Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Victor Chu
Životní lži a rodinná tajemství
9,90 EUR
(298,25 SKK)
Monika Langeová
Můj potkan a já
4,38 EUR
(131,95 SKK)
Radek Wagner
Calvados po lopatě
5,19 EUR
(156,35 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/3 - Rodinný lekár - Kompilácia, rešeršná práca
štvrtok, 25. August 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Diabetes mellitus, cukrovka - časť. 2.
Mgr. Kristína Kánaiová, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 15.6.2002

Akútne komplikácie diabetu mell. sú i pri súčasnej úrovni liečby život ohrozujúcimi príhodami s pomerne vysokou mortalitou. Jedným z najdôležitejších predpokladov pre ich úspešnú liečbu je erudovaný lekársky a ošetrovateľský tím, schopný zabrániť neskorému stanoveniu diagnózy, ako i chybám v liečebných postupoch.

DIABETES MELLITUS - ČASŤ DRUHÁ
Prvú časť článku nájdete tu -> Diabetes mellitus, cukrovka - časť. 1.

Diagnostika a liečba cukrovky

Diagnóza diabetu spočíva na dôkaze chronickej hyperglykémie. Klinické príznaky a práve tak glykozúria (vylučovanie cukru do moča) znamenajú len podozrenie na cukrovku a zaväzujú k vyšetreniu glykémií. Glykémie sa musia vyšetriť štandardnou laboratórnou metodikou, nemožno teda použiť detekčné prúžky odčítané pomocou glukometra alebo vizuálne. Podľa odporúčania komisie expertov ADA (americkej diabetologickej asociácie) z roku 1997 sa diabetes diagnostikuje splnením podmienok niektorej z troch možných diagnostických konštelácií. (viď tabuľku č.1)

Diagnostické kritériá diabetes mellitus

1. Príznaky diabetu plus náhodná koncentrácia plazmatickej glukózy >= 11.1 mmol/l.
Náhodná = stanovená kedykoľvek v priebehu dňa a bez ohľadu na časový interval posledného jedla. Klasickými príznakmi diabetu sú polyúria (nadmerné močenie), polydipsia (nadmerný smäd) a chudnutie.

alebo

2. Plazmatická glukóza nalačno >= 7,0 mmol/l
Nalačno = bez energetického príjmu minimálne počas 8 hodín

alebo

3. Dvojhodinová plazmatická glukóza >= 11,1 mmol/l pri orálnom glukózovom tolerančnom teste (OGTT). OGTT sa vyšetruje záťažovou dávkou 75g bezvodej glukózy rozpustenej vo vode.

Tabuľka č. 1

Dôležitým aspektom tohto postupu je požiadavka, aby sa DM diagnostikoval len vtedy, ak patologický výsledok prvého vyšetrenia potvrdí výsledok vyšetrenia urobeného v nasledujúci deň, či v iný ďalší deň. Výnimkou z požiadavky opakovaného vyšetrenia je jednoznačná hyperglykémia a s akútnou ketoacidózou. Ketoacidóza je život ohrozujúci stav charakterizovaný absolútnym deficitom inzulínu, zvýšenou hladinou hormónov. Následkom tohto dochádza k hepatálnej nadprodukcii glukózy a ketolátok pri súčasne zníženom využití glukózy a ketolátok v tkanivách.

Liečba

Liečba cukrovky patrí do rúk lekára.

Cieľom liečby je:

  1. Oslobodiť pacienta od prejavov nekontrolovaného diabetu
  2. Chrániť ho pred vznikom chronických diabetických komplikácií

Druhý z týchto cieľov sa zatiaľ nedarí dosahovať v potrebnej miere. Veľkému počtu chorých chronické diabetické komplikácie skracujú život. Súčasným terapeutickým cieľom je trvalé udržiavanie glykémií čo najbližšie k fyziologickým hodnotám – euglykémií. Prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa pozostávajú z inzulínu, životosprávy (racionálneho stravovania a dostatočnej pohybovej aktivity), orálnych antidiabetík, antihypertenzívnej a hypolipidemickej liečby. Kľúčom k ich optimálnemu uplatneniu je edukácia (výchova) a selfmonitoring pacientov.

Inzulínová liečba

Liečba inzulínom v kombinácii s diabetickou diétou je vitálne indikovaná u diabetikov s 1. typom cukrovky. Pri 1. type diabetu je absolútny nedostatok inzulínu pre jeho nedostatočnú tvorbu v bunkách pankreasu. Inzulín je bielkovinovým hormónom a podobne ako každá bielkovina sa v tráviacom trakte rozkladá, preto treba podávať inzulín injekčne.
Podkožnou aplikáciou, dennou substitúciou inzulínu u diabetika, žiaľ nemôžeme nahradiť fyziologickú sekréciu inzulínu tak, ako prebieha počas dňa u zdravého jedinca. Z tej príčiny substitúcie inzulínu diabetikovi prešla od jeho zavedenia do liečby určitým vývojom, čo do spôsobu podávania inzulínu počas dňa i do jeho kvality. V súčasnosti môžeme diabetikom podávať ľudské – humánne inzulíny, označované skratkou HM, pripravené zväčša na princípe genetického inžinierstva. (viď tabuľku č. 2). Aby sa dosiahol konečný cieľ liečby
(predísť vzniku chronických komplikácií na dôležitých orgánoch) sa zaviedla intenzifikovaná liečba cukrovky.
Pod intenzifikovanou liečbou rozumieme viac ako trikrát denne podávanie krátkodobého inzulínu alebo v kombinácii so strednodobo alebo dlhodobo účinným inzulínom. V podstate pred každým príjmom potravy počas dňa, po ktorom sú veľké nároky na inzulín, ktorý diabetik nemá. Cieľom intenzifikovanej liečby je dosiahnuť u diabetika čo najlepšiu metabolickú vyrovnanosť cukrovky. Keďže počas intenzifikovanej liečby inzulínom je diabetik na rozhraní normoglykémie až hypoglykémie, podmienkou tejto liečby je, aby si diabetik sám pravidelne sledoval glykémiu v domácich podmienkach, čiže robil selfmonitoring glykémie.
Celoživotná intenzifikovaná liečba môže byť len vtedy úspešná, keď diabetik preberie vlastnú zodpovednosť za túto liečbu.

Prípravky inzulínov

Rýchlo pôsobiace inzulíny:
Strednedobo pôsobiace inzulíny:

ACTRAPID HM 100UT/ml
MONOTARD HM
INSULIN -HM R
INSULATARD HM 100
HUMULIN R
HUMULIN L, N
INSUMAN HOECHST RAPID
INSUMAN HOECHST RAPID 100 UT
ACTRAPID HM PENFILL
INSUMAN HOECHST KOM. TYP 25 a 50
HUMULIN R CARTRIDGE
INSULIN – HM NPH
HUMALOG
INSULATARD HM PENFILL
HUMALOG CARTRIDGE
HUMULIN N CARTRIDGE

Kombinované strednodobo a rýchlo pôsobiace inzulíny:
MIXTARD HM
HUMULIN M
INSULIN- HM MIX 30
MIXTARD PENFILL
HUMULIN M CARTRIDGE
INSUMAN HOECHST KOMB TYP 15,25,50
INSUMAN HOECHST KOMB. T15.T25,T50 Pen.
Dlhodobo pôsobiace inzulíny:
ULTRATARD HM
HUMULIN U
Tabuľka č. 2

Technika inzulínovej liečby


Bežne sa používajú fľaštičky po 10 ml, z ktorých sa inzulín naťahuje do injekčných striekačiek a náplne (cartridge) určené na vkladanie do inzulínového pera. Inzulínové pero uľahčí podávanie inzulínu. Koncentrácia inzulínu je vyjadrená v medzinárodných jednotkách. 1 IU = 36 ug inzulínu. Na našom území sa používajú inzulíny so 100 jednotkami v 1 ml prípravku. Injikovanie inzulínu si robia diabetici sami do podkožného tkaniva brucha, stehna alebo ramena. Miesta vpichu treba striedať. Diabetik si sám pripravuje zmes ak potrebuje inzulínu, alebo už existujú aj hotové zmesi krátko a stredne dlho účinkujúcich inzulínov. Jednoznačný úžitok z hotových zmesí majú zle vidiaci pacienti. Skladovanie inzulínu v chladničke pri teplote 2 – 8 ºC udrží jeho účinnosť až do dátumu expirácie. Pri izbovej teplote do 25 ºC sa práve používanej fľaštičke účinnosť nestráca jeden mesiac.

Perorálne antidiabetiká

Väčšina pacientov s diabetes mellitus 2. typu vyžaduje okrem úpravy režimu a diéty aj farmakoterapiu. Zlepšenie kontroly glykémie sa dosahuje použitím perorálnych antidiabetík.
Ako perorálne antidiabetiká sa najčastejšie používajú deriváty sulfonylmočoviny. Mechanizmus účinku spočíva hlavne v stimulácii sekrécie inzulínu.

Deriváty sulfonylmočoviny dostupné na našom trhu

Účinná látka
Preparát

Glipizid
Minidiab
Glimepirid
Amaryl
Gliklazid
Diaprel
Glibenklamid
Diaprel
Tabuľka č. 3

Do ďalšej skupiny perorálnch antidiabetík patria biguanidy. Z troch skupín biguanidov, ktorých predstaviteľmi sú fenformin, buformin a metformin, sa dnes klinicky u nás používa hlavne metformin (napr. Glucophage, Siofor). Mechanizmus účinku je viacfaktorový. Hlavným účinkom biguanidov je zvýšenie citlivosti tkanív na inzulín. Nestimulujú vnútorné vylučovanie inzulínu. Zvyšujú vychytávanie glukózy na periférií a podporujú jej ďalší metabolizmus v bunkách. Na rozdiel od derivátov sulfonylmočoviny ich podávanie nie je spojené s rizikom hypoglykémie, nezvyšujú telesnú hmotnosť. Znižujú u časti pacientov aj zvýšenú hladinu triacylglycerolov.

Na záver

Liečba diabetes mellitus zaznamenala v ostatnom období viaceré pokroky a sú predpoklady pre jej ďalšiu optimalizáciu. Prísľubom sú nové liekové formy inzulínu vhodné pre inhalačné a perorálne podanie. Zatiaľ málo prebádaná alternatíva funkčnej liečby diabetu je transplantácia Langerhansových ostrovčekov. Treba zdôrazniť, že každá liečba môže byť neúspešná bez aktívneho zapojenia pacienta. Preto má obrovský význam edukácia pacientov, čo znamená výchovu a vzdelávanie. Cieľom edukácie je získať a potom udržať diabetika v úlohe aktívneho a konštruktívneho spolutvorcu liečby.


Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.