Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Vývoj & trendy vo farmácii
štvrtok, 4. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10
Firemná kultúra lekárne a etika

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 30.10.2011

   V súvislosti s ostatnými legislatívnymi zmenami nastavenými pre verejné lekárne do liberálnejších a konkurenčnejších rovín v účinnosti od 1.12.2011 začína intenzívne okrem iného (ekonomika, konkurencia, bonusy, vernostné zľavy) rezonovať aj problematika určenia a definovania hodnôt samotnej lekárne. Je exaktné, že tento proces tvorby a prehodnocovania hodnôt sa stáva prirodzeným nielen z pohľadu existenčného zázemia lekárne, ale najmä z pohľadu vnímania pacientov a tzv. "sebanáhľadu" lekárnika za tárou.
Zdielanie dát, sémantický web a vznik znalostných systémov

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 15.9.2011

   Ontológia je učenie o bytí, medzidisciplinárna filozofia o súcne. Okrem filozofie sa ale tento pojem používa aj v súvislosti so sémantickým webom a organizáciou poznania. Nejednotná odborná terminológia, obrovské množstvo publikácií, ich distribuovaný charakter, nezávislosť rôznych zdrojov údajov, ktoré sa navzájom referencujú a prelínajú, výrazne prispel k zrodu vízie sémantického webu, ktorú predstavili v roku 2001 v časopise Science Tim Berns-Lee. Ťažko možno očakávať priznanie renomovaných odborníkov, že ich premohol komplex zložitých úloh a problémov. Niektoré povolania by tým mohli prísť o svoju spoločenskú prestíž. Tento typ rezistencie je príčinou toho, že sa nevytvára potrebný tlak na úspech a progres v implementácii sémantiky do zverejnených informácií.
Odbornosť je prekážkou biznismanov…aj na Slovensku (?)

PharmDr. Peter Stanko, Člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory - 28.7.2011

   "Človek občas zakopne o pravdu, ale väčšinou sa pozbiera a pokračuje, akoby sa nič nestalo." (W. Churchill)
Marketingové alternatívy vo verejnej lekárni z pohľadu spotrebiteľského správania

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 11.5.2011

   Spoločenský a ekonomický pokrok za ostatných viac ako dvadsať rokov priniesol pre život človeka na Slovensku obrovské zmeny. Mnohé zmeny sa najskôr a najintenzívnejšie preniesli do oblasti spotreby v podobe zvýšenej ponuky, ale aj dopytu. Práve tieto axiómy zmenili kvalitu v spotrebiteľskom správaní sa človeka.
Automatizovaná pilulka môže sledovať vaše zdravie

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 29.8.2010

   Silicon Valley je priekopníkom novej vlny technológie, ktorá pomocou čipov vsadených do stráviteľných piluliek dokáže sledovať zdravotný stav pacientov.
Prasacia chrípka

Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 7.10.2009

   Multibalenia pre masové očkovanie
Farmaceuti nie sú zaočkovaní

Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 5.10.2009

   Britskí farmaceuti si môžu, ak to potrebujú, zabezpečiť očkovanie sami. V niektorých lekárňach špeciálne vyškolení zamestanci očkujú zákazníkov už roky proti sezónnej chrípke, HPV a hepatitíde A/B. Zatiaľ sa však nerozhodlo, či proti novej chrípke možu očkovať aj farmaceuti.
Internetové lekárenstvo na Slovensku

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident SLeK, - 5.9.2009

   Internetizácia slovenských domácností napreduje. Spomedzi krajín EÚ patríme s 58% domácností s prístupom k internetu k európskemu podpriemeru (priemer je 60%), dynamika rastu je však obdivuhodná. Bezproblémový prístup ku kvalitným vysokorýchlostným internetovým pripojeniam spolu s významnou konkurenciou vedúcou k čoraz nižším cenám je predpokladom toho, že zaostávanie za lídrom vo vybavenosti domácností internetom Holandskom (až 86 %) budeme rýchlo znižovať.
Tabletka „ráno po“

Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 5.9.2009

   Berlín - Čoskoro sa ženy budú môcť chrániť pred nechceným tehotenstvom aj po piatich dňoch po nechránenom sexuálnom styku.
V Združení európskych zásielkových lekární sa konalo riadne valné zhromaždenie

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 30.8.2009

   Riadne valné zhromaždenie Združenia európskych zásielkových lekární (European Association of Mail Service Pharmacies ďalej len „EAMSP“), ktoré sa konalo 28. augusta 2009 v Düsseldorfe, poskytlo svojim členom prehľad o činnosti, vývoji a plánoch.
Čaká slovenské lekárenstvo "zásielková" zmena?

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident SLeK, - 12.7.2009

   Na 39., v súčasnosti prerušenej schôdzi NR SR bol v prvom čítaní schválený návrh novely Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Návrh bol iniciatívou poslanca SMER-SD a podpredsedu parlamentného Výboru pre zdravotníctvo MUDr. Jozefa Valockého. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, cieľom navrhovanej právnej úpravy je doplnenie ustanovení o poskytovaní lekárenskej starostlivosti týkajúcich sa zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok (internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok). Navrhované ustanovenia sú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie uvedenými v Doložke zlučiteľnosti.
Neúčinné lieky

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 19.4.2009

   O tom, že účinnosť liekov, konvenčnej medicíny a jej liečebných metód nie je vždy vedecky overená a doložená zverejnil pred týždňom článok Rakúsky týždenník Profil. Vyzerá to tak, že nové syntetické preparáty sú skúšané práve na ľuďoch, pretože pokusy so zvieratami majú len alibistickú funkciu a nevarujú pred nebezpečím nových látok, naopak presviedčajú o ich klamlivom účinku. Ľudia ktorí cmúľali cukríky reagovali rovnako ako tí čo dostávali moderné lieky.
Kauza DocSimon pokračuje

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident SLeK, - 18.4.2009

   Na Slovensku je možné už naozaj všetko. Aj v lekárenstve. Prípad českej zásielkovej lekárne DocSimon naplno odhalil nedostatočnosť legislatívnych opatrení a medzery v regulácii lekárenskej starostlivosti a najmä zásielkového výdaja liekov na Slovensku. Zdroj: Lekárnické listy, 03/2009, str. 14-15. Vydáva: Edufarm spol. s r.o.. Zverejnené so súhlasom autora.
Lekárnické trendy 21. storočia

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident SLeK, - 2.1.2009

   Anglický filozof Herbert Spencer už koncom 19.storočia v svojej práci Princípy v sociológii napísal, že spoločnosť, tak ako živé organizmy, funguje na zásadách prirodzeného výberu a prežitia najschopnejších jedincov. Zdroj: Lekárnické listy, 12/2008, str. 25. Vydáva: Edufarm spol. s r.o.. Zverejnené so súhlasom autora.
Lekáreň v 21. storočí

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 30.10.2008

   Elektronizácia a internetizácia obchodných činností v lekárni / Právne aspekty prechodu koruny na euro (povinnosti štatutára - konateľa spoločnosti, predsedu predstavenstva pri prechode koruny na euro z pohľadu majetku, zmlúv a podobne) / Prechod koruny na euro a lekárnik ako klient banky.
Čo nového v medicíne a vo farmácii V.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 4.7.2008

   Trendy v medicíne a farmácii v 21. storočí budú diktovať medzi inými aj: starnutie populácie, stále sa zväčšujúci dopyt po zdravotníckej technike, pomôcok a diagnostických prístrojov, ošetrovateľské služby, eutanázia, zdravotnícky turizmus a robotická chirurgia.
Názory na očkovanie detí

Mgr. Kristína Kánaiová, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 28.6.2008

   Imunizačný program je program, ktorého cieľom je znížiť až eliminovať výskyt infekčných ochorení dôsledným zabezpečovaním imunizácie najmä detskej populácie. Jeho realizácia zahŕňa celý rad činností, z ktorých najdôležitejšie sú očkovanie, sledovanie nežiadúcich účinkov po očkovaní, kontrola zaočkovanosti, hodnotenie imunitného stavu populácie, sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovanie cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí.
Čo nového v medicíne a vo farmácii IV.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 27.6.2008

   Dňa 5. mája 2008 sa konala pravidelná porada organizácie EuroRec. Jej hlavnou témou bola prezentácia výsledkov projektu Q-REC zameraného certifikáciu elektronických systémov na tvorbu elektronického zdravotného záznamu v Európe. Prvú verziu osvedčených postupov zverejnila EuroRec na konferencii eHealth 2008 ktorá sa konala v Slovinsku v termíne 6.-7. máj 2008 a pomenovala ich „pečiatkou kvality EuroRec pre elektronické zdravotné záznamy“ (the EuroRec EHR Quality Seal). Ako to súvisí s organizačným a inštitucionálnym zabezpečením domáceho rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva a informatizácie zdravotníctva? Kto zastupuje Slovensko v EuroRec?
Dr. Albert Hofmann vynálezca LSD je mŕtvy

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 21.6.2008

   Dňa 29. apríla 2008 vo svojich 102 rokoch zomrel Albert Hofmann, muž, ktorý synteticky vyrobil LSD a ako prvý človek z neho zažil drogové "eldorádo".
Čo nového v medicíne a vo farmácii III.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

   Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Tretia časť sa zaoberá aktivitami zameranými proti fajčeniu, fyziologicko-chemickými vyšetreniami v lekárňach a doplňujúcim predpisovaním liekov lekárnikom.
Čo nového v medicíne a vo farmácii II.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

   Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Druhá časť sa zaoberá unifikáciou európskych trendov pri označovaní liekov a zmenou úlohy pacienta z pozície pasívneho pozorovateľa do polohy aktívneho spoluúčastníka pri určovaní a sledovaní liečebného postupu.
Čo nového v medicíne a vo farmácii I.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 10.5.2008

   Séria článkov „Čo nového v medicíne a vo farmácii“ sa pokúša priblížiť čitateľovi nové trendy a ich adaptácie v oblasti zdravotníctva. Nové procesy a aplikácie majú priniesť nielen efekt pre lekára, lekáreň a distribučné spoločnosti, ale zvýšiť aj kooperáciu so zdravotnými poisťovňami a pacientmi, tak aby poskytnutá zdravotná starostlivosť, osveta a preventívna starostlivosť bola adresnejšia, rýchlejšia, terapeuticky účinnejšia a bezpečná. Prvá časť sa zaoberá roznášaním liekov a zdravotníckych pomôcok imobilným seniorom, starším ľuďom a internetovým objednávaním liekov.
Hormonálna antikoncepcia

MUDr. Anna Kajanová, gynekologická ambulancia, Hurbanovo - 29.3.2008

   História hormonálnej antikoncepcie sa začala písať v roku 1929 objavom estrogénov a 3 roky na to hormónu žltého telieska. Hoci sa už vtedy začalo uvažovať o hormonálnej antikoncepcii, na prvú kombinovanú tabletku bolo treba čakať až do konca 50-tych rokov.
Imunita a glukány

PLEURAN s.r.o., Súkennícka 15., 821 09 Bratislava - 8.3.2008

   Nedostatočná funkcia imunitného systému sa môže prejavovať celkovým pocitom únavy, častým nachladnutím, chrípkou, bolesťami kĺbov, chronickými zápalmi, zhoršeným hojením rán, opakovanými bakteriálnymi, vírusovými a plesňovými ochoreniami, zníženým počtom bielych krviniek, zvýšenou vnímavosťou k nádorovým ochoreniam apod.
Objavte LACTOLINE (VITABALANS OY)

Vitabalans SK s.r.o., Grösslingova 58, 811 09 Bratislava - 2.2.2008

   Spoločnosť VITABALANS OY je rodinná fínska farmaceutická spoločnosť založená v roku 1980. Vitabalans Oy vyvíja, vyrába a predáva: Lieky viazané na lekársky predpis, Voľno predajné prípravky, Rastlinné preparáty, Výživové doplnky, Veterinárne prípravky
Nielen „lieky z internetu“ môžu zabíjať

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 17.11.2007

   Nie je možné prehliadnuť niektoré trendy nového storočia (konsolidácia zdravotníckeho trhu, vzrastajúci tlak na efektivitu, rast dostupnosti informácií, napr. cez verejne prístupné databázy liekov, nástup nových technológií, prístup na internet a pod.), ktoré menia úlohu pacienta z pozície pasívneho pozorovateľa do polohy aktívneho spoluúčastníka pri určovaní a sledovaní liečebného postupu. Napriek prísne regulovaným podmienkam trhu liekov v EÚ zásluhou zmenených ekonomických podmienok, vplyvom vedeckých poznatkov v oblasti liečiv a liekov a postupného rastu vedomostí obyvateľstva, sa v posledných rokoch zvýšila potreba zjednodušiť cestu lieku k pacientovi. Bez využitia, prepojenia výpočtovej techniky a internetu v jednotlivých vedných disciplínach nemôžeme očakávať žiaduce výsledky. Jednou zo zjednodušených ciest je predaj OTC liekov cez internet. Tak, ako sa internet dostáva k širším masám populácie, mení sa aj charakteristika typického internetistu. Ten vyznáva aktívny spôsob života, pričom však globálnu počítačovú sieť zďaleka nevyužíva len na zábavu, ale povedzme aj na kontrolu a podporu liečebného postupu. Uvedený prístup poskytuje pre pacienta výhody individuálneho rozhodovania o vlastnom ochorení, resp. vlastnom zdraví.
50. výročie Conterganovej aféry

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.11.2007

   Pre klinickú prax má osobitný význam konzumácia farmák pred počatím a v priebehu gravidity. Problematika účinku liekov na reprodukciu a na tehotenstvo pritom zaujíma nie len odbornú, ale aj laickú verejnosť. Svet si v týchto dňoch pripomína 50. výročie začiatku smutného škandálu menom Contergan.
Jednotné kódy v lekárňach

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 7.6.2007

   Ambície Asociácie lekárnikov Slovenska majú naďalej kreatívne a ústretové podoby pre majiteľov verejných lekární a samozrejme aj v rámci svojich návrhov a opatrení pre parlament a vládu SR. V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou sa snaží vždy nájsť priestor pre racionalizáciu lekárenskej starostlivosti s dôrazom na postavenie lekárnika a lekárne vo vzťahu k pacientom. Známe sú iniciatívy, ktoré explicitne korešpondujú so šetrením verejných zdrojov v oblasti liekovej politiky, ktoré zatiaľ nenašli profesionálnu a racionálnu odozvu..., problémy zdravotníctva by potom nemuseli rezonovať v polohe existencie zdravotných poisťovní. Skúsenosti jasne ukázali miesto a silu tohto združenia majiteľov verejných lekární..., dôkazom je realizovaný poradensko-konzultačný servis, vydávanie mesačníka pre lekárnikov manažérov a mnoho ďalších zmysluplných aktivít, medzi ktoré patrí najmä organizovanie workshopov pre majiteľov verejných lekární k akútnym témam a problémom.
Lieková karta pacienta

PharmDr. František Tamer, MagiSoft, spol. s r. o. Stará Ľubovňa - 18.5.2007

   Dominantnou úlohou lekárnika v súčasnej dobe, keď okrem nových účinných molekúl takmer denne vznikajú nové a nové liečivé prípravky z oblasti výživových doplnkov by mala byť ochrana pacienta pred ich nevhodnou kombináciou s liekmi ako i ich nežiadúcimi účinkami, ktoré nezriedka môžu zásadne ovplyvniť ba dokonca zmariť želaný účinok lieku.
Konferencia o PharmINFO ADC ČÍSELNÍKu a ADCNet. Frameworku

Mgr. Beata Prachárová, šéfredaktorka Lekárnických listov - 23.3.2007

   V bratislavskom hoteli Danube sa 23. februára t.r. konala konferencia o PharmINFO ADC ČÍSELNÍKu a ADCNet. Frameworku. Už z názvu je zrejmé, že išlo o konferenciu zameranú na oblasť informatizácie a sofistikovanej komunikácie, ktorá ide ruka v ruke s vývojom spoločnosti a vývojom nových informačných technológii v 21. storočí, ktoré neobídu ani oblasť zdravotníctva. Článok bol spracovaný podľa materiálov ku Konferencii o ADCC a ADCNet. Frameworku.
Zákaznícke, vernostné a pacientske karty v lekárni (časť. 2.)

Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda, Družstva lekární - 2.3.2007

   "Nemáte záujem o našu zákaznícku kartu?", "Máte našu vernostnú kartu?" Takéto otázky, ktoré bolo donedávna možné počuť iba na čerpacích staniciach a v supermarketoch, sa dnes pomaly, ale isto začínajú stávať každodennou súčasťou našej práce. Dnes už dokonca poznáme viacero modelov zákazníckych či pacientskych kariet v lekárni. Aké sú benefity týchto systémov pre pacienta, aké pre lekáreň a aké pre samotného lekárnika? Analýza satvu v Českej republike a na Slovensku.
Zákaznícke, vernostné a pacientske karty v lekárni (časť. 1.)

Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda, Družstva lekární - 16.2.2007

   "Nemáte záujem o našu zákaznícku kartu?", "Máte našu vernostnú kartu?" Takéto otázky, ktoré bolo donedávna možné počuť iba na čerpacích staniciach a v supermarketoch, sa dnes pomaly, ale isto začínajú stávať každodennou súčasťou našej práce. Dnes už dokonca poznáme viacero modelov zákazníckych či pacientskych kariet v lekárni. Aké sú benefity týchto systémov pre pacienta, aké pre lekáreň a aké pre samotného lekárnika? Analýza satvu v USA, Veľkej Británii a v Nemecku.
Budovanie korporátnej značky - iLekáreň

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 24.9.2006

   Ak sa povie výdaj lieku, každý si predstaví výdaj v lekárni, kde lekárnik preberá od pacienta recept a expeduje mu príslušné lieky. Málokto si na prvý pokus pripustí možnosť, že lekárnik (alebo farmaceutický laborant) môže realizovať výdaj liekov a zdravotníckych potrieb pacientovi aj na inom mieste, ako vo verejnej lekárni (napríklad doručovanie liekov osamelým a nevládnym pacientom domov), prípadne že výdaj a dispenzácia liekov a zdravotníckych pomôcok alebo predaj doplnkového sortimentu lekárne nie je realizovaný pri osobnom kontakte lekárnika/laboranta s pacientom/klientom (napríklad internetové obchodovanie s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom výdajných automatov a podobne).
ADC ČÍSELNÍK: Revolúcia v oblasti objednávania a distribúcie farmaceutických výrobkov

B. Kostolecká, stála redaktorka Primar.sk - 23.9.2006

   Pojem "jednoznačná identifikácia" znie tak trochu ako matematický alebo skôr programátorsky výraz, a väčšina z nás si ani neuvedomuje, že sa s ním stretáva takmer dennodenne: či už vo forme rodného čísla, zamestnaneckého čísla alebo čiarového kódu na produktoch kupovaných v hypermarketoch.
Doručenie OTC liekov pacientom

Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 21.1.2006

   Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad doručenia OTC liekov pacientom z internetových lekární. V úvode poukazuje na postavenie a význam OTC liekov a na dôležitosť zapojenia pacienta do sledovania a určovania liečebného postupu. V ďalšom sa analyzuje možnosť zabezpečenia konzultačnej, kontrolnej a poradenskej funkcie farmaceuta internetovej lekárne, popisuje praktiky a pohľady Nemeckých, Rakúskych a Maďarských lekárnikov na danú problematiku. V závere článku čitateľ nájde stručný prehľad zásad na zamedzenie rizík spojených s doručením OTC liekov.
IMUNITA - základ zdravia, dá sa vôbec ovplyvniť?

PLEURAN s.r.o., Súkennícka 15., 821 09 Bratislava - 10.10.2005

   Lekári definujú pojem imunita ako odolnosť organizmu voči rôznym ochoreniam. Imunita je schopnosť organizmu, ktorá tvorí základnú obrannú líniu nielen proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ale napríklad aj proti nádorovému bujneniu.
Depresia

Mgr. Renáta Pivodová, EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. - 1.10.2005

   Smútok, bezmocnosť , pocity beznádeje či zúfalstva sú emócie, ktoré za normálnych okolností nepredstavujú záťaž pre organizmus. Problém sa začína tam, kde sa tieto emócie objavujú príliš často, trvajú príliš dlho , ich intenzita nezodpovedá situáciám, ktoré ich spustili a preto začínajú nadmerne ovládať život postihnutého. Pri depresii však nejde iba o nepríjemný emočný zážitok. Depresia je ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré vedie k pocitom zúfalstva, beznádeje, strate radostného prežívania, energie a vôle.
Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (2.)

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 26.10.2004

   Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Článok poukazuje na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Na konci článku sa nachádza tabuľka najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu."
Záruka kvality a regulácia prevádzky zásielkových lekární (1.)

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 26.10.2004

   Článok sa pokúša nájsť spoločné črty regulačných zásad fungovania-, kvality- a rizík spojených s prevádzkou zásielkových lekární. Článok poukazuje na rôznorodosť zámorskej a európskej legislatívy, rozdielnosť národných legislatív členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Na konci článku sa nachádza tabuľka najrelevantnejších regulátorov prevádzky zásielkových lekární. Ich pomocou sa v roku 2003 prvýkrát podarilo dokázať niekoľko zásadných postulátov, ktoré vznikli na báze empirických zistení. Najznámejší postulát znie nasledovne: "On-line kvalita je úzko spätá s povesťou a morálnym kapitálom matičnej lekárne, ktorá má kamennú podobu."
Zaobstarávanie liekov cestou internetu v Nemecku

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 17.10.2004

   Ktoré hybné sily udávajú rytmus a dynamiku zásielkového obchodu liekov na nemeckom trhu? Kladenie takejto otázky opodstatňuje jednak Zákon o modernizácii uzákonených nemocenských poistení, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2004, jednak skutočnosť, že od deväťdesiatych rokov minulého storočia, pokúšali sa na nemecký trh prebojovať silné zahraničné zásielkové lekárne a do tretice, v súčasnom období je možné sledovať trend vyššej účasti domácich zásielkových lekární na nemeckom trhu.
V srdci starostlivosti o Vaše zdravie

Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda RLeK Žilina,, Lekáreň Paracelsus, Turzovka - 9.10.2004

   Keď sa povie zdravotná starostlivosť, všetci si hneď spomenú na lekára, zdravotnú sestru či nemocnicu, tí informovanejší na pána ministra a jeho "reformu." Ale ruku na srdce - koľkí si spomenú na lekárnika?
Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Slovensko

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.6.2004

   Na základe dostupných informácií (prieskum trhu vykonaný dňa 12.06.2004 cez slovenské vyhľadávače Zoznam a Centrum) na slovenskom webe existuje okolo 10 domovských strán lekární a 30 internetových predajní, ktoré sa aspoň z časti zaoberajú predajom liekov, liečivých doplnkov, liečebnou kozmetikou a zdravotníckeho materiálu.
Zaobstarávanie liekov cestou internetu – Európa

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 16.6.2004

   Prvou zaujímavou „lastovičkou“ sa v predaji liekov v Európe prostredníctvom internetu stala internetová predajňa 0800 DocMorris na čele s mladým zakladateľom Ralfom Däinghausom. Po jeho vstupu na nemecký trh sa s ním začali súdiť nemeckí lekárnici na úrovni krajinských a aj na úrovni najvyššieho súdu. Celý spor sa neskoršie dostal pred Európsky súdny dvor v Luxembourgu.
Liek v boji proti skleróze multiplex

Mgr. Tamara Podmanická, AVENTIS - PHARMA, - 31.12.2000

   Podľa výskumníkov skorá liečba s vhodným interferónom výrazne spomaľuje vypuknutie sklerózy multiplex a v niektorých prípadoch túto chorobu zastavuje
ÚLOHA BLOKÁTOROV ß-LAKTAMÁZY PRI LIEČBE INFEKCIÍ DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

Michal Pisár, LF UK Bratislava - študent - 18.12.1999

   Zložitá situácia prenášania bakteriálnej rezistencie viedla ku hľadaniu spôsobov ako predísť a prekonať tento problém. Všeobecne, ATB s odlišným mechanizmom pôsobenia zvyčajne ponúka dobrý predpoklad aktivity proti organizmom rezistentým proti liekom inej skupiny. V špecifickom prípade beta-laktámov , kde primárny mechanizmus rezistencie je spojený s produkciou beta-laktamázy sa postupovalo dvoma rôznymi spôsobmi.
1. Produkcia nových derivátov beta-laktámov, v ktorých modifikácia v základnej štruktúre alebo pridanie postranných reťazcov zvýši stabilitu danej molekuly proti hydrolázam.
2. Použitie zlúčenín so schopnosťou inhibovať beta-laktamázy spolu s beta-laktámami.
 

Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.