Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Peter Bánovčin, Ján Buchanec, Mirko Zibolen
Detská gastroenterológia - Novitates Paediatricae I
5,38 EUR
(162,08 SKK)
Adéla Müllerová
Velká kniha hádanek
12,73 EUR
(383,50 SKK)
Jitka Suchá
Trénink paměti pro každý věk
10,59 EUR
(319,03 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2011/4 - Zdravotnícka legislatíva - Pôvodný článok
streda, 10. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Lieky, vernostné systémy, finančná oligarchia a troška matematiky
Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident, Asociácie lekárnikov Slovenska - 5.12.2011

Je absolútne nemorálne, aby človek, ktorého bačovanie v rezorte má za následok 100%-ný nárast spoluúčasti pacientov hovoril o tom, že chce zákon pre pacienta, chce nižšie zisky lekární a najmä, lacnejšie lieky pre pacientov. Na niečo takéto treba mať namiesto žalúdka azbestové vrece. Už je to jedno, na veci sa nič nemení, zákony sú realitou. Ako lekárnikovi mi nezostáva nič iné, len si ich naštudovať a prispôsobiť sa im. Tak som začal študovať… (Tento článkok bol zverejnený ako Úvodník v Poradcovi lekárnika č. 11/2011, str. 3-4.)

Tak nám pán prezident podpísal zdravotnícke zákony. Zaujímavé, pred necelým rokom mal viacero ostrých pripomienok, hlavne k vernostným systémom, a novelu Zákona o liekoch vrátil do parlamentu. Dnes, i keď sa v sporných ustanoveniach prakticky nič nezmenilo, už pripomienky nemá. Prečo asi? Aká bola “cena” jeho názoru a svedomia?

Jednou z kľúčových otázok sú vernostné systémy. Bohužiaľ. Zákon nerieši bezpečnosť pacienta, odbornosť lekárnika, verejné zdravie… iba financie. Asi to odráža hodnotový rebríček pána ministra. A nielen jeho. Aj veľkých hráčov, ktorí ťahali nitkami…

Ale späť k vernostným systémom. Zákon v tomto bode o. i. hovorí, že “…držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti pri poskytnutí alebo sľúbení zľavy poistencovi poskytne súčasne zľavu aj zdravotnej poisťovni, a to najmenej vo výške 50% zo sumy zľavy poskytnutej alebo sľúbenej poistencovi; v takomto prípade nemusí zostať zachovaný pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca ustanovený osobitným predpisom.”
Keďže sa chcem zodpovedne pripraviť, počítam svoje možnosti i možnosti konkurencie. A práve tu ma zaujali viaceré čísla.

V spojitosti so schvaľovaním Zákona o liekoch sa veľmi často spomínala nemenovaná finančná skupina a jej sieť lekární. Tú tvorí 91 lekární (údaj k 9.10.2011). Z celkového počtu lekární na Slovensku (1992) to tvorí 4,56%.

Finančná skupina je tiež vlastníkom zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorej poistný kmeň tvorí 1,4 mil. poistencov a podiel na trhu zdravotného poistenia je teda cca 26,6%.

A ešte jeden dôležitý údaj – na Slovensku sa ročne predpíše takmer 100 mil. balení liekov.

Zadanie je dostatočné, poďme na matematiku

Spoločnosť prevádzkujúca spomínanú sieť lekární ukončila rok 2009 s nekonsolidovaným ziskom vo výške 173,3 tis. €. Ak sa teda sieť podieľa na celkových nákladoch na lieky čiastkou zodpovedajúcou ich podielu na trhu (4,56%), ročne vydajú jej lekárne asi 4,56 mil. balení liekov. Ak by sa teraz spoločnosť rozhodla celý svoj zisk venovať pacientom na zľavách a rozpočítala ho na každé jednotlivé vydané balenie, celková zľava na balenie by predstavovala 0,04€. A to sa ešte o tento “balík” musí podeliť pacient a zdravotná poisťovňa v pomere 2:1. Samozrejme, môžeme počítať s tým, že zisk v roku 2009 produkovala len asi polovica súčasného počtu lekární, navyše vernostný systém určite povedie ku zvýšeniu obratov a teda i ziskov. I keby však nárast spôsobený všetkými týmito faktormi dosiahol nepravdepodobných 500%, stále hovoríme o zľave 0,20€, teda asi 13 centov pre pacienta a 7 pre zdravotnú poisťovňu. Každá väčšia zľava by s určitosťou viedla k negatívnemu hospodárskemu výsledku.

Naozaj?

Podľa publikovaných údajov priemerná spoluúčasť pacienta na farmakoterapii, rozumej priemerný doplatok za liek, za posledné 2 roky stúpol z 2,80€ na 5,70 €. Zľava 13 centom pacientom asi moc nepomôže, ale predsa… počítajme:

Sieť vydá ročne 4,56 mil. balení liekov. Ak uplatní spomínanú priemernú celkovú zľavu 20 centov na každé vydané balenie lieku hradeného z poistenia, vynaloží na tieto zľavy 912 tis. € (porovnaj so ziskom za rok 2009!), ktoré sa prerozdelia medzi pacientov (608 mil. €) a zdravotné poisťovne (304 mil. €). Ak má zdravotná poisťovňa tej istej skupiny 26,6%-ný podiel na trhu, jej vlastná sieť lekární jej “uľaví” o takmer 81 tis. €.

Trh je mocný čarodej. A benchmarking tiež. Ak sa pre tento krok, z čisto existenčných dôvodov, rozhodne povedzme polovica ďalších lekární, hovoríme o 50 miliónoch balení, úsporách pacientov na úrovni 10 miliónov € a zdravotných poisťovní až 5 mil. €. Poisťovni Dôvera sa teda ujde 1,33 mil. eur.

Sumár – finančná skupina vydá na zľavách cez svoju sieť lekární 0,91 mil. €, jej zdravotná poisťovňa však zníži náklady o viac ako 1,4 mil. € (1,33 mil.+0,08 mil. od svojej siete). Na vernostný systém siete lekární patriacej majiteľovi zdravotnej poisťovne sa poskladajú iné, konkurenčné lekárne. Považujete toto za normálne?

A môžeme počítať ďalej. Ak bude zľava povedzme 3 eurá na liek – čo už je fakt zaujímavé – stratí sieť 13,68 mil. € (1,21 mil. zaplatí svojej poisťovni), ale cez zdravotnú poisťovňu a ostatné lekárne si finančníci prídu na 13,31+1,21 mil., teda spolu na 14,52 mil. €.

Regulovaná lieková cenotvorba prisúdila marži lekárne asi 15%-ný podiel na celkovej cene lieku. Ak veľmi hrubo odhadneme priemernú cenu lieku (náklady na lieky cca 1 mld. eur pri 100 mil. balení ročne) zistíme, že zľava 3 eurá predstavuje 30% z ceny lieku, teda dvojnásobok prirážky lekárne. Likvidačné. Pre všetkých, okrem vlastníka zdravotnej poisťovne…

Ešte raz na frak

Táto “rovnosť príležitostí” dostáva ešte raz na frak. Iné ustanovenie toho istého Zákona hovorí: “Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je oprávnený uplatňovať vernostný systém na základe predchádzajúceho písomného oznámenia doručeného zdravotnej poisťovni poistenca, v ktorom je uvedený popis vernostného systému.” Čítaj – počkáme si na akékoľvek Vaše nápady a vylepšenia, ktoré ihneď zapracujeme do nášho systému. A ani ich nemusíme sledovať, veď nám ich sami pošlete…

Páni poslanci, víno, ktoré Vám nalial pán minister a pán poslanec Novotný, je poriadne zasvinené!

A ešte pár maličkostí na margo, zo zákulisia:

  • môže. Na priamy návrh lekárnikov použiť tento krok namiesto vernostných systémov však minister odpovedal záporne.
  • pri prerokovávaní návrhu zákona padol aj návrh, že je nenormálne (a nemorálne) dávať zľavy aj súkromným zdravotným poisťovniam. Buď vernostný systém v zmysle platnej kategorizácie a pomernej úhrady, alebo zľava iba pacientovi. Prešiel však pôvodný návrh MZ SR, na ktorom pracovali mnohí odborníci, ešte nedávno pôsobivší v ZP Dôvera. Prečo? Matematika dáva odpoveď…
  • Martin Filko veľmi triezvo odhadol prínos zavedenia vernostných systémov na -25 mil. eur ročne. Prax po zavedení zákona môže pokojne odhaliť aj oveľa väčšie prekvapenie.
  • je absolútne nemorálne, aby človek, ktorého bačovanie v rezorte má za následok 100%-ný nárast spoluúčasti pacientov hovoril o tom, že chce zákon pre pacienta, chce nižšie zisky lekární a najmä, lacnejšie lieky pre pacientov. Na niečo takéto treba mať namiesto žalúdka azbestové vrece.
V každej normálnej krajine by čo i len podozrenie z niečoho takéhoto viedlo k odstúpeniu ministra či poslanca. U nás stačí pár populistických rečí a sú z nich div nie hrdinovia.

Božie mlyny, ku ktorým sa obaja páni hlásia (aspoň tak dedukujem podľa názvov ich materských politických strán) melú pomaly, ale isto. Verím, že sa dočkám toho, že o odborných otázkach budú rozhodovať odborníci. Verím, že sa dočkám konca socialistického princípu stranícky vyvolených odborníkov na všetko. Hoci aj na smrteľnej posteli. Dovtedy mi postačí, keď uvidím, ako spomínaní páni, po tom, ako svojim konaním vydláždia cestu k úspechu svojim politickým oponentom, potichu a natrvalo odídu na smetisko dejín.

P.S. Že budú na odchode už tak skoro, som fakt ani nedúfal… i keď mohli odísť aj za iných okolností.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.