Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

Vyhlásenia, Informácie, Výzvy
štvrtok, 4. Apríl 2020 | dátum ostatnej aktualizácie: 10. Marec 2012 10:10
Lieky, vernostné systémy, finančná oligarchia a troška matematiky

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident, Asociácie lekárnikov Slovenska - 5.12.2011

   Je absolútne nemorálne, aby človek, ktorého bačovanie v rezorte má za následok 100%-ný nárast spoluúčasti pacientov hovoril o tom, že chce zákon pre pacienta, chce nižšie zisky lekární a najmä, lacnejšie lieky pre pacientov. Na niečo takéto treba mať namiesto žalúdka azbestové vrece. Už je to jedno, na veci sa nič nemení, zákony sú realitou. Ako lekárnikovi mi nezostáva nič iné, len si ich naštudovať a prispôsobiť sa im. Tak som začal študovať… (Tento článkok bol zverejnený ako Úvodník v Poradcovi lekárnika č. 11/2011, str. 3-4.)
Vyhlásenie "Dopady novej legislatívy na verejné lekárne"

Účastníci konferencie ALS, „Dopady novej legislatívy na verejné lekárne“ - 22.11.2011

   Zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach je pre mnohých individuálnych poskytovateľov lekárenskej starostlivosti likvidačný.
Asociácia lekárnikov Slovenska rieši...

Ing. Zuzana Bíziková, sekretariát generálneho riaditeľa Asociácie lekárnikov Slovenska - 18.11.2011

   Problematika lekárských predpisov vystavených v súčasnosti platným spôsobom a novým spôsobom, ktorý definuje znenie § 119 ods. 5 nového zákona 362/2011. Stanovisko Asociácie lekárnikov Slovenska k ústavnému rozporu Novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
ALS v kontexte predkladanej Novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 28.8.2011

   Asociácia lekárnikov Slovenska od svojho vzniku exaktne preferovala vlastníctvo verejných lekární lekárnikmi a svojimi aktivitami i zázemím najmä z manažérskych a ekonomických hľadísk vyvíjala a vyvíja aktivity jasne smerujúce a podporujúce aj podporu slobodného a nezávislého lekárnického povolania. Práve preto počas svojej viac ako desaťročnej existencie intenzívne upozorňovala na možné riziká skryté v manažmente, ekonomike, marketingu i konkurencii v dimenziách verejných lekární a to najmä z pohľadu spornej legislatívy presadzovanej na základe buď skupinových a sponzorských ako aj záujmov niektorých finančných skupín na Slovensku.
Pozmeňujúce návrhy ALS k návrhu Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Mgr. Igor Minarovič, PhD., viceprezident, Asociácie lekárnikov Slovenska - 28.8.2011

   Asociácia lekárnikov Slovenska v zmysle záverov Komisie pre liekovú politiku Výboru pre zdravotníctvo NR SR zo dňa 18. 8. 2011 v Bratislave odporúča akceptovať nasledovné pozmeňujúce návrhy a odporúčania v Zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Kartely a monopoly verzus lekárne v kontexte zákona o lieku

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 3.8.2011

   Zákon o lieku ako zákon zákonov pre lekárnikov i pacientov je už pridlho so všetkou silou protichodných zručností gladiátorských praktík v biznise na svete, kde je vraj dovolené všetko. Naozaj všetko?! Sme už jasne iba vyjazdené koľaje na ceste kartelov a monopolov nemoci z moci za všetky Judášove drobné?!
Otvorený list Asociácie lekárnikov Slovenska poslancom Národnej rady SR

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., člen prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska - 7.7.2011

   V súvislosti s vládnym návrhom Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach práve prerokovávaným v pléne Národnej rady SR v prvom čítaní sa v mene lekárnikov, majiteľov lekární a pacientov Slovenska sa Asociácia lekárnikov Slovenska obrátila na poslancov so žiadosťou o zváženie podpory tomuto Zákonu a s návrhom na vrátenie Zákona späť predkladateľovi na jeho prepracovanie.
Peniaze ako liek alebo ako jed?!

Doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, PhD., generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska - 15.4.2011

   V ostatnej dobe sa exponovanou aktivitou na základe iniciatívy niektorých členov vlády programom národného zdravia, v ktorom sa hlásia k zavedeniu možnosti predávať voľnopredajné lieky všade inde mimo verejných lekární sa v médiách objavovali články posunuté do rovín obáv lekárnikov z konkurencie, resp. obáv, že lekárnici prídu o monopol...
Stanovisko Asociácie lekárnikov Slovenska k voľnému predaju liekov

Asociácia lekárnikov Slovenska, Thurzova 16, 036 01 Martin - 14.4.2011

   Asociácia lekárnikov Slovenska zastáva názor, že aj voľnopredajný liek je liekom a patrí do rúk odborníka - farmaceuta, že liek je špecifickým tovarom, s ktorým je potrebné odborne manipulovať, odborne ho skladovať a aj odborne likvidovať.
Výzva k Zákonu o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mgr. Igor Minarovič, PhD., predseda RLeK Žilina,, Lekáreň Paracelsus, Turzovka - 13.4.2011

   Obraciame sa na všetkých kolegov, ktorým záleží na stave a forme slovenského lekárenstva, aby podporili hromadnú pripomienku zameranú proti opätovnému zavedeniu možnosti uplatňovania zliav na lieky hradené zo zdravotného poistenia v rámci vernostných systémov v lekárenstve. Termín je do 15.4.2011.
Otvorený list ALS k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon č. 581/2004 Z.z.

Asociácia lekárnikov Slovenska, Thurzova 16, 036 01 Martin - 9.12.2010

   Stop monopolom, vráťte lekárne lekárnikom.
Letíme so sklerózou multiplex

Andrea Jarabáková, koordinátorka projektu, Fly for MS, Non-profit organization with 501(c)(3) U.S. federal tax-exempt status filled - 11.9.2010

   Bývalý investor na Wall Street letí cez 30 krajín sveta, vrátane Slovenska, aby zvýšil povedomie o skleróze multiplex a zorganizoval zbierky pre miestne organizácie. Kampaň "Letíme so sklerózou multiplex" umožní desiatkam chorých vzlietnuť na niekoľko minút.
V Združení európskych zásielkových lekární sa konalo riadne valné zhromaždenie

Norbert Répás, ComorraPharm sro. - Komárno - 30.8.2009

   Riadne valné zhromaždenie Združenia európskych zásielkových lekární (European Association of Mail Service Pharmacies ďalej len „EAMSP“), ktoré sa konalo 28. augusta 2009 v Düsseldorfe, poskytlo svojim členom prehľad o činnosti, vývoji a plánoch.
2. výstava kompenzačných pomôcok v Michalovciach

Mgr. Adriana Krepelková, hovorkyňa ÚPSVAR Michalovce, 0905 554 988 - 27.8.2009

   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach – v spolupráci s mestom Michalovce a Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach, organizuje v poradí už 2. výstavu kompenzačných pomôcok.
Menopauza – krok za krokom

Monika Mičúchová, Comm s.r.o. (micuchova@comm.sk) - 19.6.2009

   Menopauza je prirodzený proces, ktorým musí prejsť každá žena. V priemere sa začína medzi 49. - 51. rokom života, ale môže sa objaviť kedykoľvek. Preto je dôležité zaujímať sa o svoje zdravie ešte pred štyridsiatkou. „Stravovanie je dôležité upravovať tak, aby zodpovedalo zásadám zdravej životosprávy. V stravovaní by nemali chýbať viacnenasýtené mastné kyseliny, bielkoviny, vláknina, vápnik a vitamíny D, E a B,“ hovorí Doc. MUDr. Jana Jurkovičová CSc. Dôležité informácie o vhodnej úprave životného štýlu v období menopauzy nájdete na stránke www.meno-pauza.sk, kde v siedmych krokoch a za desať minút zistíte všetko potrebné. Odborníci v on-line poradni sú schopní odpovedať na akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa menopauzy.
Stanovisko GML k posledným aktivitám Cityfarmy

JUDr. Alena Glajchová, predsedníčka Grémia majiteľov lekární, GML, Bernolákova 2476, 955 01 Topoľčany - 15.4.2009

   V marci v roku 2009 sa medzi lekárnikmi začala šíriť správa, že lekárne v sieti Cityfarma Slovakia a.s. poskytujú "sociálny príspevok na zdravotnú starostlivosť" v hodnote 1 Euro za každý recept. Jedná sa o ďalší z mnohých krokov, ktorými Cityfarma Slovakia a.s. viacnásobne porušuje zákony Slovenskej republiky.
Celoslovenský deň diabetikov - DIA day 2006

Mgr. Eva Rosipalová, Project & Business Development Manager, LB International, s.r.o. - 21.10.2006

   Najväčšie celoslovenské podujatie nielen pre diabetikov! DIA day sa koná pri príležitosti Svetového dňa diabetikov, ktorého témou je tento rok Diabetes znevýhodnených a zraniteľných.
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (A-C)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (M-R)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (S-Z)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Zoznam lekární, prihlásených do kampane Týždeň srdca v lekárňach k 12.9.2005 (D-L)

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 17.9.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Týždeň srdca v lekárňach

PharmDr. Peter Matejka, Fakultná lekáreň FaF UK, Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava - 16.8.2005

   Slovenská lekárnická komora a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa srdca (25.9.2005) osvetovú kampaň pre návštevníkov verejných lekární zameranú na prevenciu srdcovocievnych ochorení (SCO).
Je to normálne?

Mgr. Dagmar Mrvová, Všeobecná zdravotná poisťovňa - 31.10.2003

   Iba štvrtina dospelých obyvateľov Slovenska pravidelne absolvuje preventívne prehliadky. Je to normálne? Je vôbec možné, že takmer 75 % Slovákov ich vlastný zdravotný stav nezaujíma? Že nemáte cas? Omyl! Liečba eventuálnych vážnych ochorení zaberie omnoho viac času a síl ako preventívna prehliadka, ktorá trvá pol hodiny. Je to teda normálne?
Prevencia onkologických ochorení

MUDr. Ondrej Bangha, ChZP Apollo - 24.9.2003

   My ľudia nie sme ideálni v žiadnom smere. Vieme, že sa máme snažiť, a robíme si len stále zle. Mali by sme byť štíhli, vyšportovaní a oddýchnutí, sme naopak tuční,mľandraví a uťahaní. Nečudo, že potom len mrieme a mrieme. Veľmi často predčasne. Prevažne na srdcovocievne a nádorové ochorenia.
Verejná elektronická podateľňa

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 9.9.2003

   Zdravotná poisťovňa Sidéria zahájila zber faktúr a vyúčtovania zdravotných výkonov od poskytovateľov zdravotníckych služieb a mesačných hlásení a hromadných oznámení od plátcov zdravotného poistenia prostredníctvom elektronických formulárov a Verejnej elektronickej podateľne (ďalej VEPO).
GE Capital Multiservis – partner pre financovanie

GE Capital Multiservis, GECM, k.s., Marketing, Bottova 7, Bratislava - 10.7.2003

   GE Capital Multiservis, k. s., patrí medzi popredné spoločnosti na slovenskom trhu, špecializujúce sa na financovanie spotrebiteľských nákupov.
Asistenčná služba a hospodárenie ZZP Sideria-Istota

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 25.4.2003

   Od 1.februára 2003 prichádza Sideria-Istota, zzp. s novou službou pre všetkých jej partnerov, ktorá je v súčasnosti dostupná od 600 hod. do 2200 hod., ale v budúcnosti sa uvažuje s jej nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne. Asistenčná služba vytvára novú kvalitu služieb poisťovne pre poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Práva onkologických pacientov

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine SR - 19.3.2003

   Onkologický pacient je v určitom zmysle stále pacientom po celý život. Je tu nutnosť prísnej dispenzarizácie, pravidelných kontrol, opakovaných aj náročných diagnostických testov počas mnohých rokov po liečbe. Táto skutočnosť determinuje psychologický stav pacienta ale aj situáciu pacienta v rodine a v spoločnosti. Toto sú dva dalšie okruhy v sfére problému práva pacientov. Iste nie je jednoduché hovoriť o právach onkologického pacienta aj v jeho rodine a formulovať ich. Často sa však stretávame so smutnými a často až tragickými situáciami, ktoré prežívajú aj liečení onkologickí pacienti. Diskriminácie, nepodložené predstavy nejakej " infekčnosti " rakoviny pre okolie, izolácia pacienta v rodine, rozvody.
Tlačová správa združenej zdravotnej poisťovne SIDERIA - ISTOTA

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 17.3.2003

   Obdobie troch štvrťrokov 2002 možno hodnotiť z hľadiska hospodárenia poisťovne a zároveň z hľadiska plnenia plánu pozitívne. K výraznejším problémom vo financovaní zdravotníckych zariadení nedochádzalo a udržiavali sme náklady a príjmy v celku vyvážené. Odhadované zadĺženie v rámci priebežného financovania je asi 24 mil. Sk, čo predstavuje 1,02% z použitých prostriedkov základného fondu. K zníženiu celkového dlhu poisťovne voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dopomohla poskytnutá nenávratná finančná výpomoc.
Bratislavská pobočka CHZP APOLLO informuje

RNDr. Miroslav Žilinek, riaditeľ pobočky Bratislava, Chemická zdravotná poisťovňa APOLLO - 8.10.2002

   Problém financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku je dostatocne medializovaný a obcanom je známy nedostatok financných prostriedkov v tomto rezorte. Zároven je už obcanom dostatocne známa aj skutocnost, že za tento stav nemožno vinit zdravotnú poistovnu.
Tlačová správa združenej zdravotnej poisťovne SIDERIA - ISTOTA

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 7.10.2002

   Správna rada Siderie-Istoty, zzp na svojom zasadnutí 10.9.2002 prerokovala a schválila výsledky hospodárenia poisťovne za 1.polrok 2002. Výsledky sú v súlade s plánom stanoveným na rok 2003 a schváleným správnou radou poisťovne a odpovedajú realizačnému plánu stratégie poisťovne.
STREDOEURÓPANIA UPREDNOSTŇUJÚ LEKÁRNIKOV PRED LEKÁRMI

Vladimira Jakubeczyova, Taylor Nelson Sofres, Factum Slovakia, s.r.o. - 7.10.2002

   Lekárnici majú väčšiu dôveru ako lekári, pokiaľ ide o poskytovanie rád o voľnopredajných liekoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o voľnopredajných liekoch (OTC Remedies Study 2002) v Strednej Európe uverejneného spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS).
Prielom v liečbe zápalov horných dýchacích ciest - Strepfen je tu!

Boots Healthcare International, 1 Thane Road West, Notthingham, NG2 3AA, Veľká Británia - 28.9.2002

   Prielom v liečbe zápalov horných dýchacích ciest. Teraz si môžete kúpiť vo svojej lekárni.
OČKOVANIE, ÁNO alebo NIE ?

R. Kramár, marketing - ZZP SIDERIA-ISTOTA - 15.9.2002

   Komu hradí ZZP SIDERIA-ISTOTA vakcínu v plnej výške?
Liekové knižky ako forma úspory nákladov na lieky?

Mgr. Tamara Podmanická, AVENTIS - PHARMA, - 9.2.2002

   Hromadenie liekov v domácnostiach určite nevedie k znižovaniu nákladov na lieky. Aby sa zabraňovalo takémuto nepotrebnému hromadeniu liekov, prišiel minister s návrhom na vytvorenie liekových knižiek. Prvotná myšlienka však patrí riaditeľovi poisťovne Sideria-Istota, ktorý chcel knižky zaviesť pre pár desiatok svojich poistencov, ktorý vyberajú enormné množstvo liekov, napr. pre pacienta, ktorý za rok dostal 859 balení liekov.
Výsledky hospodárenia ZZP SIDERIA-ISTOTA za 1. polrok 2001

PhDr. Marian Kapinos, riaditeľ kancelárie GR a riaditeľ úseku zdravotného poisťovania, ZZP Sideria Istota Košice - 12.9.2001

   Informácia pre tlačovú besedu dňa 12. septembra 2001
Ciele zdravotnej poisťovne SIDERIA-ISTOTA, ZZP v roku 2001

Ing. Igor Dorčák, gen. riaditeľ ZZP SIDERIA-ISTOTA - 2.4.2001

   Uplynulý rok 2000 bol v živote a činnosti našej zdravotnej poisťovne (ZP) konečne rokom konsolidácie a stabilizácie. Popri nedostatku zdrojov, s ktorým zápasil celý systém financovania zdravotnej starostlivosti, boli predchádzajúce roky významne poznačené následkami vynútenej fúzie.
EURÓPA PROTI BOLESTI

PharmDr. Monika Hollósy, Lekáreň pri Váhu - Komárno - 21.3.2001

   Liečba chronickej bolesti zostáva stále významným nedoriešeným medicínskym problémom, a to aj napriek úsiliu mnohých lekárov - špecialistov a množstvu techník a liekov vyvinutých na tento účel. Existuje veľa príčin, prečo úsilie smerujúce k ovplyvneniu bolesti zlyháva. Dňa 03.03.2001 sme obdržali list od MUDr. Evy Sirackej DrSc., prezidentky Ligy proti rakovine SR, v ktorom nás žiada o podporu 3-mesačnej osvetovej kampane o zmiereňovaní utrpenia a liečby bolestí. Kampaň vznikla v spolupráci Slovenskej spoloťnosti pre štúdium a liečbu bolesti a Ligy proti rakovine.
Zrušenie plurality v zdravotnom poistení

MUDr. Vladimír Balogh, predseda Združenia zdravotných poisťovní SR, gen. riaditeľ ChZP APOLLO - 15.3.2001

   Zdravotníctvo sa potáca nad finančnou priepasťou. Ministerstvo zdravotníctva hľadá reálne východiská. Momentálne z nich najväčšmi vzrušuje názor, že treba zrušiť pluralitu v zdravotnom poistení a bude existovať len jedna zdravotná poisťovňa.
VYHLÁSENIE

MUDr. Vladimír Balogh, predseda Združenia zdravotných poisťovní SR, gen. riaditeľ ChZP APOLLO - 10.3.2001

   Dňa 8. marca 2001 sa uskutočnilo spoločné rokovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, profesijných, odborových a zamestnávateľských organizácií a zdravotných poisťovní. Vyhlásenie pre APOTHÉKU poskytla kancelária generálneho riaditeľa ChZP APOLLO.
 

Copyright © 1996-2020 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.