Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Zákony, poisťovne
štvrtok, 4. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10
Lieky, vernostné systémy, finančná oligarchia a troška matematiky

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident, Asociácie lekárnikov Slovenska - 5.12.2011

   Je absolútne nemorálne, aby človek, ktorého bačovanie v rezorte má za následok 100%-ný nárast spoluúčasti pacientov hovoril o tom, že chce zákon pre pacienta, chce nižšie zisky lekární a najmä, lacnejšie lieky pre pacientov. Na niečo takéto treba mať namiesto žalúdka azbestové vrece. Už je to jedno, na veci sa nič nemení, zákony sú realitou. Ako lekárnikovi mi nezostáva nič iné, len si ich naštudovať a prispôsobiť sa im. Tak som začal študovať… (Tento článkok bol zverejnený ako Úvodník v Poradcovi lekárnika č. 11/2011, str. 3-4.)
Asociácia lekárnikov Slovenska rieši...

Ing. Zuzana Bíziková, sekretariát generálneho riaditeľa Asociácie lekárnikov Slovenska - 18.11.2011

   Problematika lekárských predpisov vystavených v súčasnosti platným spôsobom a novým spôsobom, ktorý definuje znenie § 119 ods. 5 nového zákona 362/2011. Stanovisko Asociácie lekárnikov Slovenska k ústavnému rozporu Novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Zákon o liekoch alebo ako peniaze vykastrovali demokraciu a rozum

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 19.10.2011

   Akosi nebolo počuť na oboch stranách táry, že sa treba pripraviť na argumentácie, na edukačný lobing, na zlyhanie, na to že zlyhanie môže byť len také veľké alebo malé, aby sa z neho dalo poučiť... Totiž zákon nenavrhli laici a ani ho neprijímali laici. Sú to a budú to vždy len a len odborníci na vysokom kopci peňazí, ktorí okrem iného vedia vyťažiť zo slabosti iných, a preto sú úspešnejší a nedajú sa už odčerviť! Nebezpečenstvo politika je v tom, že je ako stonožka a storúčka súčasne, kope za niekoho a berie od niekoho všetkými končatinami... Dosť často sa to deje vždy a pravidelne. Aj o tom je demokracia a aj o tom sú zákony.
Kartely a monopoly verzus lekárne v kontexte zákona o lieku

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 3.8.2011

   Zákon o lieku ako zákon zákonov pre lekárnikov i pacientov je už pridlho so všetkou silou protichodných zručností gladiátorských praktík v biznise na svete, kde je vraj dovolené všetko. Naozaj všetko?! Sme už jasne iba vyjazdené koľaje na ceste kartelov a monopolov nemoci z moci za všetky Judášove drobné?!
Dennis Kucinich: Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je základným právom spoločnosti

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 19.4.2011

   Dennis John Kucinich (8. október, 1946) je americký kongresman v zákonodarnom zbore od roku 1996, zastupuje 10. volebný okrsok štátu Ohio. Jeho vízia a pozícia týkajúca sa americkej vlády a zdravotníctva získala pozornosť a širokú podporu. Jeho činy, vrátane navrhnutia impeachmentu vtedajšieho prezidenta Georgea W. Busha a viceprezidenta Dicka Cheneyho alebo skutočnosť, že bol jediným demokratom, ktorý volil proti „PATRIOT Act“, aj proti invázii do Iraku alebo proti zákonu o zdravotnej starostlivosti Baracka Obamu tzv. „3962 - Affordable Health Care for America Act“, ho často priviedli do kontrastu s viac tlmeným tónom, ktorý si demokratická strana Spojených štátov amerických osvojila. Nižšie nájdete jeho základné výhrady, principiálne názory a návrhy k ozdraveniu zdravotného poisťovania USA a zdravotníctva vôbec. Ak by sme nevedeli, že nižšie uvedené myšlienky pochádzajú od pána kongresmana Kucinicha, mohli by sme sa nazdávať, že ich vyslovil bývalý pán premiér Fico.
Nad slovenskými lekárňami sa stmieva

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 28.12.2010

   Slovenská lekárnická komora sa nebráni zákonnej definícii a regulácii vernosti pacienta. Má však záujem zapracovať do definícií aj odborné argumenty a odbornú stránku veci, napr. povinnosť lekárne, ktorá má verného klienta, evidovať a vyhodnocovať správnosť terapie, sledovať interakcie liekov, poskytovať feed-back ošetrujúcim lekárom a poisťovniam a tak zvýrazniť nie obchodný, ale odborný farmaceutický význam vernosti konkrétnej lekárne, konkrétnemu lekárnikovi. Správnosť zámeru SleK potvrdzuje aj štúdia spoločností SEMPORA Consulting GmbH.
Vláda oklamala vlastníkov lekární

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 19.11.2010

   Maďarská vláda bezodkladne podala zákonodarnému zboru návrh na prerokovanie novely zákona o lieku, takzvaný šalátový zákon, ktorý by mal regulovať podmienky zriaďovania a prevádzkovania lekární. Vicepremiér Tibor Navracsics osobným listom naliehal na predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra vo veci súrneho prijatia zmien.
Zmena vlastníkov v tisíc lekárňach

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 8.11.2010

   Ak novela zákona o lieku vstúpi v Maďarsku do platnosti, zväz lekární sa obráti na ústavný súd. O právnu nápravu sa bude usilovať aj na rôznych fórach EÚ. Nový zákon prinúti súčasných vlastníkov lekární na predaj podielu vlastníctva lekárnikom – zamestnancom.
2. výstava kompenzačných pomôcok v Michalovciach

Mgr. Adriana Krepelková, hovorkyňa ÚPSVAR Michalovce, 0905 554 988 - 27.8.2009

   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach – v spolupráci s mestom Michalovce a Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach, organizuje v poradí už 2. výstavu kompenzačných pomôcok.
Späť ku zdravej životospráve

MUDr. Ondrej Bangha, ChZP Apollo - 26.10.2004

   Nemožno dostatočne často opakovať tézu : Krédom Chemickej zdravotnej poisťovne APOLLO je prevencia.
DDP CREDIT SUISSE LIFE AND PENSIONS

Dr. Ladislav Dragon, DDP CREDIT SUISSE LIFE AND PENSIONS, pob.Komárno - 6.11.2003

   V predchádzajúcom tlačenom vianočnom čísle som Vás informoval o DDP LIPA, ktorú koncom roka 2002 vzala pod svoje ochranné krídla jedna z najvýznamnejších svetových inštitúcií, švajčiarska spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 60 krajinách sveta, so sídlom v Zurichu, Credit Suisse Group.
Vzájomná životná poisťovňa, a.s.

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 4.11.2003

   V súvislosti so schválenými legislatívnymi zmenami v zdravotníctve, ktoré zavádzajú doplatky za jednotlivé zdravotnícke služby a podporujú rozvoj doplnkového zdravotného poistenia, sme navštívili pobocku VŽP a.s. v Nitre. Vzájomná životná poistovňa, a.s. ako jediná poistovňa na Slovensku ponúka aj doplnkové zdravotné poistenie, ktoré je v prvom rade charakteristické nadštandardom poskytovaných zdravotných služieb.
Je to normálne?

Mgr. Dagmar Mrvová, Všeobecná zdravotná poisťovňa - 31.10.2003

   Iba štvrtina dospelých obyvateľov Slovenska pravidelne absolvuje preventívne prehliadky. Je to normálne? Je vôbec možné, že takmer 75 % Slovákov ich vlastný zdravotný stav nezaujíma? Že nemáte cas? Omyl! Liečba eventuálnych vážnych ochorení zaberie omnoho viac času a síl ako preventívna prehliadka, ktorá trvá pol hodiny. Je to teda normálne?
Verejná elektronická podateľňa

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 9.9.2003

   Zdravotná poisťovňa Sidéria zahájila zber faktúr a vyúčtovania zdravotných výkonov od poskytovateľov zdravotníckych služieb a mesačných hlásení a hromadných oznámení od plátcov zdravotného poistenia prostredníctvom elektronických formulárov a Verejnej elektronickej podateľne (ďalej VEPO).
Asistenčná služba a hospodárenie ZZP Sideria-Istota

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 25.4.2003

   Od 1.februára 2003 prichádza Sideria-Istota, zzp. s novou službou pre všetkých jej partnerov, ktorá je v súčasnosti dostupná od 600 hod. do 2200 hod., ale v budúcnosti sa uvažuje s jej nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne. Asistenčná služba vytvára novú kvalitu služieb poisťovne pre poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Tlačová správa združenej zdravotnej poisťovne SIDERIA - ISTOTA

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 17.3.2003

   Obdobie troch štvrťrokov 2002 možno hodnotiť z hľadiska hospodárenia poisťovne a zároveň z hľadiska plnenia plánu pozitívne. K výraznejším problémom vo financovaní zdravotníckych zariadení nedochádzalo a udržiavali sme náklady a príjmy v celku vyvážené. Odhadované zadĺženie v rámci priebežného financovania je asi 24 mil. Sk, čo predstavuje 1,02% z použitých prostriedkov základného fondu. K zníženiu celkového dlhu poisťovne voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dopomohla poskytnutá nenávratná finančná výpomoc.
Bratislavská pobočka CHZP APOLLO informuje

RNDr. Miroslav Žilinek, riaditeľ pobočky Bratislava, Chemická zdravotná poisťovňa APOLLO - 8.10.2002

   Problém financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku je dostatocne medializovaný a obcanom je známy nedostatok financných prostriedkov v tomto rezorte. Zároven je už obcanom dostatocne známa aj skutocnost, že za tento stav nemožno vinit zdravotnú poistovnu.
Tlačová správa združenej zdravotnej poisťovne SIDERIA - ISTOTA

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 7.10.2002

   Správna rada Siderie-Istoty, zzp na svojom zasadnutí 10.9.2002 prerokovala a schválila výsledky hospodárenia poisťovne za 1.polrok 2002. Výsledky sú v súlade s plánom stanoveným na rok 2003 a schváleným správnou radou poisťovne a odpovedajú realizačnému plánu stratégie poisťovne.
OČKOVANIE, ÁNO alebo NIE ?

R. Kramár, marketing - ZZP SIDERIA-ISTOTA - 15.9.2002

   Komu hradí ZZP SIDERIA-ISTOTA vakcínu v plnej výške?
Výsledky hospodárenia ZZP SIDERIA-ISTOTA za 1. polrok 2001

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 12.9.2001

   Informácia pre tlačovú besedu dňa 12. septembra 2001
Ciele zdravotnej poisťovne SIDERIA-ISTOTA, ZZP v roku 2001

Ing. Igor Dorčák, gen. riaditeľ ZZP SIDERIA-ISTOTA - 2.4.2001

   Uplynulý rok 2000 bol v živote a činnosti našej zdravotnej poisťovne (ZP) konečne rokom konsolidácie a stabilizácie. Popri nedostatku zdrojov, s ktorým zápasil celý systém financovania zdravotnej starostlivosti, boli predchádzajúce roky významne poznačené následkami vynútenej fúzie.
Zrušenie plurality v zdravotnom poistení

MUDr. Vladimír Balogh, predseda Združenia zdravotných poisťovní SR, gen. riaditeľ ChZP APOLLO - 15.3.2001

   Zdravotníctvo sa potáca nad finančnou priepasťou. Ministerstvo zdravotníctva hľadá reálne východiská. Momentálne z nich najväčšmi vzrušuje názor, že treba zrušiť pluralitu v zdravotnom poistení a bude existovať len jedna zdravotná poisťovňa.
VYHLÁSENIE

MUDr. Vladimír Balogh, predseda Združenia zdravotných poisťovní SR, gen. riaditeľ ChZP APOLLO - 10.3.2001

   Dňa 8. marca 2001 sa uskutočnilo spoločné rokovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, profesijných, odborových a zamestnávateľských organizácií a zdravotných poisťovní. Vyhlásenie pre APOTHÉKU poskytla kancelária generálneho riaditeľa ChZP APOLLO.
Informácia o výsledkoch hospodárenia SIDERIA – ISTOTA za I. polrok 2000.

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 1.10.2000

   Dňa 5. septembra 2000 sa konalo zasadnutie Správnej rady Siderie – Istoty, ZZP, ktorá prerokovala a schválila výsledky hospodárenia poisťovne v 1. polroku 2000, návrh poistného plánu a rozpočtu na rok 2001 a realizačný plán stratégie na roky 2000 a 2001. Výsledky hospodárenia ZZP SIDERIA-ISTOTA za 1. polrok 2000 potvrdili pozitívne vývojové trendy. Príjmy poisťovne presiahli objem 1,3 mld. korún vďaka mimoriadne úspešnému výberu poistného.
 

Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.