Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Očkovanie
streda, 10. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10
Švajčiarsko. Očkovanie proti chrípke v lekárňach

Mgr. Tamara Podmanická, Lekáreň pri Váhu - Komárno, - 5.1.2010

   Už sedem rokov ponúkajú lekárne v Bazileji termíny očkovania v spolupráci s miestnymi lekármi.
Názory na očkovanie detí

Mgr. Kristína Kánaiová, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 28.6.2008

   Imunizačný program je program, ktorého cieľom je znížiť až eliminovať výskyt infekčných ochorení dôsledným zabezpečovaním imunizácie najmä detskej populácie. Jeho realizácia zahŕňa celý rad činností, z ktorých najdôležitejšie sú očkovanie, sledovanie nežiadúcich účinkov po očkovaní, kontrola zaočkovanosti, hodnotenie imunitného stavu populácie, sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovanie cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí.
OČKOVANIE, ÁNO alebo NIE ?

R. Kramár, marketing - ZZP SIDERIA-ISTOTA - 15.9.2002

   Komu hradí ZZP SIDERIA-ISTOTA vakcínu v plnej výške?
FSME – IMMUN – najspoľahlivejšia ochrana proti kliešťovej encefalitíde

PharmDr. Monika Hollósy, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 17.3.2001

   Kliešť Ixodes ricinus je prenášačom baktérie – spirochéty Borrelia burgdorferi (pôvodcom boreliózy). Okrem toho však môže prenášať i vírus kliešťovej encefalitídy. Prvé štádium má nešpecifické chrípkové príznaky, po 1 – 3 týždňoch sa môžu prejaviť príznaky zápalového postihnutia mozgu a mozgovýh obalov (tuhosť krku, slabosť končatín, poruchy vedomia, kŕče a pod.). Odporúča sa aktívna imunizácia osôb, ktorí môžu prísť do kontaktu s kliešťom.
Cestovanie bez rizika

Mgr. Marianna Maťková, Lekáreň Kelemantia - Iža - 10.2.2001

   Pri plánovaní zahraničného pobytu je potrebné informovať sa v predstihu aspoň dvoch mesiacov v územne príslušnom ŠZÚ (štátny zdravotný ústav), či je očkovanie potrebné a kedy sa môže uskutočniť. Pri očkovaní sa obyčajne aplikuje viac vakcín, ktoré sa môžu podávať v niekoľkých dávkach. Medzi vakcínami i dávkami musia byť dodržané predpísané časové intervaly. Ak sa cestujúci dostaví do očkovacieho strediska neskoro, nie je možné očkovanie vykonať v optimálnom rozsahu.
 

Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.