Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Colleen K. Dodt
Éterické a esenciální léčivé oleje
7,26 EUR
(218,71 SKK)
Geoffrey Petty
Moderní vyučování
16,20 EUR
(488,04 SKK)
Zdeněk Matějček
Co, kdy a jak ve výchově dětí
6,87 EUR
(206,97 SKK)
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SK = 1 EUR
Práve čítate číslo 2002/3 - Informačné technológie ComorraPharm sro. - Pôvodný článok
štvrtok, 25. August 2019 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10

Elektronická lieková knižka Lekárne pri Váhu v Komárne
Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 20.7.2002

Spoločnosť Comorrapharm s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom rôzne doplnkové služby nad rámec bežnej lekárenskej činnosti. Sem patria okrem iného prezentačné dni, pravidelné meracie dni, karta kmeňového zákazníka a pod. Všetky tieto činnosti vyprodukovali v minulosti množstvo informácií. Rôznorodosť ich formátu a spôsob uchovávania na rôznych médiách veľmi spomaľovali ich vyhodnotenie. Pomocou elektronickej liekovej knižky (ELK) sa do ukladania dát zavedie nová kvalita podporovaná databázovým riešením. Na pôde Lekárne pri Váhu v Komárne a Lekárne Kelemantia v Iži vznikla nová služba, ktorá nie je bežná v slovenskej lekárnickej praxi. Pacient získava komplexný prehľad (formou tlačových zostáv) a predpísaných liekoch, o nákladoch poisťovne a pacienta, o kontraindikáciách so zadanou diagnózou, o interakciách k zvolenému lieku, o výsledkoch meraní, poskytnutých zľavách a pod.

Jedovaté rastliny
[image]
Obr. č. 1. elektronická knižka (ELK LPV) - preukaz
Hromadenie liekov v domácnostiach určite nevedie k znižovaniu nákladov na lieky. Aby sa zabraňovalo takémuto nepotrebnému hromadeniu liekov, prišiel minister s návrhom na vytvorenie liekových knižiek. Prvotná myšlienka však patrí riaditeľovi poisťovne Sideria-Istota, ktorý chcel knižky zaviesť pre pár desiatok svojich poistencov, ktorý vyberajú enormné množstvo liekov, napr. pre pacienta, ktorý za rok dostal 859 balení liekov. Úsek revízneho lekárstva ZZP Sideria-Istota počas roku 2001 aktívne realizoval program liekovej politiky. Uviedol do praxe pilotný projekt už spomenutých liekových knižiek a liekových kariet s cieľom zracionalizovať, skoordinovať a skvalitniť liečbu vybraných skupín poistencov. Tento projekt sa stretol s pozitívnu odozvou u poistencov a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom tohto projektu a ďalších komplexných opatrení v rámci liekovej politiky sa podarilo náklady na lieky udržať na prijateľnej úrovni.

Pánovi ministrovi sa zdala táto myšlienka ako vynikajúci nápad a chcel zaviesť knižky plošne a okrem toho chcel uplatniť aj podpisovanie receptov. Po tom, čo by pacient liek v lekárni dostal, podpísal by recept a dal tak príkaz svojej poisťovni na preplatenie receptu. Tieto nápady sa však stretli s radou nesúhlasu ako zo strany lekárov, tak aj zo strany lekárnikov.

Lekárnici sa mali možnosť vyjadriť v ankete v septembrovom vydaní Lekárnických listov. Zavedenie liekových knižiek na prahu tretieho tisícročia považuje Mgr. Ľubica Follrichová (Prvá senecká lekáreň, Senec) za zbytočný a spiatočnícky krok. Zdravotné poisťovne dostávajú pravidelne mesačne potrebné údaje o jednotlivých poistencoch na magnetických nosičoch, z ktorých je možnosť spracovať a získať údaje o ochoreniach, liečbe, naordinovaných a vydaných liekoch. PharmDr. Miroslava Šinková (Lekáreň Kvetná, Trenčín) odporúča poisťovniam investovať zdroje vyhradené na liekové knižky, na zakúpenie softwaru, ktorý by jasne spracoval výstupy v poisťovniach. Lieky sú vydávané na základe receptu, takže vzájomná disciplína musí nastať medzi predpisujúcimi lekármi a poisťovňami.

Podľa PharmDr. Ernestíny Tóthovej (Lekáreň Aesculap, Štúrovo) by na začiatok stačilo sprísniť kontrolné mechanizmy v poisťovniach, dať revíznym lekárom dostatočné právomoci a využiť zdravotnú dokumentáciu a zamerať sa na výpočtovú techniku. Lekárnik by z tohto problému mohol byť vynechaný, keď už aj tak má dosť administratívy so spracovaním receptov, samozrejme bezplatne.
Komplexným a dlhodobým riešením môže byť podľa PharmDr. Františka Tamera (Lekáreň Aesculap, Košice ) iba použitie moderných prostriedkov informačnej techniky a nahradenie súčasného preukazu poistenca čipovou kartou. Toto médium umožní evidovať nielen predpísané lieky, ale i celkový zdravotný stav pacienta, krvnú skupinu, precitlivenosť na lieky, alergiu a ďalšie faktory pre optimálne riešenie prípadných zdravotných problémov. Zavedenie čipových kariet by určite stálo nemálo peňazí, takže sa nedá počítať s tým, že by sa to u nás zaviedlo v krátkej budúcnosti.


[image]
Obr. č. 2. Centrálnym miestom programu (ELK LPV) je zoznam pacientov
Lekáreň pri Váhu sa prikláňa k myšlienke pána PharmDr. Františeka Tamera. Prichádza s myšlienkou zavedenia elektronickej karty (ELK LPV). Každému zákazníkovi, ktorý prejaví záujem o takúto službu, bude otvorená tzv. elektronická knižka, ktorá bude existovať len virtuálne v databáze, v ktorej sa budú zaznamenávať druhy a počty vydaných liekov liekov, výsledky meracích dní, poskytnuté zľavy a pod. Pacient potom bude môcť pravidelne získavať komplexný prehľad (formou tlačových zostáv) a predpísaných liekoch, o nákladoch poisťovne a pacienta, o kontraindikáciách so zadanou diagnózou, o interakciách k zvolenému lieku.

Systém sa plne integroval do lekárenského informačného systému (LIS) Lekárne pri Váhu v Komárne od firmy H-SOFT a zároveň bola pripojená aj do informačného systému o liekoch AESCULAP od firiem GAMO as. A MagiSoft sro.


Čo na to zákon o ochrane osobných údajov ?


Posilniť ochranu práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov by mal zákon o ochrane osobných údajov, ktorý dňa 30.05.2002 schválil parlament.

Do osobitnej kategórie je zaradené aj rodné číslo, zákon priamo zakazuje jeho zverejňovanie. Zákonom sa zároveň zriaďuje samostatný Úrad na ochranu osobných údajov, na čele ktorého bude môcť byť iba odborník s minimálne 10-ročnou odbornou praxou v oblasti informatiky alebo práva.

Rodné čísla sa teda už nebudú môcť používať napríklad na verejných listinách či rôznych oznamoch na obecných tabuliach, ako to bolo doteraz. Zákon upravuje aj to, ktoré údaje bude možné vyžadovať od osoby pri jednorazovom vstupe do budovy. Je to meno, priezvisko, titul, štátna príslušnosť a číslo preukazu (OP, pas, služobný preukaz).

[image]
Obr. č. 3. Na obrázku vidíte informácie o kontraindikáciach liekov a interakcie medzi liekmi pacienta (ELK LPV)
Pozmeňovacími návrhmi poslanci upravili ustanovenia týkajúce sa činnosti direkt marketingových firiem. Tie budú môcť bez súhlasu dotknutých osôb používať z osobných údajov titul, meno, priezvisko a adresu. Zákon pritom dáva občanovi možnosť písomne namietať proti používaniu týchto jeho údajov, a teda de facto proti zasielaniu rôznych materiálov poštou.

Kopírovanie, skenovanie alebo iné zaznamenávanie úradných dokladov je podľa zákona možné iba vtedy, ak to zákon výslovne umožňuje alebo s tým dotknutá osoba písomne súhlasí.

Ochranu osobných údajov pri spracúvaní v informačných systémoch a ochranu každého pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe upravuje aj Zákon č. 52/1998 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Službu ELK môže využívať len ten zákazník, ktorý v súlade s § 4 odseku č.1 Zákona č. 52/1998 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, dá jednoznačný súhlas na spracúvanie a ukladanie osobných údajov. Pre každého zákazníka máme pripravenú zmluvu. Bez podpísania zmluvy bude odmietnuté poskytnutie služby ELK.Čítajte ďalej...
PREHĽAD ČÍSLA
   
 ODPORÚČAME
Prepočítané konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SK
VIAC TOVAROV »   


Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.