Apothéka.sk
Spravodajstvo z EÚTlačové správy Bolesť Cestovanie Editorial Informačné technológie ComorraPharm sro. Liečivé rastliny - Fytoterapia Medicínska história Medicínska technika Novinky Očkovanie Odborník radí Predstavujeme Vám… Prevencia Psychológia, neurológia Rodinný lekár Rozhovory Trendy v Európe Ústna hygiena Veterinárna sekcia Vitamíny, minerály a potravinové doplnky Vývoj & trendy vo farmácii Vývoj v medicíne Zákony, poisťovne Zdravá krása Zdravá racionálna výživa Zdravotnícka legislatíva Zdravý pohyb Zdravý životný štýl Životné prostredie

Informácie o produktoch Kompilácia, rešeršná práca Pôvodný článok PR článok - platená inzercia Preklad Vyhlásenia, Informácie, Výzvy

2011 / 4, 3, 2, 1
2010 / 4, 3, 2
2009 / 4, 3, 2, 1
2008 / 4, 3, 2, 1
2007 / 4, 2
2006 / 3, 1
2005 / 4, 3, 2, 1
2004 / 4, 3, 2, 1
2003 / 4, 3, 2, 1
2002 / 4, 3, 2, 1
2001 / 4, 3, 2, 1
2000 / 4, 3
Informačné technológie

ZAMERANIE MAGAZÍNU

     Cieľom štvrťročníka APOTHÉKA je informovať zákazníkov lekárne o udalostiach v oblasti farmácie a lekáreňstva, prispievať k liečebno-preventívnej starostlivosti občanom SR. Pravidelne uverejňovať informácie o jednotlivých otázkach v oblasti zdravotníctva, zdravotníckeho poisťovníctva a v oblasti nových liečiv.


     
Sústavné vzdelávanie je povinné podľa zákona č. 216/2002 o povolaní lekárnika a Slovenskej lekárnickej komore pre každého člena SLeK. Každý člen však sám rozhoduje o tom, akej formy sústavného vzdelávania sa zúčastní a kedy. Možnosť získania bodového hodnotenia Vám ponúka webmagazín APOTHÉKA a jeho tlačená podoba. To všetko pri dodržaní podmienok Smernice pre sústavné vzdelávanie SLeK, ktorá bola schválená XIV. snemom SLeK 19. októbra 2002 v Bratislave, viď. článok 4. bod c., príloha časť 1. body b. a c. Možnosť získania bodového hodnotenia bola ďalej konzultovaná dňa 22.09.2003 pani RNDr. Máriou Muškovou PhD., viceprezidentkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, členkou redakčnej rady časopisu Lekárník, členkou komisie pre sústavné vzdelávanie. Každý príspevok získava 10 bodov.


 

Copyright © 1996-2019 ComorraPharm s.r.o.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.
Články sú aktualizované a upravované publikačným systémom IPSA2002.