Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

NAŠI PARTNERI


    Portál EurActiv.sk vydáva spoločnosť I-Europa s.r.o. Bola založená v máji 2003 s cieľom vydávať internetový portál informujúci o dianí v Európskej únii, vývoji európskych politík.
EurActiv.sk vznikol ako rozšírená slovenská verzia prestížneho bruselského portálu EurActiv.com. Od svojho vzniku však prešiel dynamickým vývojom a dnes ponúka obsah, ktorý síce využíva podporu bruselského EurActiv.com, je však prispôsobený domácim slovenským potrebám – napríklad poskytovaním praktických informácií o možnosti čerpania z fondov EÚ, štúdia či práci v krajinách Únie, alebo sledovaním pozícií slovenských aktérov v európskej politike.
    Reálne gymnázium s úradným názvom Štátne cesko-slovenské reálne gymnázium v Komárne bolo zriadené 27. mája 1936 prípisom c. 5808/36-II. Ministerstva školstva a národnej osvety. Škola mala dokonca aj vlastnú budovu, postavenú špeciálne na tento úcel. Bola to budova dnes už bývalej ocnej nemocnice na Záhradníckej ulici. Za docasného správcu školy bol vymenovaný Ján Fraštia. Rok 1995 predstavoval v dejinách gymnázia významný medzník. Ministerstvo školstva SR prepožicalo Gymnáziu v Komárne cestný názov Gymnázium Ludovíta Jaroslava Šuleka v Komárne s platnostou od júna 1995. Škola sa v roku 2004 zapojila do projektu "zelená škola", odvtedy hlása zásady a princípy environmentálnej výchovy, resp. výchovy k trvalo udržatelnému životu. Kladie dôraz na nekonzumné a duchovné stránky života, ktoré musia byt v súlade s konaním zamestnancov a študentov školy a celkovým vzhladom, prevádzkou a pôsobením školy.
    Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute na Slovensku ale aj vo svete presadzuje také fungovanie zdravotných systémov, ktoré podporujú zodpovednosť pacienta, zodpovednosť poskytovateľa a zodpovednosť nákupcov zdravotnej starostlivosti.
    Ústav patologickej fyziológie vznikol z pôvodného Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu patológiu, ktorý bol zriadený hneď pri založení Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 1919. Za výsledky výskumu v oblasti adaptácie srdca na zvýšené hemodynamické zaťaženie bola kolektívu pracovníkov udelená Cena Smělého. Kolektívu pracovníkov bola udelená aj Cena Slovenskej spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie za najlepšiu publikáciu v roku 1980 a 1981. V posledných desiatich rokoch sa časť pracovníkov ústavu venuje štúdiu problematiky patogenézy diabetickej kardiomyopatie a hepatopatie u experimentálnych zvierat so streptozotocínovým diabetom vyvolaným v neonatálnom období.
    MediKom s.r.o. je novovzniknuté zdravotnícke zariadenie, ktoré je reprezentované dvomi odbornými lekármi MUDr. Ferencom Baštrnákom, MUDr. Dušanom Podmanickým so špecializáciou z chirurgie II. stupňa, držiteľov certifikátov z diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.
    Družstvo lekární je jedinečné združenie lekární vo vlastníctve lekárnikov, ktorého cieľom je zvýšenie efektívnosti práce lekárnika pri zachovaní individuálnej formy vlastníctva lekární a garantovaní vysokej úrovne poskytovanej lekárenskej starostlivosti.
    Karta zdravia® je personalizovanou pacientskou kartou, vydáva sa teda osobitne pre každého pacienta. Jej zmysel spocíva v možnosti využívat viaceré nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti.
    Projekt k službe občanom už 8. rok. Špecialista na on-line predaj sortimentu lekárne. Prvá internetová lekáreň na Slovensku. Množstvo produktov s informáciami pre správny výber. Vychutnajste si šálku kývy v pohodlí domova, lekáreň príde k Vám. Vyskúšajte si rôzne formy on-line poradenstva, poradte sa s Vašim lekárnikom a zapojte sa do moderovaných diskusných fór.
    SASFI je združenie, ktorého cieľom je inovácia, štandardizácia a realizácia myšlienok na poli informatizácie zdravotníctva a farmácie s cieľom zavádzať všeobecne akceptované štandardy. Základné strategické postupy SASFI v oblasti informatizácie a dátovej štandardizácie vyplývajú z princípov eGovernmentu akceptovaných členskými štátmi EÚ ako aj z rozhodnutia Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Opierajú sa o závery medzinárodnej konferencie o efektivite, kvalite a spokojnosti klientov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti a o súbor minimálnych požiadaviek pre dátové štandardy ISO/IEC 11179.
    Webnoviny sú špecializovaný spravodajský portál tlačovej agentúry SITA určený pre širokú internetovú verejnosť. Aktuálne správy o najzaujímavejších udalostiach doma aj v zahraničí. Unikátny spôsob distribúcie správ. Správy Webnovín číta mesačne až 1,5 milióna ľudí, čo je polovica Slovákov.
    Spoločnosť PharmINFO spol. s r.o. je mladá, dynamická spoločnosť špecializujúca sa na vývoj a integráciu aplikácií využívaných predovšetkým vo farmceutickom priemysle a zdravotníctve. Jej hlavným cieľom je poskytovať štandardizované riešenia a produkty s vysokou pridanou hodnotou.
 





Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.