodobo pripravované a to tak, aby sa do toho čo najmenej zapojila odborná verejnosť. Pripomienky odbornej verejnosti i profesijných organizácii zastupujúcich záujmy lekárnikov a majiteľov verejných lekární vôbec neboli akceptované a to napriek svojej vysokej právnej a manažérskej fundovanosti! Do praxe sa teda podľa očakávaní dostanú zákony o lieku a zdravotných poisťovniach také, ktoré sú buď nevykonateľné alebo jasne protiústavné.

Proste skrátka a jasne: politici a ich sponzori, ktorí si vedia urobiť na úkor pacientov biznis zo všetkého vždy a všade, kde tečú zo zákona zdroje do systému s jasným zámerom poskytovania zdravotnej aj lekárenskej starostlivosti a ktorí si vedia z koláča odkrojiť vždy s tou najlepšou „višničkou“, nepotrebujú odbornosť a profesionalitu. Lebo tá je prekážkou pre manažérov biznisu za každú cenu a v každom čase a priestore. Naozaj, bez komentára asi treba uviesť aj to, že k zákonu o lieku bolo vznesených Asociáciou lekárnikov Slovenska a Slovenskou lekárnickou komorou viac ako tisíc (1000) adresných a vysokoodborných pripomienok, návrhov a odporúčaní, čo svedčí o jeho „kvalitnej príprave" ministerskými superodborníkmi a biznisporadcami ekonomických a finančných predátorov. V tomto prípade tam explicitne chýbalo nielen právne vedomie, ale aj spoločenské svedomie. Zdá sa, že bezsvedomie a bezvedomie už bude hrať prím v slovenskom zdravotníctve. Navždy?!

Na základe doterajších skúseností a analýz mám mravnú povinnosť jasne pomenovať tento stav a hlavne povedať aj to, že tieto kroky vlády a politikov nie sú nič iné ako „Zombie“. Život aspoň v demokracii ak existuje v tomto regióne, si bude v najbližšej budúcnosti „priať“, aby hlúposť hlavne politická, ktorú možno nazvať aj účelovou slepotou, bola trestným činom. Pretože v prípade zákona o lieku bola jasne nám odborníkom odopretá slušnosť a demokracia, ktorá je pod tlakom monopolizácie a kartelizácie lekárenstva a zdravotného poisťovníctva tiež jasne na úteku, a mal by byť na ňu vydaný zatykač...! Je totiž prinajmenej podozrivé, že si nikto z politikov „nestihol nevšimnúť“, kto a čo všetko je za tým a pod akou kuratelou a prečo sa deje monopolizácia a kartelizácia zdravotníctva (aj lekárenstva) a to ako sa likviduje slobodné lekárnické povolanie (poslanie) a dostupnosť liekov?!

V našom Slovensku však všetky cesty už nevedú do Ríma, iba ak do žraločieho..., kde je všetko podriadené synergii moci, peňazí, kapitálu a nakoniec aj politiky. Výsledkom toho biznisu v politike je aj Zákon o lieku pred schválením! Oligarchia tak bude vlastniť cez subodvetvia zdravotníctva vlastne všetkých voličov, apropo pacientov, teda vlastne cca 5,5 milióna rukojemníkov! A toto nie je len podozrivé, ale hlavne nebezpečné! Predsa plánom pre zdravotníctvo nemôže byť len a len obchod (ako sprofanovane začína rezonovať tento pojem) alebo máte iný názor?! Ak áno, tak prečo asi?! Nie je to decimácia demokratických hodnôt a etických hodnôt a devalvácia podstaty človečenstva?!

Zhrniem to tým, že úplne jasne a konštruktívne konštatujem, že manažment Slovenskej republiky je katastrofálny okrem iného aj tým, že otvoril hranice nájazdom hord povyšujúcich peniaze a moc nad všetko ľudské a cicajúcich zdravie a život za peniaze zdravých i nemocných pacientov. Práve toto „manažovanie“ umožnilo urobiť z verejných zdrojov súkromný kapitál a z legislatívy nástroj na bezredukčný metabolizmus konzumujúci a tráviaci všetko, kde sa zo zákona musia podieľať a podeliť všetci občania Slovenska. Aj týmto spôsobom sa skladáme všetci na to, aby sa odbornosť strácala a strácala a slabla...

Preto zodpovedne za seba a aj za pacientov a platiteľov zdravotného poistenia, žiadam tento manažment Slovenska, aby okamžite vrátil do života občanov kvalitu a odbornosť. Ináč budú peniaze zarobené na nemoci pacientov obyčajným podvodom a nezákonným obohatením!

Druhé čítanie k 140 – tkovému zákonu je čo nevidieť TU. O jeho prečítaní dobre vyškolenými analfabetmi sme rozhodli vo voľbách, ale o jeho výklade a aplikácii ešte môžeme rozhodnúť, aj protestmi, aj otvorenou konferenciou prezentujúcou názory konštruktérov i oponentov z pohľadu dôvodov, príčin i dopadov na lekárne, verejnosť... a aj zapojením autorít z oblasti práva a farmácie a tiež aj medializáciou hráčov, ktorí už vôbec nechcú byť v tieni. Veď prečo už?! Niekedy je pre nich tá pomaly najhoršia známka pre ministra tá najlepšia, a všetci vieme prečo. Duchaprítomnosť sa takto pomaly, presne a adresne mení na duchaprázdnosť! A je smutné, že tento stav je tu a možno aj z titulu ľahostajnosti pacientov či voličov aj vyhovujúci, stručne povedané, je to nebezpečne škodná misia! A tak, ak sa 140 dotlačí po druhom čítaní do “počítateľského či kalkulačného denníka“ žraločích tlám, potom sa bude ešte sofistikovanejšie presmerovávať tok našich peňazí do tých kont. A to za každú cenu, aj cenu lekárnika, aj cenu pacienta. Pritom si uvedomme, že toto bude cena zaplatená v našej bezcennosti..., stačí len byť naďalej zbabelý, ľahostajný alebo aj rektoskopický a utilitárne spôsobilý!!! A duchaprázdno bude ešte bolestivejšie za obomi stranami táry. Krajčír chodí otrhaný, obuvník bosý...lekárnik bude bez lekárne, pacient bez liekov... a žralok bude naďalej predátorom bez pravidiel a to preto, že sme ho naučili plávať aj v piesku a aj na kameňoch. A to len preto, že sme (budeme) v ťahu, ak nebudeme na ťahu, hoci sme boli na ťahu. A sme vôbec ešte za oboma stranami táry?! Alebo sme už jasne iba vyjazdené koľaje na ceste kartelov a monopolov nemoci z moci za všetky Judášove drobné?!Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.