Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie


Gábor Szendi: Antidepresíva celkom jasne stupňujú počet samovrážd

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 29.12.2011

   1. časť dvojdielneho rozhovoru / Gábor Szendi študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Eötvösa Lóránda v Budapešti matematiku a programovanie. Diplom získal v roku 1976. Po pôžitkoch programovania bažil len s primeraným odstupom a popri tom sa venoval knihárskej dielni. Neskôr sa obrátil chrbtom k pôvodnej profesii. Bol zamestnancom Univerzitného divadla v Budapešti a potom dramaturgom Asociácie štúdia MAFILM. Na Katedre psychológie Filozofickej fakulty ELTE promoval v roku 1993 ako psychológ. Maďarská psychiatrická spoločnosť ho v roku 2007 zažalovala v občianskoprávnom spore.
Gábor Szendi: Muži sú náchylnejší k nerozvážnym sexuálnym dobrodružstvám

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 29.12.2011

   2. časť dvojdielneho rozhovoru / Gábor Szendi tvrdí, že psychiatria počas jej 200-ročnej histórie tŕpla, či ju uznajú za vedu. Zadovážila si k tomu všetky potrebné rekvizity- odborné časopisy, lieky a diagnózy, ale bohužiaľ nemá to nič spoločného s realitou a vedou. Tvrdí, že sme neboli stvorení na monogamiu a v evolučnom poňatí polygamia praje ženám, lebo len bohatý muž si môže dovoliť viac manželiek, a ten lepšie ručí za bezpečnú výchovu detí. Pán Szendi je schopný vykonania včasných zmien, vždy sa dokáže znova rozbehnúť a začať od nuly. Je zástancom paleolitickej stravy.Tvrdí, že lekárnický trh reguluje sám seba, štát by mal zasahovať len v krajných prípadoch, zároveň kritizuje slabú štátnu reguláciu liekov. Registrácia je podľa jeho názoru smiešna, ústavy pre kontrolu a reguláciu liečív sú vypchané ľuďmi z farmaceutického priemyslu.
Julo Ondrej: Civilizácia = Fenomén premrhávania si existenčných šancí!

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 21.10.2011

   Pokračovanie, 3. časť rozhovoru / Často sa venuje písaniu esejí, básní a aforizmov. Je členov Slovenského syndikátu novinárov. Je známy aj ako autor kníh aforizmov Pred transfúziou (2005), V spätnom zrkadle (2006), Pod kožu (2007), Tak kopni a uvidíš (2008), Manéž za tárou (2010) a básnických zbierok Dúhový labyrint (2009), Ak nezažiješ, nevymyslíš (2010) a Odeté ale Nahé (2011). V tejto dobe pripravuje pre lekárnikov novú knižku aforizmov a satiry s názvom Víťaz nenecháva nič, ktorá vyjde v roku 2012 a pravdivý román o živote muža, jeho silných i slabých stránkach v spolunažívaní so ženou s názvom Pán (po)tvorstva a tiež knihu zo života medzi Berbermi a Tuaregmi o násilí, zbabelosti a sile osobnosti človeka s názvom Hodina mŕtvych očí. Je aj autorov príspevkov pre verejnosť a majiteľov lekární na informačnom a poradenskom portáli Partner.
Julo Ondrej: V našich nemocniciach sa len veľmi málo zmenilo od čias Ignáca Semmelweisa

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 20.10.2011

   Pokračovanie, 2. časť rozhovoru / S jaskynným potápaním absolvoval expedície na Bajkale, na Kamčatke, na Kube, v Turecku, Grécku a v Španielsku. Bol poradcom podpredsedu vlády pre konverziu špeciálnej výroby na Slovensku. Zakladal manažérske vzdelávacie centrum (IVAR) v odvetví manažovania strojárskej výroby. Je autorom niekoľkých vysokoškolských učebníc a odborných článkov z oblasti psychológie riadenia podnikov a tiež aj článkov v oblasti cestopisov, extrémneho otužovania i extrémnej psychológie v oblasti zvládania stresu.
Julo Ondrej: Reformy nemôžu robiť diletanti, amatéri a už vôbec nie devianti

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 20.10.2011

   1. časť trojdielneho rozhovoru / Doc. Ing. PhDr. Julom Ondrejom, PhD. absolvoval štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove, na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na ESF v Brne, vedecko - pedagogickú kvalifikáciu si zvyšoval na Univerzite T. Ševčenka v Kijeve a na univerzite v Budapešti, venoval sa problematike transferu kreativity z pohľadu individualizácie a socializácie v riadiacich procesoch, pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, ako námestník riaditeľa a riaditeľ štátnych podnikov v Martine, neskôr ako predseda predstavenstva v obchodných reťazcoch a finančných spoločnostiach. Od roku 2000 je generálnym riaditeľom Asociácie lekárnikov Slovenska v Martine a šéfredaktorom časopisu Poradca lekárnika, kde vedie najmä konzultačný a poradenský servis pre majiteľov verejných lekární. Absolvoval študijné a pracovné pobyty v Nemecku (Mníchov, Norimberg), v Poľsku (Lodž), v Maďarsku (Budapešť, Pécs), v Izraeil (Tel Aviv), v Sudáne (Chartúm), v Líbyi (El Djoff, Al Khufrah), v Tunise (Nefta, El Jerrid), tiež sa zúčastnil pobytov v Angole, v Západnej Sahare a v USA.
Zdielanie dát, sémantický web a vznik znalostných systémov

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 15.9.2011

   Ontológia je učenie o bytí, medzidisciplinárna filozofia o súcne. Okrem filozofie sa ale tento pojem používa aj v súvislosti so sémantickým webom a organizáciou poznania. Nejednotná odborná terminológia, obrovské množstvo publikácií, ich distribuovaný charakter, nezávislosť rôznych zdrojov údajov, ktoré sa navzájom referencujú a prelínajú, výrazne prispel k zrodu vízie sémantického webu, ktorú predstavili v roku 2001 v časopise Science Tim Berns-Lee. Ťažko možno očakávať priznanie renomovaných odborníkov, že ich premohol komplex zložitých úloh a problémov. Niektoré povolania by tým mohli prísť o svoju spoločenskú prestíž. Tento typ rezistencie je príčinou toho, že sa nevytvára potrebný tlak na úspech a progres v implementácii sémantiky do zverejnených informácií.
Klaus Gritschneder: Kto nemá odvahu snívať, nebude mať ani silu bojovať

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 1.9.2011

   Klaus Gritschneder študoval komunikáciu, podnikovú ekonomiku, marketingovú- a reklamnú psychológiu na Univerzite Ľudovíta Maximiliána v Mníchove (Ludwig-Maximilians-Universität München). Pracoval ako novinár pre rozhlas a televíziu, ako konzultant pre rôzne PR agentúry. Pán Gritschneder je spoluzakladateľom lekárne Europa Apotheek Venlo, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na poskytovanie lekárenskej starostlivosti cez zásielkový výdaj liekov. Je zodpovedný za riadenie komunikácie s verejnosťou. V roku 2008 vstúpil do Europa Apotheek Venlo lekárnický gigant zo Spojených štátov Medco Health Solutions a získal v nej majoritný podiel. Klaus Gritschneder by si teraz mohol vystierať nohy v kresle v pohodlí luxusného domova v Mönchengladbachu. Pre agilného podnikateľa je však takýto stav dosť nepredstaviteľný…
Dennis Kucinich: Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je základným právom spoločnosti

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 19.4.2011

   Dennis John Kucinich (8. október, 1946) je americký kongresman v zákonodarnom zbore od roku 1996, zastupuje 10. volebný okrsok štátu Ohio. Jeho vízia a pozícia týkajúca sa americkej vlády a zdravotníctva získala pozornosť a širokú podporu. Jeho činy, vrátane navrhnutia impeachmentu vtedajšieho prezidenta Georgea W. Busha a viceprezidenta Dicka Cheneyho alebo skutočnosť, že bol jediným demokratom, ktorý volil proti „PATRIOT Act“, aj proti invázii do Iraku alebo proti zákonu o zdravotnej starostlivosti Baracka Obamu tzv. „3962 - Affordable Health Care for America Act“, ho často priviedli do kontrastu s viac tlmeným tónom, ktorý si demokratická strana Spojených štátov amerických osvojila. Nižšie nájdete jeho základné výhrady, principiálne názory a návrhy k ozdraveniu zdravotného poisťovania USA a zdravotníctva vôbec. Ak by sme nevedeli, že nižšie uvedené myšlienky pochádzajú od pána kongresmana Kucinicha, mohli by sme sa nazdávať, že ich vyslovil bývalý pán premiér Fico.
Dr. György Gődény: keď má človek veľkú rodinu, ktorú miluje, medzi prácami si príliš nevyberá

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 15.4.2011

   Najsilnejší lekárnik Maďarska, Dr. György Gődény si popri farmácii v živote vyskúšal všeličo - ako sa tomu hovorí – nebol už len obeseným. Na doplnenie príjmu si zvykol už na vysokej škole. Vzhľadom na chudobné zázemie sa ako štatista pravidelne zúčastňoval filmových nakrúcaní, alebo vypomáhal v tlačiarni. Pracoval v pekárni, zo začiatku len ako administratívna sila, ale neskoršie veru ako pekár nadýmal chlieb a dojednával aj kontrakty. Slovenským lekárnikom a pacientom odkazuje: „Liek nie je bežným spotrebným tovarom. Na jeho objednanie a výdaj potrebujete erudovaných odborníkov, myslím tu na lekárov a lekárnikov. V zákonnej definícii regulácie venujte zvýšenú pozornosť zásobovaniu obyvateľstva na menších a menej dostupných osadách a obciach.“
Dr. György Gődény: musíme si vychutnať každý moment cesty

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 15.4.2011

   Najsilnejší lekárnik Maďarska, Dr. György Gődény má "nákazlivú chorobou" menom šport, ktorý mu už od útleho detstva vypĺňa významnú časť života. V súčasnosti sa prenikavejšie venuje dvom láskam, americkému futbalu a bodybuildingu. Pripravuje sa na júnové majstrovstvá Európy vo fitnes a v kulturistike (WBPF). Čitateľom Apothéky odkazuje: "Pokúsme sa aspoň raz milovať nielen seba samého, ale napriek značnej odlišnosti vážiť si aj toho druhého. V každom človeku je niečo milovateľného, koncentrujme sa radšej tam a nie na nedostatky, ktoré nachádzame v každom z nás."
Nad slovenskými lekárňami sa stmieva

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 28.12.2010

   Slovenská lekárnická komora sa nebráni zákonnej definícii a regulácii vernosti pacienta. Má však záujem zapracovať do definícií aj odborné argumenty a odbornú stránku veci, napr. povinnosť lekárne, ktorá má verného klienta, evidovať a vyhodnocovať správnosť terapie, sledovať interakcie liekov, poskytovať feed-back ošetrujúcim lekárom a poisťovniam a tak zvýrazniť nie obchodný, ale odborný farmaceutický význam vernosti konkrétnej lekárne, konkrétnemu lekárnikovi. Správnosť zámeru SleK potvrdzuje aj štúdia spoločností SEMPORA Consulting GmbH.
Vláda oklamala vlastníkov lekární

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 19.11.2010

   Maďarská vláda bezodkladne podala zákonodarnému zboru návrh na prerokovanie novely zákona o lieku, takzvaný šalátový zákon, ktorý by mal regulovať podmienky zriaďovania a prevádzkovania lekární. Vicepremiér Tibor Navracsics osobným listom naliehal na predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra vo veci súrneho prijatia zmien.
Gobert Skrbensky: pôsobil som v juhovýchodnej časti Srí Lanky

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.11.2010

   Prof. Dr. Gobert Skrbensky je športovým chirurgom na Viedenskej medicínskej univerzite. Je odborným lekárom úrazovej chirurgie a ortopédie a zastáva pozíciu vedúceho športovo-chirurgickej ambulancie kolena na Univerzitných klinikách vo Viedni. Spolu s fyzioterapeutom vedie ordináciu baletnej školy Viedenskej štátnej opery ako aj Biomechanické laboratórium Adolfa Lorenza, ktoré v rámci tanečno-medicínskych štúdií stanovuje tanečné pohyby pre kinematické témy. Jeho chirurgický výskum sa sústreďuje na moderné artroskopické operačné techniky bedrového a členkového kĺbu. Dr. Skrbensky je členom tzv. Tanzmed tímu, ktorého cieľom je optimalizácia tanečno-fyziologického výkonu pri zohľadnení odborne fundovaných medicínskych poznatkov. Ako lektor pôsobí na Vedeckom inštitúte pre materiály na Viedenskej technickej univerzite. Pre rakúskeho poskytovateľa leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore (Austrocontrol) pracuje ako posudkový lekár.
Zmena vlastníkov v tisíc lekárňach

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 8.11.2010

   Ak novela zákona o lieku vstúpi v Maďarsku do platnosti, zväz lekární sa obráti na ústavný súd. O právnu nápravu sa bude usilovať aj na rôznych fórach EÚ. Nový zákon prinúti súčasných vlastníkov lekární na predaj podielu vlastníctva lekárnikom – zamestnancom.
Thomas J. Diekmann: Osvietený pacient sa zaujíma o vlastnú chorobu

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 12.10.2010

   Thomas J. Diekmann sa narodil v roku 1947. Štúdium práva absolvoval na univerzitách v Hamburgu a Freiburgu. Od roku 1976 poskytuje právne služby najmä v oblastiach a odvetviach ako medzinárodné právo, duševné vlastníctvo, zdravotnícke právo (lieky, reklama, lekárenstvo), tlačové právo a obchodné právo. Je prezidentom Advonetu, ktorá združuje nezávislých právnikov v Európe. Je členom významných združení ako napr. Deutsch-Österreichisch-Schweizerischen Anwaltsvereinigung (DACH), International Bar Association (IBA), Union des Avocats Européens, European Community Trademark Association (ECTA), Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR). Vyše 10 rokov zastupuje najväčšiu zásielkovú lekáreň v EÚ DocMorris. Je poverený vedením kancelárie združenia európskych zásielkových lekární (EAMSP - European Association of Mail Service Pharmacies). V rozhovore sa vyjadruje k témam ako sledovanie pohybu liekov od výrobcu k pacientovi, falšovanie liekov, e-Health alebo zásielkové lekárne.
Oliver Wolf Sacks, neurológ, majster dojemných ľudských príbehov

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 5.9.2010

   Oliver Wolf Sacks je najmladší zo štyroch detí narodených v severnom Londýne manželom Samuela Sacksa (lekár) a Muriel Elsie Landau, jednej z prvých žien s povolaním lekárky v Anglicku. Medzi jeho bratrancov patria izraelský štátnik Abba Eban, spisovateľ a režisér Jonathan Lynn a ekonóm Robert Aumann. Prípadové štúdie z jeho zatiaľ ostatnej knihy “Musicophilia: Príbehy hudby a mozgu” (2007), boli uvádzané v renomovanom vedeckom seriáli “Musical Minds” televízie NOVA v USA a v ďalších vyše 100 krajinách sveta.
Môže zachrániť zrak miliónom

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 3.9.2010

   Technika vytvorenia biosyntetickej rohovky môže zachrániť zrak miliónom ľudí. Prvé operácie na svete boli vykonané na desiatich pacientoch v roku 2008 v Linköpingu.
Automatizovaná pilulka môže sledovať vaše zdravie

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 29.8.2010

   Silicon Valley je priekopníkom novej vlny technológie, ktorá pomocou čipov vsadených do stráviteľných piluliek dokáže sledovať zdravotný stav pacientov.
Neskutočný príbeh ortopéda, Blesk z čistého neba - Náhla Musicophilia

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 23.7.2010

   Presne pred troma rokmi zverejnil časopis THE NEW YORKER úryvok z knihy Musicophilia od Olivera Sacksa pod názvom "A Neurologist’s Notebook, A Bolt from the Blue". Tony Cicoria mal 24 rokov, bol zdravý a robustný. Tento stredoškolský hráč amerického futbalu sa stal renomovaným ortopédom v malom mestečku v severnej časti štátu New York. Jedno jesenné popoludnie stál počas rodinného stretnutia pri pavilóne blízko jazera. Voľný preklad úryvku „A Bolt from the Blue: Sudden Musicophilia“ z knihy “Musicophilia: Tales of Music and the Brain” od Olivera Sacksa.
Sicko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 20.10.2009

   Aké sú charakteristické črty amerického systému poskytovania zdravotnej starostlivosti? Kontroverzný americký filmový režisér, scenárista a producent Michael Moore sa vo svojom dokumentárnom filme "Sicko" (Blázon) pokúsi priblížiť odpovede. Nech nikoho neprekvapí jeho typická, veľmi svojská réžia lemovaná štýlom, keď fakty sú zobrazované značne tendenčne a jednostranne. Niektoré kapitoly zaváňajú retrosocialistickým pohľadom, niektoré zas sršia od emotívnej náplne. Podstata filmu však tkvie v správnom a úspešnom odkrytí základov amerického systému zdravotného poistenia, ktoré sú silne kapitalistické. Stredobodom pozornosti nie je poistenec, prevencia, úcta k ľudskej osobe, uznanie platnej poisteneckej zmluvy či ľudská vzájomnosť, ale nesmierna túžba po zisku.
Život, ktorý sa vymyká spod kontroly

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 13.10.2009

   V osemdesiatich rokoch minulého storočia vynašla veda vďaka genetickej technológie kľúč k dokonalému ovládnutiu sveta a na podmanenie ľudstva. Zrazu sa všetko stalo možným. O 20 rokov neskôr sa vydávame na cestu okolo sveta, aby sme preskúmali aktuálny stav postupnej genetickej manipulácie plodín, živočíchov a ľudí. Geneticky modifikovaný organizmus, do ktorého bol metódami genetického inžinierstva prenesený gén z iného druhu, sa nazýva transgénny organizmus. Investigatívno-dokumentárny film Bertrama Verhaaga sa stal základným dielom pre laikov, skeptikov a kritikov genetickej technológie. Reportáž je o tom, ako predal islandský snem celkový genetický potenciál svojich voličov súkromnej firme, ktorá ho komerčne zhodnocuje, napríklad cez internet.
Filozofia rovnováhy

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.10.2009

   Hľadáte skutočnú filozofiu "rovnováhy"? Navštívte unikátny 4-hviezdičkový wellness hotel s vlastnými kúpeľmi, vlastnou výrobou elektrickej energie a vlastným vykurovaním. Najväčší obývateľný umelecký komplex sveta vytvorený svetoznámym Friedensreichom Hundertwasserom a vizionárom Robertom Rognerom starším. Pohľad na veci z "iného" zorného uhla.
V Združení európskych zásielkových lekární sa konalo riadne valné zhromaždenie

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 30.8.2009

   Riadne valné zhromaždenie Združenia európskych zásielkových lekární (European Association of Mail Service Pharmacies ďalej len „EAMSP“), ktoré sa konalo 28. augusta 2009 v Düsseldorfe, poskytlo svojim členom prehľad o činnosti, vývoji a plánoch.
Vírus prasacej chrípky putoval v papierovej škatuli cez Rakúsko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 9.5.2009

   Prenos skúšobnej vzorky sliny pacientky podozrivej z prasacej chrípky v papierovej škatuľke taxislužbou nikto neočakáva. No občas aj motyka vystrelí. Brizantnú vzorku z krajinskej kliniky Steyr v Hornom Rakúsku do Viedne skutočne prenášal taxikár Jozef Fuchs. Rozhovor s nim zverejnil denník Österreich 29-ho apríla 2009.
Neúčinné lieky

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 19.4.2009

   O tom, že účinnosť liekov, konvenčnej medicíny a jej liečebných metód nie je vždy vedecky overená a doložená zverejnil pred týždňom článok Rakúsky týždenník Profil. Vyzerá to tak, že nové syntetické preparáty sú skúšané práve na ľuďoch, pretože pokusy so zvieratami majú len alibistickú funkciu a nevarujú pred nebezpečím nových látok, naopak presviedčajú o ich klamlivom účinku. Ľudia ktorí cmúľali cukríky reagovali rovnako ako tí čo dostávali moderné lieky.
Depresia, vážny problém

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 28.2.2009

   Naša depresia pomáha v čase finačno-hospodárskej krízy výrobcom liečiv, zvyšuje im zisky. Z hospodárskych výsledkov firiem je pritom už teraz zjavné, že sa darí firmám, ktoré sa orientujú na výrobu liekov proti civilizačným chorobám, ako rakovina, diabetes, AIDS či depresie, prípadne na výrobu antikoncepcie a prípravkov na mužskú potenciu. Všetky potvrdili nárast ziskov, medzi nimi Merc, americká Eli Lilly, Bristol-Myers či Schering. To, čo v skutočnosti potrebujeme nie sú lieky ale akési "ekologické osvietenie".
"Najlepší" idú za iLekárňou

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 31.10.2008

   Správa o tom, ako parazitujú niektoré internetové lekárne na značke prvej a najstaršej internetovej lekárne na Slovensku.
24,3 miliónov litrov vypustenej pitnej vody denne, zbytočne?

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.10.2008

   Starbucks Coffee Company založili začiatkom sedemdesiatych rokov traja milovníci kávy, ktorých s týmto nápojom profesijne nič nespájalo. Spoločnosť zo začiatku predávala len kvalitnú čerstvo upraženú kávu. V súčasnosti sa meno spoločnosti spája s najväčšou sieťou kaviarní na svete. Dôvodov, prečo sa Starbucksu priťažilo, je viacero.
Dr. Gunther Stent "fágový mág" je mŕtvy

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.10.2008

   Priekopník molekulárnej biológie Gunther Stent skonal 12-ho júna 2008 vo veku 84 rokov na následky zápalu pľúc. Dôležitú úlohu zohral v experimentálnom dokazovaní štrukúry DNA.
Čo nového v medicíne a vo farmácii V.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 4.7.2008

   Trendy v medicíne a farmácii v 21. storočí budú diktovať medzi inými aj: starnutie populácie, stále sa zväčšujúci dopyt po zdravotníckej technike, pomôcok a diagnostických prístrojov, ošetrovateľské služby, eutanázia, zdravotnícky turizmus a robotická chirurgia.
Čo nového v medicíne a vo farmácii IV.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 27.6.2008

   Dňa 5. mája 2008 sa konala pravidelná porada organizácie EuroRec. Jej hlavnou témou bola prezentácia výsledkov projektu Q-REC zameraného certifikáciu elektronických systémov na tvorbu elektronického zdravotného záznamu v Európe. Prvú verziu osvedčených postupov zverejnila EuroRec na konferencii eHealth 2008 ktorá sa konala v Slovinsku v termíne 6.-7. máj 2008 a pomenovala ich „pečiatkou kvality EuroRec pre elektronické zdravotné záznamy“ (the EuroRec EHR Quality Seal). Ako to súvisí s organizačným a inštitucionálnym zabezpečením domáceho rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva a informatizácie zdravotníctva? Kto zastupuje Slovensko v EuroRec?
Dr. Albert Hofmann vynálezca LSD je mŕtvy

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 21.6.2008

   Dňa 29. apríla 2008 vo svojich 102 rokoch zomrel Albert Hofmann, muž, ktorý synteticky vyrobil LSD a ako prvý človek z neho zažil drogové "eldorádo".
Čo nového v medicíne a vo farmácii I.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

   Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Prvá časť sa zaoberá roznášaním liekov a zdravotníckych pomôcok imobilným seniorom, starším ľuďom a internetovým objednávaním liekov.
Čo nového v medicíne a vo farmácii II.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

   Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Druhá časť sa zaoberá unifikáciou európskych trendov pri označovaní liekov a zmenou úlohy pacienta z pozície pasívneho pozorovateľa do polohy aktívneho spoluúčastníka pri určovaní a sledovaní liečebného postupu.
Čo nového v medicíne a vo farmácii III.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

   Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Tretia časť sa zaoberá aktivitami zameranými proti fajčeniu, fyziologicko-chemickými vyšetreniami v lekárňach a doplňujúcim predpisovaním liekov lekárnikom.
Na Slovensku od budúceho roka sprísnia obmedzenia pre fajčiarov

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 1.3.2008

   Chceme prežiť krásne detstvo bez tabakového dymu, to je tohtoročné motto Svetového dňa proti rakovine, informovala Margaréta Gačková z organizácie Liga proti rakovine (LPR). Svetový deň proti rakovine pripadal tohto roku na 4. februára.
Burn & Smoke on the water

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 22.12.2007

   Bratislava - Budapešť - Štajerský Hradec ... fajčenie všade škodí zdraviu.
Nielen „lieky z internetu“ môžu zabíjať

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 17.11.2007

   Nie je možné prehliadnuť niektoré trendy nového storočia (konsolidácia zdravotníckeho trhu, vzrastajúci tlak na efektivitu, rast dostupnosti informácií, napr. cez verejne prístupné databázy liekov, nástup nových technológií, prístup na internet a pod.), ktoré menia úlohu pacienta z pozície pasívneho pozorovateľa do polohy aktívneho spoluúčastníka pri určovaní a sledovaní liečebného postupu. Napriek prísne regulovaným podmienkam trhu liekov v EÚ zásluhou zmenených ekonomických podmienok, vplyvom vedeckých poznatkov v oblasti liečiv a liekov a postupného rastu vedomostí obyvateľstva, sa v posledných rokoch zvýšila potreba zjednodušiť cestu lieku k pacientovi. Bez využitia, prepojenia výpočtovej techniky a internetu v jednotlivých vedných disciplínach nemôžeme očakávať žiaduce výsledky. Jednou zo zjednodušených ciest je predaj OTC liekov cez internet. Tak, ako sa internet dostáva k širším masám populácie, mení sa aj charakteristika typického internetistu. Ten vyznáva aktívny spôsob života, pričom však globálnu počítačovú sieť zďaleka nevyužíva len na zábavu, ale povedzme aj na kontrolu a podporu liečebného postupu. Uvedený prístup poskytuje pre pacienta výhody individuálneho rozhodovania o vlastnom ochorení, resp. vlastnom zdraví.
50. výročie Conterganovej aféry

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.11.2007

   Pre klinickú prax má osobitný význam konzumácia farmák pred počatím a v priebehu gravidity. Problematika účinku liekov na reprodukciu a na tehotenstvo pritom zaujíma nie len odbornú, ale aj laickú verejnosť. Svet si v týchto dňoch pripomína 50. výročie začiatku smutného škandálu menom Contergan.
Balená voda

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 2.11.2007

   Spotrebitelia často spájajú balenú vodu so zdravým životom. Balená voda však nepredstavuje nijakú záruku, žeby mala byť zdravšia než je tá, ktorá tečie z vodovodných kohútikov. Balená voda nepredstavuje odpoveď ani nerieši problémy ľudí, ktorým chýba bezpečný zdroj vody. Článok sa pokúša poukázať na niektoré aspekty spojené s balením a s prepravou týchto vôd.
Budovanie korporátnej značky - iLekáreň

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 24.9.2006

   Ak sa povie výdaj lieku, každý si predstaví výdaj v lekárni, kde lekárnik preberá od pacienta recept a expeduje mu príslušné lieky. Málokto si na prvý pokus pripustí možnosť, že lekárnik (alebo farmaceutický laborant) môže realizovať výdaj liekov a zdravotníckych potrieb pacientovi aj na inom mieste, ako vo verejnej lekárni (napríklad doručovanie liekov osamelým a nevládnym pacientom domov), prípadne že výdaj a dispenzácia liekov a zdravotníckych pomôcok alebo predaj doplnkového sortimentu lekárne nie je realizovaný pri osobnom kontakte lekárnika/laboranta s pacientom/klientom (napríklad internetové obchodovanie s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom výdajných automatov a podobne).
eKartra a eHealth pre Slovensko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 23.9.2006

   Potom, ako sa Slovensko stalo členom EÚ a najmä po oboznámení sa s Akčným plánom pre európsky e-Health priestor, ktorý si kladie za cieľ urobiť zdravotníctvo lepším pre európskych občanov, napriek prísnym ekonomickým podmienkam sa zmienená pozornosť pomaly a postupne zhmotnila. Ministerstvo zdravotníctva - hlavný zriaďovateľ eHealth - iniciovalo nový program pod hlavičkou "Nové zdravotníctvo". Veľká pozornosť bola venovaná európskym eHealth víziám, programom a akčným plánom. Koncom roku 2005 bola ministerstvu dodaná Národná stratégia, Cestná mapa a Akčný plán na rok 2006. Po ich posúdení internými a externými štruktúrami ministerstvo vykonalo významné rozhodnutia na uvedenie eHealth programov v Slovenskej republike.
Od kyseliny listovej až po zlatý rez

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.3.2005

   Ako hosť Lekárne pri Váhu v Komárne navštívil mesto na východnom cípe Žitného ostrova, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Žitavy, dňa 21.10.2000 svetoznámy genetik, člen genetickej komisie Maďarskej akadémie vied, nositeľ medzinárodnej ceny Kennedyho nadácie, kandidát na Nobelovú cenu, autor vyše dvadsiatich kníh a moderátor vedecko-populárnych televíznych programov Maďarskej televízie, pán profesor Dr. Endre Czeizel. Pred poslucháčmi vystúpil s prednáškou, v ktorej samostatnú kapitolu venoval úlohe kyseliny listovej pri plánovaní dieťaťa.
Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (1.)

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 26.10.2004

   Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Článok poukazuje na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Na konci článku sa nachádza tabuľka najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu."
Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (2.)

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 26.10.2004

   Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Článok poukazuje na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Na konci článku sa nachádza tabuľka najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu."
Zaobstarávanie liekov cestou internetu v Nemecku

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 17.10.2004

   Ktoré hybné sily udávajú rytmus a dynamiku zásielkového obchodu liekov na nemeckom trhu? Kladenie takejto otázky opodstatňuje jednak Zákon o modernizácii uzákonených nemocenských poistení, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, jednak skutočnosť, že od deväťdesiatych rokov minulého storočia, pokúšali sa na nemecký trh prebojovať silné zahraničné zásielkové lekárne a do tretice, v súčasnom období je možné sledovať trend vyššej účasti domácich zásielkových lekární na nemeckom trhu.
Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Slovensko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.6.2004

   Na základe dostupných informácií (prieskum trhu vykonaný dňa 12.06.2004 cez slovenské vyhľadávače Zoznam a Centrum) na slovenskom webe existuje okolo 10 domovských strán lekární a 30 internetových predajní, ktoré sa aspoň z časti zaoberajú predajom liekov, liečivých doplnkov, liečebnou kozmetikou a zdravotníckeho materiálu.
Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Európa

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.6.2004

   Prvou zaujímavou „lastovičkou“ sa v predaji liekov v Európe prostredníctvom internetu stala internetová predajňa 0800 DocMorris na čele s mladým zakladateľom Ralfom Däinghausom. Po jeho vstupu na nemecký trh sa s ním začali súdiť nemeckí lekárnici na úrovni krajinských a aj na úrovni najvyššieho súdu. Celý spor sa neskoršie dostal pred Európsky súdny dvor v Luxembourgu.
Okrúhle výročia

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 9.2.2004

   V tomto roku si pripomíname niekoľko okrúhlych výročí, ktoré predstavujú významné medzníky v histórii vývoja fyziky a medicíny. Ide o objavy vedcov, ktorí pôsobili v XIX. a XX. storočí, dopátrali sa k röntgenovému žiareniu, k analytickým metódam rekonštrukcie röntgenového obrazu a skonštruovali počítačový tomograf.
Vzájomná životná poisťovňa, a.s.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 4.11.2003

   V súvislosti so schválenými legislatívnymi zmenami v zdravotníctve, ktoré zavádzajú doplatky za jednotlivé zdravotnícke služby a podporujú rozvoj doplnkového zdravotného poistenia, sme navštívili pobocku VŽP a.s. v Nitre. Vzájomná životná poistovňa, a.s. ako jediná poistovňa na Slovensku ponúka aj doplnkové zdravotné poistenie, ktoré je v prvom rade charakteristické nadštandardom poskytovaných zdravotných služieb.
Súboj o reformu v zdravotníctve pokračuje (časť 1.)

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 23.10.2003

   V poslednom roku funkčného obdobia prvej vlády Mikuláša Dzurindu deklarovaný reformný proces, kopírujúc prax predchádzajúcich troch rokov, neopustil verbálnu rovinu. Nepriniesol nijaké významné systémové kroky, ktoré by smerovali k vyššej efektívnosti a k finančnej stabilizácii systému. Boli sme svedkami, ale aj obetami mizernej alokácie zdrojov. Spoznali sme dvoch ministrov zdravotníctva, ktorí kvôli rôznorodosti predchádzajúcej koalície mali zviazané ruky, a preto nás aspon presviedčali, že všetko je na dobrej ceste, zdravotníctvo sa reformuje. Oni však zdedili výsledok macošských politických rozhodnutí predchádzajúcich vlád o výške platby štátu za svojich poistencov. Zaviesť zmenu do tohto rozmýšlania bolo tažké.
Súboj o reformu v zdravotníctve bude určovat vzťah medzi lekárňou a pacientom

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 13.11.2002

   Ilúzia o zdravotníctve zadarmo sa ...
Mobilné telefóny a zdravie

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 30.10.2002

   Rovnako ako laici sa aj odborníci delia na dva tábory. Čast ich zastáva názor, že mobilné telefóny zdraviu neškodia, druhá čast má samozrejme názor opačný. Postoj výrobcov je pochopitelne rovnaký s prvou názorovou skupinou.
Elektronická lieková knižka Lekárne pri Váhu v Komárne

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 20.7.2002

   Spoločnosť Comorrapharm s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom rôzne doplnkové služby nad rámec bežnej lekárenskej činnosti. Sem patria okrem iného prezentačné dni, pravidelné meracie dni, karta kmeňového zákazníka a pod. Všetky tieto činnosti vyprodukovali v minulosti množstvo informácií. Rôznorodosť ich formátu a spôsob uchovávania na rôznych médiách veľmi spomaľovali ich vyhodnotenie. Pomocou elektronickej liekovej knižky (ELK) sa do ukladania dát zavedie nová kvalita podporovaná databázovým riešením. Na pôde Lekárne pri Váhu v Komárne a Lekárne Kelemantia v Iži vznikla nová služba, ktorá nie je bežná v slovenskej lekárnickej praxi. Pacient získava komplexný prehľad (formou tlačových zostáv) a predpísaných liekoch, o nákladoch poisťovne a pacienta, o kontraindikáciách so zadanou diagnózou, o interakciách k zvolenému lieku, o výsledkoch meraní, poskytnutých zľavách a pod.
EDZ - Elektronický Dochádzkový Zošit

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 13.4.2002

   Elektronický Dochádzkový Zošit EDZ je produktom ComorraPharm sro. Je určená na vedenie elektronickej evidencie pracovného času, práce nadčas, nočnej práce a pracovnej pohotovosti zamestnanca.
IPSA2002 - Internetový Publikačný Systém

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 13.4.2002

   ComorraPharm sro. sa prezentuje na Internete nielen cez svoju domovskú stránku ale aj cez webmagazín APOTHÉKA. Prostredníctvom APOTHÉKY sa surfujúcej verejnosti: · poskytujú dôležité informácie z oblasti zdravotného poisťovníctva, · predstavujú rôzne farmaceutické firm, · zachytávajú nové trendy vo vývoji v medicíne a farmácií, · radí, ako si zachrániť zdravie v práve aktuálnom ročnom období ale i vo všeobecnosti. Dlhú dobu nebolo možné vydávať nové čísla bez tímu programátorov a technikov. Tento fakt v značnej miere komplikoval proces prípravy. Začiatkom roku 2002 dokončila ComorraPharm sro. svoj Internetový Publikačný Systém APOTHÉKA (IPSA2002).
ZDAT2000 - Zálohovací Systém pre potrebu lekární

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 6.4.2002

   Voľba je veľmi jednoduchá: Buď sa zabezpečí zálohovanie ( back up ) dát pevného disku, alebo sa vystavíme riziku že stratíme množstvo potrebných údajov. Zrútenie sa pevného disku, nadkritické výkyvy prúdu, vírus alebo práve vlastná nepatrnosť môžu zapríčiniť stratu dôležitých súborov rozmeru až viac megabajtov. Znamená to zároveň aj stratu vynaloženého času a reprodukcia súborov je často veľmi ťažká ba v niektorých prípadoch nemožná. ZDAT2000 (Zálohovanie Dát) je produktom ComorraPharm sro. ktorá slúži na minimalizáciu nákladov vynaložených na odstránenie prípadnej straty dát a znižuje náročnosť postupov pri spätnej obnove dát.
Mi az on-line gyógyszertárak jövője az EU-ban?

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.7.2000

   Ma már elkerülhetetlennek látszik, hogy a közismerten szigorú szabályok szerint forgalmazott gyógyszeripari termékek széles körben hozzáférhetőek legyenek az Interneten keresztül is. A nemzetközi Internetes kereskedelemre vonatkozó - az elektronikus kereskedelmet nem feltétlen visszaszorító jellegű - szabályozás megalkotása már folyamatban van. Alexandre Mencik és a Squire, Sanders & Dempsey Ügyvédi Iroda brüsszeli irodája figyelemmel kíséri az elektronikus kereskedelem jogi szabályozásának fejlődését az EU-ban.
 

Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.