Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Manfred Prior
Jak (si) pomoci volbou správných slov
7,59 EUR
(228,66 SKK)
Anatolij Někrasov
Hledání dokonalého partnera
9,49 EUR
(285,90 SKK)

Magnetická záložka - Méďa
1,77 EUR
(53,32 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/3 - Rozhovory - Pôvodný článok
nedeľa, 28. Február 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 9:10

Julo Ondrej: Reformy nemôžu robiť diletanti, amatéri a už vôbec nie devianti
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 20.10.2011

1. časť trojdielneho rozhovoru / Doc. Ing. PhDr. Julom Ondrejom, PhD. absolvoval štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove, na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na ESF v Brne, vedecko - pedagogickú kvalifikáciu si zvyšoval na Univerzite T. Ševčenka v Kijeve a na univerzite v Budapešti, venoval sa problematike transferu kreativity z pohľadu individualizácie a socializácie v riadiacich procesoch, pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, ako námestník riaditeľa a riaditeľ štátnych podnikov v Martine, neskôr ako predseda predstavenstva v obchodných reťazcoch a finančných spoločnostiach. Od roku 2000 je generálnym riaditeľom Asociácie lekárnikov Slovenska v Martine a šéfredaktorom časopisu Poradca lekárnika, kde vedie najmä konzultačný a poradenský servis pre majiteľov verejných lekární. Absolvoval študijné a pracovné pobyty v Nemecku (Mníchov, Norimberg), v Poľsku (Lodž), v Maďarsku (Budapešť, Pécs), v Izraeil (Tel Aviv), v Sudáne (Chartúm), v Líbyi (El Djoff, Al Khufrah), v Tunise (Nefta, El Jerrid), tiež sa zúčastnil pobytov v Angole, v Západnej Sahare a v USA.

Rozhovor s Julom Ondrejom
Doc. Ondrej často tvrdí, že „... najsilnejšou stránkou človeka sú jeho slabosti, pretože práve tie ho ovládajú...a že kvalitu života človeka na svete ovplyvňuje najmä ľudská ľahostajnosť, nezáujem, bezmocnosť, zbabelosť a zneužívanie moci pre osobný prospech...“
Ako by ste definovali svoju profesiu?

Náročná a zodpovedná s nábojmi vyžadujúcimi konštruktívnu kreativitu a invenciu človeka. Poradenský, informačný a konzultačný servis pre lekárnikov si vyžaduje celého človeka a pomaly celý deň. Myšlienka a nápad na radu či odporúčanie nečaká, vyžaduje si koncentráciu, čas a znalosť problematiky. A lekárnik, ktorému je potrebná aj odbornosť z oblasti manažovania lekárne musí mať validné a relevantné podklady pre svoje rozhodovanie, aby obstál pred pacientmi a aj pred konkurenciou. Podobne je to aj s tvorbou a redigovaním Poradcu lekárnika, kde čas limituje pomaly všetko, čo sa má v kvalite svojho pútavého obsahu a obrazu dostať k čitateľom. Manažovať asociáciu a byť tvorivý a originálny na pulze potrieb ľudí za tárou je príležitosť a výzva súčasne, ktorá ak sa pretaví do adresnosti a do zodpovednosti určite stojí za to.

Čo je poslaním Asociácia lekárnikov Slovenska,?

Asociácia lekárnikov Slovenska (ALS) je občianske združenie majiteľov verejných lekární lekárnikov, ktoré vzniklo na spoločenskú objednávku nespokojných lekárnikov s legislatívnym a ekonomickým vývojom v lekárenstve. Podotýkam, že táto iniciatíva nebola „truckomorou“, ale jasným konštruktívnym krokom ako v danom čase a priestore a najmä v budúcnosti riešiť existenčné problémy a reagovať na potenciálne riziká vo verejnom lekárenstve a samozrejme aj odvrátiť dané hrozby. Verejné lekárne boli v období vzniku ALS pred kolapsom, boli zadlžené, zdravotné poisťovne im neplatili za už vydané lieky, dlh sa neustále zvyšoval a okrem toho sa uvoľnila legislatíva smerom k potenciálu liberalizovaného vlastníctva lekární, čo ohrozovalo ako existenciu lekární tak aj pacientov z titulu uprednostňovania biznisu pri rešpektovaní nekalej a nemravnej konkurencie. ALS cítila potrebu na základe jasnej profesionálnej výzvy, že je potrebné lekárnikov pripraviť najmä na to, že okrem jednej odbornosti v oblasti farmácie sa musia čo najskôr stotožniť s novou odbornosťou a to s nevyhnutnými činnosťami vlastne majiteľa malej firmy. A tak ALS začala zdôrazňovať firemné potreby lekárnika a vyvíjať aktivity smerom k manažérskej edukácii, k vedeniu konzultačného a poradenského servisu pre majiteľov lekární lekárnikov v oblasti riadenia lekárne, ktorá ako firma má svojich zamestnancov, obchodných partnerov, obchodné vzťahy a podobne. Týmto smerom sa uberá jej činnosť doteraz a tomu je zameraný aj obsah webovej stránky ALS a Partnera a tiež aj Poradcu lekárnika. Samozrejme, že ALS „uvoľnila“ a nasmerovala svoj potenciál aj v rámci obhajoby práv a potrieb lekární na úrovni lekárnickej legislatívy a spolupráce s distribučnými spoločnosťami, bankami, poisťovňami a podobne. ALS má svojich významných zástupcov vo Výbore pre zdravotníctvo NR SR, v liekovej komisii MZ SR a očakávame, že bude mať aj svojho zástupcu v kategorizačnej komisii MZ SR. Aby bola účinnosť ALS koncentrovanejšia a adresnejšia a aby pokrývala potrebné manažérske portfólio lekární, preto úzko spolupracuje so strategickými partnermi, napríklad so spoločnosťou PHOENIX – Zdravotnícke zásobovanie, a.s., UniCredit Bank Slovakia, poisťovňou UNIQA, Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave a Ekonomickou fakultou UMB v B. Bystrici. Poslaním ALS je exaktne motivačne poskytovať kvalitné služby a servis pre majiteľov verejných lekární a naučiť využívať vo svojej práci zdravotníckeho zariadenia aj vedomosti, skúsenosti, poznatky i vlastnosti manažéra lekárne.

V mene ALS ste 23.-ho apríla 2009 podpísali zmluva o spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej bystrici. Čo je predmetom tejto spolupráce?

ALS nemala a nemá záujem z pohľadu svojej činnosti a odbornosti „vstupovať“ na územie farmácie a tak robiť niečo, čo vedia iné inštitúcie zvládnuť exaktnejšie a odbornejšie na vyššej úrovni, ako napríklad SLeK. My hovoríme, že lekáreň je malá firma a tá, ak má dobre fungovať pre potreby pacientov, tak sa musí správne manažovať aj ako obchodná spoločnosť. Čo predsa len má svoje špecifiká manažovania aj zdravotníckeho zariadenia. Na Ekonomickej fakulte UMB sa ešte nedávno študoval odbor manažment zdravotníckych zariadení a okrem toho sú tam výborní pedagógovia na katedrách verejnej ekonomiky, marketingu a malých podnikov, ktorých prácu a aktivity som poznal a pripadalo mi akosi samozrejme ich osloviť s témou spolupráce. Okrem toho, že je tam vedecký a pedagogický potenciál znalý tejto problematiky, má fakulta prostredníctvo študentov bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského štúdia úžasné dimenzie pre bifurkačnú aplikáciu aj otázok ekonomiky a manažmentu verejných lekární. Veď už len zvládnuté témy v diplomových prácach, ktoré sú postavené veľmi reálne z pohľadu ich aplikácie sú potenciálom pre potrebné poznatky, ktoré sa oplatí vedieť za tárou. Spolupráca je veľmi otvorená a praktická a s pozitívnym efektom pre obe strany, napríklad v redakčnej rade Poradcu lekárnika je zástupca fakulty, máme pravidelné odborné analýzy a príspevky na portáli a v časopise. My zasa navrhujeme problematiku a témy pre bakalárske a diplomové práce pre študentov s témou manažovania a ekonomiky i marketingu verejných lekární. Tiež ako ALS sme súčasťou ich niektorých vzdelávacích projektov a programov. Obdobne uvažujeme o intenzívnejšej spolupráci v rámci manažovania lekární s FaF UK v Bratislave a s UVL a F v Košiciach.

Čo si myslíte o reformách zdravotníctva za uplynulých 20 rokov?

Možno klasik by povedal, že nič dobré! Ale je to tak! Politici doteraz nevyužili potenciál, ktorý tu bol a ešte aj je. Reformy nemôžu robiť diletanti a amatéri a už vôbec nie devianti, nech sú politici alebo „zdravotníci“. Totiž práve zdravotníctvo takýchto ľudí nepotrebuje, hoci pritom všetci „zodpovední“ deklarovali a deklarujú, že sa jedná o prioritu a skutočnú hodnotu v spoločnosti pre ľudí. Lenže realita je opakom. Na zdravie a sociálne zázemie je citlivý každý a systém je nastavený na jednej strane tak, že všetci platia do zdravotného poistenia odvody v zmysle solidarity, aj keď štát dehonestuje solidaritu tým, že za „svojich“ platí menej a na druhej strane zasa tak, že neexistuje relevantný mechanizmus na kontrolu efektivity alokovaných zdrojov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov. Mám presvedčenie, že aj napriek „suchotám“ vo verejných financiách je zdrojov pomerne dosť, len systém je nastavený až príliš politicky a lobisticky na manažérskych postoch a tak sa všade kradne a predražuje a potom sa zdroje nedostanú tam, kde majú, teda k pacientovi. Chýba dôsledný mechanizmus kontroly aj s postihmi. Nateraz v tomto systému sú výnimkou jedine verejné lekárne, kde sa nekradne a nekorumpuje a pacient má všetko pre svoje zdravie a podobne je na tom aj súkromný lekársky a diagnostický sektor. Predsa nie je možné, aby ekonomická a manažérska racionalita bola ovplyvňovaná ľuďmi, ktorí robia všetko preto, aby na verejných zdrojoch „nekresťansky“ zbohatli, buď na províziách za predražené kontrakty alebo priamo úplatkami. Ak toto funguje ešte aj po 20 – tich rokoch po zmene režimu takto, tak tu žiadne reformy neboli, len deformácie odbornosti a morálky. Ak tu bude fungovať permanentné zadlžovanie bez osobnej zodpovednosti manažérov z radov politických nominantov a potom následne oddlžovanie z verejných zdrojov aj naďalej, tak nehovorme o reforme! Doterajšie kroky vlády a parlamentu v reforme zdravotníctva znamenali len bezbrehé experimentovanie a rozkrádanie. A tiež to, že sa vždy legislatíva „šila“ na mieru politikom a ich sponzorom a že všetko sa len kamuflovalo bez jasnej koncepcie a postupnosti nastaviť systém efektívne na reálne zdroje a na zadefinovanie potrieb a nárokov pacientov na zdravotnú starostlivosť. Doterajšie reformy nerešpektovali názory odborníkov na zdravotníctvo a na ekonomiku zdravotníctva. Reformy rešpektovali len jedno a to ako „pomôcť“ investorom správne nastavenou legislatívou zbohatnúť a zabezpečiť rýchlu a efektívnu návratnosť investícií. V slovenskom zdravotníctve vzhľadom na mentalitu a ekonomiku Slovenska je zvrátený tzv. uzavretý kruh, teda systém vlastníctva v rukách jednej záujmovej skupiny od zdravotnej poisťovne, cez nemocnice, laboratóriá a lekárne, kde hrozí ako selekcia úhrad za poskytovanie starostlivosti vo forme uprednostňovania tých svojich, tak aj „nátlak“ na poistencov ostatných zdravotných poisťovní, aby prešli do tej „správnej“. Reformy zdravotníctva určite deformuje aj otázka zisku zdravotných poisťovní. Tu je skôr na mieste otázka, čo sa všetko ešte musí udiať v zdravotníctve a v spoločnosti, aby skutočné reformy robili len a len odborníci a aby reformy boli skutočne efektívne vyvážené medzi ekonomické zdroje a potreby spoločnosti mať zdravých poistencov a správne a efektívne liečených pacientov?!

Dodávatelia liekov, lekárnici a majitelia lekární dlhé roky (1996-2002) úverovali štát. Splatnosť faktúr zdravotných poisťovní sa pohybovala 365 aj viac dní. Myslíte si, že sa ešte dočkajú morálneho odškodnenia alebo aspoň morálneho ĎAKUJEM?

Skúsenosti hlavne na Slovensku hovoria, že tu neexistujú jednoduché a samozrejmé slová ako Ďakujem a Prosím, ktoré sú ináč v každej tolerantnej a múdrej spoločnosti zázračnými slovami. Štát ako univerzálny „výpalník“ to považoval a považuje za samozrejme a pacienti bohužiaľ deformovane hodnotia pridanú hodnotu distribučných spoločností i lekární. Dlh sa síce nakoniec nejako sanoval, ale určite priniesol aj ekonomickú a aj morálnu škodu všetkým členom liekového reťazca. Teraz je na mieste otázka či sa táto „slovenská vzorová“ situácia zopakuje? Pokiaľ bude za tým uzavretý kruh vlastníctva a manažovania poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak nie, teda minimálne tam a preto, lebo verejné zdroje kumulované vo vlastnej zdravotnej poisťovni pôjdu vlastným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako to bude u ostatných ťažko anticipovať, ale systém môže „fungovať“ tak, že sa zaplatia úhrady buď len politicky verným alebo len za neodkladnú starostlivosť, ostatné bude ako rezerva pre ďalšie tunelovanie nemocníc a podobne.


Názory o permanentnej kríze slovenského zdravotníctva sa stali bezobsažnou frázou a často aj PR taktikou politikov. Pokúsme sa v nej rozanalyzovať aspoň tie najdôležitejšie zdecimované alebo zdeformované oblasti. Vertikálna integrácia najväčších poisťovní a kľúčových poskytovateľov. Skutočný problém?

Skutočným problémom slovenského zdravotníctva je to, že tento systém (neporiadok) vyhovuje najmä politickým špičkám a ich regionálnym vazalom, aby naďalej na verejných zdrojoch zarábali a preto nemajú záujem na efektívnejšej kontrole toku financií. Výnimku tvorí súkromný sektor, hoci jeho konečnú skutočnú cenu najmä smerom k dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov nikto nepovedal. Súkromný sektor vniesol systém, kde cena má svoj obsah poskytnutých služieb pre pacienta, avšak už nie cenovo dostupný pre širokú verejnosť. Pravdou je aj to, že do zdravotníctva sa oplatí investovať, nie preto, že je tu dostatok zdrojov, ale preto, že ich efektivitu nikto nekontroluje. Súkromní investori často z iných komodít a z iných dimenzií manažérskych zvyklostí vniesli do zdravotníctva nové prvky zodpovednosti, konkurencie, marketingu, financovania, kontrolingu..., čo je exaktné pozitívum. Ale pravdou je aj to, že tento systém im dovoľuje aj parazitovať na benevolencii politikov za sponzorské a držhubné. A tak „podnikanie“ v zdravotníctve má prvky ekonomickej džungle a eldoráda zároveň. Súčasné zdravotníctvo z pohľadu legislatívy, účinnosti, kvality a dostupnosti akoby v sebe prepojilo to najhoršie z komunizmu a kapitalizmu. Pravda a skutočné potreby poskytovateľov a pacientov sú v tomto štádiu účinnosti legislatívy totálne bezzubé. Ináč by nebolo možné vytvoriť uzavretý kruh vlastníctva zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení a deformovať pojem kvality, účinnosti, pridanej hodnoty a či zisku v zdravotníctve. Toto by mala byť právne účinná téma pre protimonopolné konanie... Skutočný problém je v eliminácii verejnej kontroly a v totálnom naklonení politickej reprezentácii sponzorským záujmov a tiež aj hlbokej morálnej a etickej absencii u politikov a vo verejnosti. A v tom, že zneužívanie moci je ešte vždy bez právneho a morálneho postihu. Politický kapitál nesmie a nemôže byť o sľuboch a zavádzaní. A v zdravotníctve zvlášť!

V Zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach nezostal kameň na kameni. Ktoré sú najvážnejšie nedostatky zákona?

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach je pre lekárne a aj pacientov vlastne skutočným zákonom zákonov. Posledná novela bola exaktne šitá na mieru finančnej skupine a sponzorom politikov. Nerešpektuje skutočné moderné požiadavky verejného lekárenstva a liekového reťazca. Jasne vznikala v réžii záujmových skupín a bez účasti odborníkov z oblasti farmácie a farmakoekonomiky. Nedostatkovej je priveľa. Ale najviac do očí bijú anomálie ďaleko za hranicami absurdity v podobe povolenia sietí verejných lekární, vernostných zliav na receptové lieky, povolenie reexportu liekov..., čo exaktne nahráva sieťovým lekárňam, neetickej konkurencii, preexponovanému marketingu, akceptácii priorít zisku v lekárni, zníženiu kvality a dostupnosti lekárenskej starostlivosti.

Legalizuje sa zákonom doterajšia nezákonnosť?

Bohužiaľ určite. Rozum ostáva stáť nad tým, čo všetko je možné v našej politike a legislatíve. Legalizácia nezákonnosti má zelenú. Tu už nie je čo komentovať bojom proti veterným mlynom! Najbližšia analýza potvrdí ako zlyhali pacienti, lekárnici a hlavne politici, keď sa potvrdí patológia sieťových lekární, vernostných zliav na receptové lieky či povolený reexport liekov a podobne. Slovo musia dostať konečne odborníci na farmakoekonomiku a farmáciu. Predstavivosť prečo došlo k legalizácii nezákonnosti asi nebude mať hranice...ani u pacientov a ani u lekárnikov. Postup voči nezákonnosti však nemôže mať znaky klasického slovenského "frflania", ale vyžaduje si skutočné analýzy z terénu pacientov a lekární čo priniesol tento "ministrov liekový zázrak" pre pacientov, lekárnikov, verejné zdroje a potom jednotná argumentácia u politikov a presviedčanie pre exaktnejšie a dynamickejšie riešenie s prínosom vyššej dostupnosti a kvality účinnosti liekového reťazca.

Julo Ondrej, ďakujem za rozhovor!


Fotoalbum na facebook-u
Dátum a miesto rozhovoru:
14.10.2011, Martin

Autorizácia rozhovoru:
Prepis rozhovoru bol autorizovaný dňa 19.10.2011, Julo Ondrej v prepise nič nezmenil.


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.