Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Marc Richir
Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho
2,32 EUR
(69,89 SKK)
Eva Marie Krämerová
250 plemen psů
12,92 EUR
(389,23 SKK)

365 křížovek (zelená)
4,28 EUR
(128,94 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/3 - Rozhovory - Pôvodný článok
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Klaus Gritschneder: Kto nemá odvahu snívať, nebude mať ani silu bojovať
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 1.9.2011

Klaus Gritschneder študoval komunikáciu, podnikovú ekonomiku, marketingovú- a reklamnú psychológiu na Univerzite Ľudovíta Maximiliána v Mníchove (Ludwig-Maximilians-Universität München). Pracoval ako novinár pre rozhlas a televíziu, ako konzultant pre rôzne PR agentúry. Pán Gritschneder je spoluzakladateľom lekárne Europa Apotheek Venlo, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na poskytovanie lekárenskej starostlivosti cez zásielkový výdaj liekov. Je zodpovedný za riadenie komunikácie s verejnosťou. V roku 2008 vstúpil do Europa Apotheek Venlo lekárnický gigant zo Spojených štátov Medco Health Solutions a získal v nej majoritný podiel. Klaus Gritschneder by si teraz mohol vystierať nohy v kresle v pohodlí luxusného domova v Mönchengladbachu. Pre agilného podnikateľa je však takýto stav dosť nepredstaviteľný…

Zakladateľ lekárne Europa Apotheek Venlo, Klaus Gritschneder má vždy dobré nápady - a tým dáva veciam nepretržitú dynamiku. Ktoré nápady by mohli prilákať viac zákazníkov v roku 2011? Musí zostať zásielková lekáreň Europa Apotheek Venlo aj naďalej inovatívná?
Samozrejme naša lekáreň bude aj v budúcnosti presadzovať inovatívne nápady. Dôraz bude kladený na ešte lepšiu starostlivosť o pacientov. Farmaceutické znalosti a kompetentnosť sa budú posúvať vždy do stredobodu pozornosti.


zdroj: prnewswire.com

V roku 2007 prevzal veľkodistribútor farmaceutických produktov Celesio najväčšiu európsku zásielkovú lekáreň DocMorris za účelom dosiahnutia liberalizácie trhu. Akvizícia neminula ani Vašu zásielkovú lekáreň Európa Apotheek Venlo. V roku 2008 do nej vstúpil lekárnický gigant zo Spojených štátov Medco Health Solutions a získal v nej majoritný podiel. Prečo? Aké konkrétne ciele ste sledovali týmto krokom?
Medco Health Solutions už niekoľko desaťročí pôsobí v oblasti zlepšovania liekovej dostupnosti. Prostredníctvom svojho programu poskytovania starostlivosti pacientovi sa usiluje o jej nákladové zefektivnenie. Tieto skúsenosti sme chceli využiť aj v Europa Apotheek Venlo. Medco je zároveň aj prevádzkovateľom najväčších amerických zásielkových lekární. Chceli by sme profitovať aj z tohto know-how.

Nemeckí spotrebitelia Vám posielajú svoje recepty. Prečo je Europa Apotheek Venlo taká unikátna? V čom tkvie podstata Vašich unikátnych obchodných prínosov (unique selling proposition), ktoré Vaše lekárenské služby značne odlišujú od konkurencie?

Recept na úspech je založený na dôvere, vzťahu medzi pacientom a lekárňou. Úspech je kombinácia kvalitných služieb, spoľahlivých dodávok a peňažných úspor, ktoré sa generujú prostredníctvom našich bonus modelov. Myslím si, že práve táto kombinácia nás odlišuje od ostatných.

Europa Apotheek Venlo spolupracuje v Nemecku s reťazcom drogérií DM. Pacienti tu odovzdávajú predpisy na lieky a neskôr si ich vyzdvihujú na tom istom mieste. Po tom, čo sa čierno-žltá koalícia začala vzďalovať od koaličnej dohody o trvalom zákaze týchto pick-up miest, Federálne ministerstvo spravodlivosti (BMJ, pozn. autora) má v pláne zaviesť prísnejšie požiadavky na prevádzkovateľa. Ako by ste chceli použiť dostupné právne prostriedky na zabránenie zakázu pick-up miest. A prečo?

Pick-up koncept je súčasťou nášho zásielkového predaja a medzičasom sa silne etabloval v Nemecku. Ak je ohrozená lieková bezpečnosť, nežiadúcim výhonkom je naozaj potrebné zabrániť. Vytvorili sme preto návrhy, ktoré by sme radi premietli aj do politického procesu a odbornej diskusie.

Koľko prináša pick-up koncept?
Našimi pick-up bodmi sme zastúpení vo vyše 1.000 filiálkach DM. Odhadujem, že to znamená priemerne 1 milión kontaktov so zákazníkmi denne. To nám pomáha vo zviditeľnení sa. Z tejto situácie ťažíme preto dvojnásobne, jednak z priameho predaja a po druhé zvýšením nášho povedomia.


zdroj: pharmacynews.eu

Europa Apotheek Venlo oznámila začiatkom decembra 2009 kúpu známej značky shop-apotheke.com. Táto transakcia bola schválená 12.11.2009 Nemeckým kartelovým úradom. Ako sa Vám podarilo integrovať služby shop-apotheke.com do Europa Apotheek Venlo?

Shop-apotheke.com zostala nezávislou značkou, ktorá operuje výhradne na internete. Jeho zákazníci sú mladší a majú záujem prevažne o OTC produkty (voľnopredajné lieky, pozn. autora). Shop-apotheke.com teda ideálne dopĺňa Europa Apotheek Venlo.

Ktoré lieky sú dôležitejšie pre Europa Apotheek Venlo? Rx (lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, pozn. autora) alebo OTC (voľnopredajné lieky, pozn. autora)?

Sme poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, preto sú pre nás oba typy liekov rovnako dôležité.

Je pre Vás dôležitá spolupráca so zdravotnými poisťovňami?

Zdravotné poisťovne sú našimi významnými partnermi, s ktorými už tradične úzko spolupracujeme. Najmä v oblasti nových ponúk pre starostlivosť o pacientov stelesňujú pre nás dôležitého rokovacieho a zmluvného partnera.

Lekárnik, ktorý do začiatku roka 2010 bol v Europa Apotheek Venlo zodpovedný pre súlad s právnymi predpismi, v apríli 2010 zažaloval Vašu zásielkovú lekáreň na príslušnom zdravotnom úrade. Dodržujete všetky právne normy a predpisy?

Lekárnik nebol zodpovedný za dodržiavanie zákonov. Jeho pracovnou náplňou bolo správne rozbehnutie zásielkového výdaja v Holandsku. Samozrejme všetko je v súlade so všetkými zákonmi, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o našich pacientov v Nemecku.

Čo písomné obvinenie? Je prípad uzavretý? S akým výsledkom?

Proces stále prebieha, takže v súčasnej dobe sa k tomu nechcem vyjadrovať.

Štuttgartský distribútor sortimentu lekárne Celesio rozbehol spoluprácu s americkým zdravotníckym koncernom Medco. Tieto dve spoločnosti vytvorili spoločný podnik menom "Medco Celesio" so sídlom v Amsterdame. Dôraz kladú na medziodvetvové a inovatívne lekárenske služby pre pacientov s chronickými alebo komplikovanými chorobami. Divízie sa nazývajú zásielková lekáreň, domáca starostlivosť, špeciálna farmácia a klinická analýza. Ako napreduje realizácia tohto modelu v Nemecku?

Túto otázku ste mali položiť priamo predstaviteľom Medco Celesio v Amsterdame. Ale som presvedčený, že komplexná ponuka - počnúc analýzou údajov o predpisovaní až po optimálnu liekovú dostupnošt - ide správnou cestou. Cieľom tejto spolupráce je zabezpečenie lepšej kvality života chronicky chorým pacientom a dostať náklady týchto ochorení pod kontrolu. Pilotný projekt Europa Apotheek Venlo v oblasti liečby sklerózy multiplex preukázal dobrovoľnú účasť pacientov a výrazné zvýšenie súladu.

"BIG direkt gesund" chce byť prvou zdravotnou poisťovňou v Nemecku, ktorá poskytne pacientske záznamy spoločnosti Medco Celesio, aby ich podrobil komplexnej analýze. Analytické nástroje Medco Celesio by mali slúžiť ako identifikačný prostriedok na zistenie chronicky chorých pacientov a na zvýšenie účinnosti lekárom predpísanej terapie v ich prospech. V akej fáze sa nachádza tento projekt? Aké sú výhľady na najbližšie 2-3 roky?

Opäť otázka pre našich kolegov v Amsterdame. Ale pokiaľ viem, už sa mnoho poistencov prihlásilo do programu a call centrum v Berlíne nedávno zahájilo svoju prevádzku. Som si istý, že skúsenosť bude pozitívna.

Americká spoločnosť Medco sa najneskôr do roku 2015 chce starať o pacientov v celej Európe. Potenciál úspor je podľa generálneho riaditeľa Davida B. Snow-a aspoň 250 miliárd dolárov ročne. "Čas tzv. brokovnicovej distribúcie liekov končí, mierime k ére presnej medicíny a Medco je vlajkovou loďou tohto hnutia." Povedal David B. Snow. Takže to je celá pointa. Mohli by ste čitateľom priblížiť podstatnú myšlienku? Musia mať z toho lekárnici strach?

Lekárnik sa nemusí báť, práve naopak. Farmaceutické odborné znalosti sa dostávajú do popredia. Podporovať bezpečnosť liekov a sledovať liečebný postup pacientov medzi dvoma návštevami lekára sú dôležitou a podstatnou povinnosťou lekárnika. K tomu prichádzajú niektoré novinky, ako napríklad na mieru šitá "personalizovaná medicína", v ktorej rastie dopyt po odbornosti lekárnikov.

John Chave, generálny tajomník Združenia lekárnikov Európskej únie (PGEU) odmietol myšlienku s logom EÚ a s centrálnou databázou. Podľa neho sa logá na internete dajú ľahko sfalšovať. Podľa mňa John Chave týmto nepriamo spochybnil aj oprávnenosť existencie nemeckého registra zásielkových lekární DIMDI. Máte pre takú kritiku pochopenie?

Nie. Internet sa stal súčasťou nášho života so všetkými jeho výhodami, ale aj včítane všetkych rizík. Je preto dôležité dať spotrebiteľom do rúk jednoduchý spôsob na to, aby odlíšili renomovaných výrobcov a dodávateľov od šarlatánov. Logo je jednou správnou alternatívou z možných riešení. Myslím si, že je dobré, keď sa usilujeme o riešenie na európskej úrovni.

Na webe dnes nájdeme širokú paletu aplikácií, ktoré v sebe integrujú elektronický podpis, a tým ručia za pravosť, integritu, dôveryhodnosť a záväznosť. Prečo sa dištancuje PGEÚ od takýchto riešení? Môže to byť kontraproduktívne.

Európska komisia sa zaoberá týmito otázkami už niekoľko rokov. V súčasnej dobe prebieha verejná diskusia o aktualizácii akčného plánu eHealth, ktorá bola prijatá v roku 2004 a realizovaná by mala byť do roku 2020. Ale existujú aj projekty, ako je napríklad EPSO, v ktorých sa vynárajú práve tieto otázky v súvislosti s komunikáciou a cezhraničnou výmenou elektronických zdravotných záznamov.

e-Health je jednou z priorít EÚ v rámci iniciatívy i2010 na podporu inovácií a pracovných miest. Regionálne zdravotné siete, elektronické zdravotné záznamy a vývoj zdravotnej karty (e-Card) viedli ku vzniku tzv. "e-Healt priemyslu". Výbor EP sa domnieva, že tento sektor má potenciál stať sa tretím najväčším priemyslom v oblasti zdravotníctva. Vzbudzuje to logicky obavy o primerané, náležité a bezpečné spravovanie dôverných dát pacienta. Poznáme dokonca aj precedens z roku 1999. Islandský snem predal celkový genetický potenciál svojich voličov súkromnej firme, ktorá ho odvtedy komerčne zhodnocuje, napríklad cez internet. Ako hodnotíte riziko v oblasti e-Health-u?

Myslím si, že skôr či neskôr eHealth skutočne dostane zásadnú dôležitosť. Elektronický zdravotný záznam významne prispeje k zlepšeniu kvality starostlivosti. Lekárne dostanú prístup ku kompletnej histórii záznamov pacienta, čo napomôže k dokonalejším vylúčeniam interakcií medzi naordinovanými liekmi. Toto je skutočný prínos pre pacienta. Treba pritom klásť dôraz na bezpečnosť zobrazovaných zdravotných záznamov, na dostupnosť, spoľahlivosť a kvalitu poskytovaných služieb. Už v samom zárodku treba zabrániť ich možnému zneužitiu. Podobné systémy sú vo Švédsku, Holandsku a v Anglicku bezpečné. Vyžaduje si to viac osvetovej práce medzi zúčastnenými stranami s cieľom získať ich širokú podporu a prijateľnosť.

Čo je Vašim poslaním v Európskom združení zásielkových lekární (European Association of Mail Order Pharmacies – EAMSP, pozn. autora) ?
Som jedným zo zakladateľov združenia a od jeho založenia pôsobím v jeho vedení. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia som bol poverený prevzatím úlohy generálneho tajomníka. Budem zodpovedný za komunikáciu, aby som posilnil vnímanie združenia vo verejnosti.


Aké ciele sleduje EAMSP?

Hlavnou úlohou združenia je zastupovať záujmy svojich členov v politickej debate. Ďalšou úlohou je aj výmena tzv. „best practice“ a skúseností medzi zásielkovými lekárňami z rôznych krajín. Švédsko, Holandsko a Veľká Británia už toho naimplementovali veľa. Ono sa to prekrýva s tým, čo by sme radi presadili aj v Nemecku alebo na Slovensku. Vzájomným dialógom sa môžeme len obohatiť.

Až na jednu výnimku, členovia EAMSP sa zameriavajú na nemecký trh. Je komplementárny trh EHS (Európsky hospodársky priestor) pre ostatné zásielkové lekárne nezaujímavý?

Nie, určite nie. Nemecko je najväčším trhom so schváleným zásielkovým výdajom liekov v Európe. Je to jeden z dôvodov, prečo mnohé zásielkové lekárne pôsobia práve tu. V mnohých iných krajinách si ešte treba počkať na schválenie zásielkového vydaja liekov (viazaných na recept, pozn. autora). Podpora tohto procesu je jedným z úloh združenia.

Ďalšie dôležité témy pre najbližšie roky?

Myslím si, že v nasledujúcich rokoch sa združenie musí sústrediť predovšetkým na 3 oblasti. Na prvom mieste je lieková bezpečnosť, interakcie, zabránenie falšovaniu liekov a správne odborné poradenstvo. Druhou oblasťou je posilnenie odbornej kompetentnosti lekárnika v poskytovaní lekárenskej starostlivosti cez rôzne programy pre pacientov. A po tretie musí dôjsť k pokrokom v oblasti elektronických pacientských záznamov a elektronického predpisovania liekov.

Na čo ste vo svojej podnikateľskej kariére za posledných rokov obzvlášť hrdý?

Etablovaním zásielkového výdaja liekov v Nemecku sme na ťažkom a vysoko regulovanom trhu lekárenskej starostlivosti vytvorili pre pacientov novú ponuku a postarali sme sa prvýkrát o hospodársku súťaž. Ukazuje sa, že zo súťaže ťazí systém a je to aj v prospech pacientov. Vyššia kvalita pri nižších nákladoch.

Očakávali by ste od spoločnosti viac odvážnosti a ochoty niesť riziko?

Som presvedčený, že na trhu je dosť ľudí, ktorí sú ochotní vyrukovať s novými nápadmi. Potrebujeme však väčšiu spoľahlivosť právneho rámca. Kompromisy sú nevyhnutné, ale chýbajú skutočné osobnosti, akých sme tu v politike mali pred tridsiatimi rokmi.

Spoznal som Vás ako dobrého organizátora, otvoreného, žoviálneho človeka a veľmi motivovaného riadiaceho pracovníka. Kde pramení tá sila, ktorú okrem riadiacich pracovníkov potrebujú aj všední ľudia? Sila, ktorá je nevyhnutná vtedy, keď je po zábave a motivácii, keď zabehané metódy neúčinkujú, triky sa vystrielali a napriek tomu úloha nie je splnená a vytúžený cieľ je ešte v nedohľadne?

V tejto súvislosti si často spomeniem na porekadlo, ktoré ma sprevádza na cestách: „Kto nemá odvahu snívať, nebude mať ani silu bojovať." Neviem si spomenúť na autora, ale viem, že vízia je predpokladom aj pre tie vzdialené ciele.

Používate opätovne použiteľné nákupné tašky?

Jasné. Som presvedčený, že životné prostredie si zaslúži našu pozornosť a starostlivosť.

Obnovitelné zdroje energie sú dobré pre našu planétu a sú prospešné aj z pohľadu dopadov. Čo si o tom myslíte?

V súčasnej dobe dochádza k diskusii o výmene jadrovej energie, a sami vidíte aj to, ako rýchlo sa menia názory. Prajem si riešenia zbavené dogiem a zaujatostí, čisté posúdenie príležitostí a rizík a následné prijatie rozhodnutí. Unáhlené, populistické reakcie na udalosti nenapomáhajú riešeniam dôležitých otázok, akými sú napríklad dlhodobé dodávky energie.

Pán Gritschneder, ďakujem Vám za rozhovor!

Gramatické a štylistické úpravy:
Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu v Komárne
Dátum a miesto rozhovoru:
08.04.2011, Düsseldorf (Nemecko), Wöllhaf Konferenz- und Bankettcenter
Autorizácia rozhovoru:
Nemecký prepis rozhovoru bol autorizovaný dňa 13.07.2011, Klaus Gritschneder v nemeckom prepise nič nezmenil. K slovenskému prekladu autorizáciu nepožadoval.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.