Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Trendy v Európe
štvrtok, 4. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10
Klaus Gritschneder: Kto nemá odvahu snívať, nebude mať ani silu bojovať

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 1.9.2011

   Klaus Gritschneder študoval komunikáciu, podnikovú ekonomiku, marketingovú- a reklamnú psychológiu na Univerzite Ľudovíta Maximiliána v Mníchove (Ludwig-Maximilians-Universität München). Pracoval ako novinár pre rozhlas a televíziu, ako konzultant pre rôzne PR agentúry. Pán Gritschneder je spoluzakladateľom lekárne Europa Apotheek Venlo, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na poskytovanie lekárenskej starostlivosti cez zásielkový výdaj liekov. Je zodpovedný za riadenie komunikácie s verejnosťou. V roku 2008 vstúpil do Europa Apotheek Venlo lekárnický gigant zo Spojených štátov Medco Health Solutions a získal v nej majoritný podiel. Klaus Gritschneder by si teraz mohol vystierať nohy v kresle v pohodlí luxusného domova v Mönchengladbachu. Pre agilného podnikateľa je však takýto stav dosť nepredstaviteľný…
Nad slovenskými lekárňami sa stmieva

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 28.12.2010

   Slovenská lekárnická komora sa nebráni zákonnej definícii a regulácii vernosti pacienta. Má však záujem zapracovať do definícií aj odborné argumenty a odbornú stránku veci, napr. povinnosť lekárne, ktorá má verného klienta, evidovať a vyhodnocovať správnosť terapie, sledovať interakcie liekov, poskytovať feed-back ošetrujúcim lekárom a poisťovniam a tak zvýrazniť nie obchodný, ale odborný farmaceutický význam vernosti konkrétnej lekárne, konkrétnemu lekárnikovi. Správnosť zámeru SleK potvrdzuje aj štúdia spoločností SEMPORA Consulting GmbH.
Vláda oklamala vlastníkov lekární

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 19.11.2010

   Maďarská vláda bezodkladne podala zákonodarnému zboru návrh na prerokovanie novely zákona o lieku, takzvaný šalátový zákon, ktorý by mal regulovať podmienky zriaďovania a prevádzkovania lekární. Vicepremiér Tibor Navracsics osobným listom naliehal na predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra vo veci súrneho prijatia zmien.
Gobert Skrbensky: pôsobil som v juhovýchodnej časti Srí Lanky

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.11.2010

   Prof. Dr. Gobert Skrbensky je športovým chirurgom na Viedenskej medicínskej univerzite. Je odborným lekárom úrazovej chirurgie a ortopédie a zastáva pozíciu vedúceho športovo-chirurgickej ambulancie kolena na Univerzitných klinikách vo Viedni. Spolu s fyzioterapeutom vedie ordináciu baletnej školy Viedenskej štátnej opery ako aj Biomechanické laboratórium Adolfa Lorenza, ktoré v rámci tanečno-medicínskych štúdií stanovuje tanečné pohyby pre kinematické témy. Jeho chirurgický výskum sa sústreďuje na moderné artroskopické operačné techniky bedrového a členkového kĺbu. Dr. Skrbensky je členom tzv. Tanzmed tímu, ktorého cieľom je optimalizácia tanečno-fyziologického výkonu pri zohľadnení odborne fundovaných medicínskych poznatkov. Ako lektor pôsobí na Vedeckom inštitúte pre materiály na Viedenskej technickej univerzite. Pre rakúskeho poskytovateľa leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore (Austrocontrol) pracuje ako posudkový lekár.
Zmena vlastníkov v tisíc lekárňach

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 8.11.2010

   Ak novela zákona o lieku vstúpi v Maďarsku do platnosti, zväz lekární sa obráti na ústavný súd. O právnu nápravu sa bude usilovať aj na rôznych fórach EÚ. Nový zákon prinúti súčasných vlastníkov lekární na predaj podielu vlastníctva lekárnikom – zamestnancom.
Európsky parlament predstavil nové nariadenie označovania potravín

Mgr. Monika Rodáková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - 31.10.2010

   Informačná kancelária Európskeho parlamentu zrealizovala v mesiacoch september a október projekt pod názvom "Európsky parlament prichádza k Vám", ktorého cieľom bolo predstaviť občanom Slovenska návrh nového nariadenia o označovaní obalov potravín, ale tiež poukázať ako EP ovplyvňuje každodenný život občanov. Projekt vyvrcholil v dňoch 25. - 27.10. v Nitre sériou podujatí - verejným fórom pre občanov, odborným seminárom a tlačovou konferenciou, na ktorých sa zúčastnilo množstvo odborníkov z radov výrobcov potravín a obchodníkov, predstaviteľov Združenia spotrebiteľov, ale aj občanov a študentov.
Thomas J. Diekmann: Osvietený pacient sa zaujíma o vlastnú chorobu

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 12.10.2010

   Thomas J. Diekmann sa narodil v roku 1947. Štúdium práva absolvoval na univerzitách v Hamburgu a Freiburgu. Od roku 1976 poskytuje právne služby najmä v oblastiach a odvetviach ako medzinárodné právo, duševné vlastníctvo, zdravotnícke právo (lieky, reklama, lekárenstvo), tlačové právo a obchodné právo. Je prezidentom Advonetu, ktorá združuje nezávislých právnikov v Európe. Je členom významných združení ako napr. Deutsch-Österreichisch-Schweizerischen Anwaltsvereinigung (DACH), International Bar Association (IBA), Union des Avocats Européens, European Community Trademark Association (ECTA), Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR). Vyše 10 rokov zastupuje najväčšiu zásielkovú lekáreň v EÚ DocMorris. Je poverený vedením kancelárie združenia európskych zásielkových lekární (EAMSP - European Association of Mail Service Pharmacies). V rozhovore sa vyjadruje k témam ako sledovanie pohybu liekov od výrobcu k pacientovi, falšovanie liekov, e-Health alebo zásielkové lekárne.
Môže zachrániť zrak miliónom

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 3.9.2010

   Technika vytvorenia biosyntetickej rohovky môže zachrániť zrak miliónom ľudí. Prvé operácie na svete boli vykonané na desiatich pacientoch v roku 2008 v Linköpingu.
EU logo pre zásielkové lekárne

Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 14.2.2010

   25. januára 2010 Komisia pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) prediskutovalo celý balík, ktorý sa okrem boja proti falošným liekom postará aj o kontrolu informácií, určených pacientom, o liekoch na lekársky predpis. Členovia komisie mohli predložiť ďalšie návrhy do začiatku februára. Začiatkom apríla by ENVI chcelo hlasovať za farmaceutický balík. Rozhodnutie parlamentu by malo padnúť v máji.
V Združení európskych zásielkových lekární sa konalo riadne valné zhromaždenie

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 30.8.2009

   Riadne valné zhromaždenie Združenia európskych zásielkových lekární (European Association of Mail Service Pharmacies ďalej len „EAMSP“), ktoré sa konalo 28. augusta 2009 v Düsseldorfe, poskytlo svojim členom prehľad o činnosti, vývoji a plánoch.
Vírus prasacej chrípky putoval v papierovej škatuli cez Rakúsko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 9.5.2009

   Prenos skúšobnej vzorky sliny pacientky podozrivej z prasacej chrípky v papierovej škatuľke taxislužbou nikto neočakáva. No občas aj motyka vystrelí. Brizantnú vzorku z krajinskej kliniky Steyr v Hornom Rakúsku do Viedne skutočne prenášal taxikár Jozef Fuchs. Rozhovor s nim zverejnil denník Österreich 29-ho apríla 2009.
Kauza DocSimon pokračuje

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident SLeK, - 18.4.2009

   Na Slovensku je možné už naozaj všetko. Aj v lekárenstve. Prípad českej zásielkovej lekárne DocSimon naplno odhalil nedostatočnosť legislatívnych opatrení a medzery v regulácii lekárenskej starostlivosti a najmä zásielkového výdaja liekov na Slovensku. Zdroj: Lekárnické listy, 03/2009, str. 14-15. Vydáva: Edufarm spol. s r.o.. Zverejnené so súhlasom autora.
Lohas

Réka Tárnoková, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne - 31.3.2009

   Počuli ste už o organizácii zvanej LOHAS? Nie? Tak Vám o nej prinášam pár užitočných informácií...
Čo nového v medicíne a vo farmácii V.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 4.7.2008

   Trendy v medicíne a farmácii v 21. storočí budú diktovať medzi inými aj: starnutie populácie, stále sa zväčšujúci dopyt po zdravotníckej technike, pomôcok a diagnostických prístrojov, ošetrovateľské služby, eutanázia, zdravotnícky turizmus a robotická chirurgia.
Čo nového v medicíne a vo farmácii I.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

   Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Prvá časť sa zaoberá roznášaním liekov a zdravotníckych pomôcok imobilným seniorom, starším ľuďom a internetovým objednávaním liekov.
Nielen „lieky z internetu“ môžu zabíjať

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 17.11.2007

   Nie je možné prehliadnuť niektoré trendy nového storočia (konsolidácia zdravotníckeho trhu, vzrastajúci tlak na efektivitu, rast dostupnosti informácií, napr. cez verejne prístupné databázy liekov, nástup nových technológií, prístup na internet a pod.), ktoré menia úlohu pacienta z pozície pasívneho pozorovateľa do polohy aktívneho spoluúčastníka pri určovaní a sledovaní liečebného postupu. Napriek prísne regulovaným podmienkam trhu liekov v EÚ zásluhou zmenených ekonomických podmienok, vplyvom vedeckých poznatkov v oblasti liečiv a liekov a postupného rastu vedomostí obyvateľstva, sa v posledných rokoch zvýšila potreba zjednodušiť cestu lieku k pacientovi. Bez využitia, prepojenia výpočtovej techniky a internetu v jednotlivých vedných disciplínach nemôžeme očakávať žiaduce výsledky. Jednou zo zjednodušených ciest je predaj OTC liekov cez internet. Tak, ako sa internet dostáva k širším masám populácie, mení sa aj charakteristika typického internetistu. Ten vyznáva aktívny spôsob života, pričom však globálnu počítačovú sieť zďaleka nevyužíva len na zábavu, ale povedzme aj na kontrolu a podporu liečebného postupu. Uvedený prístup poskytuje pre pacienta výhody individuálneho rozhodovania o vlastnom ochorení, resp. vlastnom zdraví.
Jednotné kódy v lekárňach

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 7.6.2007

   Ambície Asociácie lekárnikov Slovenska majú naďalej kreatívne a ústretové podoby pre majiteľov verejných lekární a samozrejme aj v rámci svojich návrhov a opatrení pre parlament a vládu SR. V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou sa snaží vždy nájsť priestor pre racionalizáciu lekárenskej starostlivosti s dôrazom na postavenie lekárnika a lekárne vo vzťahu k pacientom. Známe sú iniciatívy, ktoré explicitne korešpondujú so šetrením verejných zdrojov v oblasti liekovej politiky, ktoré zatiaľ nenašli profesionálnu a racionálnu odozvu..., problémy zdravotníctva by potom nemuseli rezonovať v polohe existencie zdravotných poisťovní. Skúsenosti jasne ukázali miesto a silu tohto združenia majiteľov verejných lekární..., dôkazom je realizovaný poradensko-konzultačný servis, vydávanie mesačníka pre lekárnikov manažérov a mnoho ďalších zmysluplných aktivít, medzi ktoré patrí najmä organizovanie workshopov pre majiteľov verejných lekární k akútnym témam a problémom.
Konferencia o PharmINFO ADC ČÍSELNÍKu a ADCNet. Frameworku

Mgr. Beata Prachárová, šéfredaktorka Lekárnických listov - 23.3.2007

   V bratislavskom hoteli Danube sa 23. februára t.r. konala konferencia o PharmINFO ADC ČÍSELNÍKu a ADCNet. Frameworku. Už z názvu je zrejmé, že išlo o konferenciu zameranú na oblasť informatizácie a sofistikovanej komunikácie, ktorá ide ruka v ruke s vývojom spoločnosti a vývojom nových informačných technológii v 21. storočí, ktoré neobídu ani oblasť zdravotníctva. Článok bol spracovaný podľa materiálov ku Konferencii o ADCC a ADCNet. Frameworku.
ADC ČÍSELNÍK: Revolúcia v oblasti objednávania a distribúcie farmaceutických výrobkov

B. Kostolecká, stála redaktorka Primar.sk - 23.9.2006

   Pojem "jednoznačná identifikácia" znie tak trochu ako matematický alebo skôr programátorsky výraz, a väčšina z nás si ani neuvedomuje, že sa s ním stretáva takmer dennodenne: či už vo forme rodného čísla, zamestnaneckého čísla alebo čiarového kódu na produktoch kupovaných v hypermarketoch.
eKartra a eHealth pre Slovensko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 23.9.2006

   Potom, ako sa Slovensko stalo členom EÚ a najmä po oboznámení sa s Akčným plánom pre európsky e-Health priestor, ktorý si kladie za cieľ urobiť zdravotníctvo lepším pre európskych občanov, napriek prísnym ekonomickým podmienkam sa zmienená pozornosť pomaly a postupne zhmotnila. Ministerstvo zdravotníctva - hlavný zriaďovateľ eHealth - iniciovalo nový program pod hlavičkou "Nové zdravotníctvo". Veľká pozornosť bola venovaná európskym eHealth víziám, programom a akčným plánom. Koncom roku 2005 bola ministerstvu dodaná Národná stratégia, Cestná mapa a Akčný plán na rok 2006. Po ich posúdení internými a externými štruktúrami ministerstvo vykonalo významné rozhodnutia na uvedenie eHealth programov v Slovenskej republike.
Je nakupovanie cez internet naozaj jednoduché?

Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 29.10.2005

   Obrovský rozvoj internetu (najmä v poslednom období) zmenil tvár podnikania na celom svete. V tejto súvislosti viaceré spoločnosti umožňujú okrem klasickej prezentácie vlastných výrobkov a služieb aj priamy nákup prostredníctvom pohodlnej firemnej WWW stránky.
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (A-C)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (D-L)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (S-Z)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (M-R)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Týždeň srdca v lekárňach

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 16.8.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (2.)

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 26.10.2004

   Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Článok poukazuje na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Na konci článku sa nachádza tabuľka najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu."
Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (1.)

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 26.10.2004

   Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Článok poukazuje na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Na konci článku sa nachádza tabuľka najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu."
Zaobstarávanie liekov cestou internetu v Nemecku

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 17.10.2004

   Ktoré hybné sily udávajú rytmus a dynamiku zásielkového obchodu liekov na nemeckom trhu? Kladenie takejto otázky opodstatňuje jednak Zákon o modernizácii uzákonených nemocenských poistení, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, jednak skutočnosť, že od deväťdesiatych rokov minulého storočia, pokúšali sa na nemecký trh prebojovať silné zahraničné zásielkové lekárne a do tretice, v súčasnom období je možné sledovať trend vyššej účasti domácich zásielkových lekární na nemeckom trhu.
V srdci starostlivosti o Vaše zdravie

Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda RLeK Žilina,, Lekáreň Paracelsus, Turzovka - 9.10.2004

   Keď sa povie zdravotná starostlivosť, všetci si hneď spomenú na lekára, zdravotnú sestru či nemocnicu, tí informovanejší na pána ministra a jeho "reformu." Ale ruku na srdce - koľkí si spomenú na lekárnika?
Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Slovensko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.6.2004

   Na základe dostupných informácií (prieskum trhu vykonaný dňa 12.06.2004 cez slovenské vyhľadávače Zoznam a Centrum) na slovenskom webe existuje okolo 10 domovských strán lekární a 30 internetových predajní, ktoré sa aspoň z časti zaoberajú predajom liekov, liečivých doplnkov, liečebnou kozmetikou a zdravotníckeho materiálu.
Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Európa

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.6.2004

   Prvou zaujímavou „lastovičkou“ sa v predaji liekov v Európe prostredníctvom internetu stala internetová predajňa 0800 DocMorris na čele s mladým zakladateľom Ralfom Däinghausom. Po jeho vstupu na nemecký trh sa s ním začali súdiť nemeckí lekárnici na úrovni krajinských a aj na úrovni najvyššieho súdu. Celý spor sa neskoršie dostal pred Európsky súdny dvor v Luxembourgu.
STREDOEURÓPANIA UPREDNOSTŇUJÚ LEKÁRNIKOV PRED LEKÁRMI

Vladimira Jakubeczyova, Taylor Nelson Sofres, Factum Slovakia, s.r.o. - 7.10.2002

   Lekárnici majú väčšiu dôveru ako lekári, pokiaľ ide o poskytovanie rád o voľnopredajných liekoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) v Strednej Európe uverejneného spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS).
EURÓPA PROTI BOLESTI

PharmDr. Monika Hollósy, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 21.3.2001

   Liečba chronickej bolesti zostáva stále významným nedoriešeným medicínskym problémom, a to aj napriek úsiliu mnohých lekárov - špecialistov a množstvu techník a liekov vyvinutých na tento účel. Existuje veľa príčin, prečo úsilie smerujúce k ovplyvneniu bolesti zlyháva. Dňa 03.03.2001 sme obdržali list od MUDr. Evy Sirackej DrSc., prezidentky Ligy proti rakovine SR, v ktorom nás žiada o podporu 3-mesačnej osvetovej kampane o zmiereňovaní utrpenia a liečby bolestí. Kampaň vznikla v spolupráci Slovenskej spoloťnosti pre štúdium a liečbu bolesti a Ligy proti rakovine.
Aká je budúcnosť on-line lekárnictva v EÚ ?

PharmDr. Monika Hollósy, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 30.9.2000

   Dnes je už nemysliteľné, aby podľa všeobecne známych prísnych pravidiel distribuované farmaceutické prípravky neboli dostupné v širokom rozsahu aj prostredníctvom Internetu. Pravidlá na rozširovanie farmaceutických prípravkov prostredníctvom Internetu sa už pripravujú a to s medzinárodným charakterom. Aj právnické kancelárie Alexander Merck a Squire, Sanders – Dempsey v Bruseli sledujú so záujmom vývoj týchto obchodno-právnych pravidiel v EÚ na obchodovanie prostredníctvom elektronických médií
Mi az on-line gyógyszertárak jövője az EU-ban?

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.7.2000

   Ma már elkerülhetetlennek látszik, hogy a közismerten szigorú szabályok szerint forgalmazott gyógyszeripari termékek széles körben hozzáférhetőek legyenek az Interneten keresztül is. A nemzetközi Internetes kereskedelemre vonatkozó - az elektronikus kereskedelmet nem feltétlen visszaszorító jellegű - szabályozás megalkotása már folyamatban van. Alexandre Mencik és a Squire, Sanders & Dempsey Ügyvédi Iroda brüsszeli irodája figyelemmel kíséri az elektronikus kereskedelem jogi szabályozásának fejlődését az EU-ban.
 

Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.