Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Richard Pupala
Tancom k miliónu... a na Broadway
2,90 EUR
(87,37 SKK)
Britta Schöffmann
Stupnice vzdělání koně
8,65 EUR
(260,59 SKK)
Vladimír G. Načatoj
Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně
26,00 EUR
(783,28 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/2 - Zdravotnícka legislatíva - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

ALS v kontexte predkladanej Novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 28.8.2011

Asociácia lekárnikov Slovenska od svojho vzniku exaktne preferovala vlastníctvo verejných lekární lekárnikmi a svojimi aktivitami i zázemím najmä z manažérskych a ekonomických hľadísk vyvíjala a vyvíja aktivity jasne smerujúce a podporujúce aj podporu slobodného a nezávislého lekárnického povolania. Práve preto počas svojej viac ako desaťročnej existencie intenzívne upozorňovala na možné riziká skryté v manažmente, ekonomike, marketingu i konkurencii v dimenziách verejných lekární a to najmä z pohľadu spornej legislatívy presadzovanej na základe buď skupinových a sponzorských ako aj záujmov niektorých finančných skupín na Slovensku.

Za najzávažnejší pomerne kritický stupeň rizika pre verejné lekárne z pohľadu lekárnikov ako majiteľov považuje ALS práve nedodržiavanie a jasné porušovanie súčasných zákonov a ich obchádzanie najmä na strane politikov, exekutívy a mnohých majiteľov či prevádzkovateľov verejných lekární z radov nelekárnikov a tiež aj to, že sa vo verejnom lekárenstve nevyužívajú súčasné platné a činné nástroje legislatívy a exekutívy (napríklad prvky samotnej kategorizácie liekov a podobne) a hlavne kontrolných mechanizmov. Ináč by sa v lekárnictve bezbreho neexperimentovalo a nehľadali by sa cestou legislatívy dimenzie len a len pre biznis s liekmi. ALS vníma lekáreň okrem toho, že je to aj zdravotnícke zariadenie a špecifický „poskytovateľ“ zdravotnej starostlivosti aj ako podnikateľský subjekt, ktorý je potrebné správne manažovať z pohľadu zamestnancov, obchodných partnerov, zdravotných poisťovní a aj neustále sa zvyšujúcej a pomerne intenzívne aplikovanej neetickej konkurencie.

Práve súčasný proces prípravy novely vládneho zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach je svedkom toho, že ani vláda a ani poslanci neakceptujú pohľady, názory, pripomienky a aj odporúčania od tej časti odbornej i laickej verejnosti, ktorá jasne deklaruje potrebu všeobecnej dostupnosti lekárenskej starostlivosti za vyvážených a pre verejnosť prijateľných ekonomických vstupov a potrebu pridanej hodnoty lekárnika (rada, ústretovosť, zodpovednosť, dôvera pacienta...) ako štandardnú kvalitu lekárne. Odbornému i laickému zázemiu je exaktne zrejme, že tento zákon, ktorý chápu najmä lekárnici ako majitelia verejných lekární ako zákon zákonov vôbec nerešpektuje základné princípy lekárenskej starostlivosti a je jasne nastavený „veľkému biznisu“ pre zúročenie investícií do segmentu verejných lekární. V opačnom prípade by sa do zákona nikdy nedostali „fenomény“ vernostných zliav na receptové lieky, delenie zliav medzi pacienta a zdravotnú poisťovňu, legalizácia reexportu liekov alebo akceptovanie sietí verejných lekární. Podľa našich analýz a poznatkov z lekárnickej obce nikto de facto a de jure neodmieta ani konkurenciu ani marketing, ak nie je nátlakovou formou bez etiky, morálky a ekonomických pravidiel. Takému dôležitému zákonu malo jasne predchádzať rokovanie zainteresovaných stránok odbornej verejnosti. Lekárne a lekárnici už pomaly 20 rokov svojim správaním sa k pacientskej verejnosti dlhodobo deklarujú veľmi vysoký koeficient dôveryhodnosti a akceptovateľnosti pacientov, občanov i celej spoločnosti, a napriek tomu sa jej názory „obchádzajú“. Prečo?! Zrejme jasne preto, že to niekomu vyhovuje, že sa menia zákony a normy, ktoré nie je potrebné takto „drakonicky“ meniť, jedine ak pre potreby NIEKOHO. Je obzvlášť zaujímavé, že predkladateľom zákona zákonov nie je lekárnik, ale niekto úplne iný, kto má bližšie k biznisu ako zdravotníctvu...

ALS vyvíja účinný „tlak“ na kompetentné miesta a smerom k lekárnikom ako majiteľom verejných lekární ustavične deklaruje potrebu jednoty a úzkej kooperácie a spoločných postupov. Zástupcovia ALS sa stali členom Komisie pre liekovú politiku vo Výbore pre zdravotníctvo NR SR, kde jasne a nekompromisne deklarovali svoje pripomienky, pozmeňujúce návrhy a odporúčania, ktoré je potrebné „vypustiť“ a ktoré je potrebné „dotlačiť“ do paragrafov zákona, aby zákon bol moderný a spravodlivý ako k lekárňam, tak aj k pacientom. V opačnom prípade bude poškodený ako pacient (znížená dostupnosť liekov), verejné financie (zvýšená spotreba liekov) lekárnik (bankrot, nehomogénne podmienky pre konkurenciu so sieťovými lekárňami). V tomto legislatívnom „klání“ potom nebude víťazom ani pacient a ani verejné financie, ale len a len skupinové záujmy s efektom pripraviť si legislatívu pre vyšší profit z investovania do verejných lekární. O tom svedčí na mieru „ušitá“ táto legislatívna norma ako aj snahy jej tútorov, donorov i obhajcov. ALS svoje pripomienky a návrhy i odporúčania pre zvýšenie informovanosti i edukovanosti ako lekárnikov a pacientov spolu s korešpondenciou na premiérku vlády SR, ministra zdravotníctva SR i poslancov NR SR pravidelne zverejňuje vo svojom médiu Poradca lekárnika i na dostupných internetových portáloch vrátane ostatných médií a v rámci obhajoby „múdreho“ zákona bude takto postupovať naďalej.

Asociácia lekárnikov Slovenska vníma proces schvaľovania tohto zákona veľmi koncentrovane, pozorne a kriticky a nemá záujem, aby sa tento zákon stal len a len predmetom politického boja koalície a opozície, ale aby to bola v prvom rade norma slúžiaca vyvážene pacientom a verejným financiám, bez prvkom preexponovaného biznisu. Aj napriek optimizmu avšak pod tlakom známej reality bude zrejme novela zákona č. 140 o liekoch a zdravotníckych pomôckach prijatá v navrhovanej norme za minimálnej a pre lekárnikov i pacientov nevýznamnej podobe. Prax však jasne ukáže, že to bude veľmi zlé a nevhodné rozhodnutie parlamentu pre pacientov i pre verejné financie, lenže medzitým sa realita posunie ďalej..., siete lekární zmenia majiteľov ako dobrá investícia, ktorej „praje“ aj legislatíva a pacienti len preriedia svoje stavy. Prax v čase po prijatí zákona jasne nastaví zrkadlo nielen politikom, ale najmä lekárnickej verejnosti hlavne smerom k jej slabostiam a nejednote (riadenej), z ktorej sa dá vyťažiť ako marketingovo tak aj profitabilne vyťažiť.

Za Asociáciu lekárnikov Slovenska
Doc. Ing. PhDr. Julo ONDREJ, PhD., generálny riaditeľ ALS
v Martine, 26. 8. 2011


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.