Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Eva Křížová a kol.
Alternativní medicína jako problém
7,35 EUR
(221,43 SKK)
John E. Upledger
Kraniosakrální terapie
7,54 EUR
(227,15 SKK)
Ladislav Špaček
Malá kniha etikety pro každý den
8,60 EUR
(259,08 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/2 - Zdravotnícka legislatíva - Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
nedeľa, 14. November 2018 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

ALS v kontexte predkladanej Novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 28.8.2011

Asociácia lekárnikov Slovenska od svojho vzniku exaktne preferovala vlastníctvo verejných lekární lekárnikmi a svojimi aktivitami i zázemím najmä z manažérskych a ekonomických hľadísk vyvíjala a vyvíja aktivity jasne smerujúce a podporujúce aj podporu slobodného a nezávislého lekárnického povolania. Práve preto počas svojej viac ako desaťročnej existencie intenzívne upozorňovala na možné riziká skryté v manažmente, ekonomike, marketingu i konkurencii v dimenziách verejných lekární a to najmä z pohľadu spornej legislatívy presadzovanej na základe buď skupinových a sponzorských ako aj záujmov niektorých finančných skupín na Slovensku.

Za najzávažnejší pomerne kritický stupeň rizika pre verejné lekárne z pohľadu lekárnikov ako majiteľov považuje ALS práve nedodržiavanie a jasné porušovanie súčasných zákonov a ich obchádzanie najmä na strane politikov, exekutívy a mnohých majiteľov či prevádzkovateľov verejných lekární z radov nelekárnikov a tiež aj to, že sa vo verejnom lekárenstve nevyužívajú súčasné platné a činné nástroje legislatívy a exekutívy (napríklad prvky samotnej kategorizácie liekov a podobne) a hlavne kontrolných mechanizmov. Ináč by sa v lekárnictve bezbreho neexperimentovalo a nehľadali by sa cestou legislatívy dimenzie len a len pre biznis s liekmi. ALS vníma lekáreň okrem toho, že je to aj zdravotnícke zariadenie a špecifický „poskytovateľ“ zdravotnej starostlivosti aj ako podnikateľský subjekt, ktorý je potrebné správne manažovať z pohľadu zamestnancov, obchodných partnerov, zdravotných poisťovní a aj neustále sa zvyšujúcej a pomerne intenzívne aplikovanej neetickej konkurencie.

Práve súčasný proces prípravy novely vládneho zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach je svedkom toho, že ani vláda a ani poslanci neakceptujú pohľady, názory, pripomienky a aj odporúčania od tej časti odbornej i laickej verejnosti, ktorá jasne deklaruje potrebu všeobecnej dostupnosti lekárenskej starostlivosti za vyvážených a pre verejnosť prijateľných ekonomických vstupov a potrebu pridanej hodnoty lekárnika (rada, ústretovosť, zodpovednosť, dôvera pacienta...) ako štandardnú kvalitu lekárne. Odbornému i laickému zázemiu je exaktne zrejme, že tento zákon, ktorý chápu najmä lekárnici ako majitelia verejných lekární ako zákon zákonov vôbec nerešpektuje základné princípy lekárenskej starostlivosti a je jasne nastavený „veľkému biznisu“ pre zúročenie investícií do segmentu verejných lekární. V opačnom prípade by sa do zákona nikdy nedostali „fenomény“ vernostných zliav na receptové lieky, delenie zliav medzi pacienta a zdravotnú poisťovňu, legalizácia reexportu liekov alebo akceptovanie sietí verejných lekární. Podľa našich analýz a poznatkov z lekárnickej obce nikto de facto a de jure neodmieta ani konkurenciu ani marketing, ak nie je nátlakovou formou bez etiky, morálky a ekonomických pravidiel. Takému dôležitému zákonu malo jasne predchádzať rokovanie zainteresovaných stránok odbornej verejnosti. Lekárne a lekárnici už pomaly 20 rokov svojim správaním sa k pacientskej verejnosti dlhodobo deklarujú veľmi vysoký koeficient dôveryhodnosti a akceptovateľnosti pacientov, občanov i celej spoločnosti, a napriek tomu sa jej názory „obchádzajú“. Prečo?! Zrejme jasne preto, že to niekomu vyhovuje, že sa menia zákony a normy, ktoré nie je potrebné takto „drakonicky“ meniť, jedine ak pre potreby NIEKOHO. Je obzvlášť zaujímavé, že predkladateľom zákona zákonov nie je lekárnik, ale niekto úplne iný, kto má bližšie k biznisu ako zdravotníctvu...

ALS vyvíja účinný „tlak“ na kompetentné miesta a smerom k lekárnikom ako majiteľom verejných lekární ustavične deklaruje potrebu jednoty a úzkej kooperácie a spoločných postupov. Zástupcovia ALS sa stali členom Komisie pre liekovú politiku vo Výbore pre zdravotníctvo NR SR, kde jasne a nekompromisne deklarovali svoje pripomienky, pozmeňujúce návrhy a odporúčania, ktoré je potrebné „vypustiť“ a ktoré je potrebné „dotlačiť“ do paragrafov zákona, aby zákon bol moderný a spravodlivý ako k lekárňam, tak aj k pacientom. V opačnom prípade bude poškodený ako pacient (znížená dostupnosť liekov), verejné financie (zvýšená spotreba liekov) lekárnik (bankrot, nehomogénne podmienky pre konkurenciu so sieťovými lekárňami). V tomto legislatívnom „klání“ potom nebude víťazom ani pacient a ani verejné financie, ale len a len skupinové záujmy s efektom pripraviť si legislatívu pre vyšší profit z investovania do verejných lekární. O tom svedčí na mieru „ušitá“ táto legislatívna norma ako aj snahy jej tútorov, donorov i obhajcov. ALS svoje pripomienky a návrhy i odporúčania pre zvýšenie informovanosti i edukovanosti ako lekárnikov a pacientov spolu s korešpondenciou na premiérku vlády SR, ministra zdravotníctva SR i poslancov NR SR pravidelne zverejňuje vo svojom médiu Poradca lekárnika i na dostupných internetových portáloch vrátane ostatných médií a v rámci obhajoby „múdreho“ zákona bude takto postupovať naďalej.

Asociácia lekárnikov Slovenska vníma proces schvaľovania tohto zákona veľmi koncentrovane, pozorne a kriticky a nemá záujem, aby sa tento zákon stal len a len predmetom politického boja koalície a opozície, ale aby to bola v prvom rade norma slúžiaca vyvážene pacientom a verejným financiám, bez prvkom preexponovaného biznisu. Aj napriek optimizmu avšak pod tlakom známej reality bude zrejme novela zákona č. 140 o liekoch a zdravotníckych pomôckach prijatá v navrhovanej norme za minimálnej a pre lekárnikov i pacientov nevýznamnej podobe. Prax však jasne ukáže, že to bude veľmi zlé a nevhodné rozhodnutie parlamentu pre pacientov i pre verejné financie, lenže medzitým sa realita posunie ďalej..., siete lekární zmenia majiteľov ako dobrá investícia, ktorej „praje“ aj legislatíva a pacienti len preriedia svoje stavy. Prax v čase po prijatí zákona jasne nastaví zrkadlo nielen politikom, ale najmä lekárnickej verejnosti hlavne smerom k jej slabostiam a nejednote (riadenej), z ktorej sa dá vyťažiť ako marketingovo tak aj profitabilne vyťažiť.

Za Asociáciu lekárnikov Slovenska
Doc. Ing. PhDr. Julo ONDREJ, PhD., generálny riaditeľ ALS
v Martine, 26. 8. 2011


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2018 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.