APOTHÉKA - odborno-informačný štvrťročník pre zákazníkov lekárne

Diabetes mellitus - cukrovka, časť č. 3
Mgr. Kristína Kánaiová, Lekáreň pri Váhu - Komárno

Komplikácie diabetes mellitus

Diabetes mellitus-cukrovka eas? e

Druhú časť článku nájdete tu -> Diabetes mellitus, cukrovka - časť. 2.

Hypoglykémia – je stav, pri ktorom hladina glukózy v krvi klesne hlboko pod normálnu hranicu (2,5 mmol/l alebo menej).

Príčiny hypoglykémie
 • nadmerné dávky inzulínu a preparátov sulfonylmočoviny
 • neadekvátny alebo oneskorený príjem potravy
 • náhla alebo nadmerná záťaž
Prejavy
 • znížená koncentrácia,
 • bolesti hlavy,
 • dvojité videnie,
 • zmena mimiky,
 • poruchy koordinácie,
 • porucha reči a vedomia,
 • kŕče,
 • potenie
Liečba hypoglykémie spočíva v zjedení rýchlo resorbovateľných sacharidov (cukor, hroznový cukor), hneď pri prvých príznakoch. Koncentrovaná glukóza sa podáva do žily obvykle až v lekárskom zariadení.

[image]


1. Akútne komplikácie

Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza je život ohrozujúcim zhoršením diabetického stavu charakterizovaným hyperglykémiou, dehydratáciou, elektrolytovým rozvratom, ketonémiou. Najťažšie štádium spojené s bezvedomím sa nazýva diabetická kóma.

Vyvolávajúce faktory
 • oneskorená diagnóza,
 • chybná liečba,
 • hrubé chyby v liečebnom režime,
 • ťažké infekcie,
 • stres pri ischémii srdca

[image]

Príznaky sa vyvíjajú niekoľko dní ako napr. smäd, polyúria, celková slabosť, úbytok hmotnosti, bolesti brucha, vracanie, hlboké dýchanie, acetónový zápach z úst, tachykardia, hypotenzia až šokový stav.

Liečba je urgentná. Cieľom je úprava cirkulačného objemu, zníženie hyperglykémie s úpravou ketoacidózy, úprava dehydratácie a elektrolytových deficitov.

2. Chronické komplikácie

Chronické komplikácie sú zapríčinené trvalou hyperglykémiu od molekulovej až orgánovú úroveň. Zmeny môžu byť reverzibilné ale aj ireverzibilné.

Mikroangiopatia

Najcharakteristickejšou morfologickou zmenou ciev pri diabetickej mikroangiopatii je zhrubnutie bazálnej membrány drobných ciev: kapilár, arteriol, a venúl. Cez bazálnu membránu prebieha látková výmena medzi jednotlivými vrstvami ciev. Morfologické zmeny tejto membrány vyvolávajú poruchu jej funkcie. Zmena priepustnosti má za následok poruchu mikrocirkulácie v tkanivách. Ide o zvýšené vystúpenie bielkovín z telových kvapalín a ich zvýšené ukladanie v cievnej stene. Po rôzne dlhom čase trvania týchto zmien sa zvyšuje tuhosť steny s následným artériovým rozšírením. Lokálne sa môže oslabiť cievna stena, a nakoniec sa môže zužovať lúmen ciev. Aj keď mikroangiopatické zmeny vznikajú vo všetkých cievach, klinicky sa prejavujú najmä zrakovým a obličkovým poškodením. Ak sa úplne preruší funkcia bazálnej membrány to znamená pre organizmus už nevratnú poruchu.

3. Mikrovaskulárne komplikácie diabetes mellitus

Diabetická neuropatia

Diabetická neuropatia je najčastejším sprievodným prejavom dlhšie trvajúceho diabetu. Pod označením diab. neuropatia si obyčajne predstavujeme klasický obraz symetrického poškodenia senzitívnych a motorických vlákien nervov dolných končatín, keď sa pacienti sťažujú na únavnosť a slabosť nôh spolu so zníženou citlivosťou najmä v oblasti chodidiel a predkolení. Časté sú bolesti pálivého charakteru a ktoré sa obyčajne stupňujú v nočných hodinách, bránia pacientom v spánku. Týmto pacientom často prináša úľavu chôdza. Terapiu diab. neuropatie predstavuje udržiavanie euglykémie. Ešte lepšia je kontrola hladiny glukózy v krvi ako základný predpoklad zastavenia patogenetického reťazca neuropatie je dôvodom v časti prípadov k prechodu na inzulínoterapiu.

Základom liečby je kyselina thiooktová (alfa-lipoová) v tabletkovej aj injekčnej forme. K tradičnej liečbe patria aj vitamíny skupiny B (benfotamin, pyridoxin, kyanokobalamin) a samozrejme lieky na bolesť. Priamo bolestivé miestá na chodidlách a predkoleniach je vhodné potierať kapsaicínovou alebo lidokaínovou masťou. V starostlivosti o diabatickú neuropatickú nohu zohráva rovnocennú úlohu s farmakoterapiou ošetrovateľská starostlivosť. Dôsledné dodržiavanie hygieny, primerané ošetrenie aj drobných poranení tvorí základ starostlivosti, čo sám musí pacient vykonávať.

Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia je klinickým príznakom mikroangiopatických zmien predovšetkým v glomeruloch. Zmenené chemické zloženie glomerulových štruktúr pôsobí zmenu priepustnosti bazálnej membrány v glomeruloch, čo sa prejaví zvýšenou albuminúriou (albuminúria - vylučovanie bielkovín v moči). Neskoršie už glomeruly nevedia splniť svoju funkciu, sú natoľko poškodené, že sa začína ich oklúzia (uzavretie) so zánikom ich funkcie. Zostávajúce glomeruly sa kompenzačne zväčšujú a v neskoršom štádiu aj obličky. Odhalenie diabetikov v predklinickom štádiu vývinu diab. nefropatie je veľmi dôležité, pretože umožňuje začať skôr niektoré preventívne a liečebné opatrenia. Včasným a pomerne spoľahlivým ukazovateľom vývinu je zvýšené množstvo albumínu vylúčeného močom . Na správne určenie štádia je treba stanoviť albuminúriu z viacerých zberov moču.

Liečba: optimalizácia metabolickej kompenzácie, zníženie krvného tlaku, nízkobielkovinová diéta, liečba infekcií obličkového systému, hemodialyzačná a transplantačná liečba renálnej insuficiencie (obličková nedostatočnosť). Nízkobielkovinova diéta znamená denný príjem 0,6 až 0,8 g bielkovín na kg hmotnosti. Pri tomto znížení bielkovín v diéte je dôležité zabezpečiť dostatočný príjem esenciálnych aminokyselín. Táto diéta obsahuje menej vápnika a železa , čo treba korigovať v liekovej forme.

Diabetická retinopatia

V priebehu choroby diabetes mellitus môže vzniknúť poškodenie ktorejkoľvek časti zrakového analyzátora. Zo všetkých možných poškodení sa najčastejšie vyskytuje diabetická retinopatia, ktorá zároveň ohrozuje zrak diabetika. Retinopatia, zapríčinená poruchou mikrocirkulácie v oku, je zo všetkých mikroangiopatií spôsobených diabetom najľahšie prístupná objektívnemu vyšetreniu, hoci jej priebeh možno dnes relatívne dobre ovplyvniť. Slepota, ktorá v jej dôsledku vznikla, zostáva stále závažným medicínskym a sociálnym problémom. Ako u DM 1, tak aj pri DM 2 na určitom stupni angiopatie dochádza k poškodeniu funkcie endotelu kapilár, hypertenzii a uzáveru ciev. Dôjde k ischémií sietnice.


Liečba


Makroangiopatia

Makroangiopatia je súhrnným názvom aterosklerotického postihnutia veľkých a stredných tepien diabetikov. Makroangiopatické zmeny znamenajú postihnutie dôležitých orgánov ako sú napr. srdce a mozog. Preto tieto zmeny sú príčinou zvýšeného výskytu kardiovaskulárnych ochorení srdca a mozgových príhod u diabetikov.

Copyright © Comorra Pharm s.r.o. 2000-2020
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.