APOTHÉKA - odborno-informačný štvrťročník pre zákazníkov lekárne

Farmaceuti nie sú zaočkovaní
Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno,

Britskí farmaceuti si môžu, ak to potrebujú, zabezpečiť očkovanie sami. V niektorých lekárňach špeciálne vyškolení zamestanci očkujú zákazníkov už roky proti sezónnej chrípke, HPV a hepatitíde A/B. Zatiaľ sa však nerozhodlo, či proti novej chrípke možu očkovať aj farmaceuti.

http://www
Zamestnanci lekární vo Veľkej Británii nepatria do skupín s vysokým rizikom nakazenia, ktoré sú ako prvé očkované proti prasacej chrípke. Výber poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa riadil doporučeniami určenými pre sezónnu chrípku. Podľa nich lekári, zubári, pôrodné asistentky, zdravotné sestry, sanitári, vodiči sanitiek, fyzioterapeuti a rádiodiagnostici patria do skupiny pracovníkov „prvého kontaktu“.

Celkovo je zaočkovaných dva milióny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z pohľadu vlády nie sú farmaceuti vystavení vyššiemu riziku infekcie. Farmaceutický výbor už ohlásil, že vznesie sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu a vzbudí aj záujem širokej verejnosti. Hovorca ddelenia pre zdravotníctvo vysvetlil zdroju Pharma adhoc, že sa stále prehodnocuje, či farmaceuti majú byť zahrnutí v zozname očkovaných.

Napokon, britskí farmaceuti si môžu, ak to potrebujú, zabezpečiť očkovanie sami. V niektorých lekárňach špeciálne vyškolení zamestanci očkujú zákazníkov už roky proti sezónnej chrípke, HPV a hepatitíde A/B. Zatiaľ sa však nerozhodlo, či proti novej chrípke možu očkovať aj farmaceuti.

Vo vysokorizikovej skupine, ktorá má byť prednostne zaočkovaná proti prasacej chrípke, sú aj tí ľudia, ktorí patria aj do vysokorizikovej skupiny sezónnej chrípky (okolo 8,5 mil. ľudí), tehotné ženy (okolo 0,5 mil.) a tí, ktorí žijú s osobami so slabým imunitným systémom (okolo 0,5 mil. osôb).

Copyright © Comorra Pharm s.r.o. 2000-2020
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.